Kwartierstaat van Schie

De familienaam ‘van Schie' is een herkomst- of adresnaam en duidt op het riviertje De Schie. Dus ooit, Jan komende of wonende van (de) Schie. Dit stroompje begon haar bestaan in de buurt van het huidige Schiebroek als een moerassig kreekje dat, ongeveer op de plaats van het tegenwoordige Overschie, uitmondde in de toenmalige Merwede, tegenwoordig Nieuwe Maas. In het aan dit watertje ontstane Delft werd deze waterloop de Delf genoemd. We onderscheiden de Delfshavense Schie, de Delftse Schie, de Rotterdamse Schie en de Schiedamse Schie. Het bestaan van vier Schieën is het gevolg van de middeleeuwse rivaliteit tussen de steden Delft, Rotterdam en Schiedam omtrent tolrechten.

 

Op de voorgrond Overschie, links Rotterdam en rechts Delfshaven (1512).

 

Dit wetende is het niet verrassend dat de eerste TIEN generaties van dit geslacht woonden en zoals bleek, ook de kost verdienden aan en op ‘de SCHIE'. Vermoedelijke stamvader van ‘onze' tak is Gerrit Jansz (Jan's zoon) van Schie, geboren omstreeks 1550 en als ‘van Schie' vermeld als schout van Boeckelsdijk en Blommersdijk bij Rotterdam. Via zijn mogelijke zoon Jan, komen we terecht bij diens zoon Leendert Jansz geboren omstreeks 1610 en als schippersgezel gehuwd te Delft in 1630. Het gezin woonde aan de gracht 'de Geer' ook wel Nieuwe Delft, en heden ten dage beter bekend als de Lange Geer. Tussen 1630 en 1647 werden er maar liefst veertien kinderen geboren. Het was en bleef een zeer vruchtbare familie!

Sinds 1635 werd Leendert schipper genoemd. Zijn nageslacht bleef zich zonder uitzondering ‘van SCHIE' noemen en telde vele schippers en zeelui onder andere varend voor de VOC.
Pas zes generaties later zou een nazaat Leendert van Schie de kost gaan verdienen als melkboer en na een kort maar zeer verdrietig huwelijk, met zijn tweede vrouw Delft verlaten. Na enige omzwervingen kwamen zij in Deventer en Harderwijk terecht. Via vele transporteurs uit Harderwijk en omgeving zou zijn betachterkleinzoon in 1883 een relatie met een vissersdochter uit Bunschoten krijgen. De Bunschotense - Spakenburgse familie Heijnen bleek eveneens zéér vruchtbaar. Zij kregen 19 kinderen! Deze verhuisden in de crisisjaren '30 naar de Kop van Noord-Holland.


Volgens de volkstelling, zie kaartje, van 1947 waren er 1666 naamdragers, waarvan 93 in de provincie Utrecht, en 342 in Noord-Holland, vrijwel allemaal van 'onze' tak. In 2007 telde Nederland 3503 personen met de achternaam VAN SCHIE.

 


Generatie 1 (kwartierdrager)

 
Cornelis van Schie is geboren op dinsdag 1 maart 1927 in Bunschoten, zoon van Willem van Schie en Reiniera Ruizendaal. Cornelis is overleden eind april 2012 in Enkhuizen, 85 jaar oud.
Hij trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 16 april 1947 in Haarlem met Josina Maaskant, 20 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 21 januari 1927 in Hillegom, dochter van Maaskant, George Christaan Frederik [Sjors] en de Jong, Regina [Rien]. Josina is overleden op donderdag 4 januari 2007 in Enkhuizen, 79 jaar oud. Zij is begraven in Enkhuizen, Alg. Begraafplaats Emmaplein. 

Uit dit huwelijk 7 kinderen.Generatie 2 (ouders)


2 van Schie, Willem, geboren op dinsdag 25 december 1883 in Weesp. Hij is overleden op donderdag 25 augustus 1955 in Enkhuizen, 71 jaar oud.
Beroep: hellingknecht, ijzerwerker, vischventer, visscher
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1907 in Bunschoten met de 20-jarige
3 Ruizendaal, Reiniera, geboren op dinsdag 1 maart 1887 in Bunschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1887. Zij is overleden op vrijdag 28 maart 1980 in Enkhuizen, 93 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. van Schie, Willem, geboren op dinsdag 20 augustus 1907 in Spakenburg. Hij is overleden op zondag 27 oktober 1918 in Baarn, 11 jaar oud.
II. van Schie, Jan, geboren op dinsdag 20 april 1909 in Spakenburg. Hij is overleden op vrijdag 25 maart 1910 in Spakenburg, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 maart 1910 [bron: BS Bunschoten Akte nr.15].
III. van Schie, Jan, geboren op vrijdag 23 december 1910 in Spakenburg. Machinist. Hij is overleden op vrijdag 20 september 2002 in Den Helder, 91 jaar oud. Hij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 22 februari 1940 in Bunschoten met Blom, Geertruida, 27 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 27 juni 1912 in Enkhuizen. Zij is overleden op donderdag 3 maart 2005 in Den Helder, 92 jaar oud. Zij is begraven in Den Helder, Alg.Begr.pl. Huisduinen, Kerkhoflaan.
IV. van Schie, levenloos geboren kind, geboren op zondag 19 mei 1912 in Spakenburg.
V. van Schie, Arian, geboren op dinsdag 12 augustus 1913 in Spakenburg. IJzerwerker. Hij is overleden op zondag 11 juni 2000 in Heemskerk, 86 jaar oud. Hij is begraven in Heemskerk, Eikenhof. Hij trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18 december 1937 in Medemblik met Helena Martina Vermeulen, 21 jaar oud. Helena is geboren op maandag 31 juli 1916 in Medemblik. Helena is overleden op zaterdag 9 juni 2001 in Heemskerk, 84 jaar oud. Zij is begraven in Heemskerk, Eikenhof.
VI. van Schie, Rikje, geboren op maandag 18 januari 1915 in Spakenburg. Zij is overleden op dinsdag 6 september 2011 in Andijk, 96 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 10 september 2011 in Andijk, Oosterbegraafplaats. Zij trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 12 maart 1936 in Enkhuizen met Jan Doef, 21 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 2 juli 1914 in Andijk, zoon van Jan Doef en Klaasje Bakker. Jan is overleden op vrijdag 4 september 1998 in Andijk, 84 jaar oud. Hij is begraven in Andijk, Oosterbegraafplaats.
VII. van Schie, Elisabeth [Lies], geboren op zondag 17 december 1916 in Spakenburg. Zij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 28 februari 1946 in Enkhuizen met Daan Ekkerman.
VIII. van Schie, Willempje, geboren op donderdag 9 oktober 1919 in Spakenburg. Zij is overleden op donderdag 5 mei 2005 in Bilthoven, 85 jaar oud. Zij is begraven in Bilthoven, Den en Rust. Zij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 31 mei 1945 met Albert Cornelis van Huizen.
IX. van Schie, Willem, geboren op donderdag 13 oktober 1921 in Spakenburg. Hij is overleden op zondag 7 augustus 1983 in Amsterdam, 61 jaar oud. wasserijknecht, expeditieknecht, havenarbeider. Hij trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 24 mei 1955 in Amsterdam met van de Woerd, Anna Elisabeth Maria, 26 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 29 december 1928 in Ouder-Amstel.
X. van Schie, Cornelis, geboren op zondag 24 september 1922 in Spakenburg. Hij is overleden op zondag 8 oktober 1922 in Spakenburg, 14 dagen oud.
XI. van Schie, Jacoba Aleida, geboren op donderdag 7 augustus 1924 in Spakenburg. Zij is overleden op zondag 24 augustus 1924 in Bunschoten, 17 dagen oud.
XII. van Schie, Wousje, geboren op vrijdag 8 augustus 1924 in Spakenburg. Zij is overleden op maandag 18 augustus 1924 in Spakenburg, 10 dagen oud.
XIII. van Schie, Cornelis, geboren in Spakenburg (zie 1).

Het Gereformeerde gezin woonde tot 1929 in Bunschoten alwaar Willem de kost verdiende als ijzerwerker. Hun oudste zoon Willem stierf 11 jaar oud aan de gevolgen van de Engelse ziekte. Het mannetje werd begraven op het kerkhof in Bunschoten naast de kerk, alwaar later nog zes van hun zuigelingen ter grave werden gedragen.

Willem bleef ondanks al dat verdriet een lieve zorgzame man, die zelfs middenin een ijskoude winter zijn duffelse jekker als extra dekentje achterliet, zodat zijn zieke kleindochter het maar warm had.

Vervolgens verhuisden zij in de crisisjaren '30 met hun zeven kinderen naar Enkhuizen. De visserij had na de WO I met een teruggang te maken. De aanleg van de Afsluitdijk - in 1932 werd het laatste sluitgat gesloten - zorgde voor een grote uitloop van vissers en aanverwante beroepen. In Enkhuizen woonden zij aan de Dijk No.11 en Willem werkte er als vischventer. Tien jaar later bewoonde de familie een huisje aan het Hennegat 6.

De familienaam RUIZENDAAL doet denken aan de bekende schilder Jacob van Ruisdael (1628-1682). Hoewel diens wortels in dezelfde regio liggen, lijkt een familierelatie onwaarschijnlijk. Ooit stond er een pachtboerderij genaamd ‘Ruysdael' in de Bouwvenen aan de Gooiersgracht te Naarden, behorende bij het Slot. De eerste eigenaar was de Amsterdamse burgemeester (1483) Dirck Heymansz Ruysch. Naar hem werd het huis Ruysdael genoemd. Na 1722 wordt alleen de pachtboerderij nog genoemd. Om die boerderij gaat het nu, want waarschijnlijk stammen de familie Van Ruysdael en alle varianten zoals Ruijsendael, Ruizendaal etc. af van een van de pachters van ‘boerderij Ruysdael'.
De bekende, eerder genoemde landschapsschilder stamt af van ene Jacob Jansz van der Graft, die uit een Blaricums geslacht van dorpsnotabelen stamde. Toen deze zich omstreeks 1590 in Naarden vestigde, nam hij de naam De Goyer aan. Na zijn overlijden in 1616 vertrokken twee zonen naar Haarlem en één naar Alkmaar. Het ouderlijk huis bleef bewoond door oudste zoon Jacob Jacobsz (ca. 1594-1656) in 1620, Schepen van de stad Naarden. Bij zijn nieuwe status hoorde ook een nieuwe naam en vanaf die tijd noemde hij zich Jacob van Ruysdael. Zijn broers Salomon en Isaac namen in Haarlem in navolging van hem ook de naam Van Ruysdael aan. Mogelijk diende de nieuwe naam ook ter onderscheiding van de overige familietakken. Salomon van Ruysdael werd in 1623 opgenomen in het Haarlemse schildersgilde. Isaac was de vader van de beroemde Jacob.

In dezelfde tijd leefde er in Bussum en Laren nog een Katholieke familie die rond 1700 de naam Ruijzendaal aannamen. Namelijk Gerrit Volkertszoon die genoemd wordt in de Erfgooierslijst van 1708. Hij werd begraven in 1724 op't Laarderhoogt. ‘Onze' tak stamt af van Jan Ruizendaal geboren in 1720 in Eemnes en op 23 maart 1759 in Eemnes Buitendijks gehuwd met de Puttense Annetje Habel. Zij kregen een zoon Evert, die als Stamvader van de Eemnesser tak beschouwd wordt en een zoon Casper die de Stamvader van de Bunschoter tak zou worden.Generatie 3 (grootouders)


4 van Schie, Willem, geboren op dinsdag 29 maart 1859 in Harderwijk. Hij is gedoopt op zaterdag 23 juni 1883 te Bunschoten. Hij is overleden op donderdag 22 juli 1909 in Bunschoten, 50 jaar oud.
Beroep: mandenmaker
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 23 juni 1883 in Bunschoten met de 19-jarige
5 Heinen, Elisabeth, geboren op zondag 8 mei 1864 in Bunschoten. Zij is gedoopt op zondag 8 mei 1864. Zij is overleden op zaterdag 12 juni 1948 in Bunschoten, 84 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. van Schie, Willem, geboren op dinsdag 25 december 1883 in Weesp (zie 2).
II. van Schie, Wousje, geboren op zondag 25 januari 1885 in Bunschoten. Zij is overleden op maandag 12 oktober 1942 in Bunschoten, 57 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1908 in Bunschoten met Ruizendaal, Wouter, 26 of 27 jaar oud. Hij is geboren in 1881 in Bunschoten, zoon van Lammert Ruizendaal en Jannetje Heijnen. Hij is overleden op dinsdag 16 oktober 1945 in Bunschoten, 63 of 64 jaar oud.
III. van Schie, Evertje, geboren op maandag 25 oktober 1886 in Bunschoten. Zij is overleden op zaterdag 21 mei 1887 in Bunschoten, 6 maanden oud.
IV. van Schie, Arian, geboren op vrijdag 18 november 1887 in Bunschoten. Spoorwegarbeider. Hij is overleden op donderdag 3 december 1959 in Hoorn, 72 jaar oud. Hij trouwde, 29 jaar oud, op zondag 1 juli 1917 in Berkhout NH met Pals, Barber, 33 of 34 jaar oud. Zij is geboren in 1883 in Terschelling, dochter van Jacob Pals en Rinske Swart.
V. van Schie, Evertje, geboren op dinsdag 27 november 1888 in Bunschoten. Zij is overleden op zaterdag 1 maart 1958 in Bussum, 69 jaar oud. Zij trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 29 september 1911 in Kortenhoef met Ruisch, Nicolaas, 36 of 37 jaar oud, koopman. Hij is geboren in 1874 in Kortenhoef, zoon van Klaas Ruisch en Aagje Kroon.
VI. van Schie, Lutje, geboren op woensdag 27 november 1889 in Bunschoten. Zij is overleden op donderdag 7 juni 1962 in Bunschoten, 72 jaar oud. Zij trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 7 september 1910 in Bunschoten met Roos, Gijsbert, 21 of 22 jaar oud. Hij is geboren op maandag 10 december 1888 in Bunschoten, zoon van Geurt Roos en Maria Zijl.
VII. van Schie, Teuntje, geboren op woensdag 24 juni 1891 in Bunschoten. Zij is overleden op maandag 13 februari 1893 in Bunschoten, 1 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 15 februari 1893 in Bunschoten, bij de Hervormde kerk Zuidzijde.
VIII. van Schie, Teuntje, geboren op vrijdag 9 juni 1893 in Bunschoten. Zij is overleden op zondag 29 oktober 1893 in Bunschoten, 4 maanden oud. Zij is begraven op woensdag 1 november 1893 in Bunschoten, bij de Hervormde kerk Noordzijde.
IX. van Schie, Hermanus, geboren op donderdag 26 juli 1894 in Bunschoten. Hij is overleden op woensdag 15 augustus 1894 in Bunschoten, 20 dagen oud. Hij is begraven op zaterdag 18 augustus 1894 in Bunschoten, bij de Hervormde kerk Noordzijde.
X. van Schie, Teuntje, geboren op maandag 6 januari 1896 in Bunschoten. Zij is overleden op maandag 10 juli 1967 in Baarn, 71 jaar oud. Zij trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 19 september 1914 in Bunschoten met de Graaf, Wouter, 22 jaar oud. visser. Hij is geboren op maandag 9 mei 1892 in Bunschoten, zoon van Ariean de Graaf en Maria Koelewijn.
XI. van Schie, Jaapje, geboren op zondag 20 december 1896 in Bunschoten. tweeling met Hendrikje. Zij is overleden op zondag 26 mei 1968 in Baarn, 71 jaar oud. Zij trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 26 januari 1916 in Bunschoten met Ruizendaal, Tijmen. Hij is geboren op woensdag 15 april 1896 in Bunschoten, zoon van Jan Ruizendaal en Rikje Muijs [broer van Reiniera].
XII. van Schie, Hendrikje, geboren op maandag 21 december 1896 in Bunschoten. tweeling met Jaapje. Zij is overleden op donderdag 15 juli 1971 in Bunschoten, 74 jaar oud. Zij trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 8 januari 1921 in Bunschoten met van de Groep, Johannes, 23 jaar oud. Hij is geboren op maandag 19 april 1897 in Bunschoten, zoon van Jacob van de Groep en Geertje Hartog.
XIII. van Schie, Jannetje, geboren op zondag 17 april 1898 in Bunschoten. Zij is overleden op zondag 23 juli 1899 in Bunschoten, 1 jaar oud.
XIV. van Schie, Herman, geboren op zondag 9 juli 1899 in Bunschoten. Hij is overleden op woensdag 16 augustus 1899 in Bunschoten, 1 maand oud. Zij is begraven in Bunschoten, bij de Hervormde kerk Noordzijde.
XV. van Schie, Herman, geboren op zondag 6 januari 1901 in Bunschoten, vissersknecht, sluiswachter. Hij is overleden op zaterdag 28 februari 1942 in Soesterberg wonende te Bunschoten, 41 jaar oud. Hij trouwde met Bos, Gerritje. Zij is geboren op donderdag 24 oktober 1901 in Bunschoten, dochter van Lubbert Bos en Hendrikje Heek. Zij is overleden in 1966 in Bunschoten, 64 of 65 jaar oud.
XVI. van Schie, Cornelis, geboren op woensdag 5 maart 1902 in Bunschoten. Hij is overleden op zondag 1 juni 1902 in Bunschoten, 2 maanden oud.
XVII. van Schie, Jannetje, geboren op vrijdag 22 mei 1903 in Bunschoten. Zij is overleden op maandag 17 oktober 1966 in Amersfoort, 63 jaar oud. Zij trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 4 maart 1922 in Bunschoten met de Graaf, Cornelis, 20 jaar oud. Hij is geboren op woensdag 26 juni 1901 in Bunschoten, zoon van Hendrik de Graaf en Aaltje Ruizendaal.
XVIII. van Schie, Willempje, geboren op vrijdag 11 augustus 1905 in Bunschoten. Zij is overleden op dinsdag 29 augustus 1905 in Bunschoten, 18 dagen oud. Zij is begraven op zaterdag 2 september 1905 in Bunschoten, bij de Hervormde kerk in graf 1, regel 20.
XIX. levenloos geboren kind, geboren op donderdag 3 januari 1907 in Bunschoten. Hij of zij is begraven op maandag 7 januari 1907 in Bunschoten, bij de Hervormde kerk Noordzijde.

6 Ruizendaal, Jan [alias Ruisje], geboren op maandag 22 november 1858 in Bunschoten. Hij is overleden op zaterdag 13 juni 1931 in Bunschoten, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 juni 1931.
Beroep: visser op de botter BU 52
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 12 november 1881 in Bunschoten met de 20-jarige
7 Muijs, Rikje, geboren op vrijdag 31 mei 1861 in Bunschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juni 1861. Zij is overleden op vrijdag 1 februari 1935 in Bunschoten, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 februari 1935.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ruizendaal, Jan, geboren op dinsdag 28 maart 1882 in Bunschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 maart 1882. Hij is overleden in 1952, 69 of 70 jaar oud. Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 12 september 1908 in Bunschoten met van Tamelen, Geertje, 21 jaar oud. Zij is geboren op zondag 6 maart 1887, dochter van Evert van Tamelen en Willempje Knaap. Zij is overleden in 1963, 75 of 76 jaar oud.
II. Ruizendaal, Klaas, geboren op vrijdag 31 augustus 1883 in Bunschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 september 1883. Hij is overleden op woensdag 6 maart 1889 in Bunschoten, 5 jaar oud.
III. Ruizendaal, Jacoba Alijda [Koop van Rik], geboren op dinsdag 13 oktober 1885 in Bunschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 oktober 1885. Zij trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 29 juni 1907 in Bunschoten met Bos, Wouter [de Zeekat], 23 jaar oud. Hij is geboren op zondag 27 april 1884 in Bunschoten, zoon van Jan Bos en Albertje Koelewijn. Hij is overleden in 1950, 65 of 66 jaar oud.
IV. Ruizendaal, Reiniera, geboren op dinsdag 1 maart 1887 in Bunschoten (zie 3).
V. Ruizendaal, Cornelus, geboren op dinsdag 9 oktober 1888 in Bunschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 oktober 1888. Hij trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 3 januari 1914 in Bunschoten met de Graaf, Hendrikje, 22 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 23 januari 1891 in Bunschoten, dochter van Rutger de Graaf en Geertje Koelewijn
VI. Ruizendaal, Klaas, geboren op zondag 29 juni 1890 in Bunschoten. Hij is overleden op zaterdag 26 juli 1890 in Bunschoten, 27 dagen oud.
VII. Ruizendaal, Klaas [de Keizer], geboren op zaterdag 10 oktober 1891 in Bunschoten. Hij is overleden op vrijdag 7 oktober 1977 in Bunschoten, 85 jaar oud. Hij: (1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 12 december 1914 in Bunschoten met Blokhuis, Wijmpje, dochter van Willem Blokhuis en Wijmpje de Graaf. Zij is overleden vóór 1919.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 15 september 1920 in Bunschoten met Blokhuis, Trijntje, 24 of 25 jaar oud. Zij is geboren in 1895 in Bunschoten, dochter van Willem Blokhuis en Wijmpje de Graaf. Klaas trouwt met de zuster van zijn overleden vrouw Wijmpje
VIII. Ruizendaal, Hendrikus, geboren op dinsdag 23 mei 1893 in Bunschoten. Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 31 maart 1917 in Bunschoten met de Graaf, Grietje, 22 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 3 oktober 1894 in Bunschoten, dochter van Rutger de Graaf en Geertje Koelewijn. Zij is overleden op woensdag 28 mei 1941 in Bunschoten, 46 jaar oud.
IX. Ruizendaal, Tijmen, geboren op woensdag 15 april 1896 in Bunschoten. Woond later in Baarn. Hij: (1) trouwde in Bunschoten met Koelewijn, Joosje. (2) trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 26 januari 1916 in Bunschoten met van Schie, Jaapje, 19 of 20 jaar oud. Zij is geboren in 1896 in Bunschoten.
X. Ruizendaal, Casper, geboren op woensdag 22 september 1897 in Bunschoten. Hij is overleden op dinsdag 19 juli 1898 in Bunschoten, 9 maanden oud.
XI. Ruizendaal, Casper, geboren op vrijdag 22 december 1899 in Bunschoten. Hij is overleden op woensdag 19 juli 1989, 89 jaar oud.
XII. Ruizendaal, Grietje, geboren op zondag 24 mei 1903 in Bunschoten. Zij trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 18 augustus 1923 in Bunschoten met van de Groep, Arian, 22 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 14 december 1900 in Bunschoten, zoon van Gerrit van de Groep en Maria van Diermen. Visser. Hij is overleden op woensdag 22 januari 1930 in Bunschoten, 29 jaar oud.Generatie 4 (overgrootouders)

8 van Schie, Willem, geboren op vrijdag 17 september 1824 in Harderwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 september 1824. Hij is overleden op maandag 30 januari 1882 in Harderwijk, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 januari 1882.
Beroep: bakker
Hij trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 21 november 1849 in Harderwijk met de 35-jarige
9 van der Horst, Evertje, geboren op vrijdag 4 november 1814 in Harderwijk. Zij is overleden op maandag 28 augustus 1865 in Harderwijk, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1865.
Beroep: naaister

Kinderen uit dit huwelijk:
I. van Schie, Harmanus, geboren op vrijdag 26 april 1850 in Harderwijk. Kleermaker. Hij trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 9 april 1874 in Westzaan met Meier, Anna Petronella, 21 of 22 jaar oud. Zij is geboren in 1852 in Westzaan, dochter van broodbakker Jacob Meier en Lijsje Goede. Zij is overleden na woensdag 18 oktober 1899 in Amsterdam?
II. van Schie, Teuntjen, geboren op zondag 17 juli 1853 in Harderwijk. Zij is overleden op dinsdag 24 november 1908 in Harderwijk, 55 jaar oud. Zij trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 9 juli 1879 in Harderwijk met Kaltenbagh, Petrus, 46 jaar oud, militair. Hij is geboren op zondag 28 oktober 1832 in Hoorn, zoon van Petronella Kaltenbagh. Petrus is overleden op maandag 26 januari 1885 in Harderwijk, 52 jaar oud.
III. van Schie, Willem, geboren op dinsdag 29 maart 1859 in Harderwijk (zie 4).


10 Heijnen, Arian [alias Tonneboer], geboren op vrijdag 5 mei 1837 in Bunschoten. Hij is overleden op woensdag 17 september 1924, verdronken op de Zuiderzee tussen Stavoren en Hindelopen, 87 jaar oud.
Beroep: visser op de botter BU 11
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 22 juni 1861 in Bunschoten met de 19-jarige
11 Stekeur, Evertje, geboren op zaterdag 9 oktober 1841 in Bunschoten. Zij is overleden op vrijdag 5 januari 1912 in Bunschoten, 70 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heijnen, Wousje, geboren op woensdag 4 september 1861 in Bunschoten. Zij is overleden op dinsdag 15 oktober 1929 in Rhenen, 68 jaar oud. Zij trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 25 november 1882 in Bunschoten met de Jong, Arie. Hij is geboren in Abcoude.
II. Heinen, Elisabeth, geboren op zondag 8 mei 1864 in Bunschoten (zie 5).
III. Heijnen, Lutje
, geboren op zaterdag 27 oktober 1866.
IV. Heijnen, Cornelus, geboren op dinsdag 21 september 1869. Visser. Hij trouwde met van der Horst, Margeretha. Zij is geboren op dinsdag 31 augustus 1858.
V. Heijnen, Wouter, geboren op donderdag 8 december 1870. Hij is overleden op vrijdag 11 augustus 1871, 8 maanden oud.
VI. Heijnen, Jaapje, geboren op vrijdag 16 februari 1872.
VII. Heijnen, Hendrikje, geboren op vrijdag 1 augustus 1873.
VIII. Heijnen, Wouter, geboren op woensdag 15 december 1875. Hij is overleden op woensdag 23 februari 1876, 2 maanden oud.
IX. Heijnen, Jannetje, geboren op zaterdag 3 februari 1877. Zij trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 26 februari 1896 in Amersfoort met Riksen, Jacob. Hij is geboren in Amersfoort.
X. Heijnen, Wouter, geboren op dinsdag 17 december 1878. visser. Hij trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1907 met van Diermen, Petertje, 21 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 3 oktober 1885, dochter van Peter Frans van Diermen en Geertje Korlaar
Zij is overleden op dinsdag 22 juli 1924, 38 jaar oud.
XI. Heijnen, Willempie, geboren op woensdag 12 oktober 1881 in Bunschoten. Zij is overleden op dinsdag 24 april 1928 in Utrecht, 46 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 22 april 1905 in Bunschoten met Roos, Willem [Koekertsie], 24 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 20 augustus 1880 in Bunschoten, zoon van Geurt Roos en Maria Zijl beide uit Bunschoten. Hij is overleden in 1974, 93 of 94 jaar oud.
XII. Heijnen, Lubbert, geboren op zondag 31 oktober 1886 in Bunschoten. Visser Hij is overleden op dinsdag 12 april 1932 in Bunschoten, 45 jaar oud. Hij trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 30 juni 1906 met Heijnen, Anetta, 19 jaar oud. Zij is geboren op maandag 27 september 1886, dochter van Jan Heijnen en Aaltje Muijs.


12 Ruijzendaal, Jan [alias Jan Ruisjie], geboren op zaterdag 22 november 1823 in Bunschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 november 1823. Hij is overleden op woensdag 9 december 1896 in Bunschoten, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 december 1896.
Beroep: visscher op de botter BU 52
Hij trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1857 in Bunschoten met de 27-jarige
13 de Jong, Jacoba Alijda, geboren op zondag 11 oktober 1829 in Bunschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 oktober 1829. Zij is overleden op woensdag 29 mei 1901 in Bunschoten, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 mei 1901. Zij is weduwe van Wouterus Hartog (1824-1855), met wie zij trouwde (1), 18 jaar oud, op donderdag 6 april 1848 in Bunschoten. Jacoba had al vijf kinderen uit haar eerste huwelijk.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ruizendaal, Jan, geboren op maandag 22 november 1858 in Bunschoten (zie 6).
II. Ruizendaal, Aaltje, geboren op maandag 9 april 1860 in Bunschoten. Zij is overleden in 1939, 78 of 79 jaar oud. Zij trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 23 juli 1881 in Bunschoten met de Graaf, Hendrik, 23 jaar oud. Hij is geboren op maandag 8 maart 1858, zoon van Jacob de Graaf (63 jaar oud), geboren op 4 oktober 1794, gestorven op 7 oktober 1872 leeftijd bij overlijden: 78 jaar oud, visser,visventer. Hij is overleden in 1940, 81 of 82 jaar oud.
III. Ruizendaal, Geesje, geboren op vrijdag 22 augustus 1862 in Bunschoten. Zij trouwde met van de Groep, Cornelus. Hij is geboren op woensdag 7 maart 1860, zoon van Marten van de Groep (29 jaar oud), geboren op 7 februari 1831 - Bunschoten, gestorven op 19 juli 1913 - Bunschoten leeftijd bij overlijden: 82 jaar oud
IV. Ruizendaal, Cornelus, geboren op donderdag 13 april 1865 in Bunschoten. Hij is overleden op maandag 14 september 1925 in Bunschoten, 60 jaar oud. Visventer. Hij trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 15 juli 1893 in Bunschoten met de Jong, Grietje, 23 jaar oud. Zij is geboren op maandag 31 januari 1870, dochter van Tijmen de Jong (29 jaar oud), geboren op 26 augustus 1840 - Bunschoten, gestorven op 23 mei 1892 - Amsterdam leeftijd bij overlijden: 51 jaar oud, Visventer en Evertje Muijs
V. Ruizendaal, Antje, geboren op vrijdag 29 mei 1868 in Bunschoten. Zij trouwde met de Graaf, Jacob. Hij is geboren op woensdag 21 oktober 1863, zoon van Rutger de Graaf en Roelofje van Diermen.


14 Muijs, Klaas, geboren op zaterdag 16 oktober 1830 in Bunschoten. Hij is overleden op maandag 29 mei 1911 in Bunschoten, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 mei 1911.
Beroep: visser
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 juli 1855 in Bunschoten met de 20 of 21-jarige
15 de Jong, Reiniera, geboren in 1834 in Bunschoten. Zij is overleden op donderdag 2 oktober 1913 in Bunschoten, 78 of 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 oktober 1913.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Muijs, Grietje, geboren op donderdag 27 september 1855 in Bunschoten. Zij is overleden op dinsdag 30 april 1929 in Bunschoten, 73 jaar oud. Zij trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 3 februari 1883 in Bunschoten met de Jong, Lammert, 32 of 33 jaar oud. Hij is geboren in 1850 in Bunschoten, zoon van Hendrikus de Jong (zie 26) en Trijntje Damstra.
II. Muijs, Geertje, geboren op maandag 21 september 1857 in Bunschoten. Zij is overleden op vrijdag 23 februari 1945 in Baarn, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1945. Zij trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1879 in Bunschoten met Koelewijn, Willem, 28 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 1 mei 1851 in Nieuwer Amstel, zoon van Roelof Koelewijn en Petronella Lodewijk. Visser. Hij is overleden op maandag 24 mei 1897 'in Urk', verdronken op de Zuiderzee en uit IJselmeer opgevist, door een Urker visser, 46 jaar oud.
III. Muijs, Mijntje, geboren op maandag 12 december 1859 in Bunschoten. Zij is overleden op donderdag 15 december 1859 in Bunschoten, 3 dagen oud.
IV. Muijs, Rikje, geboren op vrijdag 31 mei 1861 in Bunschoten (zie 7).


Generatie 5 (betovergrootouders)

16 van Schie, Harmen. Hij is gedoopt op zondag 13 november 1796 in Deventer. Hij is overleden op donderdag 30 november 1865 in Harderwijk, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 november 1865.
Beroep: kleermaker, uitdrager
Hij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 20 juli 1821 in Harderwijk met de 24-jarige
17 van Stelten, Margrieta Alijda, geboren op maandag 19 december 1796 in Harderwijk. Zij is gedoopt op donderdag 22 december 1796 in Harderwijk, NG. Zij is overleden op dinsdag 29 september 1863 in Harderwijk, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 september 1863.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. van Schie, Leonardus, geboren op maandag 26 november 1821 in Harderwijk. Kleermaker en koopman in herenmode. Hij is overleden op woensdag 27 april 1892 in Harderwijk, 70 jaar oud. Hij trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 10 mei 1861 in Harderwijk met Horseling, Petronella, 24 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 20 mei 1836 in Putten, dochter van papiermaker Dirk Horseling en Gerbregje van Heuvelen. Zij is overleden op donderdag 24 februari 1910 in Harderwijk, 73 jaar oud.
II. van Schie, Willem, geboren op zondag 23 maart 1823 in Harderwijk. Hij is overleden op vrijdag 14 november 1823 in Harderwijk, 7 maanden oud.
III. van Schie, Willem, geboren op vrijdag 17 september 1824 in Harderwijk (zie 8).
IV. van Schie, Harmanus
, geboren op dinsdag 6 februari 1827 in Harderwijk. Kleermaker, winkelier. Hij is overleden op maandag 10 augustus 1874 in Harderwijk, 47 jaar oud. Hij trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 6 mei 1863 in Harderwijk met de Vente, Annitje, 36 of 37 jaar oud. Zij is geboren in 1826 in Harderwijk, dochter van Willem de Vente en Grietje de Braake. Zij is overleden op vrijdag 11 juni 1909 in Harderwijk, 82 of 83 jaar oud.
V. van Schie, Hendrijntje, geboren op zondag 18 april 1830 in Harderwijk. Zij is overleden op donderdag 29 januari 1903 in Harderwijk, 72 jaar oud. Zij trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 27 juni 1866 in Harderwijk met Juffer, Harmen, 32 of 33 jaar oud. Hij is geboren in 1833 in Ermelo. grofsmid
VI. van Schie, Jan Willem, geboren op dinsdag 1 november 1831 in Harderwijk. Hij is overleden op woensdag 5 februari 1834 in Harderwijk, 2 jaar oud.
VII. van Schie, Jan Willem, geboren op vrijdag 28 maart 1834 in Harderwijk. Hij is ongehuwd overleden op woensdag 25 oktober 1871 in Putten, 37 jaar oud.
VIII. van Schie, Harmina, geboren op woensdag 26 oktober 1836 in Harderwijk. Zij is overleden op zaterdag 5 maart 1881 in Harderwijk, 44 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 13 juni 1860 in Harderwijk met Raaijen, Jan Lubbartus, 23 jaar oud. Hij is geboren op dinsdag 21 februari 1837 in Harderwijk, zoon van Evert Raaijen en Hendrikje van der Veen. Hij is overleden op vrijdag 5 januari 1906 in Harderwijk, 68 jaar oud. metselaar, gruttersknecht, uitdrager
IX. van Schie, Alieda, geboren op vrijdag 2 augustus 1839 in Harderwijk. Zij is overleden op dinsdag 21 januari 1851 in Harderwijk, 11 jaar oud.

18 van der Horst, Gijsbert Aarts, geboren op dinsdag 4 maart 1777 in Harderwijk. Hij is gedoopt op donderdag 23 oktober 1777 in Harderwijk. Hij is overleden op vrijdag 20 februari 1846 in Harderwijk, 68 jaar oud.
Beroep: tuinman
Hij trouwde in Harderwijk met
19 Olthuizen, Teuntje, geboren in 1780 in Harderwijk. Zij is overleden op dinsdag 14 maart 1854 in Harderwijk, 73 of 74 jaar oud. Ook genaamd Holthuizen, Velthuizen.
Religie: NG, Teuntje Olthuizen doet in 1798 belijdenis te Harderwijk.

Volgens de volkstelling van 1830 wonen Gijsbert van de Horst, 52 jaar en Teuntje Olthuizen, 50 jaar, allen Protestant, in de Donkerestraat 240 te Harderwijk. Samen met hun kinderen: Cornelis 17 jaar, tuinmansknecht, Evertje 14 jaar, Naatje 13 jaar, Hendrik 10 jaar, Gijsbert 6 jaar.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. van der Horst, Aart, geboren op woensdag 15 februari 1804 in Harderwijk. Hij is gedoopt op zondag 19 februari 1804. tuinbaas. Hij is overleden vóór december 1860, ten hoogste 56 jaar oud. Hij trouwde, 33 jaar oud, op zondag 29 oktober 1837 in Beverwijk met Smalbraak, Johanna Maria, 22 of 23 jaar oud. Zij is geboren in 1814 in Beverwijk, dochter van Jan Willem Smalbraak en Willemina van der Does.
II. van der Horst, Cornelis, geboren op zondag 3 februari 1811 in Harderwijk. Hij is gedoopt op zondag 10 februari 1811. Hij is overleden op donderdag 21 februari 1811 in Harderwijk, 18 dagen oud. Pro Deo begraven.
III. van der Horst, Cornelis, geboren op zaterdag 22 februari 1812 in Harderwijk. Hij is overleden op zondag 10 december 1871 in Harderwijk, 59 jaar oud.
IV. van der Horst, Evertje, geboren op vrijdag 4 november 1814 in Harderwijk (zie 9).
V. van der Horst, Johanna
, geboren in 1815 in Harderwijk. Zij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op woensdag 30 januari 1839 in Harderwijk met Liemans, Reijndert, 24 of 25 jaar oud. Hij is geboren in 1814 in Amsterdam, zoon van Willem Liemans en Mietje Zevenbergen. schipper.
VI. van der Horst, Hendrik, geboren op donderdag 7 januari 1819 in Harderwijk. tuinman. Hij is overleden op woensdag 4 juli 1877 in Noordink, Hengelo, 58 jaar oud. Hij (1) trouwde met Hofstede, Hendrika. (2) trouwde, 55 jaar oud, op vrijdag 31 juli 1874 in Hengelo met Huurling, Christina, 53 of 54 jaar oud. Zij is geboren in 1820 in Gorssel.
VII. van der Horst, Peter, geboren op woensdag 13 december 1820 in Harderwijk. Hij is overleden op woensdag 27 december 1820 in Harderwijk, 14 dagen oud.
VIII. van der Horst, Peeter, geboren op dinsdag 8 januari 1822 in Harderwijk. Hij is overleden op maandag 14 januari 1822 in Harderwijk, 6 dagen oud.
IX. van der Horst, Gijsbert, geboren op dinsdag 24 februari 1824 in Harderwijk. daghuurder. Hij is overleden op zaterdag 3 november 1860 in Harderwijk, 36 jaar oud. Hij trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 18 juni 1845 in Harderwijk met Gakes, Mechteld, 17 of 18 jaar oud. Zij is geboren in 1827 in Harderwijk.


20 Heijnen, Wouter, geboren op maandag 27 september 1813 in Bunschoten. Hij is overleden op zondag 1 september 1861 in Bunschoten, 47 jaar oud.
Beroep: visscher
Hij trouwde, 22 jaar oud, op maandag 19 september 1836 met de 21-jarige
21 Baas, Lutje, geboren op zaterdag 11 maart 1815 in Bunschoten. Zij is overleden op zaterdag 20 oktober 1888, 73 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heijnen, Arian, geboren op vrijdag 5 mei 1837 in Bunschoten (zie 10).
II. Heijnen, Hendrikje
, geboren op zaterdag 9 maart 1839 in Bunschoten. Zij is overleden op vrijdag 3 augustus 1877 in Bunschoten, 38 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1862 in Bunschoten met Hartog, Jan, 28 jaar oud. Visser. Hij is geboren op maandag 3 maart 1834 in Bunschoten, zoon van Willem Hartog en Reintje Poort. Hij is overleden op woensdag 23 maart 1892, 58 jaar oud. Hij is weduwnaar van Goudsbloem, Klaasje (1827-1859), met wie hij trouwde op zaterdag 4 juli 1857 in Bunschoten.
III. Heijnen, Jacobus, geboren op zaterdag 2 september 1843. Hij is overleden op vrijdag 25 april 1924, 80 jaar oud. Visser. Hij trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 23 september 1876 met de Graaf, Evertje, 22 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 10 februari 1854, dochter van Lubbert de Graaf en Willemijntje Hartog. Zij is overleden op vrijdag 23 mei 1902, 48 jaar oud.
IV. Heijnen, Jan, geboren op donderdag 8 mei 1845. Hij is overleden op donderdag 15 februari 1849, 3 jaar oud.
V. Heijnen, Jannetje, geboren op zaterdag 20 januari 1849. Zij is overleden op dinsdag 26 maart 1850, 1 jaar oud.
VI. Heijnen, Jannetje, geboren op zondag 3 november 1850 in Bunschoten. Zij is overleden op donderdag 13 juli 1939 in Amersfoort, 88 jaar oud. Zij trouwde met Ruizendaal, Lammert. Hij is geboren op vrijdag 22 juni 1849, zoon van Gerrit Ruizendaal en Jannetje Poort. Hij is overleden op zondag 25 augustus 1929, 80 jaar oud. Visser, herbergier.
VII. Heijnen, Marritje, geboren op vrijdag 2 september 1853. Zij is overleden op woensdag 22 februari 1893 in Utrecht, 39 jaar oud. Zij trouwde met Heek, Wouter. Hij is geboren op donderdag 26 november 1846, zoon van Gijsbert Heek en Annetje Alberts. Hij is overleden op zaterdag 23 december 1916, 70 jaar oud. Visser.
VIII. Heijnen, Jan, geboren op woensdag 10 juni 1857 in Bunschoten. Hij is overleden op zondag 7 maart 1948 in Bunschoten, 90 jaar oud. Visser. Hij trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 12 november 1881 met de Graaf, Grietje, 23 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 1 oktober 1858 in Bunschoten, dochter van Hillebrand de Graaf en Hendrikje Muijs.


22 Stekeur, Lubbert, geboren in 1812 in Bunschoten. Hij is overleden op dinsdag 21 januari 1862 in Bunschoten, 49 of 50 jaar oud.
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zaterdag 15 oktober 1836 in Bunschoten met de 22 of 23-jarige
23 Muijs, Elisabeth, geboren in 1813 in Bunschoten. Zij is overleden op zaterdag 3 augustus 1878 in Bunschoten, 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 augustus 1878.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stekeur, Jaapje, geboren op dinsdag 24 januari 1837 in Bunschoten. Zij is overleden op zaterdag 23 februari 1856 in Bunschoten, 19 jaar oud.
II. Stekeur, Willem, geboren op zondag 25 november 1838 in Bunschoten. Visser, koopman. Hij trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1880 in Bunschoten met van de Groep, Jannetje, 21 of 22 jaar oud. Zij is geboren in 1858 in Bunschoten.
III. Stekeur, Evertje, geboren op zaterdag 9 oktober 1841 in Bunschoten (zie 11).
IV. Stekeur, Cornelus
, geboren op vrijdag 20 september 1844 in Bunschoten. Hij is overleden op vrijdag 9 april 1869 in Bunschoten, 24 jaar oud.
V. Stekeur, Hendrikje, geboren op vrijdag 8 september 1848 in Bunschoten. Zij is overleden op zaterdag 20 februari 1897 in Bunschoten, 48 jaar oud. Zij trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 6 november 1868 in Bunschoten met Heek, Paulus, 28 of 29 jaar oud. Hij is geboren in 1839 in Bunschoten.
VI. Stekeur, Jannetje, geboren op vrijdag 28 februari 1851 in Bunschoten. Zij is overleden op dinsdag 22 maart 1898 in Veldhuizen, Utr., 47 jaar oud. Zij trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 15 november 1876 in Utrecht met van Ee, Cornelis, 27 of 28 jaar oud. Hij is geboren in 1848 in Leersum.
VII. Stekeur, Roelofje, geboren op dinsdag 24 juli 1855 in Bunschoten. Hij is overleden op woensdag 21 september 1898 in Bunschoten, 43 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 12 oktober 1878 in Bunschoten met Bos, Peter, 22 of 23 jaar oud. Zij is geboren in 1855 in Bunschoten.
VIII. Stekeur, Jaapje, geboren op vrijdag 16 november 1860 in Bunschoten. Zij is overleden op maandag 26 november 1860 in Bunschoten, 10 dagen oud.


24 Rui(j)zendaal, Jan. Hij is gedoopt op dinsdag 18 oktober 1791. Hij is overleden op donderdag 29 augustus 1861 in Bunschoten, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 augustus 1861.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 1 augustus 1819 in Bunschoten met de 24-jarige
25 Visser, Antje Jans. Zij is gedoopt op donderdag 18 juni 1795 in Stavoren. Zij is overleden op maandag 10 april 1876 in Bunschoten, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1876.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ruizendaal, Casper, geboren op zaterdag 20 november 1819. Hij is overleden op dinsdag 10 februari 1903 in Bunschoten, 83 jaar oud.
II. Ruijzendaal, Geesken, geboren op dinsdag 30 oktober 1821 in Bunschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1831. Zij is overleden op vrijdag 14 februari 1845, 23 jaar oud.
III. Ruijzendaal, Jan, geboren op zaterdag 22 november 1823 in Bunschoten (zie 12).
IV. Ruijzendaal, Hendrik, geboren op maandag 19 februari 1827 in Bunschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 februari 1827. Hij is overleden op dinsdag 29 september 1829 in Bunschoten, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 september 1829.
V. Ruijzendaal, Jannetje, geboren op donderdag 2 april 1829 in Bunschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 april 1829. Zij is overleden op donderdag 26 november 1840 in Bunschoten, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 november 1840.
VI. Ruizendaal, Antje, geboren op maandag 19 december 1831. Zij is overleden op woensdag 28 augustus 1833, 1 jaar oud.
VII. Ruijzendaal, Annetje, geboren op donderdag 24 december 1835 in Bunschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 december 1835. Zij is overleden op woensdag 10 juli 1918 in Bunschoten, 82 jaar oud. Zij trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 27 oktober 1860 in Bunschoten met van de Groep, Willem, 23 jaar oud. Hij is geboren op zondag 14 mei 1837 in Bunschoten. Hij is overleden op dinsdag 5 maart 1918 in Bunschoten, 80 jaar oud.

26 de Jong, Hendrikus. Hij is gedoopt op vrijdag 1 oktober 1790 in Bunschoten.
Beroep: visventer
Hij trouwde (2), 45 jaar oud, op donderdag 19 november 1835 in Bunschoten met Damstra, Trijntje (1812-1877), 23 jaar oud.
Hij trouwde (1), 38 jaar oud, op woensdag 22 oktober 1828 in Harderwijk met de 17-jarige
27 Vlijm, Aaltje, geboren op woensdag 3 april 1811 in Harderwijk. Zij is overleden op donderdag 12 november 1829 in Bunschoten, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 november 1829.

Kind uit dit huwelijk:
I. de Jong, Jacoba Alijda, geboren op zondag 11 oktober 1829 in Bunschoten (zie 13).


28 Muijs, Gijsbert Klaasje. Hij is gedoopt op dinsdag 22 november 1796 in Bunschoten. Hij is overleden op dinsdag 29 mei 1877 in Bunschoten, 80 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 2 april 1825 in Bunschoten met de 35-jarige
29 Swart, Geertjen Roelofs, geboren op zaterdag 19 december 1789 in Nijkerk. Zij is gedoopt op vrijdag 25 december 1789. Zij is overleden op zaterdag 8 juni 1861 in Bunschoten, 71 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Muijs, Teuntje, geboren op woensdag 26 april 1826 in Bunschoten. Zij is overleden op maandag 12 januari 1914 in Bunschoten, 87 jaar oud. Zij trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 25 november 1854 met Koelewijn, Dirk, 24 jaar oud. Hij is geboren op zaterdag 11 september 1830 in Bunschoten, zoon van Wouter Koelewijn en Jannetje Oudsten. Hij is overleden op dinsdag 19 januari 1886, 55 jaar oud.
II. Muijs, Marritje, geboren op vrijdag 25 januari 1828 in Bunschoten. Zij is overleden op maandag 19 juli 1915 in Bunschoten, 87 jaar oud. Zij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 30 april 1852 in Bunschoten met Koops, Gijsbert, 27 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 26 augustus 1824 in Bunschoten., zoon van Peter Fransen Koops en Engeltje de Jong. Hij is overleden op maandag 30 augustus 1886 in Bunschoten, 62 jaar oud.
III. Muijs, Klaas, geboren op zaterdag 16 oktober 1830 in Bunschoten (zie 14).
IV. Muijs, Roelof, geboren op maandag 5 maart 1832 in Bunschoten. Hij is overleden op maandag 6 januari 1919 in Bunschoten, 86 jaar oud. Hij trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1859 in Bunschoten met Nagel, Maria, 24 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 11 februari 1835 in Bunschoten, dochter van Nagel, Hendrientje. Zij is overleden op dinsdag 3 januari 1928 in Bunschoten, 92 jaar oud.


30 de Jong, Rikkert [alias Rikkert van Dirk]. Hij is gedoopt op dinsdag 5 augustus 1794 in Spakenburg. Hij is overleden op donderdag 6 maart 1862 in Spakenburg, 67 jaar oud.
Beroep: visser op de botter BU 102, visventer
Hij trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 29 maart 1834 in Bunschoten met de 16-jarige
31 Zwaan, Grietje, geboren op maandag 28 april 1817 in Bunschoten. Zij is overleden op zondag 7 oktober 1849, 32 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. de Jong, Reiniera, geboren in 1834 in Bunschoten (zie 15).
II. de Jong, Dirk
, geboren op woensdag 27 april 1836 in Bunschoten. Hij is overleden op zaterdag 27 juni 1914 in Bunschoten, 78 jaar oud. Hij trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 17 oktober 1868 in Bunschoten met Muijs, Francijntje, 23 jaar oud, dochter van Hendrik Muijs en Grietje de Graaf. Zij is geboren op zondag 12 januari 1845 in Bunschoten. Zij is overleden op zondag 31 juli 1887 in Bunschoten, 42 jaar oud.
III. de Jong, Tijmen, geboren op woensdag 26 augustus 1840 in Bunschoten. Hij is overleden op maandag 23 mei 1892 in Amsterdam, 51 jaar oud. Visventer. Hij trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 30 november 1866 in Bunschoten met Muijs, Evertje, 22 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 13 november 1844 in Bunschoten, dochter van Abraham Muijs en Marretje Heijnen. Zij is overleden op maandag 5 februari 1872 in Bunschoten, 27 jaar oud.
IV. de Jong, Bord, geboren op dinsdag 9 april 1844 in Spakenburg. Hij is overleden op dinsdag 25 maart 1845 in Spakenburg, 11 maanden oud.
V. de Jong, Cornelis [Kees Blank], geboren op dinsdag 7 april 1846 in Bunschoten. Hij is overleden op zondag 16 maart 1924 in Bunschoten, 77 jaar oud. Visser Hij trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 20 augustus 1870 in Bunschoten met van de Groep, Wijmpje, 22 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 15 april 1848 in Bunschoten, dochter van Brand van de Groep en Albertje de Graaf . Zij is overleden op dinsdag 29 mei 1928 in Bunschoten, 80 jaar oud.


Generatie 6 (oudouders)

32 van Schie, Leendert. Hij is gedoopt op zondag 27 november 1746 in Delft. Doopgetuige Elisabeth Blak. Hij is overleden in 1822 in Deventer, 75 of 76 jaar oud.
Beroep: melkboer, dagloner - tuinman
Hij is weduwnaar van Hoogendam, Neeltje Pieters (ovl. 1789), met wie hij trouwde (1), 37 jaar oud, op zondag 2 mei 1784 in Delft, Oude kerk. Leendert Leendertsz van Schie, jongeman, wonend Hof van Delft met Neeltje Pietersdr Hogendam, jongedochter, wonend Hof van Delft.
Hij trouwde (2), 42 jaar oud, op zondag 8 november 1789 in Rotterdam in ondertrouw en op dinsdag 24 november 1789 in Rotterdam met
33 Bosvel(d)t, Hermke [Hermina]. Zij is gedoopt op zondag 6 juli 1766 in Brummen. Zij is overleden op woensdag 5 november 1851 in Deventer, 85 jaar oud. Zij trouwde later op donderdag 6 oktober 1825 in Deventer met klepperman Jan Willem Scheppink (1764-1834). Zij trouwde later op maandag 28 maart 1836 in Deventer met Gerrit Ligtenberg (geb. 1762).

Uit de trouwakte: "Leendert van Schie weduwnaar van Delft, wonend in de Bree(d)straat te Rotterdam met Hermina Bosveld , jongedochter van Bremen (sic), wonend in de Bree(d)straat".

Ten tijde van het begraven van zijn eerste vrouw Neeltie, op 28 mei 1789 in Delft waren er nog twee kinderen van de vijf in leven, waaronder de pasgeboren baby. Het gezin woonde in de Kleyne Kipstraat bij de Convooysteeg te Rotterdam en Leendert verdiende de kost als melkboer. Slechts twee weken later stierf ook dit zoontje Leendert. Vader Leendert bleef achter met z'n 3-jarig dochtertje Elizabeth en hertrouwde nog geen half jaar later in Rotterdam met Hermina. De trouwakte gaf aan dat zij een jongedochter uit Bremen zou zijn. Pas wanneer zij als weduwe van Leendert hertrouwt in Deventer, kwam ik tot de ontdekking dat zij afkomstig was uit het Gelderse Brummen!

Zij schonk hem een jaar later opnieuw een zoontje Leendert, die ook jong stierf. Vervolgens is het gezin uit Rotterdam vertrokken en duikt een jaar later op in Deventer, alwaar hij werkte als dagloner en nog twee zoons en drie dochters geboren werden. Zoon Harmen werd kleermaker in Harderwijk, Jannetje huwde een kleermaker, Maria huwde een tuinder en Leena werd naaister en trouwde later te Deventer met een koetsier. Waarschijnlijk is jonste zoon Jan ook jong overleden.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. van Schie, Leendert. Hij is gedoopt op donderdag 30 september 1790 in Rotterdam. Vader als Leendert van Schie, moeder als Harmina Bosvelt, wonende in de Breedstraat te Rotterdam.
II. van Schie, Jannetje. Zij is gedoopt op zondag 23 oktober 1791 in Deventer. Zij is overleden op donderdag 29 september 1859 in Deventer, 67 jaar oud. Zij trouwde, 21 jaar oud, als Jantjen van Scheije, vader als Leendert van Scheije, moeder als Harrmken Bosveld, op donderdag 6 mei 1813 in Deventer met Vink, Johan Hendrik, 21 jaar oud. Hij is geboren op zondag 22 januari 1792 in Deventer, zoon van Joannes Henrici Vink en Maria Tresia Veltum. Kleermaker
III. van Schie, Maria. Zij is gedoopt op zondag 25 mei 1794 in Deventer. Zij trouwde met Jan Sonneveld. Jan is geboren in 1794 in Noordwijk, zoon van Jan Sonneveld en Marijtje Bredervoorde. Tuinder. Jan is overleden op donderdag 11 januari 1844 in Twello, Gld, 49 of 50 jaar oud.
IV. van Schie, Harmen. Hij is gedoopt op zondag 13 november 1796 in Deventer. (zie 16).
V. van Schie, Leena
. Zij is gedoopt op zondag 28 april 1799 in Deventer. Naaister. Zij is overleden op zaterdag 24 oktober 1868 in Deventer, 69 jaar oud. Zij trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 1 december 1831 in Deventer met Krosse, Jacob, 40 jaar oud. Hij is een zoon van Krosse, Hendrik Jansen en Ruis, Jacomina. Hij is gedoopt op donderdag 1 december 1791 in Twello, Voorst. Koetsier.
VI. van Schie, Jan. Hij is gedoopt op zondag 21 augustus 1803 in Deventer.

34 van Stelten, Willem. Hij is gedoopt op donderdag 8 april 1756 in Elburg. Hij is overleden op vrijdag 4 augustus 1826 in Harderwijk, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1826.
Beroep: journalier, dagloner
Hij trouwde met
35 Kamphuis [Camphuizen], Aeltjen. Zij is gedoopt op woensdag 2 mei 1759 in Vaassen, gem. Epe. Zij is overleden op maandag 28 oktober 1833 in Oosterwijck, Harderwijk, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1833.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. van Stelten, Margrieta Alijda, geboren op maandag 19 december 1796 in Harderwijk (zie 17).
II. van Stelten, Dirk. Hij is gedoopt op donderdag 1 februari 1798 in Harderwijk.
III. van Stelten, Hendriena. Zij is gedoopt op donderdag 22 augustus 1799 in Harderwijk.
IV. van Stelten, Dirk. Hij is gedoopt op donderdag 12 maart 1801 in Harderwijk.

36 van der Horst, Aart Jacobsen. Hij is gedoopt op zondag 13 juli 1738 in Ermelo. Hij is overleden, 65 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 1 september 1803 in Harderwijk.
Beroep: voerman (In 1795 Agter de Nonnen en 't Molensteegje bij de Vischmarkt)
Hij trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 23 augustus 1765 in Hierden bij Harderwijk met de 21-jarige
37 Wigmans, Evertje Jans. Zij is gedoopt op zondag 16 augustus 1744 in Hierden bij Harderwijk. Zij is overleden, 49 jaar oud. Zij is begraven op maandag 3 maart 1794 in Harderwijk.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. van der Horst, Mijnt Aartsen.
II. van der Horst, Jannetje Aarts.
III. van der Horst, Gerrit Aarts.
IV. van der Horst, Jannetje Aarts. Zij is gedoopt op zondag 2 februari 1766 in Harderwijk. Zij is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op vrijdag 28 maart 1766 in Harderwijk.
V. van der Horst, Gijsbert Aarts, geboren op dinsdag 4 maart 1777 in Harderwijk (zie 18).
VI. van der Horst, Hendrik
Aardsen. Hij is gedoopt op donderdag 15 maart 1781 in Harderwijk. kleermaker. Hij is overleden op zaterdag 29 maart 1828 in Nijkerk, 47 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 15 april 1804 in Nijkerk met van Dompselaar, Antje, 19 jaar oud. Zij is gedoopt op woensdag 25 augustus 1784 in Nijkerk.

38 Olthuizen, Cornelis. Hij is gedoopt op zaterdag 6 april 1743 in Harderwijk.
Beroep: Smid
Hij trouwde met
39 van der Kodde, Johanna.

Kind uit dit huwelijk:
I. Olthuizen, Teuntje, geboren in 1780 in Harderwijk (zie 19).


40 Heijnen, Ariaan. Hij is gedoopt op maandag 24 mei 1779 in Huizen. Hij is overleden op donderdag 17 juni 1852 in Bunschoten, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 juni 1852.
Beroep: visser, nettenbreier
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 19 januari 1806 met de 27-jarige
41 Heek, Franssijntie. Zij is gedoopt op woensdag 21 oktober 1778 in Amsterdam, Nieuwe Kerk. Doopgetuigen Frans Heek en Jannetje Heek. Zij is overleden op vrijdag 9 augustus 1833 in Bunschoten, 54 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heijnen, Marritje. Zij is gedoopt op woensdag 19 juni 1805. Zij is overleden op dinsdag 30 september 1806, 1 jaar oud.
II. Heijnen, Marritje. Zij is gedoopt op zaterdag 6 februari 1808. Zij is overleden op maandag 1 mei 1876, 68 jaar oud. Zij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 8 november 1834 in Bunschoten met Muijs, Abraham, 23 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 4 juli 1811 in Bunschoten, zoon van Willem Muijs [op de Zuiderzee verdronken] en Evertje de Graaf. Hij is overleden op woensdag 23 februari 1887, 75 jaar oud. visventer
III. Heijnen, Melis. Hij is gedoopt op dinsdag 27 februari 1810. Hij is overleden op vrijdag 20 december 1889, 79 jaar oud. Visser, nettebreier. Hij trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1840 met Zijl, Evertje, 19 jaar oud. Zij is geboren op zondag 11 februari 1821, dochter van visser, Lammert Zijl en Trijntje Blok. Zij is overleden op zaterdag 13 september 1884, 63 jaar oud.
IV. Heijnen, Wouter, geboren op maandag 27 september 1813 in Bunschoten (zie 20).
V. Heijnen, Jannetje
, geboren op donderdag 28 mei 1818. Zij is overleden op dinsdag 26 maart 1850 in Bunschoten, 31 jaar oud.


42 Baas, Jacobus. Hij is gedoopt op vrijdag 27 november 1778. Hij is overleden op maandag 6 mei 1844, 65 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 9 mei 1802 in Bunschoten met de 23-jarige
43 Mooij, Jannetje. Zij is gedoopt op maandag 4 januari 1779 in Bunschoten. Zij is overleden op vrijdag 31 oktober 1856, 77 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Baas, Jan. Hij is gedoopt op zondag 15 juli 1804. Hij is overleden op vrijdag 7 februari 1890, 85 jaar oud. Hij trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 24 januari 1835 in Bunschoten met Poort, Willempie, 23 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 24 mei 1811, dochter van Frank Poort en Maria Wildeman. Zij is overleden op vrijdag 16 augustus 1850, 39 jaar oud.
II. Baas, Lutje, geboren op zaterdag 11 maart 1815 in Bunschoten (zie 21).
III. Baas, Francijntje, geboren op woensdag 27 januari 1819 in Bunschoten. Zij is overleden op zondag 23 september 1900 in Bunschoten, 81 jaar oud. Zij trouwde, 25 jaar oud, in juni 1844 in Bunschoten met de Harder, Jacob, 31 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 4 december 1812 in Marken, zoon van Klaas de Harder en Luitje Zeeman. Hij is overleden op zondag 23 maart 1884 in Bunschoten, 71 jaar oud.

44 Stekeur, Cornelis Jansen. Hij is gedoopt in 1787. Hij is overleden op vrijdag 18 juli 1856 in Bunschoten, 68 of 69 jaar oud.
Hij trouwde met
45 de Graaf, Jacobje [Jaapje], geboren in 1789 in Bunschoten. Zij is overleden op maandag 29 april 1867 in Bunschoten, 77 of 78 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stekeur, Lubbert, geboren in 1812 in Bunschoten (zie 22).
II. Stekeur, Jan
, geboren op woensdag 30 augustus 1815 in Bunschoten. Hij is overleden op dinsdag 26 november 1844 in Bunschoten, 29 jaar oud.
III. Stekeur, Hendrikje, geboren op dinsdag 29 december 1818 in Bunschoten. Zij is overleden op woensdag 14 juni 1820 in Spakenburg, 1 jaar oud.
IV. Stekeur, Hendrik, geboren op vrijdag 5 oktober 1821 in Bunschoten. Hij is overleden op zaterdag 22 maart 1845 in Bunschoten, 23 jaar oud.
V. Stekeur, Dirk, geboren op zondag 9 juli 1826 in Bunschoten. Hij is overleden op vrijdag 22 september 1826 in Bunschoten, 2 maanden oud.
VI. Stekeur, Trijntje, geboren op zaterdag 13 december 1828 in Bunschoten. Zij is overleden op donderdag 27 januari 1910 in Bunschoten, 81 jaar oud. Zij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 27 april 1854 in Bunschoten met van de Groep, Marten, 22 of 23 jaar oud. Hij is geboren in 1831. Hij is overleden in 1913, 81 of 82 jaar oud.

46 Muijs, Willem. Hij is gedoopt op woensdag 25 mei 1791 in Bunschoten. Hij is overleden in 1830, verdronken op de Zuiderzee, 38 of 39 jaar oud.
Hij trouwde, 19 jaar oud, op zondag 23 december 1810 in Bunschoten met de 24-jarige
47 de Graaf, Evertje. Zij is gedoopt op zondag 5 maart 1786 in Bunschoten.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Muijs, Abraham, geboren in 1811 in Bunschoten. Hij is overleden op zaterdag 26 februari 1887 in Bunschoten, 75 of 76 jaar oud. Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zaterdag 8 november 1834 in Bunschoten met Heinen, Marretje, 25 of 26 jaar oud. Zij is geboren in 1808 in Bunschoten, dochter van Arian Heinen en Francijntje Heek
II. Muijs, Elisabeth, geboren in 1813 in Bunschoten (zie 23).
III. Muijs, Teuntje
, geboren op zondag 26 november 1815 in Bunschoten. Zij is overleden op vrijdag 19 mei 1871 in Bunschoten, 55 jaar oud. Zij trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 15 oktober 1836 in Bunschoten met de Graaf, Zeger, 34 of 35 jaar oud. Hij is geboren in 1801 in Bunschoten, zoon van Dirk de Graaf en Aartje van Halteren
IV. Muijs, Klaas, geboren op dinsdag 22 september 1818 in Bunschoten.
V. Muijs, Roelofje, geboren op zondag 14 november 1819 in Bunschoten. Zij is overleden op zaterdag 30 maart 1895 in Bunschoten, 75 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 1 juli 1843 in Bunschoten met van de Groep, Arian, 23 of 24 jaar oud. Hij is geboren in 1819 in Bunschoten, zoon van Jacob van de Groep en Gerritje Jacobs van den Heuvel
VI. Muijs, Klaasje, geboren op zondag 9 juni 1822 in Bunschoten. Zij is overleden op vrijdag 14 februari 1868 in Bunschoten, 45 jaar oud. Zij trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 28 augustus 1852 in Bunschoten met de Graaf, Wouter, 28 of 29 jaar oud. Hij is geboren in 1823 in Bunschoten.
VII. Muijs, Hein, geboren op dinsdag 20 april 1824 in Bunschoten. Hij is overleden op donderdag 6 maart 1902 in Bunschoten, 77 jaar oud. Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 23 november 1850 in Bunschoten met de Jong, Rijniera, 24 of 25 jaar oud. Zij is geboren in 1825 in Bunschoten, dochter van Wijnand de Jong en Hilletje Roelofs Swart
VIII. Muijs, Margaretha, geboren op woensdag 18 oktober 1826 in Bunschoten.
IX. Muijs, Willem, geboren op dinsdag 9 juni 1829 in Bunschoten. Hij is overleden op zondag 4 februari 1906 in Bunschoten, 76 jaar oud. Hij trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 4 januari 1862 in Bunschoten met Heinen, Marritje, 28 of 29 jaar oud. Zij is geboren in 1833 in Bunschoten, dochter van Willem Heinen en Metje Bonneveld.

48 Ruizendaal, Casper. Hij is gedoopt op donderdag 20 mei 1762 in Eemnes. Hij is overleden in 1800, 37 of 38 jaar oud.
Beroep: kleermaker
Hij trouwde met
49 Zijl, Jannetje. Zij is gedoopt op zondag 25 februari 1759. Jannetje is overleden op dinsdag 21 november 1826 in Bunschoten, 67 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ruizendaal, Antje. Zij is gedoopt op donderdag 30 maart 1786. Zij is overleden op zaterdag 12 juni 1841 in Amsterdam, 55 jaar oud. Zij trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 18 december 1810 in Nieuwer Amstel met Coesant, Jan. melkboer
II. Ruizendaal, Lammert. Hij is gedoopt op zondag 28 december 1788 in Bunschoten. Hij is overleden op dinsdag 31 december 1833 op de Zuiderzee, 45 jaar oud. Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1815 in Bunschoten met Nagel, Aalbertje, 20 jaar oud. Zij is gedoopt op maandag 9 februari 1795 in Bunschoten.
III. Rui(j)zendaal, Jan, gedoopt op dinsdag 18 oktober 1791 (zie 24).
IV. Ruizendaal, Pieter. Hij is gedoopt op vrijdag 17 april 1795. Hij is overleden in 1795, geen jaar oud.
V. Ruizendaal, Pieter. Hij is gedoopt op dinsdag 12 december 1797.

50 Visser, Jan Teunis. Hij is gedoopt op zondag 1 januari 1769 in Stavoren. Jan is overleden op woensdag 22 december 1841 in Stavoren, 72 jaar oud.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 10 augustus 1794 in Stavoren met
51 de Boer, Geeske Jacobs. Zij is gedoopt op woensdag 31 mei 1769 in Stavoren. Geesjen is overleden op maandag 3 november 1828 in Stavoren, 59 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Visser, Antje Jans, gedoopt op donderdag 18 juni 1795 in Stavoren (zie 25).
II. Visser, Jacob
Jans, geboren in 1797 in Stavoren. Hij is overleden op donderdag 23 oktober 1873 in Stavoren, 75 of 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 oktober 1873. Hij trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zondag 26 juni 1825 in Stavoren met Bakker, Idse Jacobs, 30 of 31 jaar oud. Zij is geboren in 1794 in Stavoren, dochter van Jacob Hayes Bakker en Geeske Reins
III. Visser, Sipk Jans, geboren in 1799 in Stavoren. Zij is overleden op maandag 20 juli 1874 in Stavoren, 74 of 75 jaar oud. Zij trouwde, 30 of 31 jaar oud, op zondag 26 december 1830 in Stavoren met Schuuring, Winand, 23 of 24 jaar oud. Hij is geboren in 1806 in Zwartsluis (Ov.), zoon van Arend Schuuring en Maria Hutten
IV. Visser, Teunis Jans, geboren in 1803 in Stavoren. Hij is overleden op woensdag 15 oktober 1828 in Stavoren, 24 of 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 oktober 1828.
V. Visser, Auke Jans, geboren in 1806 in Stavoren. Hij is overleden op dinsdag 7 januari 1823 in Stavoren, 16 of 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 januari 1823.
VI. Visser, Yge Jans, geboren in 1807 in Stavoren. Hij is overleden op woensdag 6 april 1892 in Stavoren, 84 of 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 april 1892. Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zondag 4 november 1832 in Stavoren met Bakker, Oot Jacobs, 29 of 30 jaar oud. Zij is geboren in 1802, dochter van Jacob Hayes Bakker en Geeske Reins
VII. Visser, Hendrik, geboren op donderdag 14 januari 1813 in Stavoren. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 januari 1813. Hij is overleden op donderdag 28 januari 1813 in Stavoren, 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 januari 1813.
VIII. Visser, Hendrik Jans, geboren op zondag 10 juli 1814 in Stavoren. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1814. Hij is overleden op zaterdag 3 mei 1890 in Stavoren, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 mei 1890. Hij trouwde, 21 jaar oud, op zondag 8 november 1835 in Stavoren met Koevoet, Tetje Jans, 21 of 22 jaar oud. Zij is geboren in 1813 in Bolsward.


52 de Jong, Dirk. Hij is gedoopt op zondag 14 januari 1759 in Nijkerk. Hij is overleden op woensdag 2 februari 1814 in Spakenburg, 55 jaar oud.
Beroep: arbeider
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 7 augustus 1785 in Bunschoten met de 21-jarige
53 Snapper, Reiniera. Zij is gedoopt op zondag 28 augustus 1763 in Bunschoten. Zij is overleden op vrijdag 17 april 1835 in Bunschoten, 71 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. de Jong, Wijnand. Hij is gedoopt op zondag 8 januari 1786 in Bunschoten. Hij is overleden op dinsdag 18 mei 1869 in Bunschoten, 83 jaar oud. Hij trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 21 januari 1824 in Bunschoten met Zwart, Hilletje, 38 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 14 augustus 1785 in Nijkerk.
II. de Jong, Petertje. Zij is gedoopt op zaterdag 28 juli 1787 in Bunschoten.
III. de Jong, Gerrit. Hij is gedoopt op donderdag 8 januari 1789 in Bunschoten. Hij is overleden op woensdag 26 oktober 1853 in Bunschoten, 64 jaar oud. Visventer. Hij trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 7 oktober 1820 in Bunschoten met Hopman, Willempje.
IV. de Jong, Hendrikus, gedoopt op vrijdag 1 oktober 1790 in Bunschoten.
V. de Jong, Cornelis. Hij is gedoopt op donderdag 19 juli 1792 in Bunschoten.
VI. de Jong, Rikkert. Hij is gedoopt op dinsdag 5 augustus 1794 in Bunschoten.
(zie 30).
VII. de Jong, Engeltje. Zij is gedoopt op zaterdag 19 november 1796 in Bunschoten. Zij is overleden op woensdag 29 augustus 1877 in Bunschoten, 80 jaar oud. Zij trouwde met Koops, Peter Fransen.
VIII. de Jong, Mengsje. Zij is gedoopt op donderdag 20 december 1798 in Bunschoten.

IX. Geertje de Jong, geboren op maandag 15 september 1800 in Bunschoten. Zij is gedoopt op zondag 21 september 1800. Geertje is overleden vóór 1804 in Bunschoten, ten hoogste 4 jaar oud.
X. Hendericus de Jong, geboren op maandag 15 september 1800 in Bunschoten. Hendericus is overleden vóór woensdag 2 december 1801 in Bunschoten, ten hoogste 1 jaar oud.
XI. Hendrikus de Jong, geboren op woensdag 2 december 1801 in Bunschoten (zie 26).
XII. Geertje de Jong. Zij is gedoopt op maandag 8 oktober 1804 in Bunschoten. Geertje is overleden op woensdag 24 februari 1808 in Bunschoten, 3 jaar oud.
XIII. de Jong, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 28 april 1807 in Bunschoten.

54 Vliem, Willem Jansen. Hij is gedoopt op donderdag 16 april 1778 in Harderwijk. Hij is overleden op maandag 29 oktober 1821 in Arnhem, wonende te Harderwijk, 43 jaar oud. Ook genaamd Vlijm.
Beroep: voerman en tapper
Hij trouwde in Harderwijk met
55 Rende(r), Aaltje. Zij is gedoopt op maandag 25 februari 1788 in Harderwijk. Zij is overleden op donderdag 19 juni 1834 in Harderwijk, 46 jaar oud.
Beroep: tapster

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Vliem, Kind. Hij of zij is overleden. Hij of zij is begraven op zondag 19 november 1809 in Harderwijk.
II. Vliem, Rende, geboren in 1807 in Harderwijk. Hij is overleden op woensdag 29 september 1869 in Harderwijk, 61 of 62 jaar oud. kastelein, landbouwer. Hij trouwde, 17 jaar oud, op vrijdag 19 maart 1824 in Harderwijk met van de Poppe, Annetje Reijers, 28 jaar oud. Zij is geboren in 1796 in Nunspeet, dochter van Peter Reijersen van de Poppe en Beertje Harmens. Zij is overleden vóór 1869 in Harderwijk, ten hoogste 73 jaar oud.
III. Vliem, Gerritje. Zij is gedoopt op dinsdag 31 oktober 1809 in Harderwijk. Zij is overleden, 1 dag oud. Zij is begraven op woensdag 1 november 1809 in Harderwijk.
IV. Vliem, Aaltje, geboren op woensdag 3 april 1811 in Harderwijk (zie 27).
V. Vliem, Jan, geboren op maandag 12 april 1819 in Harderwijk. Hij is overleden op maandag 20 januari 1823 in Harderwijk, 3 jaar oud.
VI. Vlijm, Gerrit Willem, geboren op dinsdag 26 juni 1821 in Harderwijk. Hij is overleden op donderdag 5 juni 1879 in Staverden, Ermelo, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 juni 1879. tolgaarder. Hij (1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 31 maart 1843 in Barneveld met Huisman, Maria. (2) trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 26 mei 1865 in Ermelo met de Weerd, Gerritje, 28 of 29 jaar oud. Zij is geboren in 1836 in Ermelo.

56 Muijs, Klaas Abrahamse. Hij is gedoopt op donderdag 11 september 1760 in Bunschoten. Hij is overleden op maandag 21 april 1817 in Bunschoten, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 april 1817.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 21 oktober 1787 in Nijkerk met de 18 of 19-jarige
57 van Oudhuizen, Teuntje Willems, geboren in 1768 in Hoevelaken. Zij is overleden op vrijdag 12 april 1844 in Bunschoten, 75 of 76 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Muijs, Willem. Hij is gedoopt op woensdag 25 mei 1791 in Bunschoten. Hij is overleden in 1830 in Verdronken op de Zuiderzee, 38 of 39 jaar oud. Hij trouwde, 19 jaar oud, op zondag 23 december 1810 in Bunschoten met de Graaf, Evertje, 24 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 5 maart 1786 in Bunschoten, dochter van Hendrik de Graaf, winkelier, herbergier en Elisabeth Maria Meijer
II. Muijs, Jannetje. Zij is gedoopt op maandag 14 oktober 1793 in Bunschoten. Zij is overleden op zondag 15 september 1839 in Bunschoten, 45 jaar oud. Zij begon een relatie met van de Groep, Jacob. Hij is gedoopt op vrijdag 30 augustus 1799 in Bunschoten, zoon van Rijer van de Groep en Marritje de Graaf. Hij is overleden op maandag 31 januari 1853 in Bunschoten, 53 jaar oud.
III. Muijs, Gijsbert Klaasje, gedoopt op dinsdag 22 november 1796 in Bunschoten (zie 28).
IV. Muijs, Jan
, geboren in 1799 in Bunschoten. Hij is overleden op dinsdag 7 februari 1871 in Bunschoten, 71 of 72 jaar oud.
V. Muijs, Hendrik [Hein]. Hij is gedoopt op donderdag 30 juli 1801 in Bunschoten. Hij is overleden op maandag 21 maart 1887 in Bunschoten, 85 jaar oud. Hij trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1827 in Bunschoten met de Graaf, Grietje, 21 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 3 november 1805, dochter van Rutger de Graaf en Hendrikje Mulder. Zij is overleden op dinsdag 4 oktober 1881, 75 jaar oud.
VI. Muijs, Aaltje. Zij is gedoopt op donderdag 9 april 1807 in Bunschoten. Zij is overleden op maandag 1 april 1867 in Bunschoten, 59 jaar oud.
VII. Muijs, Hendrikje, geboren in 1810. Zij is overleden op dinsdag 6 maart 1883 in Bunschoten, 72 of 73 jaar oud.
VIII. Muijs, Abram, geboren op zaterdag 23 mei 1812 in Spakenburg.

58 Swart, Roelof.
Hij begon een relatie met
59 Maartje Dirks.

Kind uit deze relatie:
I. Swart, Geertje Roelofs, gedoopt op zaterdag 19 december 1789 in Nijkerk (zie 29).


60 Dirk Gerritsz de Jong (dezelfde als 52).
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 7 augustus 1785 in Bunschoten met de 21-jarige
61 Reiniera Snapper (dezelfde als 53).

62 Zwaan, Tijmen. Hij is gedoopt op zaterdag 30 juni 1770 in Bunschoten. Hij is overleden op zondag 19 november 1854 in Bunschoten, 84 jaar oud. Hij is weduwnaar van Cornelia Mor (1775-1809), met wie hij trouwde (1), 25 jaar oud, op zondag 22 mei 1796 in Bunschoten.
Hij trouwde (2), 41 jaar oud, op zondag 30 juni 1811 in Bunschoten met de 26-jarige
63 Willemijntje Hartog, geboren op donderdag 14 april 1785 in Spakenburg. Willemijntje is overleden op dinsdag 1 juni 1852 in Spakenburg, 67 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Zwaan, Bort, geboren op zondag 22 december 1811 in Bunschoten. Hij is overleden op zaterdag 31 oktober 1812 in Bunschoten, 10 maanden oud.
II. Zwaan, Bort [alais Bort van Pee], geboren op vrijdag 18 maart 1814 in Bunschoten. Visser op de botter BU 78. Hij is overleden op vrijdag 5 juli 1889 in Bunschoten, 75 jaar oud. Hij trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 18 april 1835 in Bunschoten met Smit, Geertje, 18 of 19 jaar oud. Zij is geboren in 1816 in Bunschoten, dochter van Jan Smit en Gezina Windmarsch. Zij is overleden op zaterdag 27 januari 1883 in Bunschoten, 66 of 67 jaar oud.
III. Zwaan, Grietje, geboren op maandag 28 april 1817 in Spakenburg Bunschoten (zie 31).


Generatie 7 (oudgrootouders)

64 van Schie, Leendert Philipsz. Hij is gedoopt op donderdag 26 november 1716 in Delft [bron: DTB Delft inv. 60, folio 53]. Vader als Flip van Schie, moeder Marija Paree. Doopgetuigen Leendert van Schie, Marija Bodegraaf, Marija Verburgh. Hij is overleden, 54 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 11 april 1771 in Delft, Nieuwe kerk.

Hij ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1737 in Delft [bron: DTB Delft inv. 27, folio 98v] met de 21-jarige van Wensen, Marijtje Tomas. Leendert van Schie, jongeman wonend: Oosteinde met Marijtje van Wenssen, jongedochter, wonend: Agtersack .

65 van Wensen, Marijtje Tomas. Zij is gedoopt op donderdag 16 april 1716 in Delft. Doopgetuige Emanuel van Wesstrik en Marija Wellekom. Zij is overleden, 59 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 30 december 1775 in Delft, Nieuwe kerk.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. van Schie, Philippus. Hij is gedoopt op zondag 20 april 1738 in Delft [bron: DTB Delft inv. 60, folio 227]. Vader als Leendert van Schie, moeder als Maria van Wensele. Doopgetuigen Maria van Suitmaasland en Philippus van Schie.

II. van Schie, Anna. Zij is gedoopt op zondag 12 juni 1740 in Delft. Doopgetuigen Thomas van Wensen en Fijtje Dixhoorn. Zij is overleden op zaterdag 13 maart 1813 in Delft, 72 jaar oud. Zij ging in ondertrouw, 33 jaar oud, op zaterdag 29 januari 1774 in Delft met Vogelezang, Frans.

III. van Schie, Henderina. Zij is gedoopt op zondag 2 september 1742 in Delft. Doopgetuigen Daavid Ruaan en Henderijna van Wollenberg. Zij trouwde met Abraham van Ossevelt.

IV. van Schie, Maria. Zij is gedoopt op dinsdag 15 juni 1745 in Delft. Doopgetuigen Tomas van Wense en Fijtje Dixhoorn. Zij is overleden, 6 maanden oud. Zij is begraven op dinsdag 4 januari 1746 in Delft, Nieuwe kerk.

V. van Schie, Leendert Leenderts, gedoopt op zondag 27 november 1746 in Delft (zie 32).

VI. van Schie, Maria. Zij is gedoopt op zondag 20 april 1749 in Delft. Doopgetuige Maria van Velse.

Zij trouwde met Jan Breedveld.

VII. van Schie, Dirkje. Zij is gedoopt op donderdag 23 november 1752 in Delft. Doopgetuige Dirkje van Wense. Zij is overleden, 4 maanden oud. Zij is begraven op dinsdag 3 april 1753 in Delft, Nieuwe kerk.

VIII. van Schie, Fijtje [Sophia]. Zij is gedoopt op zondag 20 april 1755 in Delft. Doopgetuige Fijtje Dikshoorn. Zij is overleden op donderdag 20 maart 1817 in Delft, 61 jaar oud.

IX. van Schie, Tona [Antonia]. Zij is gedoopt op donderdag 4 mei 1758 in Delft. Doopgetuige Fijtje Dikshoorn. Zij is overleden op vrijdag 10 augustus 1838 in Delft, 80 jaar oud. Zij trouwde met Jacobus Vernée, zoon van Jacobus Vernée en Elisabeth van der Vrind. Jacobus is geboren in 1761 in Delft. Jacobus is overleden op maandag 10 februari 1834 in Delft, 72 of 73 jaar oud.

 

66 Bosvelt, Harmen Harmsen, geboren in 1740 in Brummen. Hij is overleden op zondag 18 december 1814 in Hall, Brummen, 73 of 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 december 1814 [bron: BS Brummen Akte nr.95]. als Harmen Bosveld, * 18-12-1814 Hall (Brummen) ouders onbekend, laatst weduwnaar van Jantje Grasselmans, doopplaaats onbekend, oud 74 jaar, eigen werk doende, als beroep.

Beroep:

eigen werk doende [ws. bouwman]

Hij trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1764 met Jantjen Jansen Bonger(t)s. Niet gevonden in Hall, noch in Brummen!

67 Jantjen Jansen Bonger(t)s. Zij is overleden vóór 1814 in Hall, Brummen.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Bosvelt, Harmen. Hij is gedoopt op zondag 20 mei 1764 in Brummen. Vader als Harmen Bosveldt , moeder als Jantje Jansen.

II. Bosvel(d)t, Harmken [Hermina], geboren in Brummen (zie 33).

III. Bosvel(d)t, Jenneken [Johanna], geboren in Hall. Zij is gedoopt op woensdag 14 maart 1770 in Brummen. Zij is overleden op donderdag 13 mei 1824 in Doesburg, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1824 [bron: BS Doesburg Akte nr.21]. Vader als Harmen Bosveld, moeder als Johanna Bongers. Zij trouwde met Hendrik Jan Bloemendaal.

IV. Bosvelt, Aeltjen, geboren op dinsdag 30 maart 1773 in Brummen. Zij is gedoopt op vrijdag 2 april 1773 in Brummen. Aeltjen d.v. Harmen Bosveldt en Jantjen Bongertz.

V. Bosvelt, Falsjen. Zij is gedoopt op zondag 2 augustus 1778 in Brummen. tweeling met Jantjen, Doopgetuigen Janna Bosvelt en Maria Teunissen.

VI. Bosvelt, Jantjen. Zij is gedoopt op zondag 2 augustus 1778 in Brummen. tweeling met Falsjen, Doopgetuigen Janna Bosvelt en Maria Teunissen.

VII. Bosvelt, Anneken. Zij is gedoopt op zondag 10 oktober 1779 in Brummen.

VIII. Bosvel(d)t, Willem, geboren omstreeks 1785 in Hall. Karman. Hij is overleden op vrijdag 6 april 1821 in Hall, Brummen, ongeveer 36 jaar oud. Vader als Harmen Bosveldt, moeder als Jantje Bongers. Hij trouwde met Johanna van Grol.

 

68 op Stelten, Jacob Jansz.

Hij trouwde op zondag 21 juli 1748 in Elburg [bron: DTB Elburg - Streekarchivariaat Noordwest Veluwe] met de 21-jarige

69 Grietje Willems. Zij is gedoopt op zondag 23 februari 1727 in Elburg.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. op Stelten, Hendrik. Hij is gedoopt op donderdag 15 mei 1749 in Elburg.

II. op Stelten, Wilemtje. Zij is gedoopt op donderdag 30 september 1751 in Elburg.

III. op Stelten, Willemtje. Zij is gedoopt op zondag 1 april 1753 in Elburg.

IV. van Stelten, Willem, gedoopt op donderdag 8 april 1756 in Elburg (zie 34).

 

70 Kamphuis, Derk Frederiks, geboren in Oene. Hij is gedoopt op zondag 11 mei 1727 in Oene. Hij is overleden op woensdag 14 januari 1795 in Putten, 67 jaar oud.

Beroep:

arbeider

Hij ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op woensdag 13 september 1752 in Vaassen, gem. Epe met de ongeveer 20-jarige Dijkhuisen, Henrina Egberts [Hendrientje]. Derk Frederiks Kamphuis, van Oene (onder-)trouwt op 13 09 1752 in de Hervormde kerk van Vaassen met Henrina Egberts Dijkhuisen, van Apeldoorn.

71 Dijkhuisen, Henrina Egberts [Hendrientje], geboren omstreeks 1732 in Apeldoorn.

Beroep:

arbeidster

 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Kamphuis, Peternella. Zij is gedoopt op zondag 3 december 1752 in Vaassen, gem. Epe.

II. Kamphuis, Gerrit. Hij is gedoopt op zondag 23 december 1753 in Vaassen, gem. Epe.

III. Kamphuis, Aeltjen. Zij is gedoopt op vrijdag 2 mei 1755 in Vaassen, gem. Epe.

IV. Kamphuis, Lammertjen. Zij is gedoopt op zondag 15 februari 1756 in Vaassen, gem. Epe.

V. Kamphuis [Camphuizen], Aeltjen [Aaltje], gedoopt op woensdag 2 mei 1759 in Vaassen, gem. Epe (zie 35).

VI. Kamphuis, Hestertjen. Hij is gedoopt op zondag 21 december 1760 in Vaassen, gem. Epe.

VII. Kamphuis, Gerrit. Hij is gedoopt op zaterdag 1 januari 1763 in Vaassen, gem. Epe. Hij is overleden in 1826 in Putten, 62 of 63 jaar oud.

VIII. Kamphuis, Frederik. Hij is gedoopt op zondag 3 februari 1765 in Vaassen, gem. Epe.

IX. Kamphuis, Carolina. Zij is gedoopt op zondag 17 mei 1772 in Ermelo. Zij is overleden op woensdag 14 november 1810 in Putten, 38 jaar oud.

X. Kamphuis, Egbertus. Hij is gedoopt op donderdag 23 februari 1775 in Ermelo.

 

72 [van der Horst], Jacob Willemsen. Hij is gedoopt op zondag 6 maart 1718 in Harderwijk.

Beroep:

bouwman op het Tonsel, Burger van Harderwijk (Jacob Willems heeft een bouwerij op het Tonsel bij Harderwijk.)

Hij trouwde, 20 jaar oud, op zondag 20 april 1738 in Ermelo met de 20-jarige

73 Johanna Aarts, geboren in Tonsel. Zij is gedoopt op zondag 27 februari 1718 in Ermelo.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. van der Horst, Aart Jacobsen, gedoopt op zondag 13 juli 1738 in Ermelo (zie 36).

II. Cornelisje Jacobse. Zij is gedoopt op zondag 3 april 1740 in Ermelo.

III. Willem Jacobs. Hij is gedoopt op vrijdag 7 december 1742 in Harderwijk.

IV. Dirk Jacobs. Hij is gedoopt op vrijdag 9 oktober 1744 in Harderwijk.

V. Dirk Jacobs. Hij is gedoopt op woensdag 1 februari 1747 in Harderwijk.

VI. Dirk Jacobs, geboren na 1747.

VII. Lijsbeth Jacobse. Zij is gedoopt op dinsdag 10 december 1748 in Harderwijk.

VIII. Jannetje Jacobse. Zij is gedoopt op vrijdag 30 maart 1759 in Harderwijk.

 

74 Wi(j)gmans, Jan.

Beroep:

boekdrukker te Harderwijk (In 1749 bewonen zij een huis met een afdakje met één haardstede)

Hij trouwde met

75 Hermijna Hendriks.

 

Kind uit dit huwelijk:

I. Wigmans, Evertje Jans, gedoopt op zondag 16 augustus 1744 in Hierden bij Harderwijk (zie 37).

 

76 Olthuizen, Peter Christiaan alias Peter Holthuis.

Beroep:

knecht van het voerlieden Gilde

Vermeld:

Burger van Harderwijk

Hij trouwde op zondag 7 februari 1734 in Harderwijk met  

77 Plancius, Mechtelt.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

Kinderen van Olthuisen, Peter Christiaan en Plancius, Mechtelt:
I Olthuisen, Christiaan. Hij is gedoopt op dinsdag 2 maart 1734 in Harderwijk.
II Olthuisen, Frederik. Hij is gedoopt op dinsdag 19 april 1735 in Harderwijk.
III Olthuisen, Anna Geertruitjen. Hij is gedoopt op woensdag 29 augustus 1736 in Harderwijk.
IV Olthuisen, Frederik. Hij is gedoopt op vrijdag 2 januari 1739 in Harderwijk. Vannier.
V Olthuisen, Cornelis. Hij is gedoopt op vrijdag 26 januari 1742 in Harderwijk.
VI. Olthuizen, Cornelis, gedoopt op zaterdag 6 april 1743 in Harderwijk (zie 38).

VII Olthuizen, Pieter, gedoopt op zondag 29 september 1754 in Harderwijk. tuinman (1795 - Peter en Hendrik Olthuijzen, wonende in de Burg- Gevangenstraat.

80 Heijnen, Wouter. Hij is gedoopt op zondag 10 juni 1742 in Bunschoten.

Hij trouwde met

81 Mol, Marritje, geboren in Huizen. Zij is gedoopt op zondag 9 mei 1745 in Huizen.

Kind uit dit huwelijk:

I. Heijnen, Ariaan, gedoopt op maandag 24 mei 1779 in Huizen (zie 40).

 

82 Heek, Melis. Hij is gedoopt op zondag 9 maart 1749 in Bunschoten.

Hij trouwde met

83 Jannetje Jans. Zij is overleden op vrijdag 9 augustus 1833.

 

Kind uit dit huwelijk:

I. Heek, Franssijntie, gedoopt op woensdag 21 oktober 1778 in Amsterdam, Nieuwe Kerk (zie 41).

 

84 Baas, Jan alias Jan Teuling. Hij is gedoopt op zondag 27 februari 1729 in Bunschoten. Hij is overleden in 1802, 72 of 73 jaar oud.

Beroep:

veehouder, mandenmaker

Hij trouwde, 48 jaar oud, op donderdag 11 september 1777 met de 31-jarige

85 [van der] Horst, Hendrikje Teunisse, geboren in Veltwijk. Zij is gedoopt op zondag 17 april 1746 in Ermelo [bron: DTB Ermelo, NH]. Zij is overleden op dinsdag 2 juni 1812 in Bunschoten, 66 jaar oud.

 

Kind uit dit huwelijk:

I. Baas, Jacobus, gedoopt op vrijdag 27 november 1778 in Bunschoten (zie 42).

 

86 Mooij, Jacob Willemse. Hij is gedoopt op zondag 1 november 1739 in Bunschoten. Hij is overleden omstreeks 1783, ongeveer 44 jaar oud.

Beroep:

veehouder, diaken

Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 22 april 1764 in Bunschoten met de 22-jarige

87 Heek, Lutje Pieterse. Zij is gedoopt op zondag 18 juni 1741 in Bunschoten. Zij is overleden op zaterdag 25 augustus 1787 in Bunschoten, 46 jaar oud.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Mooij, Wijmpje. Zij is overleden vóór 1832. Zij trouwde op zondag 29 oktober 1786 met Los, Lambert, 24 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 7 maart 1762 in Bunschoten, zoon van Willem Los en Hendrikje Lamberts. Voerman. Hij is overleden op woensdag 21 maart 1832, 70 jaar oud.

II. Mooij, Francijntje. Zij is gedoopt op zondag 3 november 1765 in Bunschoten. Zij is overleden op vrijdag 2 september 1808, 42 jaar oud. Zij trouwde, 21 jaar oud, op zondag 6 mei 1787 in Bunschoten met Hartog, Jan, 26 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 21 december 1760, zoon van Steeven Hartog en Willempje Jans. Hij is overleden op donderdag 29 januari 1824, 63 jaar oud.

III. Mooij, Willem. Hij is gedoopt op zondag 3 april 1768 in Bunschoten.

IV. Mooij, Anna. Zij is gedoopt op donderdag 13 september 1770 in Bunschoten. Zij is overleden op donderdag 14 januari 1841 in Bunschoten, 70 jaar oud. Zij trouwde, 54 jaar oud, op woensdag 25 mei 1825 in Bunschoten met Hoolwerf, Aalt, 51 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 7 november 1773 in Bunschoten, zoon van Frans Hoolwerf en Teunisje Arends Koetsier. Veehouder, klompenmaker. Hij is overleden op dinsdag 22 november 1853 in Bunschoten, 80 jaar oud.

V. Mooij, Willempie. Zij is gedoopt op dinsdag 18 augustus 1772 in Bunschoten. Zij is overleden op woensdag 11 april 1792, 19 jaar oud.

VI. Mooij, Marretje. Zij is gedoopt op woensdag 21 september 1774 in Bunschoten.

VII. Mooij, Maartje. Zij is gedoopt op dinsdag 12 december 1775 in Bunschoten.

VIII. Mooij, Maartje. Zij is gedoopt op dinsdag 17 december 1776 in Bunschoten.

IX. Mooij, Jannetje, gedoopt op maandag 4 januari 1779 in Bunschoten (zie 43).

 

88 Stekeur, Jan Dirkse, geboren in 1744. Hij is overleden op zondag 25 mei 1817 in Bunschoten, 72 of 73 jaar oud.

Hij trouwde met

89 Trijntje Jans, geboren in 1752. Zij is overleden op maandag 15 december 1817 in Spakenburg, 64 of 65 jaar oud.

 

Kind uit dit huwelijk:

I. Stekeur, Cornelis Jansen, gedoopt in 1787 (zie 44).

 

90 de Graaf, Lubbert. Hij is gedoopt op donderdag 25 december 1755 in Bunschoten. Hij is overleden in 1800, 44 of 45 jaar oud.
Beroep: visser

Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 18 mei 1783 in Bunschoten met de 25-jarige

91 Meester, Hendrikje. Zij is gedoopt op zondag 16 oktober 1757 in Bunschoten. Zij is overleden in 1808 in Bunschoten, 50 of 51 jaar oud.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. de Graaf, Grietje. Zij is gedoopt op zaterdag 13 maart 1784 in Bunschoten. Innocent. Zij is overleden op dinsdag 25 september 1832 in Bunschoten, 48 jaar oud.

II. de Graaf, Jacobje [Jaapje], geboren in 1789 in Bunschoten (zie 45).

III. de Graaf, Jacob. Hij is gedoopt op zondag 8 december 1793 in Bunschoten. Hij is overleden op maandag 5 juni 1871 in Bunschoten, 77 jaar oud.

 

92 Muijs, Klaas Abrams. Hij is gedoopt op donderdag 11 september 1760 in Bunschoten. Hij is overleden op maandag 21 april 1817 in Bunschoten, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 april 1817 [bron: BS Bunschoten Akte nr.8].

Beroep:

visscher

Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 21 oktober 1787 in Nijkerk met de ongeveer 19-jarige  

93 van Oudhuizen, Teuntje Willems, geboren omstreeks 1768 in Hoevelaken. geen doop gevonden in Hoevelaken en Nijkerk. Zij is overleden op dinsdag 23 april 1844 in Bunschoten, ongeveer 76 jaar oud.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Muijs, Abraham, geboren op zaterdag 11 oktober 1788 in Bunschoten. Hij is overleden vóór 1812, ten hoogste 24 jaar oud.

II. Muijs, Willem, gedoopt op woensdag 25 mei 1791 in Bunschoten (zie 46).

III. Muijs, Jannetje, geboren op maandag 14 oktober 1793 in Bunschoten. Zij is overleden op zondag 15 september 1839 in Bunschoten, 45 jaar oud. Zij trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 18 maart 1826 in Bunschoten met Jacob van de Groep, 26 jaar oud. Jacob is geboren op vrijdag 30 augustus 1799 in Bunschoten, zoon van Rijer van de Groep en Marritje de Graaf. Jacob is overleden op maandag 31 januari 1853 in Bunschoten, 53 jaar oud.

IV. Muijs, Gijsbert alias Gijs Muijs, Gijs Puup, geboren op dinsdag 22 november 1796 in Bunschoten. visscher op de botter BU 183 als Gijs Muijs alias Gijs Puup Hij is overleden op dinsdag 29 mei 1877 in Bunschoten, 80 jaar oud. Hij trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 2 april 1825 in Bunschoten met Geertje Zwart, 35 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 19 december 1789 in Nijkerk. Zij is overleden op zaterdag 8 juni 1861 in Bunschoten, 71 jaar oud.

V. Muijs, Jan, geboren op zondag 27 januari 1799 in Bunschoten. Visventer. Hij is overleden op dinsdag 7 februari 1871 in Bunschoten, 72 jaar oud.

VI. Muijs, Hendrik, geboren op donderdag 30 juli 1801 in Bunschoten. Hij is overleden op maandag 21 maart 1887 in Bunschoten, 85 jaar oud. Hij trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1827 in Bunschoten met Grietje de Graaf, 21 jaar oud. Zij is geboren op zondag 3 november 1805 in Bunschoten. Zij is overleden op dinsdag 4 oktober 1881 in Bunschoten, 75 jaar oud.

VII. Muijs, Peter, geboren op zaterdag 7 januari 1804 in Bunschoten. Hij is overleden vóór 1807, ten hoogste 3 jaar oud.

VIII. Muijs, Wouter, geboren op donderdag 21 november 1805 in Bunschoten. Hij is overleden vóór 1806, ten hoogste 1 jaar oud.

IX. Muijs, Aaltje, geboren op donderdag 9 april 1807 in Bunschoten. Hij is overleden na 1838, minstens 31 jaar oud.

X. Muijs, Hendrikje, geboren op maandag 30 oktober 1809 in Bunschoten. Hij is overleden op dinsdag 6 maart 1883 in Bunschoten, 73 jaar oud.

XI. Muijs, Abram, geboren op zaterdag 23 mei 1812 in Bunschoten.

 

94 de Graaf, Hendrik. Hij is gedoopt op zondag 18 september 1757 in Bunschoten. Hij is overleden op vrijdag 10 februari 1843 in Bunschoten, 85 jaar oud.

Beroep:

viskoper, visventer, winkelier, herbergier

Hij trouwde (2), 29 jaar oud, op zondag 22 oktober 1786 in Bunschoten met Koelewijn, Roelofje Hendriks (1761-1819), 25 jaar oud.

Hij trouwde (1), 28 jaar oud, op zondag 16 oktober 1785 in Bunschoten met de 24-jarige

95 Meijer, Elisabeth Maria. Zij is gedoopt op dinsdag 14 juli 1761 in Haarlem. Zij is overleden na zondag 5 maart 1786 in Bunschoten, minstens 24 jaar oud.

 

Kind uit dit huwelijk:

I. de Graaf, Evertje, gedoopt op zondag 5 maart 1786 in Bunschoten (zie 47).

 

96 Ruizendaal, Jan, geboren in 1720 in Eemnes.

Hij trouwde, 38 of 39 jaar oud, op vrijdag 23 maart 1759 in Eemnes Buitendijks met de 22-jarige

97 Habel [Happel], Annetje Johannis. Zij is gedoopt op zondag 17 maart 1737 in Putten. Zij is overleden in Muiden, 68 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 23 april 1805 in Eemnes Buitendijks.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Ruizendaal, Evert. Hij is gedoopt op zondag 21 september 1760 in Eemnes Buitendijks. Verver. Hij is overleden op zondag 17 december 1820 in Eemnes, 60 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 2 mei 1784 in Eemnes Buitendijks met Rossenblik, Aaltje.

II. Ruizendaal, Casper, gedoopt op donderdag 20 mei 1762 in Eemnes (zie 48).

 

98 Zijl, Lammert. Hij is gedoopt op zondag 14 augustus 1707 in Graft. geboren 8 maanden na overlijden van vader! Hij is overleden in 1781, 73 of 74 jaar oud.

Hij trouwde, 48 jaar oud, op zondag 11 april 1756 met de 20-jarige

99 Los, Adriaantje. Zij is gedoopt op zondag 4 maart 1736 in Bunschoten. tweeling met Willem

Zij is overleden op donderdag 31 januari 1811 in Bunschoten, 74 jaar oud.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Zijl, Jannetje, gedoopt op zondag 25 februari 1759 (zie 49).

II. Zijl, Lambert. Hij is gedoopt op zondag 5 september 1762 in Bunschoten. Hij is overleden op maandag 31 december 1804 in Amsterdam, 42 jaar oud. Hij: (1) trouwde, 24 jaar oud, op maandag 9 april 1787 in Harderwijk met Karzen, Evertje, 22 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 15 juli 1764 in Heerde. (2) trouwde, 34 jaar oud, op zondag 29 januari 1797 met Hoppe, Jannetje, 32 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 15 april 1764 in Putten.

104 de Jong, Gerrit Dirks. Hij is gedoopt op zondag 17 maart 1726 in Putten.

Beroep:

schaapsherder te Nijkerk

Hij ging op zaterdag 17 december 1757 in Nijkerk in ondertrouw. Gerrit Dirkzen j.m. en Petertje Janz j.d. beijde van Nijkerk, Attest na Putten.

105 Pietertje Jans.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Dirk Gerritsz de Jong, gedoopt op zondag 14 januari 1759 in Nijkerk (zie 52).

II. de Jong, Jan. Hij is gedoopt op donderdag 8 januari 1761 in Nijkerk. Hij is overleden na 1804, minstens 43 jaar oud.

III. de Jong, Hendrik. Hij is gedoopt op maandag 6 december 1762 in Bunschoten. Hij is overleden op dinsdag 17 september 1861 in Bunschoten, 98 jaar oud. Hij trouwde, 41 jaar oud, op zondag 15 juli 1804 in Bunschoten met Hop, Jannetje, 40 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 15 april 1764 in Putten, dochter van Hendrik Lubbertsz Hop en Theunisje Knelissen. Zij is overleden op zaterdag 28 juli 1827 in Amsterdam, 63 jaar oud.

IV. de Jong, Hendrikje Gerrits. Zij is gedoopt op zondag 20 oktober 1765 in Nijkerk. Zij trouwde met Hoolwerf, Rutgerus. Hij is gedoopt op zondag 30 september 1742 in Bunschoten. Hij is overleden in 1803 in Bunschoten, 60 of 61 jaar oud.

V. de Jong, Rikkert. Hij is gedoopt op vrijdag 17 maart 1769 in Bunschoten. Hij is overleden in 1776 in Bunschoten, 6 of 7 jaar oud.

VI. de Jong, Geertje. Zij is gedoopt op zondag 9 mei 1773 in Bunschoten.

VII. de Jong, Rikkert. Hij is gedoopt op zondag 23 juni 1776 in Bunschoten.

 

106 Wijnand Snapper. Hij is gedoopt op woensdag 16 oktober 1737 in Nijkerk. Wijnand is overleden in 1781 in Bunschoten, 43 of 44 jaar oud.

Beroep:

veehouder, heemraad, schepen, diaken, Burgemeester van Bunschoten

Hij trouwde, 21 jaar oud, op maandag 16 april 1759 in Spakenburg met de ongeveer 22-jarige

107 Engeltjen Huijgen, geboren omstreeks 1737 in Bunschoten. Engeltjen is overleden op donderdag 25 juli 1799 in Bunschoten, ongeveer 62 jaar oud.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Snapper, Hilletje. Zij is gedoopt op zondag 20 januari 1760 in Spakenburg. Innocent. Zij is overleden op zondag 21 augustus 1808, 48 jaar oud.

II. Snapper, Johanna. Zij is gedoopt op zondag 12 juli 1761 in Spakenburg. Zij is overleden op donderdag 16 januari 1840 in Bunschoten, 78 jaar oud. Zij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 26 augustus 1787 in Bunschoten Spakenburg met Heijnen, Lambert, 38 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 2 maart 1749, zoon van Jan Heijnen en Fijtje Jacobs van de Pol. Veehouder, Heemraad, Burgemeester. Hij is overleden op donderdag 28 september 1826 in Bunschoten, 77 jaar oud.

III. Snapper, Reiniera, gedoopt op zondag 28 augustus 1763 in Bunschoten (zie 53).

IV. Snapper, Marretje. Zij is gedoopt op zondag 17 november 1765 in Spakenburg.

V. Snapper, Rijntje. Zij is gedoopt op maandag 21 maart 1768. Zij is overleden op maandag 15 maart 1847 in Bunschoten, 78 jaar oud. Zij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 24 februari 1793 met Nieuwboer, Hendrik Willemsz, 28 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 29 juli 1764 in Lichtenvoorde.

timmerman te Bunschoten. Hij is overleden op maandag 4 april 1808 in Spakenburg, 43 jaar oud.

VI. Snapper, Marritje. Zij is gedoopt op vrijdag 13 juli 1770 in Spakenburg.

VII. Snapper, Cornelis. Hij is gedoopt op vrijdag 1 mei 1772. Hij is overleden in 1802, 29 of 30 jaar oud. Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 23 april 1797 in Bunschoten met Pruijs, Marritje, 24 jaar oud. Zij is een dochter van Pruijs, Teunis en van Halteren, Hilletje. Zij is gedoopt op woensdag 17 maart 1773. Zij is overleden op dinsdag 1 januari 1839, 65 jaar oud.

VIII. Snapper, Hendricus. Hij is gedoopt op vrijdag 3 september 1773 in Spakenburg.

IX. Snapper, Evertje. Zij is gedoopt op vrijdag 22 maart 1776 in Spakenburg.

 

108 Vliem, Jan.

Kind van (108) uit onbekende relatie:

I. Vliem, Willem Jansen, gedoopt op donderdag 16 april 1778 in Harderwijk (zie 54).

 

110 Rende, Peter. Hij is gedoopt op maandag 9 augustus 1751 in Harderwijk.

Beroep:

voerman [charretier] (Peter Rende doet in 1776 belijdenis en woonde toen bij zijn ouders op den Brink in Harderwijk.)

Kinderen van (110) uit onbekende relatie:

I. Rende, Beert. Hij is gedoopt op woensdag 14 juli 1773 in Harderwijk. Kleermaker.

II. Rende, Wyne. Hij is gedoopt op maandag 22 juli 1782 in Harderwijk. Molenaar.

III. Rende, Hendrikje. Zij is gedoopt op zaterdag 2 februari 1788 in Harderwijk. Vertrok in 1805 naar Haarlem met attestatie.

IV. Rende(r), Aaltje, gedoopt op maandag 25 februari 1788 in Harderwijk (zie 55).

 

112 Muijs, Abram Claesz, geboren in Eemnes Buitendijks. Hij is overleden na 1799.

Beroep:

visscher op de botter BU 121

Hij trouwde (1) op zondag 24 november 1748 met Trijntje Beukelaar.

Hij trouwde (2) op zondag 20 juni 1756 in Bunschoten met de 25-jarige

113 Zijl, Jannetje Jans. Zij is gedoopt op zondag 12 november 1730 in Bunschoten.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Muijs, Trijntje. Zij is gedoopt op zondag 14 augustus 1757 in Bunschoten.

II. Muijs, Klaas Abrahamse, gedoopt op donderdag 11 september 1760 in Bunschoten (zie 56).

III. Muijs, Aeltje. Zij is gedoopt op zondag 27 februari 1763 in Bunschoten.

 

116 Jan Zwart, geboren in Nijkerk.

Kinderen van Jan uit onbekende relatie:

I. Dirk Jansen Zwart. Dirk is overleden. Hij is begraven op zaterdag 12 december 1789 in Nijkerk.

II. Roelof Janzen Zwart [Swart], geboren in 1751 in Nijkerk (zie 58).

124 Zwaan, Klaas Tijmensz, geboren in Puttersdijk.

Beroep:

visscher

Hij trouwde op zondag 19 juli 1767 met de 31-jarige

125 Grietje Mor. Zij is gedoopt op zondag 24 juni 1736 in Spakenburg.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Zwaan, Geertje. Zij is gedoopt op zondag 9 augustus 1767.

II. Zwaan, Tijmen, gedoopt op zaterdag 30 juni 1770 in Bunschoten (zie 62).

III. Zwaan, Pietertje. Zij is gedoopt op zondag 6 augustus 1775.

 

126 Bort Steevens Hartog. Hij is gedoopt op zondag 16 maart 1755 in Spakenburg. Bort is overleden op woensdag 2 maart 1831 in Bunschoten, 75 jaar oud.

Beroep:

visscher

Bort is weduwnaar van Mengsje Poort (1744-1781), met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op vrijdag 22 oktober 1779 in Bunschoten.

Hij trouwde (2), 27 jaar oud, op zondag 5 mei 1782 in Bunschoten met de 22-jarige

127 Eibertje Jans Bonneveld. Zij is gedoopt op zondag 17 februari 1760 in Ermelo. Eibertje is overleden op vrijdag 3 februari 1826 in Bunschoten, 65 jaar oud.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Willemijntje Hartog, geboren op donderdag 14 april 1785 in Spakenburg (zie 63).

II. Jan Hartog, geboren op donderdag 30 oktober 1794 in Bunschoten. Visser, havenmeester. Jan is overleden op donderdag 18 juli 1861 in Bunschoten, 66 jaar oud. Jan trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 15 april 1820 in Bunschoten met Evertje Wildeman.

 


Generatie 8 (oudovergrootouders)

 

128 van Schie, Flip [Philip] Leenderts. Hij is gedoopt op donderdag 3 november 1695 in Delft. Doopgetuige Willem van Schie, Engel van Schie, Lijsbet Willems. Hij is overleden, 52 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 8 mei 1748 in Delft, Nieuwe kerk. Hij trouwde (2), 35 jaar oud, op zondag 22 april 1731 in Delft met van Zuidmaasland, Maria [Marrijtje] (ovl. 1780).
Beroep: matroos bij de VOC
Hij ging in ondertrouw (1), 20 jaar oud, op zaterdag 30 mei 1716 in Delft met de 28-jarige
129 Paree, Maria [Marijtje]. Zij is gedoopt op zondag 8 februari 1688 in Delft. Zij is overleden, 42 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 7 december 1730 in Delft. Zij is weduwe van de Loose, Gerrit (1687-1712).

Kinderen uit dit huwelijk:
I. van Schie, Leendert Philipsz, gedoopt op donderdag 26 november 1716 in Delft (zie 64).
II. van Schie, Pieter
. Hij is gedoopt op zondag 17 juli 1718 in Delft, Getuige Jacobis Paree, Marija Verburgh, Anna de Loos. Hij is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op woensdag 24 augustus 1718 in Delft, Oude kerk.
III. van Schie, Pieter. Hij is gedoopt op zondag 27 augustus 1719 in Delft. Getuige Jacobus Paree, Anna de Loosen, Catrijna Komenes. Hij ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1739 in Delft met Jannetje Sliggers.
IV. van Schie, Jacobis. Hij is gedoopt op dinsdag 22 april 1721 in Delft. Getuige Johannis Paree, Catrijna Koomenis, Catrijna Paree. Hij is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op donderdag 5 juni 1721 in Delft, Oude kerk. Armkind van Philip van Schie.
V. van Schie, Johannis. Hij is gedoopt op zondag 30 augustus 1722 in Delft. Getuige Roelant Paree, Marija Verburg, Angenietie Berlijn. Hij is overleden, 23 dagen oud. Hij is begraven op dinsdag 22 september 1722 in Delft, Oude kerk. Armkind van Philip van Schie
VI. van Schie, Lidija. Zij is gedoopt op zondag 2 januari 1724 in Delft . Getuige Johannis Pare, Maria Verburg, Catrina Komenes. Zij is overleden, 4 maanden oud. Zij is begraven op zaterdag 13 mei 1724 in Delft, Oude kerk. Armkind van Philip van Schie
VII. van Schie, Lidija. Zij is gedoopt op zondag 29 juli 1725 in Delft. Getuige Roeland Paree, Angenieta Berlijn, Catrijna Paree. Zij is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op woensdag 12 september 1725 in Delft, Oude kerk. Armkind van Philip van Schie
VIII. levenloos geboren kind, geboren in 1727 in Delft.

Flip trouwde als 20-jarige met Marijtje Paree. Zij schonk hem acht kinderen, waarvan er slechts twee (!) in leven bleven. Op 22 april 1726 tekende hij als matroos bij de VOC, evenals eerder zijn vader, neven en broer.
Het schip de Herstelling voer via de Kaap naar Batavia, alwaar het op 21 oktober 1726 aankwam. Op 13 juli 1727 lag de Herstelling weer aan de rede van Goeree.
Philip is waarschijnlijk gedrost, het VOC opvarenden register geeft als datum voor zijn laatste vermelding, 17 september 1729 in Azië.
Zijn vrouw Marijtje werd begraven in 1730 en een jaar later trouwde Philip met z'n tweede vrouw, ook genaamd Marijtje, met wie hij nog zes kinderen kreeg.

 

130 van Wensen, Thomas Dircks. Hij is overleden na juni 1749.
Hij ging in ondertrouw op zaterdag 17 mei 1704 in Delft met de 23-jarige
131 van Wesstrik, Anneke [Anna]. Zij is gedoopt op dinsdag 28 januari 1681 in Delft. Getuige Hendrik van Angermont en Janneke van Westrik.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. van Wensen, Dirkje. Zij trouwde met van Bemmelen, Willem.
II. van Wensen, Johanna Margrieta.
III. van Wensen, Elijsabeth. Zij trouwde met Coster, Cornelis.
IV. van Wensen, Wessel. Hij is gedoopt op zondag 23 maart 1710 in Delft. Getuige Maria van Westrick, Pieter van Westrick, Sophia Sermon.
V. van Wensen, Anna. Zij is gedoopt op donderdag 20 juli 1713 in Delft. Getuige Isaac van Bodegom, Maria Makeij, Maria van Angermont
VI. van Wensen, Marijtje Tomas, gedoopt op donderdag 16 april 1716 in Delft (zie 65).

12-07-1736 Delft - Dopeling Thomas, Vader Willem van Bemmelen, Moeder Dirkje van Wenssen. Getuige Thomas van Wenssen en Annetje van Wesstrik.
15-06-1745 Delft - Dopeling Maria, Vader Leendert van Schie, Moeder Maria van Wense.
Getuige Tomas van Wense en Fijtje Dixhoorn.
06-05-1745 Delft - Dopeling Wessel, Vader Willem van Bemmelen, Moeder Dirkje van Wenssen. Getuige Tomas van Wenssen en Fijtje Dijkshoren.
19-06-1749 Delft - Dopeling Antje, Vader Willem van Bemmelen, Moeder Dirkje van Wenssen. Getuige Thomas van Wenssen en Fijtje Dixhoorn

 

132 Bosvelt, Harmen Janse. Hij is overleden vóór 1743.
Hij trouwde met
133 Jenneken Lubberts. Zij trouwde (2) op zaterdag 28 september 1743 in Brummen met Teunis Willems (geb. 1712), 31 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bosvelt, Jan Harmsen, geboren in Brummen. Hij trouwde ca. 1770 ws. te Cortenoever met Elisabeth Burgers.

II. Bosvelt, Jenneke Harms. Zij trouwde op zondag 25 februari 1759 in Spankeren met Marten Bongertz, nadat zij op vrijdag 2 februari 1759 in Brummen in ondertrouw zijn gegaan.
III. Bosvelt, Harmen Harmsen, geboren in 1740 in Brummen (zie 66).

 

134 Jan Bonger(t)s.
Kind uit onbekende relatie:
I. Jantjen Jansen Bonger(t)s (zie 67).


136 [op Stelten], Jan Hendricks.

Kind(136) uit onbekende relatie:
I. op Stelten, Jacob Jansz (zie 68).


138 Willem Jansz. Hij is overleden op zaterdag 26 juni 1762 in Elburg.
Hij trouwde op zondag 1 december 1720 in Elburg met
139 Eijbertje Eijberts.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Eijbert Willems. Hij is gedoopt op zondag 13 september 1722 in Elburg.
II. Grietje Willems. Zij is gedoopt op zondag 15 augustus 1723 in Elburg.
III. Eijbert Willems. Hij is gedoopt op donderdag 7 september 1724 in Elburg.
IV. Gerrit Willems. Hij is gedoopt op zondag 10 maart 1726 in Elburg.
V. Grietje Willems, gedoopt op zondag 23 februari 1727 in Elburg (zie 69).
VI. Gijsje Willems. Zij is gedoopt op donderdag 12 februari 1728 in Elburg.
VII. Jannetje Willems. Zij is gedoopt op dinsdag 8 februari 1729 in Elburg.
VIII. Jannetje Willems. Zij is gedoopt op donderdag 2 maart 1730 in Elburg.


140 [Kamphuis], Frerik Gerrits.
Hij trouwde met
141 Swaentjen [Swere] Garrit(s).

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Camphuijs, Heimen Freriks. Hij is gedoopt op maandag 21 mei 1725 in Oene. Hij is overleden op dinsdag 22 april 1800 in Vaassen, gem. Epe, 74 jaar oud.
II. Kamphuis, Derk Frederiks, geboren in Oene (zie 70).

 

142 Dijkhuisen, Egbert. Hij is overleden op vrijdag 4 augustus 1769 in Apeldoorn.
Hij trouwde omstreeks 1730 in Apeldoorn met
143 Lammertjen Hendrix.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dijkhuisen, Hendrika Egberts, geboren in Apeldoorn. Zij trouwde op zondag 16 mei 1773 in Apeldoorn met Meijerink, Hendrik Willems, 28 of 29 jaar oud. Hij is geboren in 1744. Hij is overleden in 1813, 68 of 69 jaar oud.
II. Dijkhuisen, Johanna Egbers.
III. Dijkhuisen, Henrina Egberts [Hendrientje], geboren omstreeks 1732 in Apeldoorn (zie 71).

 

144 Willem Thomasz. Hij is gedoopt op donderdag 28 november 1675 in Ermelo. Hij is overleden na 1749 in Harderwijk, minstens 74 jaar oud.
Beroep: voerman

Hij trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 10 december 1704 in Harderwijk met de 24-jarige
145 Cornelisje Hendrikse. Zij is gedoopt op dinsdag 3 december 1680 in Harderwijk.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Willems. Hij is gedoopt op donderdag 19 februari 1705 in Harderwijk.
II. Jan Willems. Hij is gedoopt op vrijdag 23 juli 1706 in Harderwijk.
III. Enneke Willems. Zij is gedoopt op vrijdag 23 december 1707 in Harderwijk.
IV. Willempje Willems. Zij is gedoopt op woensdag 13 november 1709 in Harderwijk.
V. Barent Willems. Hij is gedoopt op vrijdag 14 augustus 1711 in Harderwijk.
VI. Thomas Willems. Hij is gedoopt op vrijdag 28 juli 1713 in Harderwijk. voerman

VII. Paulus Willems. Hij is gedoopt op vrijdag 28 juli 1713 in Harderwijk.
VIII. [van der Horst], Jacob Willemsen, gedoopt op zondag 6 maart 1718 in Harderwijk (zie 72).

 

146 Aart Gerritsen.
Hij trouwde omstreeks 1717 in Ermelo met
147 Liesbeth Wolters.

Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Aarts, geboren in Tonsel (zie 73).


160 Heijnen, Ariean. Hij is gedoopt op zondag 31 mei 1711. Hij is overleden in 1786, 74 of 75 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op zondag 8 november 1739 met
161 Jannetje Wouters.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heijnen, Hermen. Hij is gedoopt op zondag 15 mei 1740.
II. Heijnen, Wouter, gedoopt op zondag 10 juni 1742 (zie 80).
III. Heijnen, Geertje
. Zij is gedoopt op maandag 22 juli 1743.
IV. Heijnen, Hendrcik. Hij is gedoopt op dinsdag 29 december 1744. Hij is overleden in 1744, geen jaar oud.
V. Heijnen, Aeltje. Zij is gedoopt op zondag 21 februari 1745. Zij is overleden op woensdag 9 mei 1821, 76 jaar oud. Zij trouwde, 30 jaar oud, op zondag 21 mei 1775 met Korlaar, Melis, 37 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 6 oktober 1737, zoon van Aart Hendriks van Korlaar en Jannetje Melis. Hij is overleden op dinsdag 30 juli 1811, 73 jaar oud. Winkelier, veehouder, visventer.
VI. Heijnen, Hendrik. Hij is gedoopt op zondag 29 mei 1746.
VII. Heijnen, Steven. Hij is gedoopt op zondag 6 augustus 1747. Hij is overleden in 1747, geen jaar oud.
VIII. Heijnen, Steeven. Hij is gedoopt op zondag 10 november 1748.
IX. Heijnen, Grietje. Zij is gedoopt op zondag 22 februari 1750.
X. Heijnen, Evert. Hij is gedoopt op zondag 16 januari 1752. Hij is overleden in 1803, 50 of 51 jaar oud. Visser. Hij trouwde, 37 jaar oud, op zondag 15 november 1789 met Rietveld, Geertje, 36 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 7 oktober 1753. Zij is overleden op dinsdag 12 december 1837, 84 jaar oud.
XI. Heijnen, Grietje. Zij is gedoopt op zondag 2 februari 1755. Zij is overleden in 1755, geen jaar oud.
XII. Heijnen, Grietje. Zij is gedoopt op zondag 18 juli 1756.

 

162 Mol, Hendrik.
Hij begon een relatie met
163 Duijn, Lambertje Aarentsz.

Kind uit deze relatie:
I. Mol, Marritje, geboren omstreeks april 1745 in Huizen (zie 81).

 

168 Baas, Wouter. Hij is gedoopt op donderdag 10 januari 1697 in Bunschoten. Hij is overleden in 1762, 64 of 65 jaar oud.
Beroep: mandenmaker
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1728 met de ongeveer 31-jarige
169 Stijntje Teunis. Zij is gedoopt op donderdag 28 maart 1697 in Bunschoten.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Baas, Jan, gedoopt op zondag 27 februari 1729 (zie 84).
II. Baas, Jacob
. Hij is gedoopt op zondag 2 januari 1735. Hij is overleden in 1778, 42 of 43 jaar oud. Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1766 met Wittop, Beetke, ongeveer 28 jaar oud.

 

170 [van der] Horst, Teunis Gerritsen.
Beroep: bouwman in het Buijrschap Veltwijk bij Ermelo. Hij trouwde met
171 Jacobjen Gerrits.

Kind uit dit huwelijk:
I. [van der] Horst, Hendrikje Teunisse, geboren in Veltwijk (zie 85).

In de buurtschap Veltwijk bij Ermelo woonden 47 personen in 1749. Teunis Gerritsen, geen capitalist, bewoond volgens de Lijst van Cedulle op Heerdsteden van Ermelo, een huis zonder? haardsteden met 5 mudden sandagtig of ligt land besaayt zijn of 't eene jaar door 't andere besaayt worden. In 1747 daar voor 't zy by het maaken van 't accoord of daarna aan de pagters, 17-5 gulden betaalt. In 1748 gegeven 14-13-4 gulden. Hij heeft dan 1 kind tussen de vyf tot 10 jaar oud, 1 kind van 10 tot 15 jaar oud en 1 kind ouder dan 15 jaar. Het gezin heeft twee inwonende knegts of meyden.

De naam 'van der Horst' is vrijwel zeker een verwijzing naar de buurtschap Horst bij Ermelo.

 

172 Mooij, Willem Rikkertsz. Hij is gedoopt op zondag 19 mei 1715 in Bunschoten. Hij is overleden in 1762 in Bunschoten, 46 of 47 jaar oud.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 27 april 1738 in Bunschoten met de 23-jarige
173 van Gemen, Wijmpje. Zij is gedoopt op zondag 30 september 1714 in Bunschoten. Zij is overleden op vrijdag 1 mei 1767 in Bunschoten, 52 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:
I. Mooij, Jacob Willemse, gedoopt op zondag 1 november 1739 in Bunschoten (zie 86).

 

174 Heek, Pieter. Hij is gedoopt op zondag 30 augustus 1716 in Bunschoten. Hij is overleden in 1795, 78 of 79 jaar oud.
Beroep: Herbergier, Gerechtsbode
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 19 april 1739 met de 21-jarige
175 de Ruiter, Francijntje. Zij is gedoopt op zaterdag 21 augustus 1717.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heek, Lutje, gedoopt op zondag 18 juni 1741 in Bunschoten (zie 87).
II. Heek, Melis. Hij is gedoopt op zondag 10 februari 1743 in Bunschoten. Hij is overleden in 1743 in Bunschoten, geen jaar oud.
III. Heek, Frans. Hij is gedoopt op zondag 28 maart 1745 in Bunschoten. Hij is overleden omstreeks 1795, ongeveer 50 jaar oud. Veehouder, gerechtsbode. Hij trouwde, 35 jaar oud, op zondag 25 maart 1781 met Mensgje Huijgen, 48 jaar oud. Zij is gedoopt op donderdag 20 november 1732, dochter van Hendricus Huijgen en Hilletje Heijnen. Zij is overleden in 1781, 48 of 49 jaar oud.
IV. Heek, Melis. Hij is gedoopt op zondag 30 oktober 1746 in Bunschoten. Hij is overleden in 1747, 0 of 1 jaar oud.
V. Heek, Hanna. Zij is gedoopt op zondag 26 november 1747 in Bunschoten.
VI. Heek, Melis. Hij is gedoopt op zondag 9 maart 1749 in Bunschoten. Hij trouwde met Jannetje Jans. Zij is overleden op vrijdag 9 augustus 1833.
VII. Heek, Rickert. Hij is gedoopt op zondag 30 augustus 1750 in Bunschoten.
VIII. Heek, Jannetje. Zij is gedoopt op zondag 23 januari 1752 in Bunschoten. Zij is overleden op woensdag 26 oktober 1808 in Bunschoten, 56 jaar oud. Molenaar, bakker en veehouder. Zij: (1) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 4 juni 1780 in Bunschoten met Beukhof, Teunis. (2) trouwde, 31 jaar oud, op zondag 17 augustus 1783 in Bunschoten met Koops, Dirk, 25 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 6 november 1757 in Putten. Hij is overleden in 1799 in Bunschoten, 41 of 42 jaar oud.
IX. Heek, Wijmpje. Zij is gedoopt op zondag 16 september 1753 in Bunschoten.
X. Heek, Renger. Hij is gedoopt op donderdag 23 januari 1755 in Bunschoten. Hij is overleden in 1755, geen jaar oud.
XI. Heek, Wijmpje. Zij is gedoopt op zondag 31 juli 1757 in Bunschoten. Zij is overleden vóór 1798, ten hoogste 41 jaar oud. Zij trouwde, 32 jaar oud, op zondag 15 november 1789 in Bunschoten met Salentijn, Anthonie, 22 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 26 april 1767 in Ermelo, zoon van Teunis Salentijn en Teuntje Rooseboom. Hij is overleden op donderdag 6 maart 1834 in Amsterdam, 66 jaar oud. veehouder, herbergier, melkslijter in Amsterdam
XII. Heek, Renger. Hij is gedoopt op zondag 5 oktober 1760 in Bunschoten. Hij is overleden op zaterdag 2 juli 1808 in Bunschoten, 47 jaar oud. Veehouder. Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 28 november 1784 met Huijgen, Hilletje, 21 jaar oud. Zij is gedoopt op zaterdag 25 december 1762, dochter van Hendricus Huijgen, Veehouder, en Geertje Croese. Zij is overleden op dinsdag 17 mei 1808, 45 jaar oud.

 

176 [Stekeur], Dirk Elbertsen.
Hij trouwde met
177 Geertje Cornelisse.

Kind uit dit huwelijk:
I. Stekeur, Jan Dirkse, geboren in 1744 (zie 88).

 

180 de Graaf, Jacob. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1730 in Bunschoten. Hij is overleden in 1799, 68 of 69 jaar oud.
Beroep: visser
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 13 mei 1753 met de 20-jarige
181 van Lankeren, Grietje. Zij is gedoopt op zondag 22 maart 1733 in Voorthuizen. Zij is overleden in 1799, 65 of 66 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. de Graaf, Lubbert. Hij is gedoopt op donderdag 25 december 1755 in Spakenburg. (zie 90).

II. de Graaf, Hendrik, gedoopt op zondag 18 september 1757 in Bunschoten (zie 94).
III. de Graaf, Evert. Hij is gedoopt op zondag 17 juni 1759 in Spakenburg. Hij is overleden na 1802, minstens 43 jaar oud. Visser, visventer. Hij trouwde, 30 jaar oud, op zondag 9 mei 1790 in Bunschoten met van Leeuwarden, Hendrikjen Jordensen.
IV. de Graaf, Marritje. Zij is gedoopt op zondag 12 juni 1768 in Bunschoten. Zij is overleden op zaterdag 20 april 1822 in Bunschoten, 53 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 25 september 1791 in Bunschoten met van de Groep, Rijer, 31 of 32 jaar oud. Hij is gedoopt op de 27e van een onbekende maand in 1759 in Bunschoten.
V. de Graaf, Rutger. Hij is gedoopt op zaterdag 19 januari 1771 in Bunschoten. Hij is overleden op vrijdag 2 september 1808 in Bunschoten, 37 jaar oud. Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 5 december 1802 in Bunschoten met Mulder, Hendrikje, 22 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 12 maart 1780 in Amersfoort.


184 Muijs, Abraham Claesz, geboren in Eemnes Buitendijks. Hij is overleden in 1799 in Bunschoten.
Hij trouwde omstreeks 1760 met de ongeveer 30-jarige
185 Zijl, Jannetje. Zij is gedoopt op zondag 12 november 1730 in Bunschoten.

Kind uit dit huwelijk:
I. Muijs, Klaas, gedoopt op donderdag 11 september 1760 in Bunschoten (zie 92).


Kwartierverlies

188 = 180  
189 = 181 

 

190 Meijer, Hendrik Roelof.
Hij trouwde omstreeks 1760 in Haarlem met
191 de Bert, Clara. Ook genaamd de Berth, de Best.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Meijer, Elisabeth Maria, gedoopt op dinsdag 14 juli 1761 in Haarlem (zie 95).
II. Meijer, Hendrik Mattheus
, geboren in 1765 in Haarlem.

 

192 Ruizendaal, Casparus. Hij is overleden op zaterdag 20 juni 1778 in Eemnes Buitendijks.

Beroep: buurmeester van Eemnes Buitendijks  

Hij trouwde vermoedelijk met
193 Baerthout, Teuntje Rijnder. Zij is overleden vóór zondag 17 april 1774 in Eemnes Buitendijks. 

Wellicht was Dirk Ruijzendaal, buurmeester van Eemnes Buitendijks in 1730 en 1738, zijn broer of vader. 

Mogelijk hertrouwde Caspar na 1774 met Catharina Wels, geboren te Ulsen in het Graafschap Bentheim, die als weduwe van Casparus Ruizendaal, wonende in Eemnes Buitendijks ondertrouwt in Amersfoort op 21-05-1780, Huwelijk te Eemnes buiten met Johan Adolf Hilverscheit, weduwnaar van Lennep, wonend in Amersfoort [Bron:DTB Amersfoort inv. 25 Trouwboek Evangelisch-Lutherse Gemeente].

Lidmatenregisters Hervormde Gemeente Eemnes
23-12-1740 - Casparus Ruizendaal belijdenis gedaan. Hij komt als Casparis Ruijzendaal voor op de lijst van lidmaten van 12 oktober 1748, op de lijst van 1 juni 1766 als Ruijzendael met als echtgenote Teuntje Rijnder Baerthout en als Ruizendal, zonder echtgenote, op de lijst van 17 april 1774 met de aantekening overleden 20 juni 1778.
[Bron: Boek Hervormde Gemeente Eemnes-Buitendijk, inv. nr.: 18, Folio 422, 156, 165, 170]

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ruijsendael, Evert.  buurmeester van Eemnes Buitendijks, 1763, 1772-1774, 1777

II. Ruizendaal, Jan, geboren in 1720 in Eemnes (zie 96).


 

194 Happel, Johannis.
Hij trouwde op maandag 23 april 1736 in Putten met

195 Aeltje Jans.

Kind uit dit huwelijk:
I. Habel [Happel], Annetje Johannis, gedoopt op zondag 17 maart 1737 in Putten (zie 97).

 

196 Zijl, Lambert, geboren in Graft. Hij is overleden op woensdag 22 december 1706.
Hij trouwde op donderdag 18 juni 1693 met de 23-jarige
197 Volkertsz, Jannetje. Zij is gedoopt op donderdag 26 december 1669. Zij is overleden op zondag 14 augustus 1707, 37 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Zijl, Jan. Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1705 in Bunschoten. Hij is overleden in 1786 in Bunschoten, 80 of 81 jaar oud. Hij:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20 april 1729 in Bunschoten met Outste, Trijntje, 28 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 19 september 1700 in Bunschoten.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 12 februari 1734 in Bunschoten met Teuling, Jannetje.
II. Zijl, Lammert, gedoopt op zondag 14 augustus 1707 in Graft (zie 98).

 

198 Los, Gijsbert. Hij is gedoopt op dinsdag 29 oktober 1669 in Bunschoten?.
Hij trouwde, 59 jaar oud, op zaterdag 2 april 1729 in Bunschoten met de 26-jarige
199 Pin, Jannetje. Zij is gedoopt op woensdag 3 mei 1702 in Vuursche.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Los, Geurt. Hij is gedoopt op zondag 8 januari 1730 in Bunschoten. Hij is overleden na 1786, minstens 56 jaar oud. Herbergier.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 6 mei 1753 in Bunschoten met Gerrits, Harmijntje Jans.
II. Los, Lambertje. Zij is gedoopt op zondag 12 augustus 1731 in Bunschoten.
III. Los, Geertje. Zij is gedoopt op zondag 9 augustus 1733 in Bunschoten.
IV. Los, Adriaantje, gedoopt op zondag 4 maart 1736 in Bunschoten (zie 99). Tweeling met Willem
V. Los, Willem. Hij is gedoopt op zondag 4 maart 1736 in Bunschoten. tweeling met Adriaantje. Hij is overleden omstreeks 1795, ongeveer 59 jaar oud. Dagloner. Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 12 augustus 1759 met Lamberts, Hendrikje.
VI. Los, Lambert. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1738 in Bunschoten. tweeling met Geerlof.
VII. Los, Geerlof. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1738 in Bunschoten. tweeling met Lambert. Hij is overleden in 1738 in Bunschoten, geen jaar oud.
VIII. Los, Geerlof. Hij is gedoopt in 1740. Hij is overleden na 1801 in Eemdijk, minstens 61 jaar oud. Veehouder te Eemdijk.
IX. Los, Jaepje. Zij is gedoopt op zondag 17 september 1741 in Bunschoten. Zij is overleden op donderdag 17 maart 1814 in Bunschoten, 72 jaar oud. Zij trouwde, ongeveer 44 jaar oud, omstreeks 1785 met der Kinderen, Johannes, ongeveer 38 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 31 december 1747 in Bunschoten.
X. Los, Willem. Hij is gedoopt op zondag 14 februari 1745 in Bunschoten. tweeling met Roelof
XI. Los, Roelof. Hij is gedoopt op zondag 14 februari 1745 in Bunschoten. tweeling met Willem.


208 de Jong, Dirk Dirkse.
Hij trouwde in Putten ? met
209 Hendrickje Rijckerts.

Kind uit dit huwelijk:
I. de Jong, Gerrit Dirks, gedoopt op zondag 17 maart 1726 in Putten (zie 104).


212 Snapper, Cornelis. Hij is gedoopt op woensdag 6 november 1715 in Nijkerk.
Beroep: veehouder, bakker
Hij trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 26 april 1736 in Nijkerk met
213 Johanna Willems.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Snapper, Wijnand, gedoopt op woensdag 20 juni 1736 in Nijkerk (zie 106).
II. Snapper, Cornelis. Hij is gedoopt op zondag 26 juni 1740.
III. Snapper, Jan. Hij is gedoopt op zondag 3 juni 1742. Hij is overleden, 53 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 8 oktober 1795. veehouder, Burgemeester. Hij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 28 mei 1772 met Bekbergen, Hendrikje.
IV. Snapper, Rentje. Zij is gedoopt op maandag 8 februari 1745 in Bunschoten.
V. Snapper, Cornelis. Hij is gedoopt op zondag 16 februari 1749 in Bunschoten.
VI. Snapper, Rentje. Zij is gedoopt op zondag 17 juni 1753 in Bunschoten.
VII. Snapper, Willem. Hij is gedoopt op zondag 29 mei 1757 in Bunschoten. Hij is overleden na 1787, minstens 30 jaar oud. vragter, vetweider.

 

214 Huijgen, Hendricus. Hij is gedoopt op zondag 29 januari 1708 in Bunschoten. Hij is overleden in 1773 in Bunschoten, 64 of 65 jaar oud.
Beroep: veehouder, Schepen, ouderling, hoogheemraad
Hij trouwde (2), 48 jaar oud, op zondag 19 september 1756 in Bunschoten met Croese, Geertje (geb. 1734), 21 jaar oud.
Hij trouwde (1), 21 jaar oud, op zaterdag 5 november 1729 met de 23-jarige
215 Heijnen, Hilletje. Zij is gedoopt op vrijdag 25 december 1705 in Bunschoten.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Huijgen, Evert. Hij is gedoopt op zondag 6 augustus 1730 in Bunschoten.
II. Huijgen, Evert. Hij is gedoopt op zondag 16 september 1731 in Bunschoten.
III. Huijgen, Mensgje. Zij is gedoopt op donderdag 20 november 1732 in Bunschoten. Zij is overleden in 1781, 48 of 49 jaar oud. Zij trouwde, 28 jaar oud, op zondag 12 april 1761 in Bunschoten met Wildeman, Jan, 27 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 26 juli 1733. Veehouder.
IV. Huijgen, Rijnira. Zij is gedoopt op zondag 29 november 1733 in Bunschoten.
V. Huijgen, Willemtjen. Zij is gedoopt op maandag 11 april 1735 in Bunschoten.
VI. Huijgen, Engeltjen, geboren omstreeks 1739 in Bunschoten (zie 107).
VII. Huijgen, Evert. Hij is gedoopt op maandag 3 april 1741 in Bunschoten.
VIII. Huijgen, Evertje. Zij is gedoopt op zondag 5 augustus 1742 in Bunschoten. Zij trouwde, 19 jaar oud, op maandag 12 april 1762 in Bunschoten met Niezen, Harmen Pietersz. Burgemeester van Bunschoten
IX. Huijgen, Lambertus. Hij is gedoopt op zondag 4 april 1745 in Bunschoten.
X. Huijgen, Evert. Hij is gedoopt op zondag 7 januari 1748 in Bunschoten. Hij is overleden vóór 1760 in Bunschoten, ten hoogste 12 jaar oud.

 

220 [Rende], Wouter Peters of Jan Peters.
Beroep: voerman te Harderwijk

In 1749 meldt het Haardstedengeld register Wouter Peters en Rende Peters, beide voerman. De eerste getrouwd met twee dogters en 1 knegt, wonende op C1, sijn vrouws goed onder de moeder. Met 4,5 mergen sandagtige grond. De tweede wonende op F2, met 1 mergen sandagtige grond.

Volgens de Volkstelling van 1732 bestaat er dan een 'Jan Rende steegje' te Harderwijk.

Kinderen van (220) uit onbekende relatie:
I. Rende, Jannetjen. dienstmeisje bij Burgemeester Oosterbaan. Zij doet in 1769 belijdenis.

II. Rende, Metjen. Vertrekt in 1775 naar Haarlem, met attestatie van Harderwijk, na eerst belijdenis gedaan te hebben.

III. Rende, Willemijntje. Zij doet belijdenis in 1780.

IV. Rende, Peter, gedoopt op maandag 9 augustus 1751 in Harderwijk (zie 110).

 

226 Zijl, Jan. Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1705 in Bunschoten. Hij is overleden in 1786 in Bunschoten, 80 of 81 jaar oud. Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op vrijdag 12 februari 1734 in Bunschoten met Teuling, Jannetje (1709-1776), 24 jaar oud.
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op woensdag 20 april 1729 in Bunschoten met de 28-jarige
227 Outste, Trijntje. Zij is gedoopt op zondag 19 september 1700 in Bunschoten. Zij is overleden vóór 1734, ten hoogste 34 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:
I. Zijl, Jannetje, gedoopt op zondag 12 november 1730 (zie 113).

Kwartierverlies 

240 = 208
241 = 209

Kwartierverlies 

246 = 214
247 = 215

 

252 Steeven Borts Hartog, geboren op zondag 26 november 1724 in Spakenburg. Steeven is overleden in 1772, 47 of 48 jaar oud. Steeven trouwde (1), 24 jaar oud, op zondag 16 november 1749 in Bunschoten met Geertje Maes.
Beroep: visscher
Hij trouwde (2), 29 jaar oud, op zondag 5 mei 1754 in Spakenburg of Putten met de 21-jarige
253 Willempje Jans. Zij is gedoopt op zondag 24 augustus 1732 in Putten.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bort Steevens Hartog, gedoopt op zondag 16 maart 1755 in Spakenburg (zie 126).
II. Petertje Hartog. Zij is gedoopt op zondag 12 maart 1758 in Bunschoten. Petertje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 4 november 1781 in Bunschoten met Frans Koelewijn.
III. Jan Hartog, geboren op zondag 21 december 1760 in Spakenburg. Jan is overleden op donderdag 29 januari 1824 in Bunschoten, 63 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op zondag 6 mei 1787 in Bunschoten met Francijntje Mooij, 21 jaar oud. Zij is geboren op zondag 3 november 1765 in Bunschoten. Zij is overleden op vrijdag 2 september 1808 in Bunschoten, 42 jaar oud.
IV. Marretje Hartog, geboren op zondag 8 april 1764 in Spakenburg.
V. Geertje Hartog, geboren op zondag 26 april 1767 in Spakenburg.

 

254 Jan Beerends Bonneveld. Hij is gedoopt op zondag 13 februari 1735 in Apeldoorn. Jan is overleden, 73 jaar oud. Hij is begraven op maandag 24 oktober 1808 in Apeldoorn.
Beroep: Bouwman te Leuvenum bij Ermelo
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 6 mei 1759 in Ermelo met de 18-jarige 
255 Marritje Gerrits Huijgen. Zij is gedoopt op zondag 19 maart 1741 in Apeldoorn.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Eibertje Jans Bonneveld, gedoopt op zondag 17 februari 1760 in Ermelo (zie 127).
II. Beerend Bonneveld, geboren op zondag 11 juli 1762 in Leuvenum bij Ermelo. Veehouder, herbergier. Beerend is overleden op woensdag 1 januari 1851 in Bunschoten, 88 jaar oud. Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 10 december 1786 in Bunschoten met Trijntje Los, 20 jaar oud. Zij is geboren op zondag 13 juli 1766 in Bunschoten, dochter van Geurt Los en Harmijntje Jans Gerrits. Zij is overleden op donderdag 10 november 1831 in Bunschoten, 65 jaar oud.
III. Gerrit Bonneveld. Hij is gedoopt op zondag 1 december 1765 in Ermelo. Dagloner, veehouder, landman. Hij is overleden op woensdag 21 oktober 1829 in Bunschoten, 63 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 27 oktober 1829 in Bunschoten. Hij trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 9 augustus 1793 in Bunschoten met Jannetje Gijsbertsen Ouwe, 20 jaar oud. Zij is geboren op maandag 23 november 1772 in Bunschoten, dochter van Gijsbert Ouwen en Jaepje Los.
IV. Beerentje Janse Bonneveld. Zij is gedoopt op zondag 11 december 1768 in Ermelo. Beerentje is overleden op zaterdag 6 september 1845 in Achterhoek bij Nijkerk, 76 jaar oud. Zij trouwde met Jan Roelofsen van den Burg.
V. Metje Bonneveld. Zij is gedoopt op zondag 15 december 1771 in Ermelo. Metje is overleden op donderdag 5 augustus 1858 in Amsterdam, 86 jaar oud.
VI. Willempje Bonneveld. Zij is gedoopt op zondag 20 november 1774 in Apeldoorn. Willempje is overleden op vrijdag 16 augustus 1839 in Nijkerk, 64 jaar oud.
VII. Margrita Bonneveld. Zij is gedoopt op zondag 30 mei 1779 in Apeldoorn. Margrita is overleden op zondag 4 september 1842 in Apeldoorn, 63 jaar oud.

 


Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

 

256 van Schie, Leendert Philipsz. Hij is gedoopt op woensdag 28 augustus 1669 in Delft. Vader als Philip Leendersz, moeder als Lijsbet Willems. Getuige Jan Leendertsz, Sara Willems, Angnietje Jans. Hij is overleden op woensdag 25 juni 1732 op zee voor de kust van Azië, 62 jaar oud.
Beroep: soldaat, provoost bij de VOC
Hij ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op zaterdag 26 juni 1694 in Delft met
257 van Bodegraaf, Maria Cornelis. Ook genaamd Marijtje van Bodegrave.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. van Schie, Flip [Philip] Leenderts, gedoopt op donderdag 3 november 1695 in Delft (zie 128).
II. van Schie, Lijsbeth
. Zij is gedoopt op dinsdag 12 april 1701 in Delft. Getuige Willem van Schie, Geertje Jans van Slus, Engeltje van Schie
III van Schie, Abraham Leenderts. Provoost bij de VOC, vertrok op 30-4-1709 op de Donkervliet, als provoost naar Batavia. Terugreis als repatriant op het schip Bentveld, 20-12-1710 aankomst 3-8-1711. Hij trouwde met Gent, Pieternellet Ariens

Leendert trad als soldaat in dienst bij de VOC kamer Delft op 24 oktober 1707. Hij had getekend voor een Maandbrief en een Schuldbrief ten gunste van zijn vrouw Maria Cornelisz uit Bodegrave, aldus de inschrijving.

Dezelfde dag voer hij uit op het schip Vrijburg vanuit Goeree. Aan boord waren 123 zeelui en 94 soldaten! Tussen 26 oktober en 18 maart 1708 lag het schip in Portsmouth, waar 18 man deserteerden en elf zeelui en 1 soldaat aanmonsterden. Ze kwamen vier maanden later aan op De Kaap, op 24 juli 1708. Op 13 september ging het richting Batavia aankomst op 2 december 1708.
Leendert bleef als soldaat in fort Batavia en werd pas op 30 mei 1715 gerepatrieerd op het schip Meijenburg. Het schip bereikte de Kaap op 10 januari 1716. Krap drie maanden later op 1 april voer het schip uit naar Rammekens met 95 zeelui, 25 soldaten, 4 kooplui, 9 passagiers en 8 kinderen. Aankomst 11 juli 1716 en tevens Leendert's ontslagdatum.
Op 17 januari 1717 tekende hij opnieuw als provoost bij het VOC schip Voorburg, dat op 14 oktober 1717 aankomt in Batavia. Een provoost zorgde voor orde en tucht aan boord.
Op 7 april 1728 tekende hij opnieuw als provoost bij het VOC schip Delfland, dat op 7 november 1728 aankwam in Batavia. Op de terugweg stierf hij op zee voor de kust van Azië op 25 juni 1732.

 

258 Paree [Barre], Pieter Jacobsz.
Hij begon een relatie met
259 Verburgh [van der Burg], Maria Jacobs. Zij is gedoopt op dinsdag 12 augustus 1659 in Delft.

Kinderen uit deze relatie:
I. Paree, Jacobus. Hij is gedoopt op donderdag 10 augustus 1684 in Delft. Hij is overleden, 63 jaar oud. Hij is begraven op maandag 22 april 1748 in Delft.
II. Paree, Maria [Marijtje], gedoopt op zondag 8 februari 1688 in Delft (zie 129).

 

262 van Westerik, Wessel.
Hij trouwde met
263 van Angermont, Mary. Zij is overleden. Zij is begraven op donderdag 13 februari 1721 in Delft, Nieuwe kerk.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. van Wesstrik, Anneke [Anna], gedoopt op dinsdag 28 januari 1681 in Delft (zie 131).
II. van Westrick, Pieter. Hij is gedoopt op donderdag 13 september 1685 in Delft. Getuige Meinsie Fransz.
III. van Wesstrik, Immanuel. Hij is gedoopt op dinsdag 9 december 1687 in Delft. Getuige Johannes Koesvelt.
IV. van Westrick, Pieter. Hij is gedoopt op donderdag 30 maart 1690 in Delft. Getuige Hendrik Angermont en Dijna Jans.

 

288 Thomas Willemsen, geboren vóór 1655.
Beroep: voerman

Kinderen van (288) uit onbekende relatie:
I. Willem Thomasz, gedoopt op donderdag 28 november 1675 in Ermelo (zie 144).
II. Truitje Thomas, geboren omstreeks 1677 in Ermelo.
III. Geertje Thomas. Zij is gedoopt op donderdag 5 december 1680 in Ermelo.

 

290 Hendrik Cornelissen.
Beroep: voerman

Hij trouwde met
291 Jannetje Beerts.

Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelisje Hendrikse, gedoopt op dinsdag 3 december 1680 in Harderwijk (zie 145).

 

320 Heijnen, Harmen, geboren omstreeks 1680 in Edam of Spakenburg. Ook genaamd Harmen Kleijman. Op 16 Maij 1710 doet Harmen Hendriksz Klijnman op Spakenburg, belijdenis. Den 22 December 1710 doet Aaltie Adriaansz Pluijm, huijsvrouw van Harmen
Hendricks Klijnman op Spakenburg, belijdenis.

Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zondag 4 mei 1710 in Bunschoten met de 25-jarige 321 Pluijm, Aaltje Adriaansz. Zij is gedoopt op donderdag 29 juni 1684 in Bunschoten.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heijnen, Ariean, gedoopt op zondag 31 mei 1711 (zie 160).
II. Heijnen, Hendrick
. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1713. Hij trouwde met Agnietje Geurden. Zij is gedoopt op zondag 15 januari 1708 in Vuursche.
III. Heijnen, Grietje. Zij is gedoopt op zondag 29 september 1715.
IV. Heijnen, Aartje. Zij is gedoopt op zaterdag 21 augustus 1717.
V. Heijnen, Willempje. Zij is gedoopt op zondag 15 oktober 1719. Zij is overleden in 1719, geen jaar oud.
VI. Heijnen, Willempie. Zij is gedoopt op zaterdag 26 december 1722.
VII. Heijnen, Aalt. Hij is gedoopt op zondag 2 januari 1724.

 

336 Teuling, Jan. Hij is gedoopt op donderdag 10 december 1654 in Bunschoten.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 25 april 1686 in Bunschoten met de 16-jarige
337 Baas, Jannetje. Zij is gedoopt op donderdag 29 augustus 1669 in Bunschoten.

Kind uit dit huwelijk:
I. Baas, Wouter, gedoopt op donderdag 10 januari 1697 in Bunschoten (zie 168).

 

344 Mooij, Rikkert Willemsz. Hij is gedoopt op woensdag 12 september 1674 in Bunschoten. Hij is overleden op donderdag 17 december 1733 in Bunschoten, 59 jaar oud.
Beroep: Veehouder, Heemraad, diaken (Lidmaat Primo Julij 1704 Rijchet Willemsz Mooij aan de Straat.

Hij trouwde, 39 jaar oud, op zondag 27 mei 1714 in Bunschoten met de 33-jarige
345 Bietje Gerrits. Zij is gedoopt op donderdag 5 september 1680 in Bunschoten.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Mooij, Willem Rikkertsz, gedoopt op zondag 19 mei 1715 in Bunschoten (zie 172).
II. Mooij, Annetje
. Zij is gedoopt in 1716 in Bunschoten. Zij trouwde, 21 of 22 jaar oud, op zondag 4 mei 1738 in Bunschoten met Bootsman, Adriaan.
III. Mooij, Wijmtie. Zij is gedoopt in 1717 in Bunschoten.

 

348 Heek, Frans. Hij is gedoopt op donderdag 12 december 1680 in Bunschoten. Hij is overleden op zondag 12 mei 1737 in Bunschoten, 56 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 3 mei 1705 in Bunschoten met de 28-jarige
349 Schaap, Lucretia. Zij is gedoopt op zondag 13 december 1676 in Bunschoten.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heek, Pieter. Hij is gedoopt op zondag 10 januari 1706 in Bunschoten.
II. Heek, Pieter. Hij is gedoopt op zondag 10 juli 1707 in Bunschoten. Hij is overleden in 1707 in Bunschoten, geen jaar oud.
III. Heek, Grietje. Zij is gedoopt op zondag 16 oktober 1712 in Bunschoten. Zij is overleden vóór dinsdag 23 april 1737, ten hoogste 24 jaar oud. Zij trouwde, 19 jaar oud, op zondag 27 april 1732 in Bunschoten met Huijgen, Gerrit, 22 jaar oud. Hij is gedoopt op maandag 22 juli 1709. Hij is overleden na 1778, minstens 69 jaar oud.
IV. Heek, Marritje. Zij is gedoopt op zondag 12 augustus 1714 in Bunschoten. Zij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 26 mei 1737 in Bunschoten met Hoolwerf, Dirk, 22 jaar oud. Hij is gedoopt op donderdag 29 november 1714 in Nijkerk. herbergier. Hij is overleden omstreeks 1762, ongeveer 48 jaar oud. 

V. Heek, Pieter, gedoopt op zondag 30 augustus 1716 in Bunschoten (zie 174).

 

360 de Graaf, Dirk Jacobsz, geboren in Spakenburg. Hij is overleden omstreeks 1756 in Spakenburg.
Beroep: schepen van Bunschoten, ouderling

Hij trouwde (2) op zondag 13 mei 1753 in Spakenburg met de 45-jarige
Cuijper, Evertje. Hij trouwde (1) op zondag 22 april 1708 in Spakenburg, Bunschoten met de 27-jarige
361 Cluijver, Lambertje. Ook genaamd Croes. Zij is gedoopt op donderdag 24 oktober 1680. Zij is overleden vóór 1753.

Kind uit dit huwelijk:
I. de Graaf, Jacob, gedoopt op zondag 22 januari 1730 in Bunschoten (zie 180 = 188).   

 

368 Muijs, Claes, geboren in Eemnes.
Kind van (368) uit onbekende relatie:
I. Muijs, Abraham Claesz, geboren in Eemnes Buitendijks (zie 184).

 

Kwartierverlies 

376 = 360 

377 = 361

 

378 Lubbert Aartse van Lankeren.
Hij trouwde in Voorthuizen met
379 Albertje Jacobs.

Kind uit dit huwelijk:
I. van Lankeren, Grietje, gedoopt op zondag 22 maart 1733 in Voorthuizen (zie 189).

 

392 Zijl, Cornelis Lambertsz, geboren in Graft.
Hij trouwde op donderdag 22 januari 1682 in Graft met
393 Geurtjen Jans, geboren in Graft.

Kind uit dit huwelijk:
I. Zijl, Lambert, geboren in Graft (zie 196).

 

396 Los [Timmerman], Willem Gijsbertse. Hij is overleden op zaterdag 7 mei 1729 in Bunschoten. Hij trouwde (2) op zondag 23 januari 1707 met Knaap, Annetje (geb. 1673), 33 jaar oud.
Hij trouwde (1) op maandag 10 november 1698 in Bunschoten met
397 Lambertjen Frederiks, geboren in Nijkerk. Zij is overleden op woensdag 6 oktober 1706 in Bunschoten.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Los, Gijsbert, gedoopt op dinsdag 29 oktober 1669 in Bunschoten ? (zie 198).
II. Timmerman [Los], Frederick. Hij is gedoopt op zondag 4 december 1701 in Bunschoten
.


424 Snapper, Wijnand. Hij is gedoopt op donderdag 19 augustus 1688 in Nijkerk.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 5 juni 1710 in Nijkerk met de 24-jarige
425 Rijntje van Aller. Zij is gedoopt op maandag 25 maart 1686 in Nijkerk.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Snapper, Hendrik Wijnantze, geboren in Nijkerk. Hij ging in ondertrouw op woensdag 26 oktober 1740 in Nijkerk met Lubbertje Janz van den Oostereng.
II. Snapper, Cornelis, gedoopt op woensdag 6 november 1715 in Nijkerk (zie 244 = 212).

428 Huijgen, Evert. Hij is gedoopt op donderdag 29 december 1661 in Bunschoten.
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1692 met
429 Meijnstje Clase.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Huijgen, Aeltjen. Zij is gedoopt op dinsdag 1 januari 1692 in Bunschoten.
II. Huijgen, Claes. Hij is gedoopt op donderdag 22 april 1694 in Bunschoten. Hij is overleden in 1695, 0 of 1 jaar oud.
III. Huijgen, Claes. Hij is gedoopt in 1695.
IV. Huijgen, Willempjen. Zij is gedoopt op donderdag 27 oktober 1695 in Bunschoten.
V. Huijgen, Claes. Hij is gedoopt op vrijdag 28 februari 1698 in Bunschoten.
VI. Huijgen, Bijetje. Zij is gedoopt op zondag 13 november 1701 in Bunschoten.
VII. Huijgen, Hendricus. Hij is gedoopt op zondag 17 februari 1704 in Bunschoten.
VIII. Huijgen, Hendricus, gedoopt op zondag 29 januari 1708 in Bunschoten (zie 214).
IX. Huijgen, Klaas. Hij is gedoopt op zondag 25 december 1712 in Bunschoten.

 

430 Heijnen, Lambert. Hij is gedoopt op donderdag 24 september 1682 in Bunschoten. Hij is overleden op maandag 25 februari 1743 in Bunschoten, 60 jaar oud.
Hij trouwde met
431 Foock, Reiniera. Zij is gedoopt op donderdag 4 maart 1677.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heijnen, Jan. Hij is gedoopt op zondag 16 december 1703 in Bunschoten. Hij is overleden in 1710, 6 of 7 jaar oud.
II. Heijnen, Hilletje. Zij is gedoopt op zondag 14 december 1704 in Bunschoten. Zij is overleden in 1705, 0 of 1 jaar oud.
III. Heijnen, Hilletje, gedoopt op vrijdag 25 december 1705 in Bunschoten (zie 215).
IV. Heijnen, Marretje. Zij is gedoopt op zaterdag 1 januari 1707 in Bunschoten. Zij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 12 september 1734 in Bunschoten met Duijst, Cornelis.
V. Heijnen, Engeltje. Zij is gedoopt op donderdag 17 mei 1708 in Bunschoten. Zij is overleden in 1709, 0 of 1 jaar oud.
VI. Heijnen, Engeltje. Zij is gedoopt op zondag 16 juni 1709 in Bunschoten. Zij is overleden in 1709, geen jaar oud.
VII. Heijnen, Engeltje. Zij is gedoopt op donderdag 25 december 1710 in Bunschoten.
VIII. Heijnen, Jan. Hij is gedoopt op zondag 10 januari 1712 in Bunschoten. Hij is overleden in 1712, geen jaar oud.
IX. Heijnen, Jan. Hij is gedoopt op zondag 9 juli 1713 in Bunschoten. Hij is overleden in 1777, 63 of 64 jaar oud. Bakker, Schepen en Burgemeester van Bunschoten. Hij trouwde, 35 jaar oud, op zondag 29 december 1748 in Bunschoten met van de Pol, Fijtje Jacobs.

 

452 Zijl, Lambert, geboren in Van de Graft. Hij is overleden op woensdag 22 december 1706.

Beroep: visscher
Hij trouwde op donderdag 18 juni 1693 met de 23-jarige
453 Jannetje Volkertsz. Zij is gedoopt op donderdag 26 december 1669. Zij is overleden op zondag 14 augustus 1707, 37 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Zijl, Jan [alias Jan Saontjie]. Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1705 in Bunschoten (zie 226).
II. Zijl, Lammert [alias Lammert Saontjie]. Hij is gedoopt op zondag 14 augustus 1707 in Graft. Visscher op de botter BU 156. H
ij is overleden in 1781, 73 of 74 jaar oud. Hij trouwde, 48 jaar oud, op zondag 11 april 1756 met Los, Adriaantje, 20 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 4 maart 1736 in Bunschoten, dochter van Gijsbert Timmerman en Jannetje Pin. Zij is overleden op donderdag 31 januari 1811, 74 jaar oud.

 

454 Oudsten, Claes Jansz [alias Eppe]. Hij is gedoopt op donderdag 13 augustus 1671 in Bunschoten.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 8 mei 1698 in Bunschoten met
455 Geertjen Jans.

Kind uit dit huwelijk:
I. Outste, Trijntje, gedoopt op zondag 19 september 1700 in Bunschoten (zie 227).

 

Kwartierverlies

488 = 424

489 = 425

Kwartierverlies 

492 = 428

493 = 429

Kwartierverlies 

494 = 430
495 = 431

 

504 Bort Hartog.
Hij trouwde op maandag 21 mei 1714 in Bunschoten met de 21-jarige
505 Marretje Jacobs Schytert, geboren op donderdag 26 maart 1693 in Bunschoten.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Steven Hartog, geboren op zondag 24 maart 1715 in Bunschoten.
II. Steven Hartog, geboren op zondag 10 april 1718 in Bunschoten.
III. Grietje Hartog, geboren op zondag 13 juli 1721 in Bunschoten.
IV. Steeven Borts Hartog, geboren op zondag 26 november 1724 in Spakenburg (zie 252).

 

508 Berent Jansen Bonneveld. Hij is gedoopt op donderdag 9 januari 1698 in Apeldoorn. Berent is overleden, 83 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 24 november 1781 in Apeldoorn.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1723 in Apeldoorn met de 18 of 19-jarige
509 Berentien Jansen. Zij is gedoopt op zondag 21 december 1704 in Apeldoorn. Zij is overleden, 61 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 8 november 1766 in Apeldoorn.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Bonneveld. Hij is gedoopt op zondag 6 augustus 1724 in Apeldoorn.
II. Jan Bonneveld. Hij is gedoopt op zondag 13 januari 1726 in Apeldoorn.
III. Grietien Bonneveld. Zij is gedoopt op woensdag 23 maart 1729 in Apeldoorn.
IV. Willem Bonneveld. Hij is gedoopt op zondag 1 juni 1732 in Apeldoorn. Willem is overleden, 50 jaar oud. Hij is begraven op maandag 26 augustus 1782 in Apeldoorn. Willem trouwde, 24 jaar oud, op zondag 6 maart 1757 in Ermelo met Hendrikje Wouters.
V. Jan Beerends Bonneveld, gedoopt op zondag 13 februari 1735 in Apeldoorn
(zie 254).
VI. Eijmbert Bonneveld
. Hij is gedoopt op zondag 19 januari 1738 in Apeldoorn.
VII. Aard Bonneveld. Hij is gedoopt op zondag 25 juni 1741 in Apeldoorn. Aard trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1760 in Apeldoorn met Janna Jansen Hendriks.

 

510 Gerrit Jacobs Huijgen.
Hij trouwde in Apeldoorn met
511 Jenneken Harmsen.

Kind uit dit huwelijk:
I. Marritje Gerrits Huijgen, gedoopt op zondag 19 maart 1741 in Apeldoorn (zie 255).

 


Generatie 10 (stamouders)

 

512 van Schie, Philips Leenderts [Flip]. Hij is gedoopt op dinsdag 17 oktober 1645 in Delft. Getuigen Grietgen Jans, Maertgen Willems, Pieter Harmans. Hij is overleden, 40 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 2 mei 1686 in Delft, Nieuwe kerk (als Philps Leendertsz van Schie).
Beroep: plateeldraaier
Hij ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1666 in Delft met de 18-jarige
513 Wel, Lijsbet Willems. Zij is gedoopt op woensdag 26 juni 1647 in Delft. Zij is overleden, 74 jaar oud. Zij is begraven op zondag 28 september 1721 in Delft, Oude kerk.

Flip trouwde als zijnde Philps Cornelisz van Schie, jongeman, wonende op De Geer, Plateeldraaier van beroep, met Lijsbet Willems Wel, jongedochter, eveneens wonende op De Geer. De ondertrouwakte geeft echter Cornelis als de verkeerde vader, zo bewijzen de doopgetuigen en vernoemingen van zijn kinderen. Zijn vader was opnieuw een Leendert (van Schie), zoals ook de begraafakte meldt.

Twee van hun vier volwassen zonen trokken meer naar grootvader, die schipper was en monsterden aan bij de VOC kamer Delft. Allereerst zoon Aelbrecht die z'n eerste reis maakte op 21 december 1701 als scheepskorporaal en uitvoer op het schip Donkervliet van de rede van Goeree. Het schip lag van 27 december 1701 tot 15 januari 1702 in de haven van Duins. Op 1 juni bereikten ze de Kaap, waar gefoerageerd werd en op 24 juni zeilde de Donkervliet richting Batavia. Hier kwamen ze op 5 september 1702 aan. De Donkervliet maakte daarna nog drie reizen van en naar de Oost.

Op 2 november 1707 vertrok het schip vanuit Batavia richting Goeree, dat het bereikte op 14 september 1708. Aelbrecht zou volgens de scheepsjournaals van de VOC gestorven zijn op donderdag 22 november 1708 op zee voor de kust van Azië, 37 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. van Schie, Willem. Hij is gedoopt op dinsdag 28 september 1666 in Delft. Getuige Heijndrik Aalbrechtse, Maartje Willems, Angenieta Jans van Schie. Hij is overleden, 59 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 21 maart 1726 in Delft. Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 3 juni 1690 in Delft met Geertrui Jans van der Sluijs, 26 jaar oud. Zij is gedoopt op dinsdag 1 januari 1664 in Delft. Geertrui is overleden, 71 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 22 september 1735 in Delft. 
II. van Schie, Engeltje. Zij is gedoopt op dinsdag 14 februari 1668 in Delft. Getuige Leendert Jansz, Commertje Huijbrechts, Judith Leenders. Zij is overleden, 62 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 14 oktober 1730 in Delft. Engeltje trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 14 september 1709 in Delft met Jacobus Pietersz van Tuijnhuise, 54 jaar oud. Hij is gedoopt op zaterdag 4 september 1655 in Delft. Hij is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op zondag 26 februari 1730 in Delft, Oude kerk.
III. van Schie, Leendert Philipsz, gedoopt op woensdag 28 augustus 1669 in Delft (zie 256).
IV. van Schie, Aelbrecht
. Hij is gedoopt op woensdag 28 oktober 1671 in Delft. Getuige Aalbrecht Leenderse van Schie, Sara Willems
Angeniesje Jans. scheepskorporaal VOC Hij is overleden op donderdag 22 november 1708 in op zee voor de kust van Azië, 37 jaar oud.
V. Geertruijt van Schie. Zij is gedoopt op zondag 11 juni 1673 in Delft Getuigen Leendert Jansz, Jan Leendertsz, Angnieta Jans en Judith Leenderts. Zij is overleden, 52 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 12 maart 1726 in Delft, Oude kerk. Zij ging in ondertrouw, 35 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1709 in Delft met Gerrit van der Sloot, 33 jaar oud. Hij is gedoopt op dinsdag 7 januari 1676 in Delft. Hij is overleden, 39 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 16 augustus 1715 in Delft, Oude kerk.
V. van Schie, Commertje. Zij is gedoopt op dinsdag 12 februari 1675 in Delft. Getuige Leendert Janse, Agniesje Jans en Marij Willems. Zij is overleden, 4 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 30 maart 1679 in Delft, Nieuwe kerk.
VI. van Schie, Maertje. Zij is gedoopt op zondag 8 november 1676 in Delft. Getuige Jan Leendersz, Annetje Cornelis en Angniessje Jans. Zij is overleden, 30 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 17 augustus 1707 in Delft, Oude kerk. Maertje ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op zaterdag 8 november 1698 in Delft met Jacobus Jansz van der Sloot, 33 jaar oud. Hij is gedoopt op donderdag 8 oktober 1665 in Delft. Hij is overleden, 62 jaar oud. Hij is begraven op maandag 10 mei 1728 in Delft, Oude kerk.
VII. van Schie, Johannes. Hij is gedoopt op dinsdag 9 augustus 1678 in Delft. Getuige Aalbert Leenderse, Angeniet Jans en Annitje Cornelis. Hij is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 6 september 1679 in Delft, Oude kerk.
VIII. van Schie, Johannes. Hij is gedoopt op donderdag 22 augustus 1680 in Delft. Getuige Angniessje Jans. Hij is overleden, 24 dagen oud. Hij is begraven op zondag 15 september 1680 in Delft.
IX. van Schie, Joannis. Hij is gedoopt op donderdag 19 maart 1682 in Delft. Getuige Aalbregt Leendertsz, Aaltie Jans, Angnietie Jans. Zeeman bij de VOC. Hij is overleden op maandag 15 januari 1714 in op zee voor de kust van Azië, 31 jaar oud. Hij trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 24 januari 1705 in Delft met Sara Pieters Stouthart, 24 jaar oud. Zij is gedoopt op dinsdag 27 februari 1680 in Delft. Zij is overleden, 48 jaar oud. Zij is begraven op zondag 12 september 1728 in Delft, Nieuwe kerk.

 

518 Verburch, Jacobus Jansz.
Hij begon een relatie met
519 Marijtgen Roelants.

Kind uit deze relatie:
I. Verburgh [van der Burg], Maria Jacobs, gedoopt op dinsdag 12 augustus 1659 in Delft (zie 259).640 Heijnen [Klijnman], Hendrick Hendricksen. Hij is gedoopt in juni 1640 in Bunschoten. Hij is overleden na 1701, minstens 61 jaar oud.
Beroep: schuitenvoerder
Hij trouwde (2), 54 of 55 jaar oud, op donderdag 30 juni 1695 met Gerritjen Wulven.
Hij trouwde (1), 32 jaar oud, op zondag 1 januari 1673 in Edam met
641 Grietjen Harms.

In Edam woonden zij "op ‘t Oorgat", de haven van Edam tussen de stadsmuren en de Zuiderzee. Teruggegaan naar Spakenburg tussen 1673 en 1675.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Klijnman, Gijsbertje. Zij is gedoopt op maandag 24 april 1673 in Edam.
II. Klijnman, Grietjen. Zij is gedoopt op donderdag 6 juni 1675. Zij is overleden op dinsdag 18 maart 1704, 28 jaar oud.
III. Klijnman, Hendrick. Hij is gedoopt op donderdag 24 september 1676.
IV. Klijnman, Harmen Geurtsen. Hij is gedoopt op donderdag 1 september 1678.
V. Klijnman, Willempjen. Zij is gedoopt op zaterdag 10 december 1678. Zij is overleden in 1679, 0 of 1 jaar oud.
VI. Heijnen, Harmen, geboren omstreeks 1680 in Edam ? (zie 320).
VII. Klijnman, Willempjen
. Zij is gedoopt op donderdag 16 april 1682.
VIII. Klijnman, Harmen. Hij is gedoopt op donderdag 14 oktober 1683.
IX. Klijnman, Jan. Hij is gedoopt op donderdag 10 maart 1689. Hij is overleden in 1689, geen jaar oud.
X. Klijnman, Jan. Hij is gedoopt op donderdag 17 januari 1692.

 

672 Teuling, Hendrick. Hij is gedoopt op donderdag 5 januari 1634 in Bunschoten. Hij trouwde (2), ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1671 met Meijnsjen Hendricks.
Hij trouwde (1), ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1654 met
673 Meester, Meertentje. Zij is overleden vóór 1671 in Bunschoten.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teuling, Jan, gedoopt op donderdag 10 december 1654 in Bunschoten (zie 336).
II. Teuling, Jaapjen.
Zij is gedoopt op maandag 18 december 1662 in Bunschoten.
III. Teuling, Annetjen. Zij is gedoopt op donderdag 8 januari 1665 in Bunschoten.
IV. Teuling, Grietjen. Zij is gedoopt op maandag 24 mei 1666 in Bunschoten.
V. Teuling, Heijmen. Hij is gedoopt op donderdag 10 november 1667 in Bunschoten.
VI. Teuling, Lijsjen. Zij is gedoopt op donderdag 31 januari 1669 in Bunschoten.

 

688 Mooij, Willem Rijcksen.
Hij trouwde op donderdag 22 januari 1671 in Bunschoten met
689 ter Beek, Wijmpgen.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Mooij, Geertien. Zij is gedoopt in 1672 in Bunschoten.
II. Mooij, Rikkert Willemsz, gedoopt op woensdag 12 september 1674 in Bunschoten (zie 344).
III. Mooij, Hendrick. Hij is gedoopt in 1675 in Bunschoten.
IV. Mooij, Simon. Hij is gedoopt op donderdag 5 januari 1679 in Bunschoten. Hij is overleden na 1718, minstens 39 jaar oud. Hij trouwde met Clumper, Wilhelmina.

 

696 Heek [Heecq], Pieter. Hij is gedoopt op zondag 17 augustus 1642 in Bunschoten. Hij is overleden op donderdag 26 mei 1689 in Bunschoten, 46 jaar oud.

Beroep: veehouder, Schepen in Bunschoten, diaken. Den 8 april 1680 aangenomen Jannetjen Fransen huijsvrouw van Pieter Dirckssen Heecq. Hij trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 23 november 1679 in Bunschoten met
697 Jannetje Franssen, geboren in Hoogland.

Kind uit dit huwelijk:
I. Heek, Frans, gedoopt op donderdag 12 december 1680 in Bunschoten (zie 348).

 

698 Schaap, Ricardus. Hij is gedoopt op dinsdag 12 september 1690 in Bunschoten.
Beroep: secretaris, Hoogheemraad, Ouderling

Hij trouwde met
699 Grietjen Aerts, geboren in Eemdijk. Zij is overleden op zaterdag 1 december 1798 in Bunschoten.

Kind uit deze relatie:
I. Schaap, Lucretia, gedoopt op zondag 13 december 1676 in Bunschoten (zie 349).

 

720 de Graaf, Jacob, geboren in Spakenburg. Ook genaamd Jacob de Ponael.
Hij trouwde op woensdag 16 november 1678 in Spakenburg, Bunschoten met
721 Jannetje Dirks. Zij is overleden op zondag 27 augustus 1724 in Spakenburg.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. de Graaf, Dirk Jacobsz, geboren in Spakenburg (zie 370 en 376).
II. de Graaf, Hendrick
. Hij is gedoopt op donderdag 16 februari 1679 in Spakenburg.
III. de Graaf, Petertjen. Zij is gedoopt op donderdag 12 september 1680 in Spakenburg.
IV. de Graaf, Lijshen, geboren omstreeks 1683 in Spakenburg.
V. de Graaf, Hendrik. Hij is gedoopt op donderdag 5 december 1686 in Spakenburg. Hij is overleden in 1743, 56 of 57 jaar oud. Hij trouwde met Grietje Cornelis. Zij is geboren in Eemdijk.
VI. de Graaf, Trijntjen. Zij is gedoopt op donderdag 9 november 1690 in Spakenburg.
VII. de Graaf, Trijntjen. Zij is gedoopt op donderdag 8 oktober 1693 in Spakenburg.
VIII. de Graaf, Gerritjen. Zij is gedoopt op donderdag 18 oktober 1696 in Spakenburg.

 

Kwartierverlies 
752 = 720
753 = 721 

 

856 Huijgen, Claes Cornelisz. Hij is overleden na 1696, minstens 111 jaar oud.
Beroep: veehouder

Hij trouwde met
857 Aeltjen Killen.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Huijgen, Kil. Hij is overleden in 1702.
II. Huijgen, Lauw. Hij is overleden in 1713.
III. Huijgen, Evert, gedoopt op donderdag 29 december 1661 in Bunschoten (zie 428).
IV. Huijgen, Gerritjen. Zij is gedoopt in 1664.

 

860 Heijnen, Jan, geboren omstreeks 1662 in Bunschoten.
Hij trouwde ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1680 met
861 Engeltje Willems, geboren in Nijkerk.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heijnen, Lambert. Hij is gedoopt op donderdag 18 juli 1680 in Bunschoten.
II. Heijnen, Marijtjen. Zij is gedoopt op donderdag 28 augustus 1681 in Bunschoten.
III. Heijnen, Lambert, gedoopt op donderdag 24 september 1682 in Bunschoten (zie 430).
IV. Heijnen, Willem
. Hij is gedoopt op donderdag 14 februari 1686 in Bunschoten.
V. Heijnen, Pieter. Hij is gedoopt op donderdag 6 oktober 1689 in Bunschoten.

 

904 Zijl, Cornelis Lambertsz, geboren in Graft.
Hij trouwde op donderdag 22 januari 1682 in Graft met
905 Geurtjen Jans, geboren in Graft.

Kind uit dit huwelijk:
I. Zijl, Lambert, geboren in Van de Graft (zie 452).

908 Oudsten, Jan Claesz.
Hij trouwde op donderdag 4 september 1670 in Bunschoten met
909 Geertje Thonis.

Kind uit dit huwelijk:
I. Oudsten, Claes Jansz [alias Eppe], gedoopt op donderdag 13 augustus 1671 in Bunschoten (zie 454).

976 Snapper, Arendt, geboren op maandag 12 januari 1654 in Nijkerk.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 4 juli 1675 in Nijkerk met
977 Marritje Willems, geboren in Nijkerk.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Snapper, Reijmer. Hij is gedoopt op zondag 30 april 1679 in Nijkerk.
II. Snapper, Wijnand. Hij gedoopt op donderdag 19 augustus 1688 in Nijkerk (zie 488).

978 Cornelis van Aller.
Hij trouwde met
979 Elbertje Schaap [Schaafs].

Kind uit dit huwelijk:
I. Rijntje van Aller, gedoopt op maandag 25 maart 1686 in Nijkerk (zie 489).


Kwartierverlies 
984 = 856
985 = 857

Kwartierverlies 
988 = 860
989 = 861

 

1010 Jacob Stevensen Schytert, geboren op donderdag 9 september 1666 in Bunschoten.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 3 juni 1692 in Bunschoten met
1011 Jaepjen Harmens, geboren in Bunschoten.

Kind uit dit huwelijk:
I. Marretje Jacobs Schytert, geboren op donderdag 26 maart 1693 in Bunschoten (zie 505).

 

1016 Jan Berents Bonneveld.
Hij trouwde in Apeldoorn met
1017 Grijtien Jansen.

Kind uit dit huwelijk:
I. Berent Jansen Bonneveld, gedoopt op donderdag 9 januari 1698 in Apeldoorn (zie 508).

 

1018 Jan Einbers.
Hij trouwde in Apeldoorn met
1019 Trijntien Berents.

Kind uit dit huwelijk:
I. Berentien Jansen, gedoopt op zondag 21 december 1704 in Apeldoorn (zie 509).


Generatie 11 (stamgrootouders)


1024 van Schie, Leendert Jansz, geboren omstreeks 1610. Hij is overleden, ongeveer 71 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 1 februari 1681 in Delft, Oude kerk [bron: DTB Delft inv. 43].
Beroep:1630 - schippersgezel, 1635 - schipper te Delft

Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zondag 29 september 1630 in Delft [bron: DTB Delft inv. 68, folio 109] met 

1025 Commertjen Aelbregts. Zij is overleden. Zij is begraven op dinsdag 22 juni 1649 in Delft, Nieuwe kerk. Huisvrouw van Leendert Jansz.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. van Schie, Grietje Leenderts. Hij is overleden. Hij is begraven op zaterdag 6 december 1687 in Delft, Oude kerk.
II. van Schie, Jacob Lenartsz. Hij ging in ondertrouw op zaterdag 1 september 1668 in Delft met Bosch, Leuntge Jacobs.
III. van Schie, Abraham Leenderts. Hij is overleden. Provoost bij de VOC (30 april 1709 met het schip Donkervliet).

IV. van Schie, Judick Leenderts. Zij is gedoopt op zondag 18 januari 1632 in Delft. Vader als Lenert Jansz, moeder als Commertge Aelbrechts, Getuige Joost Lenertsz, Neeltge Lenerts, Aeltge Aelbrechts. Zij trouwde, 54 jaar oud, op maandag 18 februari 1686 in Delft [bron: DTB Delft inv. 132] met Goetvolck, Jacob, nadat zij op zaterdag 5 januari 1686 in Delft in ondertrouw zijn gegaan.
V. van Schie, Aelbrecht Leendertsz. Hij is gedoopt op zondag 23 mei 1632 in Delft.
Notitie bij de geboorte: Vader als Leendert Joosten, moeder als Grietgen Aelbrechts
Getuige Corstiaen van Vliet. Hij is overleden, 59 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 21 maart 1692 in Delft [bron: DTB Delft inv. 45]. plateelbakker. Hij: (1) ging in ondertrouw, 30 jaar oud, op zaterdag 23 december 1662 in Delft [bron: DTB Delft inv.129] met Sara Willems. Zij is overleden. Zij is begraven op maandag 29 mei 1673 in Delft. (2) ging in ondertrouw, 42 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1675 in Delft [bron: DTB Delft inv.74, folio 42] met van der Speck, Annitge Cornelis. (3) ging in ondertrouw, 48 jaar oud, op zaterdag 19 april 1681 in Delft [bron: DTB Delft inv. 132] met Wassenberch, Aeltge Jans.
VI. van Schie, Engeltjen Leenderts. Zij is gedoopt op dinsdag 1 november 1633 in Delft. 
Vader als Leendert Jansz, moeder als Kommertge Aelbrechts. Getuige Heijndrick Aelbrechts, Aeltge Aelbrechts, Maetge Willems. Zij is overleden, 3 maanden oud. Zij is begraven op dinsdag 7 februari 1634 in Delft, Nieuwe kerk.
VII. van Schie, Jan Lenerts. Hij is gedoopt op zondag 11 november 1635 in Delft. 
Vader als Lenert Jansz, moeder als Commertge Aelbrechts. Getuige Jan Gerritsz, Aeltge Aelbrechts, Neeltge Lenerts. Hij is overleden, 4 dagen oud. Hij is begraven op donderdag 15 november 1635 in Delft, Nieuwe kerk.
VIII. van Schie, Pieter Leendertsz. Hij is gedoopt op zondag 5 juli 1637 in Delft. Hij is overleden. Vader als Leendert Jansz, moeder als Commertjen Aelbregts. Getuige Aelbregt Pietersz, Maertjen Heijndricx, Geertjen Philips. Hij trouwde, 24 jaar oud, op maandag 29 mei 1662 in Delft met van Zaenen, Marij Willems, nadat zij op zaterdag 13 mei 1662 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv.129].
IX. van Schie, Jan Leenderts. Hij is gedoopt op zondag 8 mei 1639 in Delft. 
Vader als Leendert Jansz, moeder als Commertje Aelbregts. Getuige Aelbregt Pietersz, Hendric Aelbregtz, Maertje Hendricx, Maertje Wilms. Hij is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op woensdag 15 juni 1639 in Delft, Oude kerk.
X. van Schie, Leendert Leenderts. Hij is gedoopt op vrijdag 4 januari 1641 in Delft. 
Vader als Leendert Jansz, moeder als Kommertje Leenders. Getuige Aelbregt Pietersz.
XI. van Schie, Engeltje Leenderts. Zij is gedoopt op donderdag 10 maart 1644 in Delft.
Notitie bij de geboorte: Tweeling met Joost. Vader als Leendert Jansz, moeder als Commertje Aelbregx. Getuige Louweris Comersz, Maertje Hendricx, Maertje Willems
XII. van Schie, Joost Leenderts. Hij is gedoopt op donderdag 10 maart 1644 in Delft.
Notitie bij de geboorte: tweeling met Engeltje. Vader Leendert Jansz, Moeder Commertje Aelbregx. Getuige Louweris Comersz, Maertje Hendricx, Maertje Willems
XIII. van Schie, Philips Leenderts [Flip], gedoopt op dinsdag 17 oktober 1645 in Delft (zie 512).
XIV. van Schie, Judith Leenderts. Zij is gedoopt op zondag 10 november 1647 in Delft. 
Getuige Louris Commersz.

NB Een andere onderzoeker van de Delftse familie van Schie legt een andere parentatie! Zie hieronder:

1024 Leendert Cornelisz van Schie. Hij is gedoopt op zondag 15 maart 1620 in Delft. 
De dopeling wordt niet vermeld (!). Getuigen Abram van Schie, Fijtge Willems en Susanna Wouters. Leendert is overleden, 34 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 10 februari 1655 in Delft, Oude kerk.
Hij ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op zaterdag 19 oktober 1641 in Delft met de 21-jarige
1025 Maertge Willems, geboren in Delffgauw. Zij is gedoopt op zondag 22 maart 1620 in Delft.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aelbrecht Leendertsz van Schie, geboren omstreeks 1640 in Delft. Aelbrecht is overleden, ongeveer 52 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 21 maart 1692 in Delft, Oude kerk.
II. Jan Leendertsz van Schie, geboren omstreeks 1640 in Delft.
III. Pieter Leendertsz van Schie, geboren omstreeks 1642 in Delft.
IV. Hendrik Leendertsz van Schie, geboren omstreeks 1645 in Delft. Hendrik is overleden, ongeveer een jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 12 augustus 1645 in Delft, Oude kerk.
V. Abraham Leendertsz van Schie, geboren omstreeks 1645 in Delft. Abraham is overleden, ongeveer 73 jaar oud. Hij is begraven op zondag 9 oktober 1718 in Delft, Oude kerk.
VI. Philips Leenderts [Flip] van Schie, gedoopt op dinsdag 17 oktober 1645 in Delft
(zie 512).
VII. Maddeleena
Leenderts van Schie. Zij is gedoopt op zondag 5 mei 1647 in Delft. Maddeleena is overleden, 10 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 15 januari 1658 in Delft, Oude kerk.
VIII. Trijntje van Schie. Zij is gedoopt op donderdag 28 oktober 1649 in Delft.
IX. Leendert Leendertsz van Schie. Hij is gedoopt op woensdag 24 februari 1655 in Delft.

 

1026 Wel [de Godder], Willem Willems.
Hij trouwde met
1027 Lijsbet Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:

I. Joost Willems. Hij is gedoopt op woensdag 28 december 1633 in Delft.
II. Janneken Willems. Zij is gedoopt op maandag 24 maart 1636 in Delft.
III. Willem Willems. Hij is gedoopt op zondag 10 mei 1637 in Delft.
IV. de Godder, Jan Willems. Hij is gedoopt op dinsdag 13 december 1639 in Delft.
V. de Godder, Janneken Willems. Hij is gedoopt op vrijdag 10 januari 1642 in Delft.
VI. de Godder, Sara Willems. Hij is gedoopt op zondag 14 oktober 1646 in Delft.
VII. Wel, Lijsbet Willems, gedoopt op woensdag 26 juni 1647 in Delft (zie 513).

1392 Heek [Heecq], Dirck. Hij is overleden op zaterdag 18 mei 1675 in Bunschoten.
Hij trouwde omstreeks 1642 met
1393 Marijtgen Petersz. Zij is overleden op dinsdag 23 april 1680.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heek, Jacob.
II. Heek, Gijsbert.
III. Heek, Pieter, gedoopt op zondag 17 augustus 1642 in Bunschoten
(zie 696).
IV. Heek, Goossen
, geboren in 1644 in Bunschoten.
V. Heek, Stijnten, geboren in 1653 in Bunschoten.

 

1720 Heijnen, Lambert Jansen, geboren in juli 1640 in Spakenburg. Hij is overleden in 1695 in Bunschoten, 54 of 55 jaar oud.
Beroep: bakker en bierhandelaar, Schepen van Bunschoten

Hij trouwde met
1721 Grietjen Gijsberts, geboren omstreeks 1640.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heijnen, Jan, geboren omstreeks 1660 in Bunschoten (zie 860).
II. Heijnen, Hendrick
. Hij is gedoopt op donderdag 16 augustus 1663 in Bunschoten.
III. Heijnen, Hendrick. Hij is gedoopt op zondag 11 oktober 1665 in Bunschoten.
IV. Heijnen, Gijsbert. Hij is gedoopt op zondag 11 oktober 1665 in Bunschoten.
V. Heijnen, Aeltjen. Zij is gedoopt op zondag 9 januari 1667 in Bunschoten.
VI. Heijnen, Grietgen. Zij is gedoopt op donderdag 24 januari 1669 in Bunschoten.
Notitie bij de geboorte: tweeling met Aeltjen
VII. Heijnen, Aeltjen. Zij is gedoopt op donderdag 24 januari 1669 in Bunschoten.
Notitie bij de geboorte: tweeling met Grietgen.

 

1952 Snapper, Reijmer, geboren omstreeks 1626.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1650 in Nijkerk ? met
1953 Elbertje van Nuls [Nula].

Kind uit dit huwelijk:
I. Snapper, Arendt, geboren op maandag 12 januari 1654 in Nijkerk (zie 976).

 

Kwartierverlies
1976 = 1720

1977 = 1721 

 

2020 Steven Schytert.
Hij trouwde op donderdag 3 april 1664 in Bunschoten met
2021 Jannitjen Jacobs.

Kind uit dit huwelijk:
I. Jacob Stevensen Schytert, geboren op donderdag 9 september 1666 in Bunschoten (zie 1010).

 


 

 

Generatie 12 (stamovergrootouders)


2048 Cornelis Claasz van Schie, geboren voor 1593. Cornelis is overleden, minstens 41 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 17 oktober 1635 in Delft.
Beroep: bouwman, brandewijnstoker
Religie: vanaf 1611 Lidmaat der Hervormde Gemeente Delft. Vermeld: vanaf 29-01-1625 Als voogd over de kinderen van Abraham en Willem Claasz van Schie.
Cornelis trouwde (1), op zondag 8 mei 1605 in Delft met Marritgen Ariensdr.
Hij trouwde (2), op zondag 29 september 1613 in Delft met
2049 Ariaentje Gerrits. Zij is overleden. Zij is begraven op maandag 20 mei 1658 in Delft. Zij is weduwe van Jan Jansz (ovl. vóór 1612), met wie zij trouwde (1) op zondag 22 mei 1611 in Delft.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Kind van Cornelis van Schie. Kind is overleden. Hij of zij is begraven op zaterdag 27 september 1614 in Delft, Nieuwe kerk.
II. Kind van Cornelis van Schie. Kind is overleden. Hij of zij is begraven op woensdag 23 september 1615 in Delft, Nieuwe kerk.
III. Kind van Cornelis van Schie. Kind is overleden. Hij of zij is begraven op zaterdag 7 januari 1617 in Delft, Nieuwe kerk.
IV. Jannitje van Schie. Zij is gedoopt op zondag 8 april 1618 in Delft. Jannitje is overleden, 31 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 11 februari 1650 in Delft, Nieuwe kerk.
V. Jan van Schie, geboren omstreeks 1619 in Delft. Jan is overleden, minstens 36 jaar oud. Hij is begraven na zondag 14 februari 1655 in Delft. Vermeld in het testament van zijn oom Ary, begraven in Delft 14-2-1665.

VI. Leendert Cornelisz van Schie, gedoopt op zondag 15 maart 1620 in Delft (zie 1024).

2050 Willem Jansz.
Hij begon een relatie in Deffgauw met
2051 Jannitje Gerrits.

Kind uit deze relatie:
I. Maertge Willems, geboren in Delffgauw (zie 1025).

2784 Heeck, Peter Jacobsz 'den Jongen'. Hij is overleden in 1620 in Bunschoten. Hij is begraven in Bunschoten, in de Hervormde kerk.
Beroep: veehouder

Hij trouwde met
2785 Stijntgen Gosens.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heek, Dirck (zie 1392).
II. Heek, Gosen.
III. Heek, Elbert.
IV. Heek, Steventgen.

3952 Heijnen, Jan Heijnen.
Kinderen van (3952) uit onbekende relatie:
I. Heijnen, Pieter Jansen, geboren omstreeks 1638 in Spakenburg. Hij is overleden in 1695, ongeveer 57 jaar oud. Visser. Hij (1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1660 met Neeltjen Elberts. Zij is overleden in april 1670 in Spakenburg. (2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op vrijdag 4 april 1670 met Grietjen Wulven. Zij is overleden in 1698.
II. Heijnen, Lambert Jansen, geboren in juli 1640 in Spakenburg
(zie 1976).
III. Heijnen, Roelof
, geboren op donderdag 31 maart 1644 in Spakenburg.


 Generatie 13 (stambetovergrootouders)


4096 Claas Cornelisz van Schie, geboren in Den Hoorn. Claas is overleden. Hij is begraven op zondag 22 september 1624 in Delft, Nieuwe kerk.
Beroep: warmoesman, landwerker

Hij trouwde op zondag 29 oktober 1589 in Delft, ging op zaterdag 30 september 1589 in Delft in ondertrouw, met
4097 Rusje Willemsdr, geboren in Noord-Kethel. Zij is overleden. Zij is begraven op zaterdag 1 september 1601 in Delft, Oude kerk.

Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis Claasz van Schie, geboren voor 1593 (zie 2048).