Kwartierstaat Jager

 

Het verhaal over deze Groningse familie JAGER begint halverwege de 17e eeuw met de Gereformeerde Doede die met drie kinderen op ‘den Duurkenakker in de Meeden' woont. Het plaatsje Meeden ligt in 't Oldambt, aan de doorgaande weg tussen Muntendam - Westerlee - Winschoten. In 1696 trouwde zijn kleinzoon Hemme Jans, ook genaamd JAGER, als 20-jarige in zijn geboortedorp met de temperamentvolle Anje Jans uit Winschoten. Zo blijkt althans uit het Kerkeraadsboek van 't kerspel Meeden. Ooit opgetekend door de strenggelovige predikant Blanckstein en zijn overijverige ouderlingen. Het betreft vooral ongunstige zaken, waarvoor één of meer keren de toegang tot het Heilig Avondmaal werd ontzegd.

 

Op 4 September 1705 zo meldt ons dit geschrift dat Hemmo Jagers huisvrouw en Ailcke Tammens vrouw, wederom niet toegelaten zijn, omdat zij niet verschenen zijn voor de kerkeraad. Waarom? Mogelijk hadden ze onheuse taal gebruikt bij een burenruzie. Een half jaar later, op 5 maart mochten beide buurvrouwen wel aan het Avondmaal aanzitten, echter niet eerder dan ‘na een serieuse vermaninge' aan Hemmo Jagers huisvrouw! Het bleef echter rommelen tussen beide buurtjes en 't kwam zelfs tot een vechtpartij! In maart 1728 staat vermeldt, dat: "Na een hertgroindig gebed zijn de voorgaande acten herlesen en gehoort hebben hoe Hemme Clasen Anne zig geslagen heeft met haar buirvrouw zo heeft ‘t consistorij besloten haar 't avondmaal te ontzeggen zo lang als zij wederom belijdenis van haar zonde doet voor 't consistorij". Pas in december, zo blijkt, was Anne op aandringen van haar man en kinderen naar de kerkeraadsleden gegaan en "vergevinge van haar wanbedrijf versogt". Welke zij Anno 1728 den 3 December goedgunstig verleenden...

Hemme en Anje kregen tussen 1697 en 1719 elf kinderen, allen Gereformeerd gedoopt te Meeden. Bij de doop van zoon Jan op 1e Kerstdag 1698, werd vader genoteerd als Hemmo Jager. Pas bij de doop van Annegijn op zondag 5 november 1702, krijgen we zekerheid dat Hemme Jans dezelfde is als Hemmo Jager.

De familie Jager was zeer honkvast en zou ruim drie eeuwen de kost verdienen als landbouwer, tuinder en hovenier. Onze lijn loopt via zijn oudste dochter Jeltje Hemmes, wier kinderen de familienaam JAGER aannemen. Dit kaartje geeft het aantal naamdragers per provincie, na de volkstelling van 1947. In de provincie Groningen tellen we dan 1951 JAGER's.

 

 

 

Het dorp Meeden

Een vroegertijdse beschrijving van Meeden, vertelt ons dat het grote dorp oostwaards van Muntendam op een zandrug lag en dat daar zeer vele rijke huislieden woonden. ‘Eene byzonderheid, welker grond niet kan gezogt worden in het land, dat laag is, gelyk de naam meden aanduidt. In het agterleggende veen, lag dewyl nog veel onvergraaven land, alleen tot roggeakkers geschikt gemaakt'...

 

Het hooggelegen Hervormde kerkje dateert vermoedelijk uit de 15e eeuw. De vrijstaande 30 meter hoge zadeldak toren, met ruitertje, dateert van 1482. De muren zijn 140 cm dik! Van daar liep vroeger een oude tolweg naar het noordoosten als afsplitsing van de zogenaamde Oude Weg naar Zuidbroek. De Meedener Tol was bij de Krommerakken, de bocht bij het Winschoterdiep . De Krommerakken is het deel van de MenterA dat door het Winschoterdiep in de 17e zeventiende eeuw ingelijfd is. In 1628 was de afwateringsrol al overgenomen door het Meedener en Muntendammer diep.

Noordelijk lag het ontginningslandschap richting Dollard met de Oldambtster herenboerderijen, zuidelijk het ontginningsgebied van de oude venen. Vanaf de zeventiende eeuw werd de vervening grootschalig aangepakt en een geometrisch stelsel van sloten en kanalen gegraven voor afwatering en vervoer. Het zo ontstane Veenkoloniale landschap is in de jaren zeventig bij de ruilverkaveling, verdwenen. Nieuwe houtsingels werden toen aangeplant en de smalle arbeiderswoninkjes met hun langgerekte erf zijn gesaneerd of tot kleine lustoorden verbouwd.

 

Generatie 1 (kwartierdrager)


1 Jager, Martje, geboren op zaterdag 19 oktober 1901 in Winschoten. Zij is overleden op woensdag 30 september 1987 in Winschoten, 85 jaar oud. Zij trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 20 september 1927 met Mulder, Berend Frederik Harm, 28 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 18 mei 1899 in Oostwold, Midwolda Gr., zoon van Mulder, Pieter en Jansing, Geertruida. Hij is overleden op vrijdag 3 november 1961 in Winschoten, 62 jaar oud.
Beroep: boekhouder

 

 

 Generatie 2 (ouders)


2 Jager, Filips, geboren op zaterdag 16 september 1854 in Beerta. Hij is overleden op dinsdag 22 oktober 1907 in Winschoten, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 oktober 1907.
Beroep: landbouwer
Hij trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 4 mei 1882 in Winschoten met de 21-jarige
3 Nienhuis, Hikina [Hiekiena], geboren op dinsdag 8 mei 1860 in Winschoten. Zij is overleden op zondag 16 maart 1919 in Winschoten, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 maart 1919.
Beroep: groentenkweekster

Foto gemaakt op dinsdag 20 september 1927, na het huwelijk van Martje en Berend

 

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Christina, geboren op woensdag 11 april 1883 in Winschoten. Zij is overleden op zondag 16 juli 1961, 78 jaar oud. Zij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 15 april 1909 in Winschoten met Venema, Uko, 27 of 28 jaar oud. Hij is geboren in 1881 in Midwolda, Gr., zoon van Venema, Boelko en Hazelhoff, Grietje. Bakker. Hij is overleden op maandag 16 juni 1958, 76 of 77 jaar oud.
II. Martje, geboren op donderdag 10 juli 1884. Zij is overleden op zondag 26 maart 1899 in Winschoten, 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
III. Pieterdina, geboren op vrijdag 23 april 1886 in Winschoten. Zij is overleden op maandag 14 april 1952 in Windervank, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Zij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 28 april 1910 in Winschoten met de Jonge, Engel, 28 jaar oud. Hij is geboren op dinsdag 10 mei 1881 in Scheemda, zoon van de Jonge, Engel en Perdok, Maria. Grofsmid. Hij is overleden op woensdag 23 mei 1956, 75 jaar oud.
IV. Adolf, geboren op maandag 19 september 1887 in Winschoten. Kweker. Hij is overleden op zaterdag 20 december 1969, 82 jaar oud. Hij trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 23 mei 1918 in Zuidbroek met van der Kamp, Jantje, 28 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 26 februari 1890 in Zuidbroek, dochter van van der Kamp, Hendrik en Breuker, Rindeltje. Zij is overleden op maandag 19 november 1984, 94 jaar oud.
V. levenloos geboren kind, geboren op donderdag 14 maart 1889 in Winschoten.
VI. Willem, geboren op dinsdag 23 september 1890 in Winschoten. Hij is overleden op maandag 11 januari 1937 in Winschoten, 46 jaar oud. Hij trouwde met van der Wijk, Jantina Henderika. Zij is geboren op zondag 30 juli 1899. Zij is overleden op vrijdag 18 maart 1960, 60 jaar oud.
VII. Geertje, geboren op vrijdag 20 mei 1892 in Winschoten. Zij is overleden op dinsdag 7 juni 1955, 63 jaar oud. Zij trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 23 oktober 1913 in Winschoten met Hekman, Evert Edko, 26 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 30 juni 1887 in Blijham, zoon van Hekman, Evert en Kuiper, Debora. Koopman. Hij is overleden op maandag 13 oktober 1958, 71 jaar oud.
VIII. Martha, geboren op maandag 9 oktober 1893 in Winschoten. Zij is overleden op maandag 20 maart 1961, 67 jaar oud. Zij trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 11 april 1919 in Winschoten met Hartenhof, Bouko Aeilko, 32 of 33 jaar oud. Hij is geboren in 1886 in Slochteren, zoon van Hartenhof, Kornelis en de Haan, Fennechien. Landbouwer. Hij is overleden op dinsdag 5 juli 1966, 79 of 80 jaar oud.
IX. Hilje, geboren op vrijdag 19 april 1895. Zij is overleden op donderdag 16 maart 1978, 82 jaar oud. Zij trouwde met Groeneveld, Jan. Hij is geboren in 1891. Hij is overleden op woensdag 12 juni 1957, 65 of 66 jaar oud.
X. levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 4 september 1896 in Winschoten.
XI. Hikina, geboren op woensdag 8 december 1897 in Winschoten. Zij is overleden op vrijdag 5 oktober 1979, 81 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 29 juni 1921 in Winschoten met Bos, Menno, 31 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 7 maart 1890 in Slochteren, zoon van Bos, Reint en de Jonge, Elizabeth. Landbouwer. Hij is overleden op vrijdag 25 mei 1962, 72 jaar oud.
XII. Martje, geboren op zaterdag 19 oktober 1901 in Winschoten (zie 1).Generatie 3 (grootouders)


4 Jager, Pieter Hilkes, geboren op vrijdag 27 augustus 1819 in Meeden, Muntendam Gr.. Hij is overleden op zaterdag 12 juli 1890 in Winschoten, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroep: boerenknegt, dagloner, landbouwer
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 23 augustus 1845 in Winschoten met de 22-jarige
5 Lammer(t)s, Anna Kristina Willems, geboren op zondag 19 januari 1823 in Winschoten. Zij is overleden op maandag 13 augustus 1888 in Winschoten, 65 jaar oud. 

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem, geboren op dinsdag 2 december 1845 in Winschoten. Hij is overleden op donderdag 4 december 1845 in Winschoten, 2 dagen oud.
II. Willem, geboren op dinsdag 30 maart 1847 in Winschoten. Hij is overleden op zaterdag 16 mei 1936 in Winschoten, 89 jaar oud. Gruttersknecht . Hij trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 29 maart 1879 in Onstwedde, Gr. met Rouppe, Kunnegiena Harmina. Zij is geboren in Finsterwolde, dochter van Rouppe, Pieter Louis en Fennema, Marchien.
III. Hilko, geboren op dinsdag 6 mei 1851. Hij is overleden in Naar Amerika vertrokken. Landbouwer. Hij trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 4 april 1879 in Termunten met Meijer, Derkje. Zij is geboren in Woldendorp, Termunten, dochter van Meijer, Jan Derks en Wubbegien.
IV. levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 21 oktober 1853 in Beerta.
V. Filips, geboren op zaterdag 16 september 1854 in Beerta (zie 2).


6 Nienhuis, Adolf Jans, geboren op donderdag 1 juni 1815 in Ten Post. Hij is overleden op maandag 26 juni 1882 in Winschoten, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroep: koopman, tuinder
Hij trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 14 april 1853 in Winschoten met de 28-jarige
7 Kloosterhuis, Martje, geboren op vrijdag 13 augustus 1824 in Midwolda, Gr.. Zij is overleden op woensdag 20 maart 1889 in Winschoten, 64 jaar oud.
Beroep: tuiniersche

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan, geboren op dinsdag 17 januari 1854 in Winschoten. Hij is overleden op vrijdag 2 september 1927 in Winschoten, 73 jaar oud. Tuinman. Hij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 30 oktober 1878 in Winschoten met Louters, Lummechien, 24 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 8 juli 1854 in Scheemda, dochter van Louters, Heije Louters en Nederhoed, Aaltje Pieters. Zij is overleden op donderdag 30 november 1922 in Winschoten, 68 jaar oud.
II. Geert, geboren op zondag 27 januari 1856 in Winschoten. Hij is overleden op zaterdag 31 mei 1862 in Winschoten, 6 jaar oud.
III. Martha, geboren op zondag 7 maart 1858 in Winschoten. Zij is overleden op zaterdag 26 april 1862 in Winschoten, 4 jaar oud.
IV. Hikina [Hiekiena], geboren op dinsdag 8 mei 1860 in Winschoten (zie 3).
V. Geertje, geboren op vrijdag 21 juni 1861 in Winschoten. Zij is overleden op donderdag 1 augustus 1940 in Scheemda, 79 jaar oud. Zij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 11 augustus 1887 in Winschoten met Boven, Geert, 25 jaar oud. Hij is geboren op zondag 8 juni 1862 in Winschoten, zoon van Boven, Kornelis en Jansen, Jakobje. Landbouwer. Hij is overleden op dinsdag 12 februari 1952 in Scheemda, 89 jaar oud.
VI. Geert, geboren op dinsdag 3 februari 1863 in Winschoten. Hij is overleden op zaterdag 21 januari 1950 in Winschoten, 86 jaar oud. Tuinier . Hij trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 21 juni 1894 in Winschoten met Spittie, Grietje, 21 jaar oud. Zij is geboren op maandag 8 juli 1872 in Winschoten, dochter van Spittie, Hindrik en Ravensberg, Arie. Zij is overleden op zaterdag 25 november 1944 in Winschoten, 72 jaar oud.
VII. Kornelius, geboren op maandag 12 december 1864 in Winschoten. Hij is overleden op woensdag 14 december 1864 in Winschoten, 2 dagen oud.
VIII. Kornelius, geboren op dinsdag 26 december 1865 in Winschoten. Hij is overleden op woensdag 29 mei 1946 in Winschoten, 80 jaar oud. Tuinier . Hij: (1) trouwde met Grave, Geertruida Engelina. (2) trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 21 september 1894 in Slochteren met Louters, Aaltje, 22 jaar oud. Zij is geboren op zondag 18 februari 1872 in Duurkenakker, Muntendam. Zij is overleden op woensdag 24 september 1924 in Winschoten, 52 jaar oud, dochter van Lourens Louters [landbouwer] en van Antje Eerkenszus.
IX. Martha, geboren op zondag 25 november 1866 in Winschoten. Zij is overleden op vrijdag 6 januari 1950 in Winschoten, 83 jaar oud. Zij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 26 mei 1892 in Winschoten met Breuker, Beeno, 28 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 7 augustus 1863 in Midwolda, Gr., zoon van Breuker, Beulo en Olgers, Anneke. Grofsmid. Hij is overleden op woensdag 1 september 1948 in Winschoten, 85 jaar oud.
X. Eense, geboren op maandag 23 maart 1868 in Winschoten. Hij is overleden op zaterdag 27 juni 1868 in Winschoten, 3 maanden oud.Generatie 4 (overgrootouders)


8 Jager, Hilke Jans, geboren op vrijdag 8 januari 1779 in Meeden. Hij is gedoopt op zondag 17 januari 1779 in Meeden. Hij is overleden op vrijdag 23 november 1827 in Duurkenakker, Muntendam, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroep: arbeider
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 22 mei 1803 in Meeden met de 23-jarige
9 Ruiter, Anke Berends [Anneke], geboren op donderdag 23 september 1779 in Meeden. Zij is gedoopt op dinsdag 28 september 1779 in Meeden. Zij is overleden op vrijdag 30 juli 1824 in Duurkenakker, Muntendam, 44 jaar oud. 

 

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hilje, geboren in Zuidbroek. Boerenmeid. Zij trouwde op zaterdag 16 februari 1833 in Meeden met Meijer, Jacob Hindriks. Hij is geboren in Westerlee, zoon van Meijer, Hindrik Hindriks en Drent, Grietje Berends. Boerenknegt.
II. Grietje, geboren in Meeden. Boerenmeid, dienstmeid. Zij: (1) trouwde op zaterdag 19 september 1835 in Meeden met Zondag, Luppo Kornelius. Hij is geboren in Meeden, zoon van Zondag, Kornelius Luppes en Glas, Annegien Jacobs. Boerenknegt. (2) trouwde op vrijdag 26 augustus 1842 in Muntendam met Veendorp, Jan Eppes. Hij is geboren in Muntendam, zoon van Veendorp, Eppe Hilbrands en Bilder, Derkien Jans. Boerenknegt.
III. Annegien, geboren op dinsdag 20 september 1803 in Duurkenakker, Muntendam. Zij is overleden op zaterdag 15 september 1855 in Scharmer, Slochteren, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Boeremeid. Zij trouwde, 29 jaar oud, op zondag 2 december 1832 in Meeden met Boddema, Harm Willems. Hij is geboren in Meeden, zoon van Boddema, Willem Nataniels en Eden, Willemtje Berends. Boerenknegt.
IV. Jan, geboren op dinsdag 11 juni 1805 in Zuidbroek. Boerenknegt. Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 12 november 1831 in Meeden met Abee, Hindertje Derks. Zij is geboren in Muntendam, dochter van Abee, Derk Leenderts en Doddema, Zwaantje Derks.
V. Jantje, geboren op woensdag 30 mei 1810 in Meeden. Boerenmeid. Zij trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 19 mei 1835 in Meeden met Dreeuwes, Johannes Jans. Hij is geboren in Oude Pekela, zoon van Dreeuwes, Jan en Cornelis, Pietertje. Boerenknegt.
VI. Pieter, geboren op vrijdag 27 augustus 1819 in Meeden, Muntendam Gr. (zie 4).
VII. Berent, geboren in 1821 in Muntendam. Hij is overleden op vrijdag 14 augustus 1840 in Meeden, 18 of 19 jaar oud.


10 Lammers, Willem Willems, geboren op vrijdag 16 januari 1789 in Ladbergen, Pruisen. Hij is overleden op vrijdag 6 oktober 1871 in Winschoten, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 oktober 1871.
Beroep: boerenknegt, arbeider
Hij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 4 mei 1815 in Westerlee met de 22-jarige
11 Mulder, Anje Philippus, geboren op dinsdag 19 maart 1793 in Oude Pekela. Zij is gedoopt op vrijdag 22 maart 1793 in Oude Pekela. Zij is overleden op vrijdag 17 mei 1878 in Winschoten, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 mei 1878.
Beroep: dienstmeid

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Willems, geboren in 1817 in Oude Pekela. Hij is overleden op maandag 26 september 1853 in Winschoten, 36 jaar oud. Hij: (1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op donderdag 23 december 1841 in Winschoten met Kijf, Grietje, 25 of 26 jaar oud. Zij is geboren in 1815 in Meeden, dochter van Kijf, Hindrik en Dieterman, Teupke Kapsers. Zij is overleden op woensdag 18 juni 1851 in Winschoten, 35 of 36 jaar oud. (2) trouwde, minstens 34 jaar oud, na 1851 met Hekman, Zwaantje.
II. Albertje Willems, geboren in 1820 in Winschoten. Zij is overleden op donderdag 10 maart 1881 in Winschoten, 61 jaar oud.
Zij trouwde, 20 of 21 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1841 in Winschoten met Ab, Geert Jans. Hij is geboren in Veendam, zoon van Ab, Jan Leenderts en Geerts, Elisabeth. Arbeider.
III. Anna Kristina Willems, geboren op zondag 19 januari 1823 in Winschoten (zie 5).
IV. Elsien Willems, geboren in 1826 in Winschoten. Zij is overleden op zondag 29 mei 1887 in Scharmer, Slochteren, 60 of 61 jaar oud. Dienstmeid. Zij trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zaterdag 28 juli 1855 in Slochteren met Wicherts, Arend. Hij is geboren in Scharmer, Slochteren, zoon van Wicherts, Jan en Heidema, Klaasje Lammers.
V. Anje Willems, geboren in 1830 in Winschoten. Zij is overleden op maandag 11 november 1872 in Winschoten, 42 jaar oud. Dienstmeid. Zij trouwde, 20 of 21 jaar oud, op donderdag 20 november 1851 in Nieuwe Schans met Denekamp, Arend Hindriks. Hij is geboren in Winschoten, zoon van Denekamp, Hindrik Jans en de Jager, Anna. Klerk.
VI. Henderika Willems, geboren in 1832 in Winschoten. Zij is overleden op vrijdag 7 november 1913 in Winschoten, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Zij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 18 juni 1857 in Winschoten met Poppen, Jibbe Jacob. Hij is geboren in Barstede, Duitsland, zoon van Poppen, Steffen Rudolph en Jibben, Trientje. Schoenmaker.
VII. Elizabeth Willems, geboren op maandag 5 september 1836 in Winschoten. Zij is overleden op maandag 11 december 1837 in Winschoten, 1 jaar oud.

 

12 Nienhuis, Jan Kornelis [Cornelis], geboren in Wittewierum. Hij is gedoopt op zondag 21 maart 1784 in Wittewierum, Ten Boer.
Beroep: dagloner
Hij trouwde, 17 jaar oud, op zondag 17 mei 1801 in Wittewierum, Ten Boer met de 18-jarige
13 Diephuis, Martjen Jacobus [Martijen], geboren in Ten Post. Zij is gedoopt op zondag 17 november 1782 in Wittewierum, Ten Boer. Zij is overleden op maandag 14 februari 1825 in Lellens, Ten Boer, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Zij gingen in Woltersum in ondertrouw.

 

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Jans, geboren in Ten Post, Ten Boer. Bakkersknegt. Hij trouwde op vrijdag 1 juli 1836 in Middelstum, met Brouwer, Catharina Beerends. Zij is geboren in Middelstum,.
II. Annechijn Jans. Zij is gedoopt op zondag 8 augustus 1802 in Wittewierum, Ten Boer.
III. Jacobus. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1804 in Wittewierum, Ten Boer. Hij is overleden op donderdag 19 juni 1834 in Wittewierum, Ten Boer, 30 jaar oud.
IV. Martijen Jans, geboren op zaterdag 11 oktober 1806 in Ten Post. Zij is gedoopt op zondag 19 oktober 1806 in Wittewierum, Ten Boer.
V. Martje Jans, geboren in 1807 in Wittewierum, Ten Boer. Zij is overleden op maandag 23 februari 1874 in Middelstum,, 66 of 67 jaar oud. Dienstmeid. Zij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op vrijdag 23 november 1832 in Middelstum, met Hoekinga, Jacob Pieters. Hij is geboren in Eppenhuizen, Kantens. Veeschatter .
VI. Kornelis, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Wittewierum, Ten Boer. Hij is overleden op zaterdag 4 februari 1809 in Wittewierum, Ten Boer, geen dag oud.
VII. Adolf Jans, geboren op donderdag 1 juni 1815 in Ten Post (zie 6).
VIII. Aaltje Jans, geboren in 1820 in Kroddeburen, Ten Boer. Zij is overleden op donderdag 26 oktober 1826 in Kroddeburen, Ten Boer, 5 of 6 jaar oud.
IX. Hendrik Jans, geboren in 1823 in Ten Boer. Hij is overleden op vrijdag 21 januari 1842 in Den Andel, Baflo, 18 of 19 jaar oud.


14 Kloosterhuis, Jan Geert, geboren op vrijdag 20 januari 1797 in Groningen, buiten Herepoort - Noorddijk. Hij is gedoopt op vrijdag 3 februari 1797 in Groningen, Martinikerk. Hij is overleden op zondag 1 maart 1874 in Winschoten, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 22 maart 1874.
Beroep: tuinier, hovenier
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 23 januari 1820 in Ten Boer met de 24-jarige
15 Lindemulder, Hijke jans, geboren in Lellens. Zij is gedoopt op zondag 15 maart 1795 in Lellens, Ten Boer. Zij is overleden op donderdag 14 december 1871 in Winschoten, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 december 1871.
Beroep: dienstmeid

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertje, geboren op zondag 10 maart 1822 in Winschoten. Zij is overleden op donderdag 13 april 1899 in Winschoten, 77 jaar oud. Zij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 30 april 1846 in Winschoten met Dresselhuis, Hendrik, 25 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 29 december 1820 in Winschoten, zoon van Dresselhuis, Christoffer en Klein, Sieke Harms. Uurwerkmaker. Hij is overleden op zondag 9 oktober 1887 in Winschoten, 66 jaar oud.
II. Martje, geboren op vrijdag 13 augustus 1824 in Midwolda, Gr. (zie 7).
III. Geert, geboren op zaterdag 8 december 1827 in Midwolda, Gr. Hovenier. Hij is overleden op zondag 30 oktober 1927 in Winschoten, 99 jaar oud. Hij trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 7 november 1854 in Scheemda met Leewering, Trijntje, 22 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 14 september 1832 in Nieuwolda, dochter van Leewering, Jan Hendrik en Pinkster, Jantje Alberts. Zij is overleden op vrijdag 20 maart 1903 in Winschoten, 70 jaar oud.
IV. Anna, geboren op donderdag 25 november 1830 in Midwolda, Gr.. Zij is overleden op vrijdag 21 oktober 1859 in Oude Pekela, 28 jaar oud. Zij trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 18 november 1858 in Winschoten met Lameris, Warmolt, 24 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 18 juli 1834 in Loppersum, zoon van Lameris, Hans Frans en Kuiper, Jantje Warmolts. Uurwerkmaker . Hij is overleden op zondag 29 december 1918 in Utrecht, 84 jaar oud.
V. Johannes, geboren op vrijdag 5 juli 1833 in Midwolda, Gr. Hovenier, boomkweker. Hij is overleden op donderdag 11 april 1901 in Winschoten, 67 jaar oud. Hij: (1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 4 november 1858 in Winschoten met Veltman, Albertje, 25 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 16 mei 1833 in Winschoten, dochter van Veltman, Egbert Fokkes en van Loo, Geesien Dreuwes. Zij is overleden op maandag 12 september 1870 in Winschoten, 37 jaar oud. (2) trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 21 juni 1871 in Winschoten met Boswijk, Gerberdina, 38 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 20 september 1832 in Nieuwe Pekela, dochter van Boswijk, Hindrik Eertwijns en Oldenburger, Hinderkien Hindriks. Zij is overleden op zondag 16 september 1900 in Winschoten, 67 jaar oud.
VI. Eense, geboren op dinsdag 30 augustus 1836 in Midwolda, Gr.. Hij is overleden op zondag 6 mei 1860 in Winschoten, 23 jaar oud. Gouddraadwerker.

 


Generatie 5 (betovergrootouders)


16 [Jager], Jan Pieters. Hij is gedoopt op zaterdag 12 januari 1737 in Meeden. Hij is overleden op donderdag 21 oktober 1784 in Duurkenakker, 47 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 1 mei 1763 in Meeden met de 26 of 27-jarige
17 Hilje Derks, geboren in 1736 in Meeden. Zij is overleden op zaterdag 5 april 1806 in Meeden, 69 of 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Zij is begraven op woensdag 9 april 1806 in Meeden.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Martjen Jans, geboren op woensdag 21 maart 1764 in Meeden. Zij is gedoopt op zaterdag 24 maart 1764 in Meeden.
II. Pieter Jans, geboren op zondag 1 maart 1767 in Meeden. Hij is gedoopt op zaterdag 7 maart 1767 in Meeden. Hij is overleden op zondag 10 februari 1822 in Muntendam, 54 jaar oud. Hij trouwde, 33 jaar oud, op zondag 28 september 1800 in Zuidbroek met Keizer, Annigjen Rijkens.
III. Jeltje Jans. Zij is gedoopt op donderdag 21 februari 1771 in Meeden.
IV. Derk Jans, geboren op dinsdag 16 november 1773 in Meeden. Hij is gedoopt op zondag 21 november 1773 in Meeden. Hij is overleden op maandag 29 december 1823 in Meeden, 50 jaar oud. Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 23 augustus 1801 in Meeden met Kuipers, Anje Geerts.
V. Hilke Jans, geboren op zondag 15 december 1776 in Meeden. Zij is gedoopt op zondag 29 december 1776 in Meeden. Zij is overleden op zaterdag 11 januari 1777 in Meeden, 27 dagen oud.
VI. Jager, Hilke Jans, geboren op vrijdag 8 januari 1779 in Meeden (zie 8).

 

18 [Ruiter], Berend Egberts, geboren op woensdag 12 december 1753 in Meeden. Hij is gedoopt op zondag 16 december 1753 in Meeden. Hij is weduwnaar van Grietje Jans (ovl. na 1776), met wie hij trouwde (1), 17 jaar oud, op zondag 26 mei 1771 in Meeden.
Hij trouwde (2), 23 jaar oud, op vrijdag 17 oktober 1777 in Meeden met
19 Annigje Jans, geboren in Noordbroek.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Berends. Hij is gedoopt op zondag 6 september 1778 in Meeden.
II. Ruiter, Anke Berends [Anneke], geboren op donderdag 23 september 1779 in Meeden (zie 9).
III. Jantje Berends. Hij is gedoopt op zondag 13 april 1783 in Meeden.

 

20 Lammerts, Johan Wilhelm.
Beroep: arbeider
Hij trouwde met
21 Wellemeijers, Anna Christina.

Kind uit dit huwelijk:
I. Lammerts, Willem Willems, geboren op vrijdag 16 januari 1789 in Ladbergen, Duitsland (zie 10).

 

22 [Mulder], Philippus [Filip(pu)s] Pieters, geboren in 1758 in Winschoten. Hij is overleden op vrijdag 20 februari 1818 in Oude Pekela, 59 jaar oud.
Beroep: arbeider
Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, op vrijdag 23 mei 1788 in Winschoten met de 21-jarige
23 Albertje Berends. Zij is gedoopt op zondag 5 april 1767 in Winschoten.
Beroep: arbeidster

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Beerent Philippus. Hij is gedoopt op vrijdag 3 oktober 1788 in Winschoten. Boerenknegt . Hij trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1824 in Wedde met Anna Filuppus. Zij is een dochter van Filuppus Derks en Geesien Harms.
II. Pieter Philippus. Hij is gedoopt op vrijdag 21 januari 1791 in Winschoten. Hij is overleden op zondag 29 november 1818 in Oude Pekela, 27 jaar oud.
III. Mulder, Anje Philippus, geboren op dinsdag 19 maart 1793 in Oude Pekela (zie 11).
IV. Elzijn Philippus, geboren op zaterdag 21 mei 1796 in Oude Pekela. Zij is gedoopt op zondag 29 mei 1796 in Oude Pekela.
V. Hendrik Filippus, geboren op maandag 5 mei 1800 in Oude Pekela. Hij is gedoopt op zondag 11 mei 1800 in Oude Pekela.
VI. Hendrik Philippus, geboren op woensdag 9 mei 1804 in Oude Pekela. Hij is gedoopt op zondag 20 mei 1804 in Oude Pekela. Hij trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 29 april 1837 in Wedde met de Boer, Aafien Wolters. Zij is een dochter van de Boer, Wolter Jans en Japien Jacobs.


24 [Nienhuis], Kornellis Popkes, geboren in Wittewierum op de Grauwe Dijk. Hij is gedoopt op zondag 26 januari 1755 in Wittewierum.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 6 december 1778 in Woltersum met
25 Martjen Jans, geboren in Woltersum.
Zij gingen op vrijdag 13 november 1778 in Wittewierum, Ten Boer in ondertrouw.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Kornellis. Hij is gedoopt op zondag 12 januari 1783 in Wittewierum.
II. Nienhuis, Jan Kornelis [Cornelis], geboren in Wittewierum (zie 12).

 

26 [Diephuis], Jacobus Pieters, geboren in Oldenhuis onder Wittewierum. Hij is gedoopt op zondag 23 augustus 1750 in Wittewierum. Hij is overleden op vrijdag 28 maart 1834 in Wittewierum, Ten Boer, 83 jaar oud.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op zondag 24 september 1780 in Wittewierum, Ten Boer met
27 Martjen Pieters, geboren in Kolham.

 

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Diephuis, Martjen Jacobus [Martijen], geboren in Ten Post (zie 13).
II. Aaltje Jacobus. Zij is gedoopt op zondag 18 december 1785 in Wittewierum, Ten Boer.

 

28 Kloosterhuis, Geert Jans. Hij is gedoopt op zondag 30 mei 1773 in Schildwolde. Hij is overleden op maandag 10 mei 1858 in Veendam, 84 jaar oud.
Beroep: tuinier, hovenier
Hij trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 20 mei 1794 in Groningen met de 26-jarige
29 Planter, Geertje Eenses. Zij is gedoopt op zondag 8 november 1767 in 't Hoge sant [Hoogezand]. Zij is overleden op vrijdag 12 juli 1833 in Helpman, Haren, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 juli 1833.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Kloosterhuis, Jan Geert, geboren op vrijdag 20 januari 1797 in Groningen, buiten Herepoort - Noorddijk (zie 14).
II. Kloosterhuis, Trijntje Geerts, geboren in 1800 in Groningen. Zij is overleden op maandag 20 februari 1854 in Ten Post, Ten Boer, 53 of 54 jaar oud. Werkvrouw . Zij: (1) trouwde, 18 of 19 jaar oud, op maandag 1 november 1819 in Ten Boer met Herwig, Gerrit Willems, 24 jaar oud. Hij is geboren op zondag 30 november 1794 in Veendam, zoon van Herwig, Willem en Gerrits, Maria. Verver. Hij is overleden op maandag 6 december 1830 in Maastricht, 36 jaar oud. (2) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1832 in Ten Boer met Gort, Jakob Egberts, 60 jaar oud. Hij is geboren in Ten Post, Ten Boer, zoon van [Gort], Egbert Jakobs en Grietje Roelfs. Hij is gedoopt op zondag 1 december 1771 in Wittewierum, Ten Boer. Hij is overleden op zaterdag 14 december 1844 in Ten Boer, 73 jaar oud.
III. Kloosterhuis, Aaltjen Geerts, geboren in Groningen, buiten Herepoort. Zij is gedoopt op vrijdag 16 maart 1804 in Groningen. Zij is overleden op woensdag 22 december 1869 in Winschoten, 65 jaar oud. Dienstmeid. Zij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 23 mei 1830 in Groningen met Duree, Joannes, 22 jaar oud. Hij is geboren in Haren, zoon van Duree, Petrus en Arends, Maria. Hij is gedoopt op vrijdag 28 augustus 1807 in Groningen, RK Guldenstraat. Zaagmuldersknegt.
IV. Kloosterhuis, Eense Geerts, geboren op maandag 28 september 1807 in Scharmer, Slochteren. Hij is gedoopt op donderdag 8 oktober 1807 in Scharmer, Slochteren.

 

30 Linnemoeller [Lindemulder], Johan Coert, geboren in Lage, Graafschap Lippe, Duitsland. Hij is gedoopt op vrijdag 14 maart 1732 in Lage Lippe, Duitsland. Hij is overleden op zondag 9 september 1821 in Lellens, Ten Boer, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Ook genaamd Johan Conrad.
Beroep: wever
Hij trouwde (1), 34 jaar oud, op zondag 9 november 1766 in Solwerd en Marsum met Carssens, Trijntje.
Hij trouwde (2), 52 jaar oud, op zondag 23 mei 1784 in Lellens met de 21-jarige
31 Timpema, Martje [Martien] Derks. Zij is gedoopt op zondag 6 februari 1763 in Lellens. Zij is overleden op zondag 5 augustus 1838 in Midwolda, Gr., 75 jaar oud.

 

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Derk Jans, geboren in 1786 in Lellens. Hij is overleden op maandag 3 september 1866 in Nieuw Scheemda, 79 jaar oud. Koopman. Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, op vrijdag 31 december 1819 in Ten Boer met Vos, Hilje Willems. Zij is geboren in Usquert, dochter van Vos, Willem Reintjes en Wiertje Harms.
II. Jacob Jans. Hij is gedoopt op zondag 12 augustus 1792 in Lellens. Hij is overleden op maandag 25 november 1867 in Midwolda, Gr., 75 jaar oud. Wever . Van het overlijden is aangifte gedaan. Hij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 13 december 1815 in Middelstum, met Blink, Geeske Drewes. Zij is een dochter van Drewes Cornelis en Hindrikje Magchiels.
III. Lindemulder, Hijke Jans, geboren in Lellens (zie 15).
IV. Catharina Jans. Zij is gedoopt op zaterdag 10 mei 1800 in Lellens. Tweeling. Dienstmeid . Zij trouwde, 25 jaar oud, op maandag 27 juni 1825 in Leens met Bouze, Lammert Pieters. Hij is geboren in Obergum, zoon van Bouze, Pieter Lammerts en Sijbolds, Frauke. Landbouwersknegt.
V. Anje Jans. Zij is gedoopt op zaterdag 10 mei 1800 in Lellens. Tweeling. Dienstmeid. Zij is overleden op zaterdag 22 oktober 1892 in Wirdum, Loppersum Fr., 92 jaar oud. Zij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 24 juni 1826 in Loppersum met Westerveld, Krijn Geerts. Hij is geboren in Wirdum, Friesland, zoon van Westerveld, Geert Krijns en Trijntje Pieters. Timmerman.Generatie 6 (oudouders)


32 Pieter Hilkes. Hij is gedoopt op donderdag 18 april 1697 in Meeden [Duurkenakker?].
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 8 oktober 1719 in Meeden met de 22-jarige
33 Jager, Jeltie Hemmes. Zij is gedoopt op donderdag 15 augustus 1697 in Meeden.

 

Het gezin woonde op 'de Mieden'.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hilke Pieters. Zij is gedoopt op maandag 30 september 1720 in Meeden.
II. Annegjen Pieters. Zij is gedoopt op woensdag 25 november 1722 in Meeden.
III. Hemme Pieters. Hij is gedoopt op zondag 22 oktober 1724 in Meeden.
IV. Doe Pieters. Hij is gedoopt op zondag 19 januari 1727 in Meeden.
V.  Frouke Pieters. Zij is gedoopt op zondag 20 maart 1729 in Meeden.
VI. Lammigjen Pieters. Zij is gedoopt op zondag 8 april 1731 in Meeden.
VII.Geert Pieters. Hij is gedoopt op zondag 3 mei 1733 in Meeden.
VIII. Jantjen Pieters. Zij is gedoopt op zondag 13 maart 1735 in Meeden.
IX. Jan Pieters, gedoopt op zaterdag 12 januari 1737 in Meeden (zie 16).
X. levenloos geboren kind, geboren op zondag 12 januari 1738 in Meeden.
XI. Lukas Pieters. Hij is gedoopt op zondag 18 december 1740 in Meeden.

 

34 Derk Meertens. Hij is gedoopt op zondag 12 mei 1709 in Meeden.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 30 juni 1731 in Meeden met
35 Martje Jans, geboren in Westerlee.
Zij gingen op zondag 27 mei 1731 in Meeden in ondertrouw.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Meertens Derks. Hij is gedoopt op zondag 18 november 1731 in Meeden.
II. Hilje Derks, geboren in 1736 in Meeden (zie 17).
III. Meerten Derks. Hij is gedoopt op zaterdag 18 februari 1736 in Meeden.
IV. Abee, Leendert Derks. Hij is gedoopt op zondag 1 december 1737 in Meeden. Hij is overleden op donderdag 3 april 1817 in Meeden, 79 jaar oud. Hij trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 15 april 1769 in Meeden met Frouke Jans.
V. levenloos geboren kind. Hij of zij is gedoopt op zondag 1 december 1737 in Meeden.

 

36 [Ruiter], Egbert Berents, geboren omstreeks 1730 in Meeden.
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zondag 11 april 1751 in Meeden met
37 Jantje Hindrix [Hindriks], geboren in Nieuw Scheemda.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claasie Egberts. Zij is gedoopt op zaterdag 1 januari 1752 in Meeden.
II. [Ruiter], Berend Egberts, geboren op woensdag 12 december 1753 in Meeden (zie 18).

 

46 Berend Egber(t)s, geboren in Meeden.
Hij trouwde op vrijdag 30 mei 1766 in Winschoten met de 27-jarige
47 Anje Tjakkes, geboren in Zuiderveen, Winschoten. Zij is gedoopt op zondag 31 augustus 1738 in Winschoten.
Zij gingen op dinsdag 6 mei 1766 in Meeden in ondertrouw. Registratie op 6 mei 1766 te Meeden, Barend Egbers van Meeden met Anje Tjakkes van Winschotenzuiderveen.

Kind uit dit huwelijk:
I. Albertje Berends, gedoopt op zondag 5 april 1767 in Winschoten (zie 23).

 

48 [Nienhuis], Popke Jans, geboren vóór 1721 in Wittewierum op de Grauwe Dijk.
Hij trouwde (1), minstens 21 jaar oud, omstreeks 1742 in Wittewierum met Geeske Allerts. Hij trouwde (2), minstens 26 jaar oud, op zondag 24 september 1747 in Wittewierum met Aafke Claassen. Hij trouwde (3), minstens 30 jaar oud, op zondag 4 juli 1751 in Wittewierum met de 26-jarige
49 Ettjen Everts. Zij is gedoopt op maandag 25 december 1724 in Loppersum.

Kind uit dit huwelijk:
I. [Nienhuis], Kornellis Popkes, geboren in Wittewierum op de Grauwe Dijk (zie 24).

 

52 [Diephuis], Pieter Alberts, geboren op Schiermonnikoog.
Hij trouwde in juni 1743 in Wittewierum, Ten Boer met
53 Aaltje Jareltjs [Garrelts]. Zij trouwde (1) vóór 1743 met Willem Geerts.
In de maand Junij sijn alhier na voorgaande afkondigingen ingebracht Pieter Alberts met attestatie van Schiermonnikoog met Aaltien Jarelts, weduwe van Willem Geerts.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus Pieters, geboren in Ten Post. Hij is gedoopt in februari 1744 in Wittewierum, Ten Boer.
II. Cornelis Pieters, geboren in Oldenhuis. Hij is gedoopt op woensdag 29 september 1745 in Wittewierum, Ten Boer.
III. Jacobus Pieters, geboren in Oldenhuis. Hij is gedoopt op zondag 24 september 1747 in Wittewierum, Ten Boer.
IV. Jacobus Pieters, geboren in Oldenhuis onder Wittewierum (zie 26).

 

54 Pieter Meins, geboren in Kolham.
Hij trouwde op zondag 1 mei 1746 in Kolham met
55 Aaltjen Jans, geboren in Siddeburen.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Martjen Pieters, geboren in Kolham (zie 27).
II. Jan Pieters. Hij is gedoopt op zondag 28 juli 1748 in Kolham.

 

56 [Kloosterhuis], Jan Harms. Hij is gedoopt op zondag 22 februari 1739 in Schildwolde. Hij is overleden vóór 1776 in Schildwolde, ten hoogste 37 jaar oud.
Beroep: landbouwer in 't Clooster, diaken
Hij trouwde, 21 jaar oud, op zondag 27 juli 1760 in Harkstede met de 27-jarige
57 Aaltien Roelfs. Zij is gedoopt op woensdag 25 maart 1733 in Schildwolde.
Beroep: landbouwersche in 't Clooster
Zij gingen op zaterdag 14 juni 1760 in Schildwolde in ondertrouw.

 

In Schildwolde lagen twee boerderijen in de buurtschap 't Clooster. Deze buurtschap is de plaats van het voormalige nonnenklooster "Mariëngenade (1204-1600) en het lijkt aannemelijk dat de zoons van deze voorvader daaraan later de familienamen Klooster en Kloosterhuis hebben ontleend.

In 1776 verkocht Aaltjen Roelfs, weduwe van wijlen Jan Harms, aan Harmannus Jacobs en Meike Roelfs (ehel), met volmacht van de vrouw d.d. 3-5-1776, haar behuizinge staande in 't Clooster ten westen van Schildwolde onder de regtstoel van Slochteren, met de overdracht van 8 5/8 akkeren beklemde landerijen, doende jaarlijks ƒ 90 huur aan de heer Dr. Brucherus. Verkocht voor ƒ 606 waarvan ƒ 400 ontvangen is door het quiteren en overnemen van gelijke summa zoo de verkoperse aan Roelfke Claassen, weduwe wijlen Hindrik Geerts wonende te Sauwert schuldig is.

Aaltien kocht vervolgens in 1777 voor 150 gulden een behuizinge met de beklemming van het heem, staande en gelegen onder Schildwolde, doende jaarlijks ƒ 6 huur. Genaamd Rechthuis Dorp- en Landzicht? aan de Hoofdweg 91.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Klooster, Roelf Jans. Hij is gedoopt op zondag 20 december 1761 in Schildwolde. Hij is overleden op zondag 20 september 1829 in Groningen, 67 jaar oud. Klooster als naamsaanneming in 1811-12. Hij trouwde met Velthuis, Anna Eppes.
II. Kloosterhuis, Jan Jans. Hij is gedoopt op zondag 1 januari 1764 in Schildwolde. Hij is overleden op zaterdag 24 mei 1828, 64 jaar oud.
III. Kloosterhuis, Harmtjen Jans. Zij is gedoopt op zondag 6 april 1766 in Schildwolde. Zij is overleden op donderdag 27 mei 1841 in Groningen, 75 jaar oud. Zij trouwde met Kup, Rudolf Wilhelmus.
IV. Willem Jans. Hij is gedoopt op zondag 20 maart 1768 in Schildwolde.
V. Gerardus Jans. Hij is gedoopt op zondag 17 februari 1771 in Schildwolde.
VI. Kloosterhuis, Geert Jans, gedoopt op zondag 30 mei 1773 in Schildwolde (zie 28).

 

58 Planter, Eense Jans, geboren in Kalkwijk. Hij is gedoopt op zondag 1 september 1743 in Hoogezand. Hij is overleden op maandag 20 oktober 1823 in Kalkwijk, 80 jaar oud.
Beroep: schipper op 't Hoogezand
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 27 december 1766 in Hoogezand met de 19-jarige
59 Trijntje Everts. Zij is gedoopt op zondag 28 mei 1747 in Hoogezand. Zij is overleden op vrijdag 4 februari 1825 in Martenshoek, Hoogezand, 77 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Planter, Geertje Eenses, gedoopt op zondag 8 november 1767 in 't Hoge sant [Hoogezand] (zie 29).
II. Alke Eenses, geboren in Kalkwijk. Zij is gedoopt op zondag 29 oktober 1769 in Hoogezand.
III. Jan Eenses. Hij is gedoopt op zondag 14 juni 1772 in Hoogezand.
IV. Planter, Evert Eenses, geboren op zondag 23 juli 1775 in Kalkwijk. Hij is gedoopt op zondag 6 augustus 1775 in Hoogezand. Hij is overleden op zondag 14 oktober 1832 in Hoogezand, 57 jaar oud. Hij trouwde met Prins, Sijke Zacharias.
V. Hindrik Eenses. Hij is gedoopt op zondag 10 juni 1781 in Hoogezand.
VI. Zwaantje Eenses. Hij is gedoopt op zondag 4 september 1785 in Hoogezand.

 

60 Linnemoeller, Johan Joergen, geboren in Lage Lippe, Duitsland.
Kind(60) uit onbekende relatie:
I. Linnemoeller [Lindemulder], Johan Coert, geboren in Lage, Graafschap Lippe, Duitsland (zie 30).

 

62 [Timpema], Derck Heines. Hij is gedoopt op zondag 23 augustus 1733 in Lellens.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 14 oktober 1759 in Lellens met de 24-jarige
63 Hijcke [Hil(j)ke] Jacobs. Zij is gedoopt op zondag 14 augustus 1735 in Stedum.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijnje Derks. Zij is gedoopt op vrijdag 4 april 1760 in Lellens.
II. Timpema, Martje [Martien] Derks, gedoopt op zondag 6 februari 1763 in Lellens (zie 31).
III. Jacobje Derks. Zij is gedoopt op zondag 16 november 1766 in Lellens.
IV. Hindrik Derks. Hij is gedoopt op zondag 5 februari 1769 in Lellens.
V. Anje Derks. Zij is gedoopt op zondag 23 februari 1772 in Lellens.

 


Generatie 7 (oudgrootouders)


64 Hilcke Doedens, geboren omstreeks 1663 te Duurkenakker in de Meeden, Muntendam. Hij trouwde (1) met Doe Everts.
Hij trouwde (2), ongeveer 29 jaar oud, op donderdag 11 december 1692 in Meeden met de 21-jarige
65 Frouwe [Frou(c)ke] Pieters. Zij is gedoopt op donderdag 19 november 1671 in Meeden.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Doe Hilke Does. Hij is gedoopt op donderdag 14 oktober 1694 in Meeden.
II. Jantijn Hilke Does. Zij is gedoopt op donderdag 20 oktober 1695 in Meeden.
III. Pieter Hilke Doedens, gedoopt op donderdag 18 april 1697 in Meeden [Duurkenakker ?] (zie 32).
IV. Lisbeth Hilke Does. Zij is gedoopt op donderdag 25 juni 1699 in Meeden.
V. Lisebeth Hilke Doedens. Zij is gedoopt op zondag 20 mei 1703 in Meeden.
VI. Geert Hilke Does. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1710 in Meeden.

28 Februarij 1683 zijn tot nieuwe ledematen angenomen: Hilke Doedens en Doe Everts huisvrouw van Hilke Doedens.

28 Maij 1694, is tot nieuwe ledemaat angenomen met belijdenis: Frouke huisvrouw van Hilke Does.

 

66 Jager, Hemme [Hemmo] Jans Clasen. Hij is gedoopt op donderdag 16 juli 1676 in Meeden.
Hij trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 13 september 1696 in Meeden met
67 Anje [Anne] Jans, geboren in Winschoten.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jager, Jeltie Hemmes, gedoopt op donderdag 15 augustus 1697 in Meeden (zie 33).
II. Jan Hemmo. Hij is gedoopt op donderdag 25 december 1698 in Meeden.
III. Claes Hemme. Hij is gedoopt op woensdag 17 november 1700 in Meeden.
IV. Annegijn Hemme Jans. Zij is gedoopt op zondag 5 november 1702 in Meeden.
V. Berent Hemmens Hemmo. Hij is gedoopt op vrijdag 5 september 1704 in Meeden.
VI. Jantyn Hemmo. Zij is gedoopt op vrijdag 12 maart 1706 in Meeden.
VII. Lucas Hemmo. Hij is gedoopt op zondag 5 augustus 1708 in Meeden.
VIII. Jantijn Hemme. Zij is gedoopt op zondag 3 mei 1711 in Meeden.
IX. Lutgert Hemme. Hij is gedoopt op vrijdag 16 maart 1714 in Meeden.
X. Egbert Hemme. Hij is gedoopt op vrijdag 25 december 1716 in Meeden.
XI. Nanne Hemme. Hij is gedoopt op vrijdag 31 maart 1719 in Meeden.

Uit het Lidmatenboek der Gereformeerde gemeente te Meeden:

Den 4 September 1705 - Cons: gehouden - Gerrit Jans op Duircken acker na serieuse vermaninge en bekentenis wederom toegelaten.
Hemmo Jagers huisvrouw en Ailcke Tammens vrouw om dat zij niet verscheenen zijn, blijft in staet dat zij nog niet wederom toegelaten zijn.

Den 5 Martij 1706 - Consistorij gehouden 1706 - Na een serieuse vermaninge zijn Hemmo Jagers huisvrouw en Ailcke Tammens vrouw toegelaten.

Ao 1728 den 5 Meert
Art 1: Na een hertgroindig gebed zijn de voorgaande acten herlesen en bleef 't eerste artikel nog zo.
Art 2: Gehoort hebben hoe Hemme Clasen Anne zig geslagen heeft met haar buirvrouw zo heeft ‘t consistorij besloten haar 't avondmaal te ontzeggen zo lang als zij wederom belijdenis van haar zonde doet voor 't consistorij.

Ao 1728 den 3 December consistorij gehouden - Art 2: Belangende 't voorvallene van Anne huisvrou van Hemmo Clasens dat houd op, door dien zij voor ‘t consistorij verschenen is en vergevinge van haar wanbedrijf versogt heeft.


68 Meerten Leenders. Hij is gedoopt op vrijdag 4 april 1681 in Meeden.
Hij ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op zondag 7 oktober 1708 in Meeden met
69 Anje Derckx, geboren in Duurkenakker.

Kind uit dit huwelijk:
I. Derk Meertens, gedoopt op zondag 12 mei 1709 in Meeden (zie 34).

 

94 Tiacke [Tjakke] Hindrick Hommes. Hij is gedoopt op zondag 14 oktober 1714 in Meeden.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 17 november 1737 in Winschoten met de 23-jarige
95 Albertijn Jans, geboren in Meeden. Zij is gedoopt op zondag 1 april 1714 in Meeden.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anje Tjakkes, geboren in Zuiderveen, Winschoten (zie 47).
II. Hindrik Tjakke Hindriks. Zij is gedoopt op vrijdag 28 oktober 1740 in Winschoten.
III. Jantjen Tiacke Hindriks. Zij is gedoopt op zondag 19 augustus 1742 in Winschoten.
IV. Luktje Tiakke Hinderiks. Zij is gedoopt op zondag 17 juli 1746 in Winschoten.
V. Hommo Tjakke Hindrix. Zij is gedoopt op zondag 1 september 1748 in Winschoten.
VI. Homme Tjakke Hindrix. Hij is gedoopt op dinsdag 17 februari 1750 in Winschoten.
VII. Aaltje Tjakke Hindrix. Zij is gedoopt op zondag 16 april 1752 in Winschoten.
VIII. Tjakko Tjakke Hindrix. Hij is gedoopt op zondag 29 september 1754 in Winschoten.

 

98 Evert Boeles, geboren in Woltersum.
Hij trouwde op zondag 30 april 1719 in Woltersum met
99 Claeske Jans, geboren in Woltersum.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Boele Everts. Hij is gedoopt op zondag 11 januari 1722 in Loppersum.
II. Ettjen Everts, gedoopt op maandag 25 december 1724 in Loppersum (zie 49).
III. Aaltje Everts. Zij is gedoopt op zondag 12 november 1730 in Loppersum.
IV. Jantje Everts. Zij is gedoopt op zondag 14 augustus 1735 in Loppersum.


112 [Kloosterhuis], Geert Hommes. Hij is gedoopt op zondag 2 augustus 1705 in Schildwolde. Vader als Hemmo Jans, moeder als Hayko Geers.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 24 december 1730 in Schildwolde met de 16-jarige
113 Aaltijn Jans. Zij is gedoopt op zondag 25 november 1714 in Kolham.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Geerts. Hij is gedoopt op zondag 16 december 1731 in Schildwolde.
II. Trijnje Geerts. Hij is gedoopt op maandag 5 augustus 1737 in Schildwolde.
III. Jan Harms Geerts, gedoopt op zondag 22 februari 1739 in Schildwolde (zie 56).
IV. Trijntijn Geerts. Hij is gedoopt op zondag 23 juni 1743 in Schildwolde.

 

114 Roelf Jans. Hij is gedoopt op zaterdag 1 september 1708 in Schildwolde. Hij is overleden vóór zaterdag 30 april 1768 in Schildwolde, ten hoogste 59 jaar oud.
Beroep: bouwman
Hij trouwde, 21 jaar oud, op zondag 30 juli 1730 in Schildwolde met
115 Wilmtijn Geerts, geboren in Schildwolde. Ook genaamd Willemke Alings.
Beroep: bouwersche

Roelf en Wilmtijn woonden in de huidige Kloosterlaan 1. Tussen 1764-1773 gebruikten Roelf Jans gehuwd met Willemtje Geerts (Alingh) een deel lands, zijnde 8 akker, van de provintie sjaars voor ƒ 90. De eigendom werd door de provincie in 1774 verkocht aan de heer Brucherus voor ƒ 2400. Het bestond uit ¼ part van de corpus behuisde landen met nog 't kerkhof, de moestuine, de oosterakker, de halve akker, met de vosse akker, plus minus groot 8 5/8 akker te Schildwolde gelegen, met 3 koeweiden in 't Bosch.

In 1768 donateerde Willemtje Alingh, weduwe van Roelf Jans uit vrije wil aan Roelf Beerents en Jantien Cornelis (ehel) het recht van redemptie van 3 ackeren en een vijfde deel land onverscheiden in 8 ackeren mandelig met Jan Coens, Fokke Jacobs, Egbert Claassens erfgenamen en Aaltjen Ottes, gelegen onder Schildwolde zoals aan de donatarius en vrouw heeft verpacht ingevolge pachtbrief d.d. 16-2-1759.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltijn Roelefs. Zij is gedoopt op zondag 30 september 1731 in Schildwolde.
II. Aaltien Roelfs, gedoopt op woensdag 25 maart 1733 in Schildwolde (zie 57).
III. Jan Roelefs. Hij is gedoopt op zondag 19 augustus 1736 in Schildwolde.
IV. Jantijn Roelefs. Zij is gedoopt op zondag 27 april 1738 in Schildwolde.
V. Roelfijn Roelefs. Zij is gedoopt op maandag 6 juni 1740 in Schildwolde.
VI. Janna Roelfs. Zij is gedoopt op zondag 3 februari 1743 in Schildwolde.
VII. Jan Roelfs. Zij is gedoopt op zondag 17 januari 1745 in Schildwolde.

 


116 [Planter], Jan Eenzes, geboren in Kalkwijk.
Hij trouwde op zondag 20 januari 1732 in Hoogezand met de 21-jarige
117 Geertje Gosses, geboren in Lula. Zij is gedoopt op zondag 26 oktober 1710 in Hoogezand. tweeling met Hidrickje.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Swaantje Jans, geboren in Kalkwijk. Zij is gedoopt op zondag 22 februari 1733 in Hoogezand.
II. Gosse Jans, geboren in Kalkwijk. Hij is gedoopt op zondag 6 maart 1735 in Hoogezand.
III. Geesje Jans, geboren in Kalkwijk. Zij is gedoopt op zondag 17 mei 1739 in Hoogezand.
IV. Geesje Jans, geboren in Kalkwijk. Zij is gedoopt op zondag 12 november 1741 in Hoogezand.
V. Planter, Eense Jans, geboren in Kalkwijk (zie 58).
VI. Geesje Jans, geboren in Kalkwijk. Zij is gedoopt op zondag 29 januari 1747 in Hoogezand.

 

118 Eevert Alberts. Hij is gedoopt op zondag 6 augustus 1713 in Sappemeer.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op zondag 9 februari 1744 in Hoogezand met de 21-jarige
119 Alleke [Alke] Hendriks, geboren in Kalkwijk. Zij is gedoopt op zondag 7 februari 1723 in Hoogezand.
Zij gingen op woensdag 1 januari 1744 in Sappemeer in ondertrouw.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Everts, gedoopt op zondag 28 mei 1747 in Hoogezand (zie 59).
II. levenloos geboren kind. Hij of zij is gedoopt op zondag 26 april 1750 in Hoogezand.
III. Berent Everts. Hij is gedoopt op zondag 18 november 1753 in Hoogezand.
IV. Albert Everts. Hij is gedoopt op zondag 18 november 1753 in Hoogezand.
V. Fokko Everts. Hij is gedoopt op zondag 29 januari 1758 in Hoogezand.

 

124 [Timpema], Heine Injes, geboren in Lellens.
Hij trouwde op zondag 12 november 1730 in Lellens met
125 Trijnje Dercks, geboren in Westerwijtwerd.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Derck Heines, gedoopt op zondag 23 augustus 1733 in Lellens (zie 62).
II. Anje Heines. Zij is gedoopt op zaterdag 17 september 1740 in Lellens.

 

126 Jacob Jans.
Hij begon een relatie met
127 Martien Garms.

Kinderen uit deze relatie:
I. Hijcke [Hil(j)ke] Jacobs, gedoopt op zondag 14 augustus 1735 in Stedum (zie 63).
II. Geertje Jacobs. Zij is gedoopt op zondag 21 mei 1741 in Stedum.

 Generatie 8 (oudovergrootouders)

 

128 [Jager], Doede.
Kinderen(128) uit onbekende relatie:
I. Fockjen Doedens, geboren in Meeden. Zij trouwde op donderdag 20 oktober 1678 in Meeden met Steffen Louwerts. Hij is geboren in Westerlee.
II. Frouke Doedens, geboren in Meeden. Zij trouwde op woensdag 30 augustus 1684 in Meeden met Bartelt Hindrix. Hij is geboren in Ohne.
III. Hilcke Doedens, geboren omstreeks 1670 in Duurkenakker in de Meeden, Muntendam (zie 64).

 

130 Pieter Geerts, geboren in Meeden. Hij trouwde (2) op donderdag 8 november 1674 in Meeden met Anneke Jans.
Hij trouwde (1) op donderdag 17 oktober 1669 in Meeden met
131 Jantjen Foppens, geboren in Eexta. Zij is overleden na donderdag 21 september 1673 in Meeden.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geert Pieters. Hij is gedoopt op donderdag 11 september 1670 in Meeden.
II. Frouwe [Frou(c)ke] Pieters, gedoopt op donderdag 19 november 1671 in Meeden (zie 65).
III. Foppe Pieters. Hij is gedoopt op donderdag 21 september 1673 in Meeden.

 

132 Claes Jans.
Hij begon een relatie met
133 Jelte.

Kinderen uit deze relatie:
I. Jan Wilkes Clasen. Hij is gedoopt op donderdag 1 december 1667 in Meeden.
II. Lutgert Clasen. Hij is gedoopt op donderdag 5 september 1669 in Meeden.
III. Nanne Clasen. Hij is gedoopt op donderdag 21 mei 1671 in Meeden.
IV. Wilke Clasen. Zij is gedoopt op donderdag 29 juni 1673 in Meeden.
V. Jager, Hemme [Hemmo] Clasen, gedoopt op donderdag 16 juli 1676 in Meeden (zie 66).

 

136 Leendert Berents, geboren omstreeks 1650 in Meeden, Friesland.
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1671 in Meeden met
137 Hidrickijn.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietjen Leenderts. Zij is gedoopt op dinsdag 1 december 1671 in Meeden.
II. Berent Leenderts. Hij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1677 in Meeden.
III. Meerten Leenders, gedoopt op vrijdag 4 april 1681 in Meeden (zie 68).

 

188 Hindrick Hommens, geboren in Meeden.
Hij ging in ondertrouw op zondag 10 september 1702 in Meeden met de 15-jarige
189 Anje Jans, geboren in Westerlee. Zij is gedoopt op donderdag 21 november 1686 in Westerlee en Heiligerlee.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelske Hindrik Hommens. Zij is gedoopt op zondag 9 september 1703 in Meeden.
II. Aefke Hindrik Hommens. Zij is gedoopt op zondag 22 november 1705 in Meeden.
III. Jannes Hindrick Hommes. Hij is gedoopt op zondag 16 augustus 1711 in Meeden.
IV. Tiacke [Tjakke] Hindrick Hommes, gedoopt op zondag 14 oktober 1714 in Meeden (zie 94).
V. Aafke Hindrick Hommes. Zij is gedoopt op woensdag 2 februari 1718 in Meeden.
VI. Aafke Hindrick Hommes. Zij is gedoopt op vrijdag 1 maart 1720 in Meeden.

 

190 Jan Martens.
Hij begon een relatie met
191 Bouke.

Kind uit deze relatie:
I. Albertijn Jans, geboren in Meeden (zie 95).

 

196 Boele Claes. Hij is gedoopt op donderdag 16 januari 1670 in Woltersum.
Kind(196) uit onbekende relatie:
I. Evert Boeles, geboren in Woltersum (zie 98).

 

224 [Kloosterhuis], Homme Jans [Hemmo], geboren in Schildwolde.
Hij trouwde op donderdag 1 mei 1698 in Schildwolde met
225 Haijke Geerts, geboren in Schildwolde.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Margjen Hommes. Zij is gedoopt op zondag 15 februari 1699 in Schildwolde.
II. Anneke Hommes. Zij is gedoopt op zondag 7 augustus 1701 in Schildwolde.
III. Geert Hommes, gedoopt op zondag 2 augustus 1705 in Schildwolde (zie 112).
IV. Jan Hommes. Hij is gedoopt op maandag 31 juli 1713 in Schildwolde.

 

226 Jan Berens.
Hij begon een relatie met
227 Jeigien.

Kind uit deze relatie:
I. Aaltijn Jans, gedoopt op zondag 25 november 1714 in Kolham (zie 113).

 

228 Jan Roelfs. Hij is gedoopt op donderdag 11 juni 1682 in Schildwolde. Gedoopt als Jan Alberts.
Beroep: bouwman
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 21 februari 1706 in Slochteren met de 33-jarige
229 Anje Dorenbus. Zij is gedoopt op zondag 4 december 1672 in Slochteren.

Op 11 mei 1712 kopen Jan Roelfs en Annegien Doornbus van Jantien Jans (zijn moeder) en weduwe van Roelf Hindrix, en Oomke Rients en Harmtien Roelfs (zijn zuster) allen te Schildwolde. Eenvierde part in een heert groot 4 akker met een vierde part in het huis, schuire, bomen en plantagie daerop staande te Schildwolde, waarvan de 3 andere delen Jan Roelfs en zijn zuster Wijpke Roelfs toebehoren.

Jan Roelfs en Annichje Dorenbusch kopen voor 450 gulden op 2 april 1721 2¾ acker lands liggende in 3¾ acker met de kopers onverscheiden te Schildwolde met als naatster zwetten: ten Noorden: het Schiltmaar; ten Oosten: vrouw Pruist; en Zuiden: de pastorie en ten Westen: vrouw Theodorie erfgenamen. Verkopende partij: Pieter van Gennip en Antje Harmens met Schelte van Gennip ook voor Lammert Jacobs en Alke Haickes.
Tussen 1739 en 1745 huurde Jan Roelfs voor 60 gulden per jaar 7½ akker met 12 deimt Over het Schild, beklemd land. De jaarmalen waren Gregori 1745 ten einde. Verhuurder was de Heer van Slochteren, die het vanaf 1740 heeft overgedragen aan de Heer van Farmsum.
Op 25 februari 1750 pretendeerde Jan Roelefs tot Schilwolde het wegregt in de Uiterbuirster eed wegens desselfs 3 akker te Schildwolde in eijgendom besittende volgens brief in copia authent. den 2 april 1721. [Bron: Boerderijen, huizen en hun bewoners te Schildwolde - Jacob Boerema.nl

Kind uit dit huwelijk:
I. Roelf Jans, gedoopt op zaterdag 1 september 1708 in Schildwolde (zie 114).

 

234 Gosse Cornelis, geboren in van 't Hoge land.
Hij trouwde op zondag 7 februari 1694 in Hoogezand met
235 Geeske Gerrits, geboren in van 't Hoge land.

Goose en Geeske waren aanvankelijk Doopsgezind en lieten zichzelf en hun kinderen op dezelfde dag Gereformeerd dopen.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltjen Gosses, geboren in 1696. Zij is gedoopt op vrijdag 9 december 1707 in Hoogezand.
II. Cornelis Gosses, geboren in 1698. Hij is gedoopt op vrijdag 9 december 1707 in Hoogezand.
III. Gerrit Gosses. Hij is gedoopt in 1707 in Hoogezand.
IV. Fokeltien Gosses. Zij is gedoopt op vrijdag 9 december 1707 in Hoogezand. kind enige jaren oud
V. Harm Gosses. Hij is gedoopt op vrijdag 9 december 1707 in Hoogezand. kind enige jaren oud
VI. Geesjen Gosses. Zij is gedoopt op vrijdag 9 december 1707 in Hoogezand. kind enige jaren oud
VII. Geertje Gosses, geboren in Lula (zie 117).
VIII. Hindrikjen Gosses. Hij is gedoopt op zondag 26 oktober 1710 in Hoogezand. tweeling met Geertje.

 

236 Albert Hindriks.
Hij trouwde met
237 Trijntje Berends.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Berend Alberts. Hij is gedoopt op zondag 3 oktober 1706 in Sappemeer.
II. Evert Alberts. Hij is gedoopt op zondag 16 september 1708 in Sappemeer.
III. Eevert Alberts, gedoopt op zondag 6 augustus 1713 in Sappemeer (zie 118).

 

238 Hindrik Jans(sen). Hij is gedoopt op vrijdag 17 april 1682 in Hoogezand.
Beroep: bakker
Hij trouwde, 21 jaar oud, op zondag 24 juni 1703 in Hoogezand met de 21-jarige
239 Annejen [Anneghien] Fockes. Zij is gedoopt op donderdag 30 april 1682 in Hoogezand.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Focke Hindriks. Hij is gedoopt op vrijdag 18 maart 1707 in Hoogezand.
II. Jeltjen Hindriks. Zij is gedoopt op zondag 21 juni 1711 in Hoogezand.
III. Alle Hindriks. Hij is gedoopt op zondag 5 november 1713 in Hoogezand.
IV. Fokke Hindriks. Hij is gedoopt op zondag 8 december 1715 in Hoogezand.
V. Roelf Hindriks. Zij is gedoopt op zondag 8 mei 1718 in Hoogezand.
VI. Jeltje Hindriks. Zij is gedoopt op zondag 14 juli 1720 in Hoogezand.
VII. Alleke [Alke] Hendriks, geboren in Kalkwijk (zie 119).

 


Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

 

378 Jan Pieters, geboren in Westerlee.
Beroep: kuijper
Hij trouwde in Meeden met
379 Nanneke [Nantie] Jans, geboren in Meeden.
Zij gingen op donderdag 7 september 1673 in Westerlee en Heiligerlee in ondertrouw.
Registratie 07-09-1673 Westerlee en Heiligerlee, gehuwd te Meeden. Jan Pieters, van Westerlee met Nanneke Jans, van Meeden.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijbelt Jan Pieters. Hij is gedoopt op donderdag 8 oktober 1676 in Westerlee en Heiligerlee.
II. Sijbelt Jan Pieters. Hij is gedoopt op donderdag 8 oktober 1676 in Westerlee en Heiligerlee.
III. Sijbel Jan Pieters. Hij is gedoopt op donderdag 23 september 1677 in Westerlee en Heiligerlee.
IV. Aijelke Jan Pieters. Hij is gedoopt op donderdag 19 januari 1679 in Westerlee en Heiligerlee.
V. Grietje Jan Pieters. Hij is gedoopt op donderdag 22 februari 1680 in Westerlee en Heiligerlee.
VI. Derck Jan Pieters. Hij is gedoopt op donderdag 25 december 1681 in Westerlee en Heiligerlee.
VII. Ebelke Jan Pieters. Zij is gedoopt op donderdag 1 april 1683 in Westerlee en Heiligerlee.
VIII. Derck Jan Pieters. Hij is gedoopt op donderdag 29 maart 1685 in Westerlee en Heiligerlee.
IX. Anje Jans, geboren in Westerlee (zie 189).
X. levenloos geboren zoon. Hij is gedoopt op donderdag 16 januari 1687 in Westerlee en Heiligerlee.
XI. Sibel Jan Pieters. Hij is gedoopt op donderdag 7 april 1689 in Westerlee en Heiligerlee.

 

456 Roelef Hindrixs. Hij is overleden vóór woensdag 11 mei 1712.
Beroep: bouwman
Hij trouwde met
457 Trijntje [Jantien] Jans.

21-2-1686 Roelef Hindrixs heeft laten registreren een versegelde koopbrief van sekere 4¾ ackeren tot Schilwolde gelegen met de behuisinge daarop staande d.d. 23-5-1684. Idem een versegelinge van scheijdinge waerin hem is te diel gevallen 4 ackeren mede tot Schiltwolda d.d. 6-10-1680. Idem een versegelde coopbrief van 2 deimt tot Schiltwolda gelegen d.d. 20-2-1686.

Op 11-5-1712 verkopen Jantien Jans, weduwe van Roelf Hindrix, en Oomke Rients en Harmtien Roelfs aan Jan Roelfs en Annegien Doornbus, allen te Schildwolde: 1. eenvierde part in een heert groot 4 akker met een vierde part in het huis, schuire, bomen en plantagie daerop staande te Schildwolde, waarvan de 3 andere delen Jan Roelfs en zijn zuster Wijpke Roelfs toebehoren.

Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Roelfs, gedoopt op donderdag 11 juni 1682 in Schildwolde (zie 228).

 

458 Jan Siabbes Dorenbus [Doornbusch], geboren in Slochteren.
Hij trouwde in Slochteren met
459 Jantje Peters, geboren in Slochteren.

Kind uit dit huwelijk:
I. Anje Dorenbus, gedoopt op zondag 4 december 1672 in Slochteren (zie 229).

 

476 Jan Hindrix, geboren in Anderen.
Hij trouwde op donderdag 7 november 1680 in Hoogezand met
477 Alke Foppens. Zij is weduwe van Lucas Pieters Sickinge (ovl. vóór 1680).

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hindrik Jans(sen), gedoopt op vrijdag 17 april 1682 in Hoogezand (zie 238).
II. Foppe Jans. Hij is gedoopt op vrijdag 17 april 1682 in Hoogezand.

 

478 Focke Alles, geboren van 't Hoge land.
Hij trouwde op donderdag 3 februari 1678 in Hoogezand met
479 Jeltien Lefferts, geboren van 't Hoge land.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltien Fockes. Zij is gedoopt op dinsdag 21 maart 1679 in Hoogezand.
II. Annejen [Anneghien] Fockes, gedoopt op donderdag 30 april 1682 in Hoogezand (zie 239).
III. Alle Fockes. Hij is gedoopt op donderdag 27 juli 1684 in Hoogezand.
IV. Gepke Fockes. Zij is gedoopt op woensdag 25 december 1686 in Hoogezand.
V. Jan Fockes. Hij is gedoopt op donderdag 11 november 1688 in Hoogezand.
VI. Jan Fockes. Hij is gedoopt op donderdag 15 september 1689 in Hoogezand.
VII. Peter Fockes. Hij is gedoopt op donderdag 15 maart 1691 in Hoogezand.
VIII. Jan Fockes. Zij is gedoopt op donderdag 13 mei 1694 in Hoogezand.