Kwartierstaat Driessen

Deze familie Driessen uit Leiden (Goud- en zilversmeden cq juweliers sinds 1776 tot heden) voert via Dordrecht en het Brabantse Budel terug naar de Zuidelijke Nederlanden - het huidige Belgisch Limburg - Bocholt bij Hamont.
Via de vrouwelijke lijnen zien we hoofdzakelijk voorouders uit: Zuid-Holland (Groene Hart en ‘t grensgebied Utrecht), de Bollenstreek, Amsterdam, vijf uit ’t Duitse grensgebied en
Münsterland en zelfs één uit Noorwegen en één uit Spanje.


Generatie I
 

1. Franciscus Johannes Driessen, geb. Haarlem 17 aug. 1932, Juwelier, † Chateau de la Vallée Bleue, La Chatre, St. Chartier, Fr. 23 juni 1997, tr. 5 jan. 1955 P.J.M. Beumer, dr. van Joseph Adriaan [Jo] en Maria Hendrica Catharina [Rie] Zoon.

Uit dit huwelijk (4 kinderen):
b. Petrus Jacobus [Pierre], geb. Haarlem 26 nov. 1957, student goud- en zilversmid te Schoonhoven, † Gouda 12 sept. 1976, begr. Bloemendaal, Alg.Begraafplaats Bergweg 16 sept. 1976.


Generatie II

 

2. Petrus Wilhelm Jacobus Maria Driessen, geb. Leiden 18 nov. 1884, hoofd ingenieur Gem.Waterleiding Amsterdam, adviserend ingenieur, civiel ingenieur, † Heemskerk 20 jan. 1969, begr. Bloemendaal, Alg.Begraafplaats Bergweg 23 jan. 1969, tr. Haarlem 9 juli 1913

3. Bartje Kooy, geb. Voorschoten 20 maart 1890, † Bloemendaal 21 nov. 1985, begr. Bloemendaal, Alg.Begraafplaats Bergweg 25 nov. 1985.

Uit dit huwelijk:

a. Maria Antoinette, geb. Bad Oeynhausen, D. 5 aug. 1913.

b. Augustinus Jacobus, geb. Leiden 7 jan. 1919, † 19 febr. 1998, begr. Barendrecht, Alg.Begraafplaats.

c. Alphons Simon, geb. Amsterdam 30 mei 1920, tr. 8 aug. 1945  

d. Jacobus Lamoraal, geb. Amsterdam 21 nov. 1921, tr. Haarlem 29 jan. 1948 Elisabeth Behr.

e. Theresia Barbara, geb. Amsterdam 24 nov. 1924, † ald. 1 maart 1925.

f. Franciscus Johannes, zie 1.

g. Thomas Willem, geb. Haarlem 22 april 1934, † Vogelenzang 20 dec. 1934.


Generatie III
 

 

4. Jacobus Petrus Johannes Driessen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Eerekruis Pro Eeclesia et Pontificus), geb. Leiden 22 aug. 1845, goudsmid, † Leiden 26 jan. 1924, tr. Amsterdam 22 aug. 1876

5. Johanna Maria van der Klugt, geb. Lisse 1 mei 1850, † Amsterdam 9 jan. 1929, begr. Leiden, Zijlpoort 12 jan. 1929.

Uit dit huwelijk:

a. Johannes Petrus Jacobus Maria, geb. Leiden 17 sept. 1877, koopman, goudsmid, † Leiden? na 5 mei 1936, tr. 1e Leiden 5 juli 1904 (echtsch. na 1918) Markx, Louise Elisabeth Maria, geb. Leiden 15 april 1877, † Den Haag 7 dec. 1930; tr. 2e Amsterdam 24 jan. 1924 Saxert, Marie Johanne, geb. Berlijn (Duitsland) 18 nov. 1890, † Amsterdam 27 sept. 1927, dr. van Heinrich Rudolf en Hellmann, Johanne Pauline Marie.

b. Maria Francisca Jacoba, geb. Leiden 1880, † Apeldoorn 29 juni 1949, tr. 1e Oegstgeest 5 sept. 1906 Peters, Johan Marie, geb. Nijmegen 1879; tr. 2e na 1906 Mooij, Gijsbert Hendrik, geb. Rotterdam 1880, Passage agent, † Apeldoorn 4 april 1949.

c. Wilhelmina Maria Petronella, geb. Leiden 14 sept. 1880, † Leiden, wonende te Noordwijk 15 jan. 1952.

d. Jacqueline Catharina Maria Elisabeth, geb. Leiden 1883, tr. Leiden 8 febr. 1911 Antonius Ludovicus Hermans, geb. Leiden 1884, Advocaat en procureur, zn. van Josephus Petrus Franciscus en Cornelia Louiza Leclerq.

e. Petrus Wilhelm Jacobus Maria, zie 2.

f. Augustinus Johannes Jacobus Marie, geb. Leiden 27 juli 1888.

g. Cornelia Martina, geb. Zeist? 1891, † Zeist 22 maart 1945.

6. Simon Gijsbertus Kooij, geb. Voorschoten 3 febr. 1860, metselaar, † Leiden 6 jan. 1959, tr. Voorschoten 30 jan. 1887

7. Maria Schmal, geb. Voorburg 3 mei 1865, † Voorschoten 6 maart 1937.

Uit dit huwelijk:

a. Elisabeth, geb. Voorschoten 1887, tr. Voorschoten 21 febr. 1913 Laamens, Gerardus Cornelis.

b. Bartje, zie 3.

c. Maria, geb. Voorschoten 1894, tr. Voorschoten 20 juli 1917 Zaaier, Adolf, geb. Wageningen 1891.

d. Johanna Jacoba, geb. Voorschoten 1896, † Oegstgeest 21 nov. 1947.

e. Simon Gijsbertus, geb. Voorschoten 17 mei 1900, tr. Lebbing, C.

f. Johanna Maria, geb. Voorschoten 23 okt. 1908, tr. Voorschoten 27 juni 1956 d’Haens, P.J.


Generatie IV

8. Jacobus Petrus Driessen, geb. Leiden 13 maart 1813, goud- en zilversmid, goudsmid op het Rapenburg 866, † Leiden 4 mei 1873, tr. Leiden 4 nov. 1841 - ten Elf ure ’s voormiddags getrouwd in bijzijn van zijn moeder en haar vader; Jacobus Petrus Driessen jongman, 28 jaren, goudsmit wonende op het Rapenburg met Wilhelmina Huijbers jongedochter 26 jaren, zonder beroep, wonende aan de Nieuwe Rhijn, dochter van Pieter Huijbers Grossier in Wijnen en wijlen Wilhelmina Berendonk. Getuigen Joannes Marinus van der Giski 39 jaar schoorsteenveger, zwager, Hermanus Henricus Sneller 34 jaar commissionair te Amsterdam, Johannes Wilhelmus Hooiman 24 jaar goudsmit wonende Pieters kerkgracht en Izaak Veeskind 31 jaar bode wonende Rapenburg.

9. Johanna Wilhelmina Huijbers alias Huijberse, Huyberts, geb. Leiden 9 juli 1815, † ald. 4 dec. 1872.Uit dit huwelijk:

a. Joannes Jacobus, geb. Leiden 23 juli 1843, goudsmid op het Rapenburg te Leiden, goudsmid - juwelier in de Anegang No.37 en No.9 te Haarlem, tr. Leiden 14 okt. 1874 Johanna Hendrika Maria van Dooremaalen, geb. Leiden 27 jan. 1844, dr. van Jacobus Johannes en Geertruida Meijer.  Receptie 11 October 1874, Kraaijerstraat No.1

b. Jacobus Petrus Johannes, zie 4.

c. Henricus Hermanus, geb. Leiden 19 aug. 1847, † ald. 22 april 1849.

d. Wilhelmina Theresia, geb. Leiden 20 april 1850, tr. Leiden 4 febr. 1875 Walenkamp, Jacobus Petrus.

e. Maria Josephina, geb. Leiden 17 april 1853, † Delft 21 dec. 1927, tr. Leiden 15 aug. 1876 Antonius Theodorus Vogelpoel.

f. Adriana Johanna, geb. Leiden 16 sept. 1854, † ald. 27 sept. 1857.

  10. Cornelis Cornelisz van der Klugt, geb. Hillegom 20 aug. 1815, werkman, tr. Voorhout 14 mei 1843 Getuigen Cornelis van Pruissen (53 jr, bode) Bastianus van den Bogaard (50 jr, timmerman), Jacobus van der Zijden (46 jr, schipper) Petrus van Stijn (24 jr, zonder beroep). 

11. Petronella van Schagen, geb. Sassenheim 11 maart 1818, boerenmeid.

Uit dit huwelijk:

a. Cornelis, geb. Hillegom 1844, tr. Lisse 8 okt. 1868 Anna Catharina Dobbe van Bergen, geb. Oegstgeest 1850, dr. van Cornelis en Agnes van Dam.

b. Adriana, geb. Lisse 1 maart 1846.

c. Petronella, geb. Lisse 14 febr. 1848, † Velsen 5 aug. 1893, tr. Nicolaas Jacobus Zwager.
d. Johanna Maria, zie 5.
e. Geertruida, geb. Lisse 24 mei 1852, † Loosduinen 20 aug. 1930, tr. Lisse 12 april 1877 Jeursen, Wilhelmus Johannes Theodorus, geb. Den Haag 1852, zn. van Bernardus Wilhelmus en Elisabeth Maria Weedepoel.
f. Elisabeth, geb. Lisse 24 febr. 1855, tr. Lisse 14 febr. 1901 Jacobus Johannes Zandvliet, geb. Lisse 1874, zn. van Leonardus Cornelis en Maria van Gerven.
g. Anna, geb. Lisse 1 okt. 1857, tr. Lisse 12 sept. 1893 Adrianus Mosseveld, geb. Lisse 1871, zn. van Johannes en Johanna Alkemade.
h. Maria Cornelia, geb. Lisse 25 maart 1863.

12. Arie Kooij, geb. Zoeterwoude 10 nov. 1828, metselaarsknegt, † Voorschoten 16 febr. 1885, tr. Voorschoten 3 juni 1855

13. Elizabeth Beukenholdt, geb. Nieuwer-Amstel 29 juni 1831.

Uit dit huwelijk:

a. Trijntje, geb. Voorschoten 19 dec. 1856.

b. Herman Hendrik, geb. Voorschoten 10 mei 1858, † ald. 25 dec. 1862.

c. Simon Gijsbertus, zie 6.

d. Jacomijntje, geb. Voorschoten 10 jan. 1863, tr. Voorschoten 11 dec. 1890 den Buurman, Cornelis, geb. Woerden 1866.

e. Johanna Maria, geb. Voorschoten 12 mei 1865, tr. Voorschoten 7 aug. 1891 van Asselt, Marinus, geb. Hoorn 1864.

f. Elisabeth, geb. Voorschoten 1868, † ald. 16 sept. 1869.

g. Elisabeth, geb. Voorschoten 6 febr. 1870, tr. Voorschoten 27 juni 1890 Beck, Christiaan, geb. Den Haag 1867.

14. Johannes Schmal [Schmall, Smal], geb. Voorburg 1 maart 1828, landbouwer, † Voorburg 5 maart 1900, tr. Veur 4 mei 1860

15. Bartje Alblas, geb. Groot Ammers 31 maart 1832, † Leiden, Voorburg 13 april 1878.

Uit dit huwelijk:

a. Johannes Pieter, geb. Voorburg 24 jan. 1861, † ald. 16 aug. 1934, tr. Voorschoten 7 nov. 1884 van Zelderen, Johanna, geb. Polsbroek 1857.

b. Elisabeth, geb. Voorburg 21 maart 1862, † ald. 14 mei 1872.

c. Johanna Jacoba, geb. Voorburg 18 mei 1863, tr. Voorschoten 25 aug. 1899 Zuiderduin, Albert, geb. Voorschoten 1857.

d. Maria, zie 7.

e. Gijsbert, geb. Voorburg 6 mei 1867, tr. Voorburg 8 dec. 1899 van Eeuwen, Cornelia Adriana, geb. Zegwaard, ZH 1872.

f. Jaantje, geb. Voorburg 29 nov. 1869, † Baarn 6 juni 1908, tr. Voorburg 29 mei 1896 van de Weerd, Pieter, geb. Doorn 1870.

g. Nicolaas, geb. Voorburg 10 sept. 1872, tr. Voorschoten 5 juni 1896 van Leeuwen, Cornelia Johanna, geb. Voorschoten 1872.


Generatie V

16. Petrus [Pieter] Driessen, ged. Leiden, in de RK Statie Jorissteeg 18 sept. 1780, in 1812 haarsnijder op ’t Levendaal - barbier, haarwerker, kapper, † Leiden 20 mei 1838, begr. Leiden, Zijlpoort 25 mei 1838, tr. Gouda 26 april (kerkelijk 6 mei) 1812 Petrus Driessen, 31 jaar haarsnijder (kapper) wonende en geboren te Leiden, zoon van wijlen Andries Driessen en Alida Smits, wonende te Leiden.
Bruid Joanna van den Hoed, 24 jaar naaister, wonende en geboren te Leiden, dochter van wijlen Johannes Baptist van den Hoed en Neeltje Vergeer. Getuigen Simon Billig (54 jaar; pottenbakkersknecht), Arie de Kruyf (55 jaar; tuinman), Jacobus de Ronde (56 jaar; pijpenmakersbaas), Reynier Koppenol (34 jaar; portier).

17. Johanna van den Hoed, ged. Gouda 21 aug. 1787, naaister, † Leiden 3 febr. 1847, begr. Leiden, Zijlpoort 8 febr. 1847.

Uit dit huwelijk:

a. Jacobus Petrus, zie 8.

b. Gregorius Fredrik, geb. Leiden 6 sept. 1818, † ald. 9 jan. 1819. 

Uit Huwelijkse bijlagen; Voor Chr.P.van Staveren keizerlijk notaris resisderende te Leijden in het Departement van de monden van de Maas, en in het bijwesen van nagenoemde getuigen is gecompareerd Jufrouw Alida Smits, weduwe van den Heere Andries Driessen, wonende op het Levendaal in het eerste kanton deser gemeente, mij notaris bekend, verklaarde genoegen te nemen in het huwelijk hetwelk haren zoon den Heere Petrus Driessen meerderjarig Jongman, Haarsnijder, voornemens is aan te gaan met Juffrouw Joanna van den Hoed, meerderjarige Jonge Dogter wonende te Gouda, dogter van Juffrouw Neeltje Vergeer weduwe van, en aan haar in huwelijk verwekt door den Heere Jan van den Hoed, wonende te Gouda etc. Opgemaakt en gepasseerd te Leijden 8 April 1812 in bijwesen van Cornelis Verhoeven kleedermaker wonende op de Haarlemmerstraat en Isaac jacob Jillisse zilversmid wonende op de Oudevest te Leijden.

 

18. Pieter Huijberts [Huybers], ged. Leiden, in de Hooglandsche kerk 21 sept. 1780, 1812 - wijnkopersknecht wonende Kraaijerstraat No.368, idem No.1 te Leiden, slijter in wijnen, † Leiden 13 juli 1852, tr. 2e Leiden 24 febr. 1842 Johanna Hendrica Rondeel, geb. Zutphen 27 april 1804, dr. van Hendricus en Johanna Boss; tr. 1e (ondertr. Leiden 29 aug.) 1806 getuigen zijn vader Pieter Huijbers en haar moeder Catharina Smits.

19. Wilhelmina Berendonk, geb. Warmond, ged. Sassenheim 2 mei 1783, † Leiden 12 aug. 1837.
Uit dit huwelijk:

a. Johanna Elisabeth, ged. Leiden 7 aug. 1806, † ald. 13 okt. 1889, tr. Leiden 17 nov. 1836 Joahnnes Gubbi, geb. Bignasco, Italië 30 mei 1802.

b. Johannes Petrus, ged. Leiden 28 nov. 1808, † ald. 1 febr. 1887.

c. Catharina Elisabeth Francisca, geb. Leiden 29 sept. 1812.

d. Johanna Wilhelmina, zie 9.

e. Johanna Maria Wilhelmina, geb. Leiden 3 okt. 1817.

f. Maria Theresia Petronella, geb. Leiden omstr. 1820, † ald. 29 juni 1877.

g. Petrus, geb. Leiden 12 mei 1822.

h. Willemina Adriana, geb. Leiden 2 sept. 1824, † Amsterdam 4 mei 1885.

i. Franciscus, geb. Leiden 27 april 1826.

j. Willem, geb. Leiden 31 dec. 1828, † Amsterdam 29 dec. 1889.

 

 

20. Cornelis Cornelisz van der Klugt, geb. Bloemendaal 1786, werkman, arbeider, tr. Bloemendaal 22 mei 1814

21. Petronella Jacobs van Schooten, geb. Bloemendaal 1787, dienstmeid, † Vogelenzang 9 april 1841.

Uit dit huwelijk:

a. Cornelis Cornelisz, zie 10.

b. Jacob, geb. Bloemendaal 25 nov. 1818, † ald. 2 juni 1837.

c. Hendrik, geb. Bloemendaal 20 okt. 1821.

d. Cornelia, geb. Bloemendaal 29 april 1825, tr. Bloemendaal 25 aug. 1850 Pieter Rolvers, geb. Alkemade 1822, boerenarbeider, zn. van Hendrik en Kornelia Arishoek.

e. Anna [Antje], geb. Bloemendaal 4 juli 1828, † Heemstede 27 mei 1872, tr. Bloemendaal 24 mei 1857 Gerhardus Weijers, geb. Bennebroek 19 maart 1827, arbeider, † Heemstede 3 maart 1903, zn. van Maarten en Catharina Meers.

f. Neeltje, geb. Bloemendaal 30 juli 1831, tr. Bloemendaal 16 mei 1858 Wilhelmus van der Linden, geb. Hillegom 1830, boerenknecht, zn. van Abraham en Adriana Scheelings.

 

22. Jan [Johannes] Petrusz van Schagen, geb. Noordwijkerhout 1796, bouwmansknecht, dagloner, arbeider, † Sassenheim 30 okt. 1844, tr. Warmond 22 dec. 1817 Jan wonende te Warmond, de akte is hem voorgelezen, verklaart hebbend niet te kunnen schrijven.

23. Adriana Leenderts [Ariaantje] Paardekooper, geb. Oegstgeest, ged. Voorschoten 14 juni 1789, † Sassenheim 2 april 1860.

 

Uit dit huwelijk:

a. Petronella, zie 11.

b. Leonardus, geb. Sassenheim 4 mei 1819, arbeider, spoorwegarbeider, † Warmond 24 mei 1892, tr. Warmond 22 aug. 1845 Jannetje Boot, geb. Warmond 1819, dr. van Cornelis en Maartje van der Werf.

c. Maria, geb. Sassenheim 25 april 1822, dienstmeid, tr. Sassenheim 5 mei 1854 Johannes van Kampen, geb. Noordwijkerhout 1824, bouwmansknecht, zn. van Kornelis en Immetje Castricum.

d. Petrus, geb. Sassenheim 7 juni 1823, arbeider, † Sassenheim 26 nov. 1894.

e. Elisabeth, geb. Sassenheim 18 okt. 1824, boerenmeid, tr. Voorhout 7 juli 1850 Gerardus van der Meij, geb. Lisse 13 okt. 1826, boerenknecht, zn. van Pieter en Antje van Besu.

f. Arie, geb. Sassenheim 3 dec. 1826, bouwmansknecht, tr. Warmond 5 mei 1853 Margaretha Boot, geb. Oegstgeest 1824, dr. van Cornelis en Maartje van der Werf.

g. Johannes, geb. Sassenheim 1829, metselaar, tr. Steenwijkerwold 16 mei 1868 Trijntje de Vries, geb. Steenwijk 1843, dr. van Hannes en Rensje Schippers.

h. Anna, geb. Sassenheim 3 juli 1830, † ald. 3 juli 1830.

i. Anna, geb. Sassenheim 28 sept. 1831, † ald. 30 dec. 1831.

 

 

24. Simon Kooij, geb. Zoeterwoude 1794, metselaarsknegt wonende No.54, † Leiden 20 okt. 1859, tr. Leiderdorp 5 nov. 1824 Simon Kooy, 30 jaar, metselaars knegt, wonende en geboren te Soeterwoude, meerderjarige zoon van Jan Arysz Kooij overleden te Soeterwoude en Pietertje Barendrecht hierbij tegenwoordig en hare toestemming gevende, met Trijntje Marbus, 23 jaar, dienstbaar geboren en wonende te Leijderdorp, meerderjarige dochter van Gijsbert Marbus en Johanna Kramer beiden overleden. Getuigen Mr. Jan Adolf Liegler te Soeterwoude, Johannes van Tilburg 34 jaar landman te Soeterwoude, Cornelis Marbus 49 jaar, Mr.Knegt bij een Kalkbrander en Cornelis Marbus 40 jaar, veldwachter beiden ooms der bruid, wonende te Leijderdorp.

25. Trijntje Marbus, geb. Leiderdorp 8 maart 1801, † vóór 1859.

 

Uit dit huwelijk:

a. Arie , geb. Zoeterwoude 27 aug. 1825, † ald. 4 okt. 1835.

b. Johanna Maria, geb. Zoeterwoude 17 aug. 1827, † ald. 17 jan. 1828.

c. Arie, zie 12.

d. Johanna, geb. Zoeterwoude 2 maart 1831, † Loosduinen 29 jan. 1901.

e. Gijsbertus, geb. Leiden 21 juni 1833, † Zoeterwoude 8 aug. 1834.

f. Simon, geb. Leiden 18 juni 1834, tr. Voorschoten 13 aug. 1858 Zuijderduijn, Maria Jacoba, geb. Katwijk 1836.

g. Gijsje, geb. Zoeterwoude 3 april 1837, † ald. 28 mei 1837.

h. Petronella, geb. Zoeterwoude 2 maart 1838, † ald. 24 okt. 1839.

i. Jan Arie, geb. Zoeterwoude 1840, † Loosduinen 6 dec. 1864.

j. Gijsbertus, geb. Zoeterwoude 24 maart 1842, tr. Voorschoten 10 febr. 1865 Gerritsen, Hendrika, geb. Velsen 1837.

k. Pieter, geb. Zoeterwoude 14 dec. 1843, † ald. 14 febr. 1845.

 

 

26. Herman Heindrich Beukenholdt, geb. Lienen, Münsterland D. 31 mei 1798, arbeider, † Voorschoten 19 april 1847, tr. Sloten NH 8 mei 1830

27. Jacomijntje de Vroomen, ged. Nieuwer-Amstel, NG kerk 26 jan. 1806, † Voorschoten 4 april 1870.

Uit dit huwelijk:

a. Elizabeth, zie 13.

b. Herman Hendrik, geb. Delft 1835, arbeider, metselaar, † Voorschoten 29 dec. 1892.

c. Cornelis Beukenholdz, geb. Delft 1838, tr. Voorschoten 13 nov. 1864 Gijsberta Johanna van Meurs.

d. Jacomina Beukenholt, geb. Delft 11 april 1840, † Oegstgeest 1 febr. 1885, tr. Rijnsburg 9 april 1863 Glasbergen, Pieter, geb. Rijnsburg 1838.

e. Maria Fredrica, geb. Voorschoten 23 juli 1843.

f. Naatje, geb. Voorschoten 31 juli 1846.

 

 

28. Johannes Pieter Schmal, ged. Voorburg 8 sept. 1793, schilder, † Voorburg 17 jan. 1871, tr. Voorburg 24 febr. 1822 getuigen Dingeman Franciscus Schmal 27 jaar Zadelmaker, broeder der druidegom, Alexander Karel Schmal 24 jaar tuinman, broeder en Anthony Leendert Schmal 23 jaar Metselaar, goede bekende bruid

29. Johanna Jacoba Beuker, geb. Rijswijk 17 okt. 1802, † Voorburg 21 dec. 1886.

Uit dit huwelijk:

a. Johannes, geb. Voorburg 12 sept. 1822, † ald. 13 dec. 1822.

b. Gerardus Hendrik, geb. Voorburg 2 nov. 1823, tr. Voorburg 2 mei 1847 Anke Fleury, geb. Wadenoijen 23 juli 1815, dr. van Hendrik en Catharina van Lith.

c. Catharina, geb. Voorburg 2 sept. 1825, † Den Haag 7 okt. 1914, tr. Voorburg 13 mei 1849 Arnoldus Camferman, geb. Den Haag 26 jan. 1820, † ald. 8 juni 1906, zn. van Jacob en Elisabeth van Zeeland.

d. Johannes, zie 14.

e. Willem Hendrik, geb. Voorburg 22 nov. 1830, arbeider, † Voorburg 10 juli 1894, tr. Voorburg 6 nov. 1863 Grietje Verlaan, geb. Bodegraven 30 jan. 1839, † Voorburg 17 juni 1921, dr. van Gerrit en Marrigje Oostrom.

f. Jaantje, geb. Voorburg 21 dec. 1833, tr. Voorburg 26 okt. 1856 Gerardus van der Spiegel, geb. Stompwijk 20 nov. 1829, zn. van Adrianus en Dirkje van der Linden.

g. Johanna Jacoba, geb. Voorburg 19 nov. 1836, † Den Haag 19 nov. 1925, begr. Den Haag, Oud Eikenduinen 23 nov. 1925, tr. Voorburg 22 april 1866 Pieter Jacobus Thierry, geb. Voorburg 1835, kruidenier, brood- en banketbakker aan de Loosduinseweg 255, † Den Haag 1923, zn. van Johannes Martinus en Neeltje de Vet en wedr. van Francina Schmal.

h. Johannes Pieter, geb. Voorburg 6 aug. 1839, † ald. 29 sept. 1864.

i. Levenloze tweeling zoon, geb. Voorburg 30 sept. 1843.
j. Levenloze tweeling zoon, geb. Voorburg 30 sept. 1843.

 

 

30. Gijsbert(us) Alblas, geb. Langerak 17 febr. 1808, † Veur 7 juli 1883, tr. 2e Voorschoten 28 april 1848 Marijtje van der Kwaak, geb. Rijnsburg 1817, dr. van Derk en Geertje de Keijzer; tr. 1e Groot Ammers 12 maart 1830

31. Elizabeth Zwijnenburg, geb. Graveland 14 febr. 1809, ged. Giessendam Peursum 26 febr. 1809, † Veur 14 jan. 1847.

Uit dit huwelijk:

a. Grietje, geb. Groot Ammers 31 aug. 1830, tr. Veur 20 sept. 1848 Oudshoorn, Arie, geb. Veur 1826.

b. Bartje, zie 15.

c. Leendert Alblas, geb. Groot Ammers 28 dec. 1833.

d. Gijsbert, geb. Veur 5 juni 1835, † Mijdrecht 13 febr. 1931, tr. Mijdrecht 28 april 1869 de Graaff, Klazina, geb. Mijdrecht 1829, † vóór 1931.

e. Neeltje, geb. Veur 8 dec. 1836, † ald. 30 maart 1839.

f. Adriana, geb. 2 maart 1838, † Veur 5 sept. 1838.

g. Adriana, geb. Veur 15 maart 1839, † ald. 2 juli 1841.

h. Cornelis, geb. Veur 25 maart 1840, † ald. 20 juni 1840.

i. Nicolaas, geb. Veur 12 jan. 1842, tr. Wassenaar 2 mei 1875 van der Niet, Alida, geb. Noordwijkerhout 1854.

j. Elisabeth, geb. Veur 5 juli 1843, † ald. 5 aug. 1848.

k. Neeltje, geb. Veur 20 mei 1844, † ald. 30 april 1848.

l. Levenloos kind, geb. Veur 5 jan. 1847.

 


Generatie VI

32. Andreas Dr(i)esen, ged. Hamont, België 20 nov. 1737, bierbrouwer van brouwerij ’het Lam’ te Dordrecht, † Leiden 7 april 1798, begr. Leiden, Valkenbolwerk 14 april 1798, tr. 1e (ondertr. Dordrecht 28 juli) 1763 Elisabeth Luyten, geb. Well, † omstr. 1765, dr. van Jan Baptist; tr. 2e Schiedam 16 mei 1773

33. Allegonda Jacobusse [Alida] Smeets [Smets, Smits], ged. Best 28 aug. 1744, † Leiden 18 nov. 1829, begr. Leiden, Zijlpoort 23 nov. 1829.

 

Uit dit huwelijk:

a. Johanna, geb. na 1773, begr. Leiden, Valkenbolwerk tussen 13 en 20 dec. 1783.

b. Andries, geb. na 1773, begr. Leiden, Valkenbolwerk tussen 13 en 20 mei 1797.

c. Helena Driesse(n), ged. Leiden, in de RK St. Jorissteeg 16 jan. 1778, tr. Leutner, Gregorius Frederik.

d. Jacobus, ged. Leiden, in de RK St. Jorissteeg 18 sept. 1780 (tweeling met Petrus), goudsmidsknecht, † Leiden 19 juni 1849, begr. Leiden, Zijlpoort 25 juni 1849, tr. Leiden 24 juli 1811 Groen, Alida Catharina, ged. Leiden 3 dec. 1785, winkelierster, † Leiden 2 juni 1847, begr. Leiden, Zijlpoort 4 juni 1847.

e. Petrus [Pieter] (tweeling met Jacobus), zie 16.

f. Anna, ged. Leiden, in de RK St. Jorissteeg 2 nov. 1783.

 

 

34. Joannes Baptist [Jan] van den Hoed, geb. Gouda vóór 1754, ald. 10 maart 1802, tr. 1e Gouda 15 aug. 1779 Pieternella van Willigen, ged. Gouda, RK kerk 9 maart 1754, dr. van Govert en Judith de Heem; tr. 2e (ondertr. Gouda 30 sept.) Oudewater okt. 1786 Johannis van den Hoed weduwnaar geboren en wonende alhier met Neeltje Vergeer JD, geboren in de Lange Linschoten en wonende te Oudewater. Acte van betoog afgegeven om in oktober te Oudewater te trouwen.
35. Neeltje [Cornelia] Vergeer, geb. Lange Linschoten, ged. Oudewater, Utr. in de RK kerk 10 sept. 1766, Gouda 7 maart 1832.

Uit dit huwelijk:
a. Johanna,
zie 17.
b. Cornelia Alletta, ged. Gouda 14 juli 1790, dienstbode, tr. Gouda 3 nov. 1819 Verbruggen, Jan Baptist, geb. Gouda 1758, timmermansknecht.
c. Bartholomeus, geb. omstr. 1793, kuipersknecht.
d. Lambertus, ged. Gouda 19 mei 1793, kuipersknecht, Gouda 28 juni 1826, tr. Gouda 6 mei 1818 Hulskes, Maria, geb. Culemborg 1792.
e. Andreas [Andries], ged. Gouda 28 juni 1795, kleermakersknecht, Leiden 28 febr. 1859, tr. 1e Gouda 13 nov. 1816 Verzijl, Helena, geb. Gouda 1794, ald. 6 okt. 1819; tr. 2e Leiden 3 juni 1824 Beukers, Johanna, ged. Loenen 24 april 1776, tapster, Leiden 21 nov. 1845.
f. Everdina Joanna, ged. Gouda 23 dec. 1797, tr. Bodegraven 2 mei 1823 Joannes Streng, ged. Reeuwijk 16 nov. 1799, zn. van Cornelis en Jannigje Straver.

 

36. Pieter Philippusz Huijberts [Heijsbertse], ged. Leiden 13 aug. 1749, † na 1805, tr. (ondertr. Leiden 1 mei) 1778 getuigen zijn moeder Anna Tegelaar en haar zuster Anthonia van Hulsen

37. Elisabeth van Hulsen, geb. Groningen omstr. 1750, † Leiden 20 juli 1805, begr. Leiden, Valkenbolwerk 27 juli 1805.

Uit dit huwelijk:

a. Johanna, ged. Leiden, in de Hooglandsche kerk 25 maart 1779, † 17 april 1779, begr. Leiden, Papegaaijs Bolwerk 24 april 1779.

b. Pieter, zie 18.

 

 

38. Joannes [Jan] Willemse Beerendonk, ged. Leiden, in de RK Kuipersteeg 10 mei 1738, Bouwman te Warmond,, tr. Leiden, in de RK St. Kuipersteeg (ondertr. Leiden 4 juli) 1766 Jan Willemse Beerendonk van Leyden, bouwman te Warmond, geass. met zijn vader Willem Beerendonk van Warmond, met Catharina Godefruins Smits van Oegstgeest, wonende Marendijk op de tweede bleyk, geass. met haar moeder Petronella Truur wonende idem.
      39. Catharina Godefruins [Caatje] Smits alias Smets, geb. Oegstgeest omstr. 1746, † Warmond 1800.

Uit dit huwelijk:

a. Francisca Petronella, geb. Warmond, ged. Sassenheim 10 juli 1767, tr. Cornelis van Rijn.

b. Petronilla, geb. Warmond, ged. Sassenheim 10 nov. 1769, † Oegstgeest 28 dec. 1840, tr. Warmond 28 april 1793 Leonardus van Noort, geb. 1760, † 1810.

c. Willemeijntje Berendonk, geb. Warmond, ged. Sassenheim 24 nov. 1771.

d. Johanna [Jannetje] Berendonk, geb. Warmond, ged. Sassenheim 28 maart 1773, † Warmond 23 febr. 1830, tr. Warmond 20 mei 1798 Leendert de Groot.

e. Catharina, geb. Warmond, ged. Sassenheim 18 juli 1775.

f. Jan Berendonk, geb. Warmond, ged. Sassenheim 29 juli 1777.

g. Wilhelmus Berendonk, geb. Warmond, ged. Sassenheim 26 juli 1779.

h. Wilhelmina, zie 19.

i. Matheus Berendonk, geb. Warmond, ged. Sassenheim 14 maart 1786.

j. Cornelis, geb. Warmond, ged. Sassenheim 25 sept. 1788.

 

 

40. Cornelis Ariensz van der Klugt, ged. Sassenheim, RK 2 jan. 1743, tr. Lisse 9 mei 1779 : Cornelis Arisse van der Klugt JM gebooren te Sassenheijm, en woonende alhier te Lisse ende Cornelia Arisse Egmond JD gebooren te Voorhout en mede alhier woonende.

41. Cornelia Ariesse van Egmond, geb. Voorhout, ged. Sassenheim 14 febr. 1753, Vogelenzang 12 dec. 1840.

Uit dit huwelijk:
a. Jannetje, geb. Bloemendaal 1781, ald. 1 maart 1832, tr. Arie van der Hulst.
b. Arie, geb. Bloemendaal 1783, ald. 3 aug. 1826.
c. Cornelis Cornelisz,
zie 20.
d. Neeltje, geb. 1795, Bloemendaal 25 mei 1815.

42. Jacob van Schooten, geb. Bennebroek, ged. Vogelenzang 4 juli 1757, begr. Bennebroek 18 april 1801, tr. 2e Vogelenzang 4 okt. 1789 Antje Zwanenburg, ged. Lisse 6 mei 1768, begr. Bennebroek 16 mei 1801; tr. 1e Overveen 3 april 1785

43. Henderijntje van Walrave, begr. Overveen 12 aug. 1788.

Uit dit huwelijk:

a. Catharina Jacobs, geb. 1785, tr. Dirk Cornelisz Paardekooper, geb. Hillegom, ged. Vogelenzang 4 jan. 1778, aardwerker, † Haarlem 25 okt. 1828.

b. Petronella Jacobs, zie 21.

 

44. Petrus [Pieter] van Schagen, † omstr. 1797, tr. Hillegom 3 maart 1788

45. Petronella [Pieternella] Bronsgeest, ged. Sassenheim 18 aug. 1766, † na 1801, tr. 2e Hillegom 4 febr. 1798 Hendrik Kennik, geb. Hillegom 1770.

 

46. Leendert Jansz Paardekooper, ged. Oegstgeest 7 sept. 1752, † ald. 11 jan. 1809, tr. Oegstgeest 11 mei 1780

47. Marijtje Cornelis Schrama, ged. Lisse 19 maart 1750, † Oegstgeest 21 maart 1808.

Uit dit huwelijk:

a. Jannetje, ged. Oegstgeest 28 april 1781, † Sassenheim 12 juni 1814.

b. Lijbje, ged. Oegstgeest 14 maart 1782, † Warmond 5 april 1839, tr. Oegstgeest 15 mei 1813 Kouwenhoven, Mathijs Hermansz.

c. Cornelis, ged. Oegstgeest 8 sept. 1783, begr. ald. 10 okt. 1783.

d. Cornelia, ged. Oegstgeest 13 febr. 1785, † Zoeterwoude 28 mei 1815.

e. Anna, ged. Oegstgeest, in de RK kerk 5 aug. 1786.

f. Adriana, ged. Oegstgeest 11 jan. 1788, † vóór 1789.

g. Adriana Leenderts [Ariaantje], zie 23.

h. Cornelia, ged. Oegstgeest sept. 1791, † vóór 1795.

i. Antje, ged. Oegstgeest, in de RK kerk 22 jan. 1794, begr. Oegstgeest 3 febr. 1794.

j. Jan, ged. Oegstgeest 16 juni 1795, dagloner, † Sassenheim 2 maart 1859, tr. Sassenheim 11 mei 1828 van Driel, Seimetje Franse.

 

48. Joannes Arend [Jan Ariesz] Kooij, geb. Hazerswoude? omstr. 1740, † Zoeterwoude 18 sept. 1801, tr. 1e (ondertr. Hazerswoude 28 maart) 1772 Antje Binnendijk, ged. Koudekerk 12 sept. 1745, † vóór 1790; tr. 2e Zoeterwoude 15 okt. 1790

49. Pietertje Barendrecht alias Petronella Barendregt, geb. Ouderlands Ambagt, bij Zwijndrecht 1751, werkster, † Zoeterwoude 27 dec. 1847.

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik, geb. 1790, metselaarsknegt, † na 1847.

b. Arend, geb. 1791, kurassier, † Utrecht, Militair ziekenhuis 13 dec. 1823.

c. Simon, zie 24.

d. Gerrit, geb. Zoeterwoude 1799, timmermansknecht te Hazerswoude, tr. Koudekerk 27 febr. 1825 van der Vis, Susanna.

e. Maria [Maartje], geb. omstr. 1800, † vóór 1854.

 

50. Gijsbert Marbus, ged. Leiderdorp 12 april 1772, kalkbrandersknegt aan de Zuidcingel No.383 te Leiden, 1815 - puinvaarder aan de Zijdgracht No.328, 1817 - kalkbrander 1813-, † Leiden 29 mei 1817, tr. 2e na 1809 Trijntje van der Kwaak, † Voorschoten 29 sept. 1810; tr. 3e Leiden 24 juni 1812 Geertrui Kramer, ged. Zoeterwoude 7 dec. 1773; tr. 1e Leiderdorp (ondertr. Leiden 18 april) 1800) Gysbert Marbus jongeman van Alphen (!) getuigen zijn vader Machiel Marbus te Leiderdorp en haar nicht Maria Lagalie.
51. Johanna Cramer, geb. Leiden, † Voorschoten 3 mei 1809.

Uit dit huwelijk:

a. Trijntje, zie 25.

b. Anthonij, geb. Voorschoten 1803, † Leiden 10 maart 1817.

c. Maria Johanna, geb. Voorschoten 31 maart 1806, tr. Zoeterwoude 13 dec. 1846 Vogelenzang, Daniel Wilhelmus, geb. Leiden 29 maart 1824, scheepmaker.

 

52. Herman Heindrich Bokenholt, geb. Duitsland, Colon. (kolonist-boer) in Lienen, D., † Lienen 2 jan. 1821, tr. Lienen, Münsterland D.

53. Sophia Elisabeth Bollman, geb. Duitsland, † Lienen, D. 19 okt. 1817.

 

54. Cornelis de Vroome, ged. Amsterdam, Zuiderkerk 2 maart 1768, Teinturier (wolverver - droogkuiser - verver), Nieuwer-Amstel 4 juni 1813,37 tr. 1e Anna Wessels, vóór 1797; tr. 3e na 1806 Dorothea Sophia Wilhelmina Rees, na 4 juni 1813; tr. 2e Amsterdam (ondertr. 27 jan.) 1797)
55. Jakemijntje [Jacomeijntje] Vol(l)enga alias Vollinga, ged. Amsterdam, Noorderkerk 3 juli 1768, molenaarster 1796-, Amstelveen, begr. Nieuwer Amstel 19 dec. 1806, tr. 1e (ondertr. Amsterdam 10 aug.) 1792 Hendrik Langelaan, geb. Amsterdam 1766, molenaar aan molen de Valk bij de Raampoort, houtzaagmolenaar en eigenaar voor de helft aan t Blauwe Hart en Jonge Hert, Amsterdam vóór 18 aug. 1796, zn. van Cornelis.

Uit dit huwelijk:

a. Neeltje, ged. Amsterdam, Nieuwe Kerk 3 dec. 1797, † Amsterdam 11 aug. 1866.

b. Johanna, ged. Amsterdam, Oude kerk 1 mei 1800.

c. Cornelis, geb. Sloten NH 1804, schilder, † Amsterdam 25 maart 1854.

d. Jacomijntje, zie 27.

 

56. Johannes Schmal, ged. Voorburg 10 jan. 1762, brievenbesteller, † Voorburg 23 mei 1811, tr. Delft, Gasthuiskerk 12 aug. 1792

57. Catharina de Groot, ged. Zierikzee 7 dec. 1768, postmeesteresse, Distributrice der Brieven der Gemeente, † Voorburg 27 juli 1844.

Uit dit huwelijk:

a. Johannes Pieter, zie 28.

b. Dingeman Franciscus, ged. Voorburg 28 sept. 1794, zadelmaker, wagenmaker, † Voorburg 12 aug. 1876, tr. Voorburg 30 nov. 1832 Clara Breedveld, geb. Rijswijk 27 febr. 1812, † Voorburg 28 maart 1891, dr. van Jacob en Jannetje Hogervorst.

c. Nicolaas Willem, ged. Voorburg 9 okt. 1794, boekhandelaar, † Zierikzee vóór 1849, tr. Voorburg 14 mei 1820 Helena Renaud, ged. Voorburg 7 sept. 1794, † Op de Wester Oceaan, op ’t schip Schoonverbond 14 maart 1831, dr. van Johannes en Sanderijntje Verhard.

d. Alexander Karel, ged. Voorburg 10 dec. 1797, Commisionair, timmerman, † Den Haag 25 maart 1878, tr. Voorburg 8 maart 1835 Johanna Elisabeth Brouwer, geb. Deventer 3 april 1803, † Voorburg 23 april 1851, dr. van Jannus en Willemina Aasink.

e. Anthonie Leendert, ged. Voorburg 10 febr. 1799, tapper, loodgieter, metselaar, † Voorburg 4 april 1860, tr. Den Haag 16 aug. 1820 Alberdina Kats, geb. Zwolle 1797, † na 1860, dr. van Jan en Roelofjen Veldhuis.

f. Adriana Katharina, geb. Voorburg 29 dec. 1800, begr. ald. 8 juni 1801.

 

 

58. Gerrit Jacobsz Beuker, geb. Duitsland 1765, tuinman, † vóór 1853, tr. Rijswijk 29 maart 1795 Gerrit Beuker jm van Duitsland, wonende te Rijswijk met Arijaantje Hartkoorn jd van Rotterdam, wonende Goudsche Cingel.

59. Arijaantje Hartkoorn, geb. Rotterdam, aan ’t Oosteinde, ged. Rotterdam 23 aug. 1767, † Voorburg 12 sept. 1854.

Uit dit huwelijk:

a. Jacob Willem Frederik, ged. Rijswijk 18 okt. 1795, tuinman, † Voorburg 20 dec. 1853.

b. Levenloze zoon, geb. Rijswijk 3 juni 1797, begr. 6 juni 1797.

c. Anna, ged. Rijswijk 20 mei 1798, † Delft 8 juni 1871.

d. Willem, ged. Rijswijk 7 sept. 1800.

e. Johanna Jacoba, zie 29.

f. Gerardus Hendrik, ged. Rijswijk 1 maart 1805, timmerman, † Den Haag 18 febr. 1870.

g. Willem Hendrik, ged. Voorburg 13 maart 1808, † Den Haag 13 aug. 1889.

h. Hendrik, geb. Voorburg 3 maart 1811, † ald. 17 febr. 1823.

 

60. Gijsbert [Gijs] Alblas, ged. Langerak 15 mei 1785, arbeider, bouwman te Langerak, † Langerak 25 nov. 1849, tr. 2e Langerak 3 juli 1825 Jannigje den Rade, geb. Andel 10 nov. 1776, † Langerak 17 febr. 1853, dr. van Jan Jacobse en Marrigje Nederberg; tr. 1e Brandwijk 19 okt. 1806

61. Grietje den Toom, ged. Brandwijk 19 nov. 1780, † Langerak 30 mei 1823.

Uit dit huwelijk:

a. Gijsbert(us), zie 30.

b. Klasina, geb. 1809, † Langerak 9 april 1817.

c. Marigje, geb. Langerak 13 nov. 1811, † Ameide 23 juni 1846, tr. Ameide 23 maart 1830  Kouwenhoven, Leendert, geb. Ameide 26 nov. 1805.

d. Arie, geb. Langerak 9 jan. 1814, † ald. 13 mei 1814.

e. Arie, geb. Goudriaan 19 maart 1815, † Langerak 4 dec. 1886, tr. Langerak 9 febr. 1849  Zwijnenburg, Neeltje, geb. Langerak 4 juni 1802, † ald. 14 nov. 1870, dr. van Arie en Sijgje Demper.

f. Gerrigje, geb. Goudriaan 2 dec. 1816.

g. Klaas, geb. Langerak 9 dec. 1818, † ald. 22 april 1822.

 

62. Leendert Zwijnenburg, ged. Groot Ammers 9 juni 1765, † ald. 19 nov. 1826, tr. vóór 1804

63. Baartje Hogendoorn, geb. Reeuwijk, ged. Stolwijk 31 juli 1774, † Nieuwpoort 12 juli 1813.

Uit dit huwelijk:

a. Batje Hoogendoorn, ged. Reeuwijk 3 aug. 1802, tr. Ilpendam 12 mei 1833 Jan Vars, geb. Ilpendam 12 sept. 1801.

b. Cornelis, geb. Groot Ammers 24 okt. 1804, ged. Giessendam 4 nov. 1804, tr. Utrecht 14 sept. 1836 Jannigje van Straalen, geb. Bunnik 1813, dr. van Hendrik en Jannigje Otto.

c. Neeltje, geb. Giessendam Peursum 31 jan. 1806.

d. Teunis, geb. Giessendam Peursum 28 juni 1807.

e. Elizabeth, zie 31.

f. Adriana, geb. Nieuwpoort 28 febr. 1812.

 


Generatie VII

64. Matthias [Mathijs, Matheus, Mattheas] Driesen, geb. Bocholt, bij Hamont in Belgisch Limburg vóór 1710, bierbrouwer? te Dordrecht 1760-, begr. Budel 22 dec. 1775, tr. 1e Hamont, België 17 febr. 1726 Anna Maria van den Bistheuvel; tr. 2e Hamont, België 3 febr. 1734 Getuigen Godefridus Umens en Catharina Nijssens.
65. Anna Maria Christianus Joosten, ged. Hamont, België 13 aug. 1711, † na 1753.

Uit dit huwelijk:

a. Anna Maria Dresen, ged. Hamont, België 27 nov. 1733, † ald. vóór 1736.

b. Anna Maria Dresen, ged. Hamont, België 13 april 1735, † vóór 1753.

c. Andreas, zie 32.

d. Henricus, ged. Hamont, België 13 aug. 1739, † vóór 1745.

e. Christiaan, ged. Hamont, België 15 maart 1741, † ald. vóór 1743.

f. Adrianus, geb. Hamont, België omstr. 1742, landbouwer te Budel, begr. Budel 22 febr. 1785.

g. Christiaan, ged. Hamont, België 9 jan. 1743, † vóór 1751.

h. Henricus Driessen, ged. Budel, NB 7 juli 1745.

i. Matijs, geb. Budel, NB 1747, begr. ald. 3 nov. 1747.

j. Petrus Driessen, ged. Budel, NB 19 juni 1749.

k. Christianus Driessen, ged. Budel, NB 19 sept. 1751, begr. Budel 15 okt. 1795.

l. Anna Maria Driessen, ged. Budel, NB 16 okt. 1753.

 

 

66. Jacobus Bartholomeus Smeets [Smets, Smits], geb. Peer, Belgisch Limburg na 1719, begr. Best 18 febr. 1783, tr. (ondertr. Oirschot 22 sept.) Best 27 okt. 1743 Jacobus Smeets minderjarige Jongeman geboortig binnen de Stadt Peer en omtrent een half jaar hier gewoont hebbende, bruid als Helena Willems van den Boom, weduwe van Jacobus Corstiaan Habraken, geboortig en woonagtig van ende binnen de Vrij en Heerlijkheid van Oirschot. Huwelijksafkondiging te Oirschot op 22 en 29 september en 6 oktober 1743.
Huwelijk vindt plaats op 27 oktober te Best, alwaar foutief genoteerd wordt; Bruidegom als Jacobus Bartholomeus Smeets, bruid als Helena Jacobus Houbraken [de naam van haar overleden man].

67. Helena Willems van den Boom, ged. Best 8 mei 1706, begr. ald. 24 juli 1753, tr. 1e Jacobus Christianus Houbraken, ged. Best 5 april 1705, zn. van Christianus Lambertus en Joanna Jacobus van Laerhoven; hij hertr. Best 6 juni 1728 Helena Willems van den Boom, alias Ho(u)braken, Helena Jacobus.

Uit dit huwelijk:

a. Allegonda Jacobusse [Alida], zie 33.

b. Jacobus Smeets, ged. Best 1 maart 1748.

 

 

68. Lambertus van den Hoed, tr. 2e Catharina van Krimpen; tr. 1e
69. Johanna de Liefde.

Uit dit huwelijk:
a. Joannes Baptist [Jan],
zie 34.
b. Johannes Wilhelmus, ged. Gouda, RK kerk 14 jan. 1758.

 

70. Andries Vergeer, geb. Roosendaal vóór 1713, Lange Linschoten 26 maart 1768, tr. 1e Haastrecht 9 juli 1730 Mechteltje Leenderts Onclaar, begr. Lange Linschoten 10 juli 1749; tr. 2e Benschop 23 aug. 1750

71. Cornelia Paulus van Vliet, ged. Oudewater, Utr. in de RK kerk 25 nov. 1724, Linschoten 24 nov. 1766.

Uit dit huwelijk:
a. Paulus, ged. Oudewater 7 juli 1751, Snelrewaard 27 febr. 1832, tr. Margje Versteegt.
b. Sijmen, ged. Oudewater 8 maart 1753.
c. Cornelia, ged. Oudewater 30 mei 1754, Zwammerdam 27 nov. 1828, tr. Jan Langerak.
d. Neeltje [Cornelia],
zie 35.

 

72. Philippus Eijsbers [Huijsbers], ged. Leiden 27 juni 1726, tr. (ondertr. Leiden 27 juni) 1749 getuigen zijn moeder Marijtje de Pon en haar moeder Anna Pardoe

73. Joanna Tegelar [Tegelaar], ged. Leiden, in de RK St. De Zon 6 nov. 1724.

 

74. Casper Francen van Hulsen, geb. Kampen?.

 

76. Wilhelm Beerendonk alias van Berendonck, geb. Finen, Kleef D., Mr. Broodbakker te Leiden, tr. 2e Leiden 3 febr. 1742 Maria van den Bos; tr. 1e Leiden 26 mei 1731 (kerkelijk Leiden, in de RK St. Kuipersteeg ) Willem Beerendonk van Finen bij Kleeff, Mr. Broodbakker wonende Donkersteegh te Leiden, geass. met zijn bekende Joost Trog met Francine Mouris van Leyden wonende Utregtese Veer, geass. met haar moeder Stijntje Lammerts. RK Trouwboek; Wilhelm Beerendonck met Francisca Mounis, getuigen Agnes Jans en Maria Kleuters.

77. Francijntje [Francine, Francisca] Mori, Mouris alias Maurus, ged. Leiden, in de RK St. De Zon 30 sept. 1708, † vóór 1742.

Uit dit huwelijk:

a. Christina, ged. Leiden, in de RK Kuipersteeg 29 maart 1734, tr. Leiden 16 april 1768 Laurens van Lidt.

b. Jacobus, ged. Leiden, in de RK Kuipersteeg 19 febr. 1737.

c. Joannes [Jan] Willemse, zie 38.

 

 

78. Godefridus Smeets alias Smits, Smets,, ged. Venlo, Limburg 13 febr. 1716, blekersknecht, † na 1 dec. 1766, tr. 1e Leiden 23 jan. 1745 (kerkelijk Leiden, in de RK Kuipersteeg ) Pieternella Baten; tr. 2e Leiden 19 juni 1745 (kerkelijk Leiden, in de RK Kuipersteeg ) Godefridus [Sevryn] Smit weduwnaar van Pieternel Baate, wonende Maredijk met Pieternel Truye van Weert, wonende te Heemstede.

79. Petronella [Pieternel] Truye, Truur alias Truijen, geb. Weert, † na 1 dec. 1766.

Uit dit huwelijk:

a. Catharina Godefruins [Caatje], zie 39.

b. Joannes Smeets, ged. Leiden, in de RK Kuipersteeg 12 nov. 1750.

 

 

80. Arie Cornelisse van der Klugt alias Cluft, geb. Langeveld (bij Noordwijkerhout), tr. Noordwijk 22 jan. 1730 Ary Cornelisz van der Cluft JM op Langeveld met Jannetie Schalk vande Horst JD alhier.

81. Jannetje Schalks, geb. Horst (bij Noordwijk).

Uit dit huwelijk:
a. Cornelius van der Klugt, ged. Noordwijkerhout, in de RK kerk 18 okt. 1730, begr. Noordwijkerhout 30 mei 1731.
b. Cornelius Ariens, ged. Sassenheim 7 okt. 1735.
c. Maria Ariens, ged. Sassenheim 28 dec. 1737.
d. Jacobus Arisse, ged. Sassenheim 21 dec. 1739, tr. (ondertr. Sassenheim 14 april) 1764 Martina Pieters van der Bijl, ged. Noordwijk 11 nov. 1745.
e. Cornelis Ariensz,
zie 40.

 

82. Adrianus [Arij] Arijensz van Egmond, ged. Veur, RK kerk 24 okt. 1721, begr. Lisse mei 1797, tr. 2e Voorhout 9 mei 1762 Marijtje Dirks Raephorst, ged. Wassenaar 4 sept. 1731; tr. 1e Sassenheim 9 mei 1745

83. Neeltje Willems Hoekman, geb. 1720, † Sassenheim vóór 9 mei 1762.

Uit dit huwelijk:

a. Arend, geb. Lisse, ged. Lisse, RK 18 maart 1746.

b. Cornelia, ged. Sassenheim 2 sept. 1747, begr. ald. febr. 1752.

c. Johannes, geb. Voorhout, ged. Sassenheim 22 nov. 1748, † ald. 25 okt. 1813, tr. Sassenheim 18 mei 1794 Stijntje Frans van der Poel, ged. Noordwijk 24 aug. 1766, † ald. 11 sept. 1838.

d. Antje, geb. Voorhout, ged. Sassenheim 21 jan. 1750.

e. Lena, geb. Voorhout, ged. Voorhout 15 jan. 1752.

f. Cornelia Arijens, zie 41.

g. Maria, geb. Voorhout, ged. Sassenheim 12 febr. 1755, † ald. 12 febr. 1755.

h. Antonia, geb. Voorhout, ged. Sassenheim 8 april 1756, † Noordwijk 16 mei 1784, tr. Noordwijkerhout? omstr. 1775 Cornelis Fransz Leiden.

i. Wilhelmus, geb. Voorhout, ged. Sassenheim 30 okt. 1757.

j. Cornelis, geb. Voorhout, ged. Sassenheim 3 juni 1759, † ald. 1795, tr. Lisse 13 nov. 1785 Willemijntje Hendriks Wesselaer.

k. Antonius, geb. Voorhout, ged. Sassenheim 25 febr. 1760.

 

84. Cornelis [Knelis] Sijmens van Schooten, geb. Bennebroek, ged. Vogelenzang, in de RK kerk 24 nov. 1724, landbouwer, † De Zilk, begr. Hillegom 27 maart 1787, tr. 1e Lisse 7 jan. 1748 Antje Jeroens Warmerdam, geb. Noordwijkerhout, † vóór 1752; tr. 3e Bennebroek 17 nov. 1776 Maria Dirks Verlaan, begr. Lisse 19 aug. 1799; tr. 2e Lisse 26 nov. 1752

85. Pieternella Jacobs van der Horst, geb. Bennebroek, ged. Vogelenzang 2 april 1730, † Bennebroek, begr. Hillegom 15 mei 1766.

Uit dit huwelijk:

a. Cornelia [Neeltje], geb. Hillegom, ged. Vogelenzang, in de RK kerk 3 okt. 1753, † Noordwijkerhout 12 nov. 1825.

b. Antje, geb. De Zilk, ged. Vogelenzang 28 mei 1755.

c. Sijmon, geb. Bennebroek, ged. Vogelenzang 19 aug. 1756, † Vogelenzang, Bloemendaal 8 febr. 1818, tr. Lijsje van Velsen.

d. Jacob, zie 42.

e. Jan, geb. Bennebroek, ged. Vogelenzang 5 juli 1758, † Haarlem 16 maart 1831, tr. Haarlem 16 maart 1821 Catharina Jans Spruijt, geb. Hillegom 1765, † Haarlem 21 mei 1824.

f. Maria, geb. Bennebroek, ged. Vogelenzang 14 aug. 1759.

g. Cornelis, geb. Bennebroek, ged. Vogelenzang 17 aug. 1761, boer, ws eerste pachter van ’Twistduin’ in Noordwijkerhout, † Noordwijkerhout 28 dec. 1825, tr. Antje van Brugge, geb. 1768.

h. Cornelia, geb. Bennebroek, ged. Vogelenzang 16 nov. 1763.

i. Knelis, geb. Bennebroek, ged. Vogelenzang 1 jan. 1765, † Haarlem 18 sept. 1829, tr. Schoten 4 mei 1794 Marijtje Dirks Kleybroek, geb. 1771.

j. Digna, geb. Bennebroek, ged. Vogelenzang 20 mei 1766, † Noordwijkerhout 16 sept. 1847, tr. Noordwijkerhout 12 mei 1793 Hannes Wijnands, geb. 1763.

 

90. Engel Floorisz Bronsgeest, ged. Sassenheim 14 mei 1740, † na 31 juli 1776, tr. Sassenheim (ondertr. 13 juli) 1765 Engel Flooriz Bronsgeest JM van Sassenheim met Maartje Jacobz Swaanenburg, weduwe van Jan Walraven. Uit het eerste huwelijk had Maartje 7 kinderen geboren te Sassenheim tussen 1756 en 1763, waarvan 3 overleden.

91. Maartje Jacobs Zwaanenburg, geb. Voorhout, tr. 1e Sassenheim 1754 Jan Willemsz Walraaven, † vóór 1764.

Uit dit huwelijk:

a. Petronella [Pieternella], zie 45.

b. Johanna, ged. Sassenheim 14 juli 1769, † na 8 nov. 1795.

 

 

92. Jan Pietersz Paardekooper, ged. Noordwijk 27 febr. 1710, begr. Oegstgeest 4 febr. 1764, tr. 1e Oegstgeest 28 april 1737 Geertje Leenderts Kerkvliet, † 1737; tr. 2e Oegstgeest 15 juni 1738

93. Antje Leenderts Sonnevelt, geb. Oegstgeest sept. 1714, begr. ald. 20 juni 1786.

Uit dit huwelijk:

a. Cornelia, ged. Oegstgeest 31 okt. 1738, † ald. 2 dec. 1819, tr. Oegstgeest 1 dec. 1770 de Winter, Pieter Jansz.

b. Cornelis, ged. Oegstgeest 13 nov. 1739.

c. Diewertje, ged. Oegstgeest 3 nov. 1740, † ald. 1 sept. 1808, tr. Oegstgeest 18 febr. 1770 de Hoog, Jacob Jansz.

d. Pieter, ged. Oegstgeest 29 dec. 1741, † Leiden 25 april 1801, tr. Oegstgeest 17 mei 1767  Westgeest, Marijtje Rochus.

e. Cornelis, ged. Oegstgeest 29 jan. 1743, † vóór 1746.

f. Anna, ged. Oegstgeest 13 april 1745, † vóór 1757.

g. Cornelis, ged. Oegstgeest 4 april 1746, † vóór 1747.

h. Cornelis, ged. Oegstgeest 18 mei 1747, † vóór 1748.

i. Cornelis, ged. Oegstgeest 26 aug. 1748, † vóór 1750.

j. Cornelis, ged. Oegstgeest 8 febr. 1750, † Leiden 10 okt. 1805, tr. van der Zon, Willemijntje.

k. Helena, ged. Oegstgeest 28 aug. 1751.

l. Leendert Jansz, zie 46.

m. Marijtje, ged. Oegstgeest 3 febr. 1754, † ald. 14 nov. 1827, tr. Leiden 29 maart 1788 Ammerlaan, Jan Cornelisz.

n. Gerritje, ged. Oegstgeest 13 aug. 1755, † ald. 10 juni 1832, tr. Noordwijk 12 mei 1788 van der Hulst, Pieter Jacobsz.

o. Anna, ged. Oegstgeest 6 okt. 1757, begr. ald. 29 juni 1792, tr. Oegstgeest 28 jan. 1787  Ruijgrok, Klaas Jansz.

 

94. Cornelis Laurensz ’s Gravenmade [Schrama], ged. Lisse 8 juni 1713, bouwman, begr. Lisse 16 jan. 1776, tr. 2e Lisse 6 febr. 1763 N.N. van der Schilden, Aaltje Sijmons, geb. De Kaag, begr. Lisse 17 april 1783; tr. 1e omstr. 1741

95. Lijsbeth Willemsdr Rietveld, geb. Voorhout 1721, begr. Lisse 18 juni 1759.

Uit dit huwelijk:

a. Geurtje, ged. Lisse 14 maart 1741, begr. ald. 13 dec. 1780, tr. Langeveld, Dirk Pieterse.

b. Willem, ged. Lisse 20 nov. 1743, † ald. 16 juli 1822, tr. (ondertr. Lisse 1 nov.) 1782 van Steijn, Grietje Jans.

c. Ariaantje, ged. Lisse 23 febr. 1744, begr. ald. 9 juni 1772.

d. Laurens, ged. Lisse 10 febr. 1747, daggelder, arbeider, † Lisse 25 dec. 1828, tr. Voorhout 5 mei 1776 de Haas, Trijntje.

e. Agatha, ged. Lisse 21 jan. 1749, tr. Zandvoort, Jan Pieters, geb. Heemstede 1748.

f. Marijtje Cornelis, zie 47.

g. Maria, ged. Lisse 9 aug. 1751.

h. Cornelia, ged. Lisse 5 april 1753.

i. Pieternelletje, ged. Lisse 24 okt. 1754, begr. ald. 18 aug. 1801, tr. Heemskerk, Jan Leendertsz.

j. Pieter, ged. Lisse 10 dec. 1755, † ald. 9 dec. 1826, tr. omstr. 1806 van der Klugt, Grietje Dirks, ged. Lisse 30 juli 1769, † ald. 1 mei 1812.

k. Johannes, ged. Lisse 1 jan. 1758.

 

100. Michiel Marbus, ged. Leiderdorp 13 okt. 1737, tr. (ondertr. Leiderdorp 4 mei) 1764

101. Trijntje Jasperse van Gelderen, geb. Kaag, ged. Alkemade 3 mei 1742.

Uit dit huwelijk:

a. Jan, ged. Leiderdorp 3 maart 1765, tr. (ondertr. Leiden 6 febr.) 1789 van Schaik, Rozina, geb. Bodegraven.

b. Jasper, ged. Leiderdorp 23 nov. 1766, tr. (ondertr. Leiderdorp 20 april) 1792 van der Schroef, Ariaantje, ged. Alphen aan de Rijn 8 juni 1772.

c. Marijtje, ged. Leiderdorp 2 april 1769, † vóór 1774.

d. Gijsbert, zie 50.

e. Marijtje, ged. Leiderdorp 2 okt. 1774.

f. Cornelis, ged. Leiderdorp 15 dec. 1776, tr. (ondertr. Leiderdorp 19 mei) 1805 Spaanderman, Antje, ged. Katwijk 15 maart 1778.

g. Magteld, ged. Leiderdorp 20 juni 1779, tr. (ondertr. Alphen aan de Rijn 7 juni) 1805 Boef, Arij.

h. Paulus, ged. Leiderdorp 29 febr. 1784, tr. (ondertr. Leiden 22 aug.) 1806 van der Helm, Adriana, ged. Alphen aan de Rijn 18 febr. 1782.

 

102. Anthonie Cramer, tr. Leiden

103. Aaltje Roevrooij.

 

108. Willem de Vroom(e), ged. Amsterdam, Westerkerk 29 april 1731, verver, tr. 2e Amsterdam 15 april 1774 Neeltie Froon; tr. 1e Amstelveen 20 mei 1764 Willem de Vroome van A’dam, gerformeerd oud 33 jaren woont onder Amstelveen geass. met sijn moeder Anna Bonser met Clara Walters van A’dam 25 jaren op de Braak, ouders doot, geass. met haar moeij Grietje Pet.

109. Klara Walters, ged. Amsterdam, Noorderkerk 28 dec. 1738, begr. Amsterdam, Heiligeweg en Leidse kerkhof 21 jan. 1774.

Uit dit huwelijk:

a. Cornelia, ged. Amsterdam, Amstelkerk 4 mei 1766.

b. Cornelis, zie 54.

c. Giertje, ged. Amsterdam, Nieuwezijdskapel 17 nov. 1769.

d. Michiel, ged. Amsterdam, Westerkerk 11 aug. 1771.

e. Joachim, ged. Amsterdam, Amstelkerk 11 okt. 1772.

 

110. Wobbe Vollega alias Volenga / Vollinga, ged. Amsterdam, Amstelkerk 22 febr. 1742,70 zaagmolenaarsknegt aan de mole de Baluwe Kalkoen buijten de Weeteringspoort opt Mennoniete Eijland, begr. Amsterdam, Heiligeweg en Leidse kerkhof 17 nov. 1776, tr. (ondertr. Amsterdam 17 juni) 1763 Wobbe Vollega van A’dam, Geref. oud 24 jaren buijten de Raampoort geass. met sijn vader Gerbrand Vollega & Aaltje Hart van A’dam oud 19 jaren buijten de Zaagmolenpoort geass. met haar vader Jan Hart.

111. Aaltje Hart, ged. Amsterdam, Noorderkerk 27 sept. 1744, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 28 april 1782.
Uit dit huwelijk:

a. Gerbrant Vollenga, ged. Amsterdam, Noorderkerk 13 juni 1764.

b. Johanna Vollenga, ged. Amsterdam, Noorderkerk 22 juni 1766.

c. Jakemijntje [Jacomeijntje], zie 55.

d. Aaltije Vollinga, ged. Amsterdam, Noorderkerk 9 sept. 1770.

e. Jansie Vollega alias Vollinga, ged. Amsterdam, Westerkerk 19 dec. 1773.

f. Jan Vollega, ged. Amsterdam, Westerkerk 3 sept. 1775.

 

 

112. Johannes Pieter Schmal alias Smaal, geb. Den Haag 1728, † Voorburg 28 febr. 1814, tr. Voorburg 25 febr. 1753

113. Adriana van Galen, ged. Voorburg 28 okt. 1725, † ald. 25 april 1804.

Uit dit huwelijk:

a. Johannes Franciscus, ged. Den Haag, Nieuwe Kerk 8 juni 1751, tr. Hendrijna Smits.

b. Maria Cornelia, ged. Den Haag, Groote Kerk 24 sept. 1752.

c. Nicolaas, ged. Voorburg 2 dec. 1753.

d. Johanna Geertruy, ged. Voorburg 7 sept. 1755, † 29 dec. 1812, tr. Den Haag 17 okt. 1784 Cornelis van der Meer.

e. Willem, ged. Voorburg 12 sept. 1756.

f. Carolina, geb. Voorburg 25 nov. 1757, ged. Voorburg, Waalse Kerk 4 dec. 1757, † vóór 1758.

g. Karolina, ged. Voorburg 12 nov. 1758.

h. Carel Alexander, ged. Voorburg 16 maart 1760.

i. Johannes, zie 56.

j. Jacoba, ged. Voorburg 29 jan. 1764, begr. ald. 23 juli 1772.

k. Leendert Wouter, ged. Voorburg 6 okt. 1765, kleermaker, tr. Voorburg 27 mei 1792 Catharina Hameijer, geb. 1748, † Voorburg 1 okt. 1822, dr. van Caspar en N.N. Elisabeth Gerritsen.

l. Elisabeth Schmal, ged. Voorburg 3 aug. 1767, begr. ald. 13 aug. 1767.

m. Wijnandus, ged. Voorburg 16 juli 1769, † vóór 1825, tr. Voorburg 14 nov. 1790 Caetje de Jager.

n. Jacobus, ged. Voorburg 25 okt. 1772.

 

 

114. Dingeman (de) Groot, geb. Zierikzee [of Vlaardingen] omstr. 1738, † 1773, tr. Zierikzee 11 mei 1761

115. Catharina den Blaauwen alias de Zwaane, ged. Zierikzee 30 sept. 1736.

Uit dit huwelijk:

a. Catharina, zie 57.

b. Dina de Groot, ged. Zierikzee 6 okt. 1773, † Voorburg 29 april 1820, tr. Voorburg 12 febr. 1804 Leendert Jacobus van Ettinger.

 

 

118. Aart Hartkoorn, geb. Rotterdam, bij de Koolse Molen, ged. Rotterdam 8 jan. 1736, scheepmaker aan de Goudse Cingel, † Rotterdam 15 mei 1811, tr. Rotterdam 3 juni 1766

119. Anna van Valkenburgh, ged. Overschie 23 nov. 1738, † Rotterdam, in’t Stadsarmenhuys 29 mei 1815.

Uit dit huwelijk:

a. Arijaantje, zie 59.

b. Cornelia, ged. Rotterdam 18 febr. 1770, † ald. 13 jan. 1819.

c. Aaltje, ged. Rotterdam 18 okt. 1772, begr. ald. 25 nov. 1772.

d. Arij, geb. op de Goudsche Cingel, ged. Rotterdam 30 jan. 1776, timmermansknecht, † na 1818, tr. Rotterdam 29 jan. 1809 Cornelia Broekhuysen.

 

120. Gijsbert Petersz Alblas, geb. Groot Ammers, ged. Langerak 25 dec. 1754, † na 1788, tr. Groot Ammers 30 nov. 1777

121. Marigje Frederiksdr Marelis, ged. Meerkerk 25 okt. 1750, † Langerak 3 juli 1814, tr. 2e na 1788 Michiel van Wijk, geb. 1744, † Langerak 18 maart 1814.

Uit dit huwelijk:

a. Pieter, ged. Langerak 11 nov. 1781, arbeider, bouwman, † Langerak 9 dec. 1839, tr. Langerak 29 dec. 1805 Emmigje Schippers.

b. Gijsbert [Gijs], zie 60.

c. Lijsbet, geb. Langerak 1788, † Schoonhoven 2 jan. 1820, tr. Schoonhoven 21 nov. 1819 Pieter Kuijlenburg, geb. Nieuwpoort 1800, zn. van Adrianus en Pieternella Niekstel. Lijsbet Alblas, 31 jaar, geb. Langerak, Vader bruid Gijs Alblas, Moeder bruid Marrigje Mazelus; Grootouders bruid Peter Alblas en Gerrigje Eikelenboom.

 

122. Arie Cornelisz den Toom, ged. Ottoland 24 maart 1751, † Vuilendam 3 maart 1821, tr. Noordeloos 28 maart 1777

123. Klasina Rietveld, ged. Noordeloos 17 juni 1753, † Brandwijk 14 febr. 1833.

Uit dit huwelijk:

a. Kornelis, ged. Brandwijk 22 febr. 1778.

b. Grietje, ged. Brandwijk 7 nov. 1779, begr. ald. 19 nov. 1780.

c. Grietje, zie 61.

d. Kornelia, ged. Brandwijk 13 jan. 1782, tr. Molenaarsgraaf 9 mei 1812 Willem de Wit.

e. Herber, ged. Brandwijk 23 mei 1784.

f. Hilligje, ged. Brandwijk 4 dec. 1785.

g. Bastiaan, ged. Brandwijk 12 nov. 1786.

h. Adriaan, ged. Brandwijk 20 april 1788, begr. ald. vóór 6 april 1790.

i. Adriaan, ged. Brandwijk 14 april 1790.

j. Maria, ged. Brandwijk 28 juni 1791.

k. Ariaantje, ged. Brandwijk 17 nov. 1793.

l. Arie, ged. Brandwijk 22 febr. 1795, † Hoornaar 11 dec. 1862, tr. Hoornaar 27 april 1822 Neeltje de Mik, geb. 1795.

m. Matthijs, ged. Brandwijk 19 mei 1799, tr. Brandwijk 13 april 1825 Annigje Dirks Verheij, geb. Wijngaarden 14 jan. 1799.

 

124. Cornelis Zwijnenburg, ged. Streefkerk 4 dec. 1718, tr. Groot Ammers 1744

125.Lijsbeth Jansd Klei(j)n, ged. Streefkerk 27 aug. 1724.


Generatie VIII

128. Andreas Aerts Driesen, ged. Neerpelt 31 okt. 1684, † Hamont, België omstr. 1739, tr. Hamont, België 19 jan. 1710

129. Joanna Willems Cuppens [Kuppens], ged. Hamont, België 21 sept. 1687, begr. ald. 5 mei 1749.

Uit dit huwelijk:

a. Matthias [Mathijs, Matheus, Mattheas], zie 64.

b. Anna Aerts, ged. Hamont, België 30 okt. 1710.

c. Joannes Aerts, ged. Hamont, België 7 sept. 1712.

d. Henricus Aerts [Driesen], ged. Hamont, België 24 sept. 1714.

e. Petrus Aerts, ged. Hamont, België 9 mei 1718.

f. Wilhelmus Aerts Driesen, ged. Hamont, België 28 okt. 1720, tr. 1e Hamont, België 5 juni 1748 Catharina Jacobs, ged. Hamont, België 25 mei 1727, begr. ald. 4 mei 1750, dr. van Joannes en Helena Neven; tr. 2e Hamont, België 4 juli 1752 Wilhelmina Boonen.

g. Joanna Aerts, ged. Hamont, België 13 mei 1723.

h. Arnoldus Driesen alias Dries Aerts, ged. Hamont, België 13 febr. 1725, tr. Hamont, België 16 jan. 1753 Maria Anna Bull, ged. Hamont, België 22 nov. 1719, begr. ald. 16 jan. 1753, dr. van Arnoldus en Petronella Staels.

 

130. Christianus Joosten, ged. Hamont, België 16 april 1656,, begr. Hamont, België 9 april 1720, tr. 1e Hamont, België 11 mei 1688 Anna Stevens Houben, ged. Hamont, België 22 mei 1654, begr. ald. 29 okt. 1704; tr. 2e Hamont, België 1706

131. Henrica Adriaens Geffkens, geb. Hamont, België 1670, † Budel, NB 1731.

 

134. Wilhelmus Henricus van den Boom, begr. Best 2 dec. 1743, tr. Best 19 jan. 1698

135. Maria Henricus Huijskens, ged. Best 22 dec. 1677, begr. Oirschot, op de Kerkhof 27 juni 1724.

Uit dit huwelijk:

a. Maria, ged. Best 20 febr. 1698.

b. Joanna, ged. Best 22 dec. 1699.

c. Joannes, ged. Best 9 mei 1702.

d. Henricus, ged. Best 3 maart 1704.

e. Helena Willems, zie 67.

f. Adrianus, ged. Best 28 juli 1708.

g. Jacoba, ged. Best 8 okt. 1711.

h. Godefridus, ged. Best 24 dec. 1713.

i. Josephus, ged. Best 12 jan. 1722.

 

140. Gijsbert Vergeer, geb. Oudewater?, begr. Haastrecht 17 jan. 1725, tr. Haastrecht 10 nov. 1697

141. Neeltje Cornelisdr Honcoop van der Swaan, Roosendaal, begr. Haastrecht 8 febr. 1736.

Uit dit huwelijk:
a. Sijmon, begr. Woerden 23 april 1739, tr. Woerden 7 okt. 1731 Lijsbeth Janse van der Aa.
b. Pieter, na 1736.
c. Aart, Roosendaal, begr. Haastrecht 22 febr. 1777, tr. Oudewater? 10 nov. 1737 Gertrudis Steven Stekelenburg, ged. Oudewater 23 dec. 1711, begr. Haastrecht 11 nov. 1779.
d. Krijn, ged. 1699, 1743.
e. Cornelis, ged. 1702.
f. Cornelia, geb. 1706, Roosendaal, begr. Haastrecht 11 mei 1708.
g. Adrianus, ged. Oudewater 15 jan. 1710, Burgemeester van Lange Linschoten, begr. Linschoten 5 april 1768, tr. Vlooswijk 28 okt. 1738 Cornelia Pieters van de Stal.
h. Gulielmus, ged. Oudewater 1 juli 1712.
i. Andries,
zie 70.
j. Cornelia Vergeer, ged. Oudewater 29 sept. 1713, begr. ald. 21 febr. 1753, tr. Linschoten 17 febr. 1737 Cornelis Lobbe.

142. Paulus Jansz van Vliet, tr. Wonende Oudewater
143. Cornelia Cornelis Wiborg [Wildenburch].

Uit dit huwelijk:
a. Johanna van Vliet. Getuige op 23-12-1797 bij doop Everdina Joanna van den Hoed (geb. 1797) [zie
35,VI]
b. Aletta van Vliet, tr. vóór 1790 Michiel van Genderen. Getuige op 14-07-1790 bij doop Cornelia Alletta van den Hoed (geb. 1790) [zie
35,II]
c. Cornelia Paulus,
zie 71.

 

144. Pieter Eijsbers, ged. Leiden 12 jan. 1692, tr. (ondertr. Leiden 23 okt.) 1716 getuigen zijn vader Joseph Isberts en haar behuwd zuster Maria van der Jagt

145. Maria Du Pon alias De Pon, geb. Leiden omstr. 1696.

Uit dit huwelijk:

a. Marijtje Eijsbers, ged. Leiden 2 maart 1718, tr. (ondertr. Leiden 4 juni) 1745 Jan Lagarde, ged. Leiden 14 april 1720.

b. Jannetje Eijsbers, ged. Leiden 24 april 1720.

c. Pietertje Eijsbers, ged. Leiden 16 okt. 1722.

d. Joanna Eijsbers, ged. Leiden 17 nov. 1723.

e. Joannes Eijsbers, ged. Leiden 17 nov. 1723.

f. Philippus, zie 72.

g. Pieter Eijsbers, ged. Leiden 11 sept. 1729, tr. Leiden 24 jan. 1749 Stijntje den Erm.

 

146. Gerardus Tichelaer alias Gerrit Tegelaar, ged. Leiden, in de RK St. Jorissteeg 23 jan. 1701, droogscheerder, tr. Leiden 19 dec. 1722 Gerrit Tegelaar van Leyden, Beroep droogscheerder, geass. met ziijn moeder Aeltje van de Bosch, beide wonende Middelstegragt met Bruid Catharina van den Bergh van Leyden wonende Vestestraat geass. met haar zuster Maria van den Bergh wonende St.Jacobsgragt. RK Trouwboek; Bruidegom als Gerardus Tegelaar, Bruid als Catharina van den Bergh, testes Cecilia van der Ruijt et Catharina Cuijpers.

147. Catharina Boulijn alias Boulas, van den Berg], geb. Leiden.

Uit dit huwelijk:

a. Alida Tecgijlar [Tegelaar], ged. Leiden, in de RK St. De Zon 2 maart 1723.

b. Joanna, zie 73.

c. Catharina Tegelaer, ged. Leiden, in de RK Bakkersteeg 16 okt. 1726.

d. Maria Tegelaer, ged. Leiden, in de RK Bakkersteeg 14 nov. 1728.

e. Joannes Tegelaer, ged. Leiden, in de RK Bakkersteeg 17 jan. 1730.

f. Hendricus Tegelaar, ged. Leiden, in de RK Bakkersteeg 2 febr. 1732.

g. Gerardus Tegelaer, ged. Leiden, in de RK Bakkersteeg 14 juni 1734.

h. Gerardus Tegelaer, ged. Leiden, in de RK Bakkersteeg 3 sept. 1735.

 

 

152. Beerendonk, Willem. Wonende te Finen, bij Kleef Duitsland

 

 

154. Jacobus de Morij alias Mouris, Mourits, Mori, Mauritz, Muis, geb. Leiden omstr. 1670, drapier, begr. buiten Leiden 6 april 1725, tr. 1e vóór 1691 Catharina Sipeli [Sepplei], † Leiden na 10 febr. 1702; tr. 2e Leiden 19 juni 1705 Jacobus Mouris weduwnaar van Catharina Sipeli, wonende orangiegragt geass. met zijn bekende Guiljaam Baas, met Christina Lammerts van Amsterdam, wonende Jan vossensteegh geass. met haar zuster Sibilla Lammerts idem. Weduwnaar heeft 1 kind [van de 5 uit eerste huwelijk].

155. Christina Stephana Lammerts [Stijntje] Somers, geb. Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

a. Catharina Maurits, geb. Amsterdam omstr. 1706, tr. Leiden 27 jan. 1736 Berendonk [Berndonk], Jan (zie 152,b).

b. Jacobus de Mauritz, ged. Leiden, in de RK St. De Zon 26 aug. 1707.

c. Francijntje [Francine, Francisca], zie 77.

 

 

160. Cornelis van der Klugt alias Cluft, vermeld als Pieckenier Cors Cornelisz van der Cluft weerbare man in 1672, wonende Dwers Kerckstraet te Noordwijk.

 

164. Arij Pietersz [Adriaan, Andries] van Egmond, geb. omstr. 1693, tr. Voorhout 24 mei 1718

165. Cornelia Pieters Hensbroek.

Uit dit huwelijk:

a. Grietje Ariens, geb. 1718.

b. Pieter, geb. 1719, tr. Marijtje Cornelis Ruijg.

c. Agniesje Ariens, ged. Veur 19 april 1720, † Noordwijk 20 juli 1792, tr. Lisse 12 mei 1748 Maarten Claasz van der Linden, ged. Lisse 13 nov. 1726, † ald. 18 sept. 1776.

d. Adrianus [Arij] Arijensz, zie 82.

e. Angelus Adrianusz, ged. Veur 21 okt. 1722.

f. Johannes Adrianusz, ged. Veur 26 sept. 1723.

g. Laurentius Arnoldusz, ged. Veur 10 nov. 1724.

h. Hermanus Arnoldusz, ged. Veur 10 febr. 1726.

 

166. Willem Hoekman. Wonende omgeving Sassenheim.

 

168. Sijmen Jansz van Schooten, ged. Vogelenzang 8 mei 1684, duinmeijer, landbouwer, † Bennebroek omstr. 1736, tr. Bennebroek 12 dec. 1728

169. Cornelia [Neeltje] Hendriks van Westerhoven, geb. Bennebroek, ged. Vogelenzang 5 okt. 1696.

Uit dit huwelijk:

a. Knelia.

b. Geertje.

c. Geertje.

d. Martije.

e. Willem.

f. Hendrik.

g. Hendrik.

h. Maria [Marijtje], geb. Noordwijkerhout, ged. Noordwijkerhout, in de RK kerk 30 jan. 1717.

i. Jan, ged. Vogelenzang 24 juli 1721, tr. Bennebroek 29 dec. 1754 Kaatje Visser.

j. Cnelia, ged. Noordwijkerhout, in de RK kerk 9 okt. 1723.

k. Cornelis [Knelis] Sijmens, zie 84.

 

170. Jacob Cornelisz van der Horst, tr.

171. Antje Pieters Strijbos.

Uit dit huwelijk:

a. Caatje Jacobs.

b. Pieternella Jacobs, zie 85.

 

180. Floris Engelsz Bronsgeest, ged. Lisse 6 april 1709, tr.

181. Johanna Leenderts van Tol, ged. Lisse 23 april 1710.

Uit dit huwelijk:

a. Catharina, ged. Lisse 11 aug. 1730, begr. ald. 26 aug. 1732.

b. Petronella, ged. Sassenheim 15 sept. 1731, † na 1756.

c. Catharina, ged. Lisse 20 nov. 1732, tr. (ondertr. Lisse en Sassenheim 2 nov.) 1759 Pieter Paulusz van Rhoon, ged. Lisse 22 sept. 1734.

d. Aantje, ged. Lisse 1 febr. 1734.

e. Engel Florisz, ged. Lisse 11 aug. 1735, begr. ald. 2 okt. 1735.

f. Engel Florisz, ged. Lisse 18 sept. 1736, † vóór 1740.

g. Leendert Florisz, ged. Lisse 18 okt. 1738, tr. Pieternel Huijgs van der Winden, ged. Sassenheim 19 nov. 1745.

h. Engel Floorisz, zie 90.

i. Petrus Florisz, ged. Sassenheim 14 aug. 1741, tr. Pieternel Pieters Bredero, ged. Lisse 28 febr. 1738, begr. ald. juni 1794.

j. Anna, ged. Sassenheim 28 april 1743.

k. Cornelia, ged. Sassenheim 28 maart 1745, tr. Hillegom 7 aug. 1768 Jan Woutersz van der Reep, geb. Hillegom, ged. Vogelenzang 19 sept. 1737, tuinder, slager, begr. Lisse jan. 1787.

l. Nicolaa, ged. Sassenheim 1 okt. 1747, tr. Hillegom 7 aug. 1768 Hendrik Baltesz van de Stocke.

m. Wijnjte, ged. Lisse 15 juni 1749, dagloonster, † Hazerswoude 2 febr. 1824, tr. Ferdinand Ariesz Obdam.

n. Jacob Florisz, ged. Lisse 30 maart 1751, begr. ald. okt. 1781, tr. Jannetje Jans Zwaaneveld.

 

182. Jacob Clementsz Swanenburg, ged. Lisse 9 mei 1695, tr. Sassenheim 6 jan. 1727 beiden wonende te Voorhout

183. Grietje Jans van Beijeren alias van Westen.

Uit dit huwelijk:

a. Maartje Jacobs, zie 91.

b. Joannes Swanenburg, ged. Sassenheim 6 juli 1736.

c. Joannes Zwaenenburg, geb. Voorhout, ged. Sassenheim 9 juni 1745.

d. Jan Jacobsz Zwanenburg, geb. Voorhout, ged. Sassenheim 7 juli 1747, tr. Sassenheim 11 mei 1766 Maria Jans Eerings, geb. 1743.

e. Petrus Swaanenburg, ged. Sassenheim 31 jan. 1752.

 

 

184. Pieter Sijmens Paardekooper, geb. Noordwijk sept. 1669, tr. Noordwijk 10 mei 1693

185. Neeltje Jans van Waasdorp, geb. Noordwijk 1669.

Uit dit huwelijk:

a. Grietje, ged. Noordwijk, in de RK kerk 8 juni 1694, tr. Noordwijk 18 april 1728 Jacob Dircksz van der Schalk.

b. Teuntje, ged. Noordwijk 19 april 1696, tr. Jan Pietersz Raemsvelt.

c. Marijtje, ged. Noordwijk, in de RK kerk 7 mei 1699, begr. Hillegom 29 maart 1763, tr. 9 mei 1728 Wouter Jacobsz Kroon.

d. Simon, ged. Noordwijk, in de RK kerk 9 mei 1702, † vóór 1704.

e. Simon, ged. Noordwijk, in de RK kerk 8 dec. 1704.

f. Jan Pietersz, zie 92.

g. Pieter, ged. Noordwijk, in de RK kerk 26 juli 1713.

 

186. Leendert Jansz Sonnevelt, geb. sept. 1688, tr. Oegstgeest 18 juni 1713

187. Diewertje Cornelis Raephorst.

 

188. Laurens Jorisz ’s Gravenmade, geb. Lisse omstr. 1640, Pachtboer, Bouwman, pachter en leenman van Dever, begr. Lisse 5 juni 1732, tr. Lisse 17 mei 1711

189. Geurtje Cornelisdr van den Vogel, geb. Voorhout 1690.

Uit dit huwelijk:

a. Jannetje, ged. Lisse 23 april 1712, tr. Pieter Willemsz Vreeswijk

b. Cornelis Laurensz, zie 94.

c. Joris, ged. Lisse 12 jan. 1715, tr. Lena Jansdr de Vos.

d. Pieternel, ged. Lisse 8 okt. 1716, begr. ald. 19 maart 1772, tr. Gerrit Adriaen van Grieken.

e. Diewertje, ged. Lisse 21 aug. 1718.

f. Pieter, ged. Lisse 7 febr. 1720.

 

200. Jan Michielse Marbus, ged. Leiden 3 okt. 1715, tr. (ondertr. Leiderdorp 19 april) 1737

201. Gijsje Paulusse Geerweg.

Uit dit huwelijk:

a. Michiel, zie 100.

b. Paulus, ged. Leiderdorp 12 febr. 1741.

c. Aaltje, ged. Leiderdorp 12 juli 1744, tr. (ondertr. Leiderdorp 15 febr.) 1793 Johannis de Jong, geb. Woerden.

d. Cornelia, ged. Leiderdorp 27 nov. 1746.

 

202. Jasper Pieterse van Gelderen, kreeg rel.

203. Marijtje Krijgen van Egmond.

 

216. Cornelis de Vroom(e), geb. Amsterdam 1690, ged. Amsterdam, Westerkerk 12 mei 1690, tr. Verver, 1e Amsterdam, Wale kerk 30 jan. 1714 Anna Arents, geb. Amsterdam 1684, † vóór 1730, dr. van Anna Bremmers; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 23 maart) 1730

217. Anna Bonser, ged. Amsterdam, Amstelkerk 24 maart 1709, begr. Amsterdam, Heiligeweg en Leidse kerkhof 29 sept. 1784.

Uit dit huwelijk:

a. Willem, zie 108.

b. Catrina de Vroom(e), ged. Amsterdam, Westerkerk 22 maart 1733.

c. Cornelia de Vroom(e), ged. Amsterdam, Noorderkerk 16 nov. 1735.

 

218. Kristiaan [Christian] Walters, geb. Frederikstad, Noorwegen 1711, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 25 dec. 1747, tr. 2e (ondertr. Amsterdam 28 jan.) 1746 Alijda Comelia Mul; tr. 1e (ondertr. Amsterdam 30 nov.) 1736 Christiaan Walter van

Frederikstad oud 25 jaren, in de Houttuijnen ouders doot, geass. met Carsten Saanens & Geertruij Pett van Edam, 28 jaren op de Braak, ouders doot geass.met haar swager Isaak Jongerlingh. Getekend Christian Walter, Geertruy Pet.

219. Geertruij [Grietje] Pet(t), geb. Edam 1708, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 7 nov. 1745.

Uit dit huwelijk:

a. Jan Waelters alias Walters, ged. Amsterdam, Noorderkerk 21 aug. 1737.

b. Klara, zie 109.

c. Christiaan Wolters alias Walters, ged. Amsterdam, Eilandskerk 16 juni 1740.

d. Willem, ged. Amsterdam, Noorderkerk 10 jan. 1742.

e. Huijbert, ged. Amsterdam, Nieuwe Kerk 17 okt. 1745.

 

220. Gerbrand(us) Wobbes Vollega alias Folenga / Vollinga, ged. Leeuwarden, RK parochie Koornmarkt 23 juli 1702, tr. (ondertr. Amsterdam 1 april) 1740 Gerbrand Wobbes Vollenga van leeuwarden oud 38 jaren buijten de Uijterste poort ouders doot geass. met sijn suster Vrouke Wobbes & Jacomina Bosch van Deventer oud 21 jaar, woond alvoorn, geass. met haar moeder Johanna Theunis. Getekend Gerbrand Follenga en zij +.

221. Jacomijne Bos(ch), ged. Deventer 2 april 1719. begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 19 juli 1761.
Uit dit huwelijk:
a. Wobbe, zie 110.
b. Hendrik Wobbes Vollega, ged. Amsterdam, Noorderkerk 25 juni 1747.

 

222. Jan Hart, geb. Amsterdam 1712, houtzaagmolenaarsknecht op ’t Zaagmolenpad, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 1 febr. 1801, tr. 2e (ondertr. Amsterdam 18 jan.) 1765 Vogeltje [Vokeltje] Tiers, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 25 juni 1779; tr. 1e (ondertr. Amsterdam 12 juli) 1737 Jan Hart van Adam oud 25 jaar Buijten de Sagemoolenspoort, ouders doot geass. met sijn broeder Claas Hart & Johanna Boukes van Adam, oud 24 jaar op de Princegracht geass. met haar vader Harmanus Boukes. Getekend Jan Hart, ijohann boukes.

223. Anna [Johanna] Boukes, ged. Amsterdam, Lutherse kerk 28 jan. 1711, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 24 jan. 1762.

Uit dit huwelijk:
a. Aljee Hart, tr. Willem Wenk alias Wink.
b. Gerrit Hart, ged. Amsterdam, Noorderkerk 19 aug. 1739.
c. Gerrit Hart, ged. Amsterdam, Noorderkerk 17 maart 1743.
d. Aaltje, zie 111.
e. Anna Vrederika Hart, ged. Amsterdam, Westerkerk 22 april 1746.
f. Trijntje Hart, ged. Amsterdam, Noorderkerk 12 okt. 1749.
g. Geesje Hart, ged. Amsterdam, Noorderkerk 19 nov. 1752.
h. Hester Hart, ged. Amsterdam, Noorderkerk 2 mei 1756.

226. Jan van Galen, geb. Helmond omstr. 1681, begr. Voorburg 16 nov. 1754, tr. Helmond 14 dec. 1710

227. Maria van Sprang, ged. Voorburg 29 mei 1689, begr. ald. 3 maart 1767.

Uit dit huwelijk (16 kinderen):

a. Ariaantje, ged. Voorburg 6 juli 1711.

b. Lammert, ged. Voorburg 9 april 1713.

c. Catharina, ged. Voorburg 3 febr. 1715, begr. ald. 9 okt. 1759, tr. Voorburg 16 nov. 1732 Pieter van der Leeden.

d. Willem, ged. Voorburg 6 dec. 1716, † vóór 1718.

e. Willem, ged. Voorburg 8 mei 1718, † vóór 1723.

f. Johanna, ged. Voorburg 24 sept. 1719.

g. Alexander Karel, ged. Voorburg 11 april 1721, begr. 20 mei 1721.

h. Adriana, ged. Voorburg 21 juni 1722, begr. ald. 5 juli 1722.

i. Willem, ged. Voorburg 8 aug. 1723, begr. 24 aug. 1723.

j. Wilhelmina, ged. Voorburg 6 aug. 1724, begr. 23 aug. 1724.

k. Adriana, zie 113.

l. Willemina, ged. Voorburg 12 okt. 1727.

m. Machteltje, ged. Voorburg 10 juli 1729, begr. ald. 2 aug. 1729.

n. Willem, ged. Voorburg 13 aug. 1730, begr. 16 sept. 1730.

o. Maria, ged. Voorburg 18 mei 1732.

p. Willem, ged. Voorburg 3 april 1735, begr. ald. 2 jan. 1792, tr. Den Haag 4 maart 1759 Johanna Geertruij Schmal alias Smaal, geb. Den Haag aug. 1734, begr. Den Haag, Noorderkerkhof 6 dec. 1785.

 

230. Cornelis den Blaauwen alias Blaunen, geb. Zierikzee omstr. 1705, tr. Zierikzee 16 okt. 1730

231. Cornelia Holkom, geb. Zierikzee omstr. 1696.

Uit dit huwelijk:

a. Jacomeijntje den Blaunen, ged. Zierikzee 27 okt. 1726.

b. Cornelia den Blaunen, ged. Zierikzee 18 nov. 1734.

c. Catharina, zie 115.

d. Leendert den Blaunen, ged. Zierikzee 28 dec. 1743.

 

236. Arij Huijgen [Hartkoorn], ged. Hoornaar 21 dec. 1698, † Kerklaan onder den Ambagte van Cool, begr. Rotterdam 21 mei 1782, tr. Rotterdam 19 mei 1722 Arij Huijgen JM van Hoornaar, wonende Crooswijk met Ariaantje de Lange, weduwe van C.P. van de Bosch.

237. Ariaantje Leenderts de Lange, ged. Rotterdam 11 sept. 1695, begr. Kruiskade onder Kool 30 sept. 1773, tr. 1e Rotterdam 30 april 1715 Cornelis Pietersz van den Bosch, ged. Kralingen 24 april 1695, begr. Hillegersberg 30 sept. 1721.

Uit dit huwelijk:

a. Aeltje, ged. Rotterdam, Crooswijk 16 febr. 1723, † Rotterdam, op de Rotte bij de zwavelmakerij 10 aug. 1752, tr. Rotterdam 31 aug. 1751 Pieter van Aarssen.

b. Dirck, ged. Rotterdam, Crooswijk 8 febr. 1725, † Rotterdam, begr. Cool 5 dec. 1809, tr. Rotterdam 23 jan. 1753 Maria Neemsdaal.

c. Aegtie, geb. Schie, buyten de Delfse Poort, ged. Rotterdam 22 juni 1727, begr. Cool 1 aug. 1764, tr. Rotterdam 2 nov. 1756 Willem van Bentvelt.

d. Huijbert, geb. Schie op d’Watermole, ged. Rotterdam 2 okt. 1729, † ald. 31 jan. 1814, tr. Rotterdam 17 mei 1774 Grietje van der Straat.

e. Cornelis, geb. buiten de Delfse Poort, ged. Rotterdam 28 febr. 1732, begr. ald. 7 juni 1804, tr. Rotterdam 8 febr. 1757 Sara de Vaendel.

f. Lena, geb. op de Koolse Molen, ged. Rotterdam 11 april 1734, begr. Kralingen 29 aug. 1801, tr. Rotterdam 24 aug. 1762 Anthony Kool.

g. Aart, zie 118.

h. Maartje, geb. op de Mole bij ’t Kleine Heultje, ged. Rotterdam 27 aug. 1738, begr. Den Haag 4 april 1771, tr. 31 mei 1763 Johannes Pelkman.

i. Ariaantje, geb. op de Mole bij ’t Kleine Heultje, ged. Rotterdam 22 aug. 1741, begr. ald. 30 aug. 1790, tr. Rotterdam 24 juni 1766 Dirk van der Straat.

 

 

238. Willem van Valkenburgh, ged. Schiedam 15 jan. 1706, scheepmaker, begr. Schiebroek 10 sept. 1779, tr. Overschie 22 juli 1731

239. Cornelia Olijmans, ged. Overschie 13 juni 1706, begr. Schiebroek 20 nov. 1770.

Uit dit huwelijk:

a. Christiaen, geb. Buyte de Delfsepoort, ged. Rotterdam 13 april 1734, † Blommersdijk, Rotterdam, begr. Hilligersberg 4 jan. 1788, tr. Rotterdam 12 febr. 1771 Annitje Klapwijk.

b. Anna, zie 119.

c. Willempje, ged. Overschie 23 juli 1741, begr. Schiebroek 6 jan. 1781.

d. Claes, ged. Overschie 15 sept. 1743, begr. Hilligersberg 14 maart 1788, tr. Overschie 30 juni 1776 Eva van de Watering, geb. Capelle.

e. Anthony, ged. Overschie 16 jan. 1746, begr. Hilligersberg, in de kerk 23 april 1784.

f. Lambregt van Valkenburgh, ged. Overschie 3 nov. 1748, begr. Hilligersberg 31 jan. 1788, tr. Rotterdam 9 juli 1780 Anna Herfst.

 

240. Peter Alblas, ged. Ameide 18 nov. 1731, begr. Langerak 12 maart 1790, tr. Langerak 1753

241. Gerrigje Eikelenboom, geb. Willige - Langerak 1734, begr. Langerak 13 dec. 1790.

Uit dit huwelijk:

a. Gijsbert Petersz, zie 120.

b. Ariaantje, ged. Langerak 17 juli 1756.

 

242. Vrerick [Frederik] Gabrielsz Marelis alias Morelis, geb. Lakervelt, ged. Lexmond 11 juni 1727, tr. Lexmond 24 juli 1746 Frederik Marelis JM gebooren op Lakerveld en Lijsbet Teunis JD van Lexmond en beijde aldaar woonende.

243. Elisabeth [Lijsbet] Teunis de Ridders, geb. Lexmond 1730.

Uit dit huwelijk:

a. Marigje Frederiksdr, zie 121.

b. Gabriel Frederiksz Morelis alias Marelis, geb. Meerkerk 1751, † Ameide 26 juni 1812.

 

 

244. Cornelis Bastiaansz den Toom, ged. Ottoland 12 febr. 1719, tr. Hoornaar 5 febr. 1747

245. Cornelia Arense Verschoor, geb. omstr. 1725.

Uit dit huwelijk:

a. Fijtje den Toom.

b. Arie Cornelisz, zie 122.

 

246. Herbert Klaase Rietveld, ged. Noordeloos 8 febr. 1722, begr. ald. 2 nov. 1798, tr. Noordeloos 6 sept. 1744

247. Grietje Matijse Timmermans, geb. Noordeloos, begr. Nootdorp 2 sept. 1806.

Uit dit huwelijk:

a. Hilligje, ged. Noordeloos 4 april 1745, † vóór 1748.

b. Matteis, ged. 1746.

c. Hilligje, ged. 1748.

d. Klaas, ged. 1748.

e. Alida, ged. 1750.

f. Klasina, zie 123.

g. Klaas, ged. Noordeloos 1 febr. 1756, tr. Ameide 27 mei 1781 Marrigje Gerrits de Kruik, geb. 1761.

h. Hariaantje, ged. 1758.

i. Elisabeth, ged. 1760, † 1760.

 

248. Arij Jansz Swijnenburg, ged. Streefkerk 17 maart 1686, tr. Streefkerk 15 maart 1716

249. Aantje Cornelis Tromp.

Uit dit huwelijk:

a. Jan, ged. Streefkerk 31 jan. 1717.

b. Cornelis, zie 124.

c. Marrigje, ged. Streefkerk 2 febr. 1721, † ald. 1721

d. Marrigje, ged. Streefkerk 30 aug. 1722.  

250. Jan Ariens Kleijn, geb. Graafland 1685, tr. Streefkerk 12 april 1722

251. Meijntje Huibertsd Toom, ged. Streefkerk 16 jan. 1686.


Generatie IX

256. Henricus Aerts Driesen, geb. omstr. 1650, begr. Neerpelt, B. 7 dec. 1727, tr. Neerpelt 27 jan. 1683

257. Helena Lijskens.

Uit dit huwelijk:

a. Andreas Aerts, zie 128.

b. Maria Aerts alias Pinxten, ged. Neerpelt, B. 12 april 1690, begr. Neerpelt 15 juni 1755, tr. Neerpelt 17 jan. 1711 Michael Jansz Sengers, ged. Neerpelt, B. 25 nov. 1685, begr. Neerpelt 13 sept. 1746.

 

262. Adrianus Geffkens, geb. Budel, NB, kreeg rel.

263. Onbekende vrouw.

 

270. Henricus Henricus Huijskens, ged. Oirschot 16 april 1650, begr. Best 4 aug. 1730, tr. 2e Woensel 13 mei 1684 Maria Hendrix, begr. Best 23 jan. 1696; tr. 3e Best 1 juli 1696 Elisabetha Separts van de Ven; tr. 1e Oirschot 10 sept. 1673 Hendrick Hendrix Huijskens met Jenneken Dirck Rutten.

271. Joanna Theadorus de Cort, ged. Best 9 aug. 1643.

 

 

280. Corelis Aertsz Vergeer alias van de Geer, geb. in het landt van Vliet, begr. Oudewater 5 april 1698, tr. Oudewater 18 nov. 1650
281. Neeltje Bastiaans.
Uit dit huwelijk:
a. Gijsbert,
zie 140.
b. Gerrit Vergeer.
c. Neeltje, tr. Barent Willemsz Straver.
d. Bastiaan, ged. Oudewater 25 dec. 1652, begr. ald. 24 sept. 1727, tr. 1e Oudewater 27 jan. 1679 Annigje Gijsen t Hoen; tr. 2e Haastrecht 11 aug. 1697 Cornelia Huijgen van der Horst.
e. Pietertje, ged. Oudewater 20 juni 1655.
f. Marghen, ged. Oudewater 8 sept. 1656.

 

 

288. Joseph Eijsbers alias Isbert, Gijsbrechts, ged. Leiden 23 aug. 1665, Greinwerker, † Leiden na 24 april 1720, tr. 2e (ondertr. Leiden 6 sept.) 1692 Maria Jans van Leeuwen, geb. Leiden omstr. 1667, dr. van Jan Hendriksz en N.N. Eva Jans; tr. 1e Leiden, Waalse kerk (ondertr. Leiden 15 mei) 1688) Joseph Gysberts JM van Leyden wonende Groenehasegraft, greinwerker geass. met zijn oom Abraham Vovarck Achtergraft met Margaretha de Rousiau JD van Leyden, wonende Groenehasegraft geass. met Lysbeth Durjau haar moeder.

289. Margaretha [Margriet] de Rousseaux [de Rousiau, de Rosauw], geb. Leiden omstr. 1665, † ald. vóór 6 sept. 1692.

Uit dit huwelijk:

a. Maria Eijsbers, ged. Leiden 7 okt. 1689.

b. Pieter, zie 144.

 

 

292. Jan Teijgelaer, geb. Harten bij Wezel, Duitsland., dekenstrijker, † Leiden vóór 22 febr. 1714, tr. Leiden 10 sept. 1695 Jan Teijgelaer van Harten bij Wesel, dekenstrijker wonende Middesltegraft, geass. met zijn bekende Andries Janse met Bruid Aeltge Willems van Nimwegen, wonende Hogewoert geass. met haar bekende Alida Neuteboom.

293. Aaltje Willems van de Bosch, geb. Nimwegen [Nijmegen], † Leiden na 17 jan. 1730, tr. 2e Leiden 22 febr. 1715 Hermanus van Rhijnstroom, geb. Utrecht, spinner.

Uit dit huwelijk:

a. Wilhelmus Tergeloo [Tegelaar], ged. Leiden, in de RK St. Jorissteeg 22 nov. 1696.

b. Joannes Teeghelaer, ged. Leiden, in de RK St. Jorissteeg 16 jan. 1698.

c. Anna Teghelaer, ged. Leiden, in de RK St. Jorissteeg 3 juni 1699.

d. Gerardus, zie 146.

e. David Tegelaar, ged. Leiden, in de RK St. Jorissteeg 1 dec. 1703.

f. Antonius Tegelaar, ged. Leiden, in de RK St. Jorissteeg 5 mei 1705.

 

 

294. Boulijn alias Boulas, van den Berg. Wonende te Leiden.

 

320. Cors Cornelisz van der Cluft, geb. omstr. 1620, Bouwman te Voorhout, tr. vóór 1655
321. Jaepje Cornelisdr, vermeld als Jaepje Cornelisdr eigenaar van een huis in de Zeestraat te Noordwijk.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis,
zie 160.
b. Marijtje Cors van der Cluft, geb. Noordwijk omstr. 1660, begr. 17 juni 1745, tr. Noordwijk 26 juli 1676 Huijg Ariaensz Warmenhooven, geb. Noordwijk, Mr. Timmerman, metselaar, begr. Noordwijk 10 april 1702.

 

328. Pieter Maertensz van Egmond, geb. Zoeterwoude omstr. 1650, tr. Zoeterwoude 29 april 1675

329. Marij Arends van Phiolen.

Uit dit huwelijk:

a. Maarten Pietersz, geb. omstr. 1692, tr. Zoeterwoude 21 nov. 1717 Jannetje Leenders van Velsen.

b. Arij Pietersz, zie 164.

 

336. Jan Sijmensz van Schooten, geb. Vogelenzang omstr. 1637, landbouwer te Bennebroek, † na 1700, tr. omstr. 1669

337. Trijnje Sijmens.

Uit dit huwelijk:

a. Maria.

b. Willem.

c. Sara.

d. Johannes [Jan].

e. Sijmen Jansz, zie 168.

 

338. Heinric Bastiaensz van Westerhoven, tr. Vogelenzang 17 okt. 1688

339. Luitje Baltes.

 

360. Engel Bronsgeest, geb. Noordwijk omstr. 1667, 1696 - buyrman te Lisse, 1719 - te Voorhout, † Lisse, begr. Voorhout 22 dec. 1734, tr. Lisse 21 febr. 1696

361. Catelijntje Cornelis Florisz Soetermeer, geb. Lisse omstr. 1670, begr. Voorhout 5 mei 1738.

Uit dit huwelijk:

a. Cornelis, ged. Lisse 13 juli 1696, begr. ald. 3 febr. 1744, tr. Lisse 23 juli 1724 Marijtje Claas van Rode, ged. Lisse 25 juni 1690, begr. ald. 1 juli 1735.

b. Francijntje, ged. Lisse 16 okt. 1697, begr. ald. 26 febr. 1759, tr. Claas Maartensz van der Linden, geb. Warmond, begr. Lisse 24 sept. 1746.

c. Dirk, ged. Lisse 9 febr. 1699, tr. Voorhout 1 mei 1724 Margarita van Oostdam, geb. Noordwijkerhout 1696.

d. Gerrit, ged. Lisse 15 dec. 1700, tr. Marijtje Jans van der Plas.

e. Pieter, ged. Lisse 4 okt. 1702, tr. Voorhout 1 jan. 1741 Magteld Andries van der Aart.

f. Maartje, ged. Lisse 14 febr. 1704.

g. Agniesje, ged. Lisse 16 aug. 1705, tr. Noordwijkerhout 1 april 1731 Cornelis Duijndam, ged. Noordwijkerhout 15 nov. 1706.

h. Jan, ged. Lisse 18 april 1707, tr. Neeltje Cornelis ’s Gravendijk, geb. Voorhout.

i. Floris Engelsz, zie 180.

j. Anna, ged. Lisse 14 maart 1711, tr. Voorhout 1 mei 1735 Jan Pietersz Raamsveld, geb. Oegstgeest.

k. Maarten, geb. Hillegom omstr. 1712, turfdrager, tr. Maria Hendriks Vis, ged. Waddinxveen 12 aug. 1708.

l. Gijsje, ged. Lisse 25 maart 1714, tr. Petrus Duijndam, ged. Noordwijkerhout 15 nov. 1709.

m. Sijmen, ged. Lisse 26 okt. 1715, begr. ald. 5 mei 1759, tr. Lisse 25 nov. 1738 Sijmetje Jans IJselendoorn.

 

362. Leendert van Tol, geb. Hoogmade, begr. Lisse 23 juli 1737, tr. Lisse 10 april 1701

363. Antje van der Swet, geb. Hoogmade.

Uit dit huwelijk:

a. Leendert, ged. Lisse 6 febr. 1702, tr. Leuntje Sijmens Paardekooper.

b. Pieternel, ged. Lisse 5 nov. 1703, begr. Leiden 28 dec. 1720.

c. Pieter, ged. Lisse maart 1705, begr. ald. 10 mei 1705.

d. Antje, ged. Lisse 13 mei 1706.

e. Maria, ged. Lisse 13 aug. 1708, tr. Lisse 11 juni 1730 Jan Leendertsz Langeveld.

f. Johanna Leenderts, zie 181.

g. Aantje, ged. Lisse 25 dec. 1711, begr. 1749, tr. Cornelis van Egmond, ged. Alkemade 30 maart 1712, zn. van Aris en Annetje van Zijl.

h. Pieter, ged. Lisse 2 okt. 1713, begr. ald. 22 april 1716.

i. Jaapje, ged. Lisse 21 sept. 1715, begr. ald. 22 april 1716.

j. Jaapje, ged. Lisse 14 febr. 1717, begr. ald. 19 april 1717.

k. Marijtje, ged. Lisse 10 april 1718.

l. Jaapje, ged. Lisse 15 okt. 1719, begr. ald. 21 aug. 1748, tr. Arie Nanningsz van Obdam, geb. Velsen, begr. Lisse 25 febr. 1758.

m. Pieter, ged. Lisse 27 maart 1722, begr. ald. 31 mei 1722.

 

364. Clement Arisz Swanenburg, tr. Lisse? vóór 1695

365. Grietje Cornelis [Cnelisdr] Vrijburg, † na 20 okt. 1720.

 

368. Sijmen Jansz Paerdecooper, geb. Noordwijk 1630, tr. Noordwijk 9 okt. 1663

369. Grietje Pieters Onderwater, † Noordwijk 1681.

Uit dit huwelijk:

a. Jan, geb. Noordwijk 1666, tr. Noordwijk 1690 Trijntje Wetselaar.

b. Jacob, geb. Noordwijk 1668, tr. Noordwijk 2 mei 1700 Cornelia Leenderts Dijkzeul.

c. Pieter Sijmens, zie 184.

d. Aecht, geb. Noordwijk 1670, tr. Noordwijk 15 mei 1700 Pieter Pietersz van der Fluijt.

e. Claes, geb. Noordwijk 1671, tr. Noordwijk 3 juli 1703 Cornelia Teunisdr. Hartog.

 

376. Joris Crijnsz ’s Gravenmade, geb. Lisse omstr. 1617, bouwman, pachter van Overduin en Berkhout, begr. Lisse 22 april 1692, tr. 2e omstr. 1680 Trijntje Leenderts Erfoort; tr. 1e Lisse 28 nov. 1642

377. Catharina Leonardus Jonge Engel, geb. omstr. 1615, † omstr. 1680.

Uit dit huwelijk:

a. Laurens Jorisz, zie 188.

b. Claes, geb. omstr. 1640, † 1729.

c. Cornelis, geb. omstr. 1645.

d. Maarten, geb. Lisse vóór 1670, tr. Warmond 8 febr. 1699 Snackenbosch, Engeltje Jacobs.

e. Jan, geb. Lisse omstr. 1670, † Warmond vóór 11 febr. 1719.

 

400. Michiel Marbus [Marretiers], ged. Leiden 7 april 1680, tr. 1e (ondertr. Leiden 24 april) 1706 Josijntje Kerhoven, geb. Bleijswijk; tr. 2e Leiden 30 sept. 1713

401. Cornelia Bronswijk.

Uit dit huwelijk:

a. Jan Michielse, zie 200.

b. Cornelis, ged. Leiden 24 febr. 1718, tr. (ondertr. Leiderdorp 13 dec. 1739) van Poelgeest, Trijtje Dirks, ged. Leiderdorp 25 okt. 1716.

c. Dirk, ged. Leiderdorp 23 maart 1721, tr. Alphen 9 juni 1743 Rietvelt, Aaltje Cornelisdr.

 

432. Willem de Vroom(e), geb. Amsterdam 1646, ged. Amsterdam, Nieuwe Kerk 4 sept. 1640, blauwverver, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 14 juli 1718, tr. 1e (ondertr. Amsterdam 26 mei) 1668 Jannetje van Hops, geb. Amsterdam 1647, † vóór 1686; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 5 dec. 1686)

433. Margrieta van (der) Veen, geb. Amsterdam 1668.

Uit dit huwelijk:

a. Cornelis de Vrome, ged. Amsterdam, Westerkerk 19 dec. 1687, begr. Amsterdam, Noorderkerkhof 25 febr. 1688.

b. Elisabet de Vroome, ged. Amsterdam, Noorderkerk 8 dec. 1688, begr. Amsterdam, Noorderkerkhof 19 dec. 1689.

c. Cornelis, zie 216.

d. Elisabeth de Vrome, ged. Amsterdam, Nieuwe Kerk 3 nov. 1694.

e. Maria de Vroome, ged. Amsterdam, Zuiderkerk 7 dec. 1701.

f. Jacob de Vrome, ged. Amsterdam, Westerkerk 23 jan. 1705.

 

434. Jochem Bonser, geb. Schravenhagen [Den Haag] 1674, begr. Amsterdam, Nieuwe en Engelse Kerk 8 sept. 1721, tr. (ondertr. Amsterdam 28 aug.) 1705

435. Catrina Keukelaar alias Beukelaer, geb. Leyden, begr. Amsterdam, Nieuwe en Engelse Kerk 2 aug. 1728.

 

440. Wobbe Wobbes [Vollega alias Folenga / Vollinga], tr. Leeuwarden
441. Antie Harmans.
Uit dit huwelijk:
a. Vrouke Wobbes Vollega alias Folenga / Vollinga.
b. Gerbrand(us) Wobbes, zie 220.

442. Hendrik Jacobus Bos(ch), tr. Deventer
443. Johanna Theunis [Janna Thunissen].

446. Harmen [Harremanus] Boukes, geb. Den Ham, Zuidhorn Gr. omstr. 1686, suijkerbacker op de Prinsengracht Amsterdam, Amsterdam na 27 sept. 1744, tr. (ondertr. Amsterdam 18 april) 1710
447. Aaltje Stom(s) alias Stommen, geb. Zutphen 1683, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 4 febr. 1739.

Uit dit huwelijk:
a. Anna [Johanna], zie 223.
b. Catharina Boukes, ged. Amsterdam, Lutherse kerk 6 juli 1714, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 24 aug. 1718.
c. Aaltje Boukes, ged. Amsterdam, Lutherse kerk 26 juli 1716, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 29 nov. 1724.
d. Dirk Boukes, ged. Amsterdam, Lutherse kerk 26 juli 1716, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 21 juni 1722.
e. Margrietje [Marregrieta] Boukes, ged. Amsterdam, Lutherse kerk 19 juni 1718, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 16 jan. 1806, tr. Pieter Sjoukes.
f. Anthoni Boukes, ged. Amsterdam, Lutherse kerk 19 sept. 1721, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 18 juni 1722.

454. Carel van Sprang, geb. omstr. 1651, tr. omstr. 1682

455. Geertrui van Foreest, geb. omstr. 1657, begr. Voorburg 9 sept. 1730.

Uit dit huwelijk:

a. Ariaantje, ged. Voorburg 17 jan. 1683.

b. Leendert, ged. Voorburg 18 aug. 1686.

c. Maria, zie 227.

d. Johanna, ged. Voorburg 27 mei 1691, † vóór 1707.

e. Johannes, ged. Voorburg 10 jan. 1694.

f. Johanna, ged. Rijswijk 23 jan. 1707.

 

460. Lambregt den Blaauwen alias Blaunen, geb. omstr. 1680, tr. Zierikzee, in de NG Kerk (ondertr. Zierikzee 11 nov.) 1704

461. Dina Keijsers.

Uit dit huwelijk:

a. Catharina den Blaunen, geb. Zierikzee omstr. 1704.

b. Cornelis, zie 230.

c. Lambrecht den Blaunen, ged. Zierikzee 6 sept. 1705, † vóór 1709.

d. Lieven den Blaunen, ged. Zierikzee 6 febr. 1707, † 1751, tr. Dina van der Hagen, geb. Zierikzee.

e. Lambrecht den Blaunen, ged. Zierikzee 1 maart 1709.

f. Pieter den Blaunen, ged. Zierikzee 5 sept. 1713, † vóór 1714.

g. Pieter den Blaunen, ged. Zierikzee 23 sept. 1714.

h. Cornelia den Blaunen, ged. Zierikzee 20 maart 1716, † vóór 1719.

i. Martinus den Blaunen, ged. Zierikzee 10 aug. 1717.

j. Cornelia den Blaunen, ged. Zierikzee 30 nov. 1721.

 

462. Leendert Holkom, schoolmeester en voorzanger van de Kleine Kerk, † Zierikzee 1729, tr. Zierikzee, in de Waalse Kerk 1 okt. 1695

463. Jeanne Dijcklander.

 

472. Huig Willems [Hartkoorn], geb. omstr. 1660, tr. omstr. 1687

473. Aeltje Dirx.

Uit dit huwelijk:

a. Willem Hartkoorn, ged. Hoornaar 7 april 1688.

b. Antje Hartkoorn, ged. Hoornaar 20 maart 1689, tr. Hoornaar 24 nov. 1714 Cornelis Bastiaens de Roo.

c. Aagje Hartkoorn, ged. Hoornaar 3 dec. 1694.

d. Arij Huijgen, zie 236.

e. Berber Hartkoorn, ged. Hoornaar 31 okt. 1700, tr. Molenaarsgraaf 22 dec. 1720 Arij Gerrits van der Velde.

f. Leijntje Hartkoorn, ged. Hoornaar 11 okt. 1702, † vóór 1704.

g. Leijntje Hartkoorn, ged. Hoornaar 17 febr. 1704, begr. Rotterdam 21 nov. 1777, tr. Rotterdam 18 okt. 1735 Dirk Gijsbertsz Berkouwer.

h. Kornelis Hartkoorn, geb. omstr. 1705.

i. Aert Hartkoorn, ged. Hoornaar 18 april 1706, begr. Rotterdam 25 jan. 1785.

 

474. Leendert Ariens de Lange, geb. Alblasserdam omstr. 1660, begr. Hilligersberg 28 aug. 1706, tr. Schiedam 3 nov. 1690

475. Neeltje Sijbrechts Koper, ged. Schiedam 5 okt. 1663.

Uit dit huwelijk:

a. Maartje, geb. Rotterdam omstr. 1692, begr. ald. 8 okt. 1745, tr. Overschie 10 april 1716 Jan Claesz van Schie.

b. Arij, ged. Rotterdam 25 okt. 1693, tr. Rotterdam 22 maart 1712 Jacoba de Matere.

c. Ariaantje Leenderts, zie 237.

d. Cornelis, ged. Rotterdam, Krooswijk 26 dec. 1697, begr. Overschie 18 aug. 1734, tr. omstr. 1730 Paulijntje Paulus Oudendijk.

e. Leendert, ged. Rotterdam 27 dec. 1699, tr. Rotterdam 27 jan. 1739 Annetje Schreuders.

 

476. Anthony Willemsz van Valkenburgh, tr. omstr. 1700

477. Maertje Jans.

 

478. Claes Jacobsz Olijmans, ged. Overschie 6 maart 1667, begr. ald. 24 nov. 1729, tr. Overschie 26 dec. 1694

479. Annetie Lambreghts van Wateringen, ged. Overschie 5 juli 1671, begr. ald. 7 okt. 1747.

Uit dit huwelijk:

a. Lambreght Claesz, ged. Overschie 4 dec. 1695, † vóór 1701.

b. Anna, ged. Overschie 13 jan. 1697, begr. ald. 11 april 1764, tr. Hilligersberg 9 febr. 1721 Jan Job Pijnaker.

c. Marijtje, ged. Overschie 26 juli 1699.

d. Lambreght Claesz, ged. Overschie 30 okt. 1701, begr. ald. 19 sept. 1781, tr. Overschie 26 febr. 1730 Lisbet Kool.

e. Jacob, ged. Overschie 21 jan. 1704.

f. Cornelia, zie 239.

g. Ariaantje, ged. Overschie 2 dec. 1708, † 1753, tr. Poortugaal 31 aug. 1736 Arent de Booij.

h. Neeltje, ged. Overschie 8 febr. 1711.

i. Lijsbeth, ged. Overschie 2 juli 1713, begr. ald. 15 mei 1734.

 

480. Cornelis Petersz Alblas, ged. Langerak 15 sept. 1689, tr. 1e Ameide 25 mei 1722 Adriaantje Floris den Ruijter; tr. 2e Ameide 23 jan. 1724

481. Lijsbeth [Leijsje] Fasse Ottelander, ged. Ameide 13 dec. 1702.

Uit dit huwelijk:

a. Fas, ged. Ameide 12 sept. 1728.

b. Peter, zie 240.

c. Cornelia, ged. Ameide 6 febr. 1735.

d. Gritje, ged. Ameide 4 aug. 1740, begr. ald. 13 febr. 1795.

 

 

482. Arie Hendriksz Eikelenboom, geb. omstr. 1700, begr. Willige Langerak 1777, tr. omstr. 1725

483. Ariaantje Jillis van Vuren, geb. omstr. 1705, † Willige Langerak 1780.

Uit dit huwelijk:

a. Aalbert, geb. Willige Langerak, † 17 aug. 1803.

b. Johannes, ged. Willige Langerak 22 okt. 1730, † ald. 20 mei 1819, tr. Benschop 14 dec. 1755 Johannes Eikelenboom JM geboren en wonende Willige Langerak met Barbera Willems van der Linden JD geboren te Benschop, wonende te Rietvelt Woerden. Barber [Barbera] Willems van der Linden, ged. Benschop 14 mei 1733, † Willige Langerak 21 juni 1818, dr. van Willem Willemsz en Geertje [Geertruyd] Hendricks van Beusekom.

c. Gerrigje, zie 241.

 

 

484. Gabriel Adriaansz Marelis, geb. Lakervelt 1698, tr. Lexmond 4 mei 1727

485. Maagie Frederiks (van) Ravestijn, ged. Lexmond 19 april 1705.

Uit dit huwelijk:

a. Vrerick [Frederik] Gabrielsz, zie 242.

b. Maria Marelis, ged. Lexmond 22 jan. 1730.

 

488. Bastiaan Cornelisz den Toom, ged. Ottoland 5 aug. 1696, † vóór juli 1728, tr. Ottoland 12 dec. 1717

489. Sijchje Thomas de Quartel, ged. Noordeloos 2 juni 1697, tr. 2e Ottoland 8 aug. 1728 Arie Jacobsz Schrijver, geb. 1695.

Uit dit huwelijk:

a. Cornelis Bastiaansz, zie 244.

b. Dirk, ged. Ottoland 9 maart 1721, tr. (ondertr. Bergambacht 22 april) 1746 Stijntje Hendriks de Kock, geb. 1726.

 

492. Claas Herbertsz Rietveld, ged. Noordeloos 24 mei 1693, begr. ald. 26 nov. 1724, tr. Noordeloos 6 febr. 1718

493. Hilletje Cornelis den Dool, ged. Goudriaan 29 mei 1689.

 

494. Matijs Timmermans. Wonende te Noordeloos.

 

496. Jan Arends Swijnenburg, geb. omstr. 1665, kreeg rel.

497. Maeijke Bieseveldt.

 

502. Huibert Teunisz Toom, ged. Streefkerk 21 sept. 1654, tr.

503. Leentje Aarts.

 


Generatie X

512. Martinus Driessen alias Dreesen, geb. Bocholt, begr. Overpelt, B 29 aug. 1683, tr. Reppel, B. 25 april 1680 Joanna [Jenne] Jans Baken, ged. Overpelt, B 9 nov. 1651, begr. Genk, B. 21 juli 1711.

 

514. Theodorus Lijskens, † vóór 1714, kreeg rel.

515. Adriana, † na 1712.

 

540. Henricus Henricus Huijskens, ged. Oirschot 3 mei 1620, begr. ald. 19 aug. 1662, kreeg rel. Oirschot 1645, Adriaen Jansse van Gestel verklaart (15-4-1647) begrepen te hebben, dat Henrick Henricx Huijskens met Meriken, zijn dochter, te willen trouwen, onder voorwaarde dat genoemde Adriaen een bruidschat zalgeven. etc. Adriaen Joordens Melis verklaart (12-9-1650) ter instantie van Maeijke van Gestel, dat hij niet beter weet, dan dat Henrick Henricx Huijskens met Maeijken van Gestel in gesprek was. .
Anneken Jansse van Gestel, oud ca. 22, verklaart (19-9-1650) t.i.v. Meriken Adriaen van Gestel, dat Meriken een relatie had met Henrick Henricx Huijskens en dat Henrick ca 16 dagen voor de kermis van1649 bij haar heeft geslapen. Marijken van Gestell en haar broeder Anthonis (13-11-1651) machtigen Adam de Vogell, procureur, om te procederen tegen Henrick Henrick Huijskens. Adriaen Henricx de Corth verklaart (11-5-1652) t.i.v. Meriken van Gestel, dat Henrick Henricx Huijskens in zijn tegenwoordigheid heeft verklaard met Meriken te trouwen. Goijardt Eijmmerts en Joordaen Stockelmans verklaren (11-12-1652) t.i.v. Mariken van Gestel, dat zij van Henrick Henrick Huijskens te horen hebben gekregen, dat hij naar Duitsland ging. Sedert die tijd is hij niet meer in Oirschot gezien [bron:
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-steverink-dortmans/I5949.php ].

541. Maria Adrianus Hanssen [Maeike / Meriken] van Gestel, ged. Oirschot 4 april 1623, tr. Oirschot 5 dec. 1655 Jan Jan Gerits.

Uit deze relatie:

a. Lambertus, ged. Oirschot 10 aug. 1645.

b. Henricus Henricus, zie 270.

 

542. Theodorus Rutgerus de Cort, ged. Best 15 jan. 1613, † na 1655, tr. (ondertr. Best 2 april) Best 10 april 1641 getuige de koster der RK kerk

543. Maria Antonis van Doormalen, ged. Oirschot 30 mei 1610.

 

576. Pieter Jansz Gilbert Eijsbers alias Gijsberts, geb. Leiden, ged. Leiden, Waalse kerk 11 sept. 1644, Greinwerker, † Leiden, tr. Leiden, Waalse kerk (ondertr. Leiden 10 okt.) 1664) Pieter Gijsbertsz van Leyden greinwerker wonende Cruysstraat geass. met zijn vader Jan Gilbert ald. met Mary Favarcq van Leyden wonende Haverstraat geass. met haar meuij [tante] Anthonet de Persijn, Beestemarct.

577. Marie Favarque, ged. Leiden 22 april 1640, † ald..

Uit dit huwelijk:

a. Maria Eijsbers.

b. Joseph, zie 288.

c. Benjamin Eijsbers, ged. Leiden 4 sept. 1667.

 

579. Lysbeth Durjau. Wonende te Leiden.

 

640. Cornelis Corsz van der Cluft, Bouwman te Voorhout, † Voorhout tussen 11 mei 1666 en 17 mei 1667, tr.

641. Maertgen Jansdr Vougel, geb. Lisse? omstr. 1595.

 

656. Maerten Jansz van Egmond, geb. 1618, tr. Voorschoten 23 nov. 1636

657. Marijtje Leenders van Roon.

 

672. Sijmon Cornelisz van Schooten, geb. Vogelenzang omstr. 1593, landbouwer, Duinmeijer en Schepen van Tetterode, Aalbertsberg ende Vogelesangh, † Vogelenzang vóór 1666, tr. 1e Vogelenzang 1615 Grietge Backris; tr. 2e Vogelenzang 1636

673. Leentgen Heertjes.

Uit dit huwelijk:
a.Willem 
b.Trijntje 
c.Maerten 
d.Aeghje 
e.Marijtje 
f.Jan Sijmensz van Schooten geb. 1637 in Vogelenzang
(zie 336).  

 

720. Dirk Bronsgeest, geb. Vogelenzang, Indiëvaarder, † na 21 jan. 1691, tr. (ondertr. Amsterdam 10 nov.) 1663

721. Agniesje Starrenburg, geb. Heemstede.

Uit dit huwelijk:

a. Anna.

b. Maartje, tr. Noordwijk 19 sept. 1717 Sijmen Sijmensz Cruiysweg.

c. Joris.

d. Cornelia.

e. Engel, zie 360.

f. Sijmen, geb. Noordwijk omstr. 1670, begr. Lisse 7 sept. 1732, tr. Noordwijk 9 mei 1694 Magdaleentje Cornelis Vrijburg.

g. Cornelis, geb. Noordwijk omstr. 1680, turfdrager, begr. Amsterdam 6 jan. 1729, tr. (ondertr. Amsterdam 17 april) 1711 Jacoba Jacobs.

 

736. Jan Pietersz Paerdecooper, geb. Noordwijk 1600, tr. Noordwijk 1628

737. Aegje [Aechgen] Sijmons.

Uit dit huwelijk:

a. Pieter, geb. Noordwijk 1628.

b. Sijmen Jansz, zie 368.

c. Jacob, geb. Noordwijk 1631, tr. Jannetge Gijsen.

d. Anna, geb. Noordwijk 1632, begr. ald. 4 mei 1703, tr. van Rijn, Jan Willemsz.

e. Leuntge, geb. Noordwijk 1633, begr. ald. 20 okt. 1668.

 

738. Pieter Fransz Onderwater, tr.

739. Annetgen Claes den Boer.

 

752. Quirinus [Crijn] Claesz ’s Gravenmade, geb. Noordwijkerhout of Bennebroek, Leenman van Holland, bouwman te Lisse, begr. Lisse 6 mei 1653, tr. Lisse omstr. 1613

753. N.N. Marijtje Cornelisdr.

Uit dit huwelijk:

a. Gerrit, geb. omstr. 1613, begr. 1689.

b. Marijtje, geb. omstr. 1615, † 1644.

c. Alfertje, geb. 1616, † 1692.

d. Joris Crijnsz, zie 376.

e. Claes, geb. 1618.

f. Catharina [Trijntje], geb. 1623, † 1708.

 

800. Dionijs Hendriks Marbus [Marbis], ged. Leiden 6 febr. 1650, tr. 1e (ondertr. Leiden 22 aug.) 1670 Cornelia Jacobs; tr. 2e (ondertr. Leiden 16 april) 1677 getuigen zijn schoonvader Goosen Panhuijsen en haar moeder Maarge Cornelis

801. Marijtje Michiels Fernagu, ged. Leiden 9 juli 1651.

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik, ged. Leiden 3 okt. 1677, tr. (ondertr. Leiden 23 april) 1700 de Bije, Hester.

b. Maria, ged. Leiden 11 dec. 1678.

c. Michiel, zie 400.

d. Marijtje, ged. Leiden 25 maart 1682.

e. Cornelis, ged. Leiden 7 jan. 1684.

f. Jannetje, ged. Leiden 18 april 1685, tr. (ondertr. Leiden 2 mei) 1710 Brouwer, Mathijs.

g. Johannes, ged. Leiden 29 juni 1687, tr. (ondertr. Leiden 18 mei) 1709 Loreijn, Sara, ged. Leiden 30 maart 1688.

h. Jacobus, ged. Leiden 6 febr. 1689.

 

 

864. Kornelis Ernstse de Vroom alias Cornelis Ernst Vrome, geb. Madrid, Spanje 1614, timmerman, Poorter van Amsterdam, eigenaar van een huis met erf in de Batavierstraat (WZ), tr. 2e (ondertr. Amsterdam 6 maart) 1671 Jacomijntje Keijser; tr. 1e Amsterdam, Waalse kerk 25 juli 1637

865. Grietje Willems alias Marguerite Wilms, geb. Amsterdam, † ald. vóór 1671.

Uit dit huwelijk:

a. Guilleaume [de Vroom], ged. Amsterdam, Oude Waalse kerk 22 okt. 1637.

b. Philps de Vroom, ged. Amsterdam, Nieuwe Kerk 25 sept. 1639.

c. Willem de Vroom, ged. Amsterdam, Nieuwe Kerk 4 sept. 1640.

d. Elsje de Vroom, ged. Amsterdam, Nieuwe Kerk 30 sept. 1642.

e. Elsje de Vroome, ged. Amsterdam, Nieuwe Kerk 27 sept. 1643, tr. Gerrit Swart.

f. Willem, zie 432.

g. Trijntgen de Vroom, ged. Amsterdam, Noorderkerk 5 jan. 1653.

 

868. Pieter Bonser. Wonende te Amsterdam

 

908. Adriaan Gijsbertsz van Sprang, tr. Voorburg okt. 1649

909. Maria Carelse Barbanson.

Uit dit huwelijk:

a. Gijsbert, geb. Voorburg omstr. 1650, tr. Voorburg 29 jan. 1673 Maria van der Linden.

b. Carel, zie 454.

c. Margrieta, geb. omstr. 1660, tr. Voorburg 13 juni 1683 Cornelis Jansz Post.

d. Cornelis, ged. Voorburg 10 juli 1667.

e. Johanna, ged. Voorburg 20 sept. 1676.

f. Maria, ged. Rijswijk 21 mei 1684.

 

944. Willem Hartkoorn. Wonende omgeving Hoornaar.

Uit onbekende relatie:

a. Huig Willems, zie 472.

b. Neeltje Willems [Hartkoorn], geb. omstr. 1662.

c. Teunis Willems [Hartkoorn], geb. omstr. 1663.

d. Tiel Willems Hartkoorn, geb. omstr. 1665.

e. Cornelia Hartkoorn, geb. omstr. 1666.

f. Teuntje Hartkoorn, geb. omstr. 1668.

 

950. Sijbrecht Pietersz Koper, geb. Schiedam omstr. 1642,, tr. Schiedam 17 nov. 1662

951. Maartje Maartens.

Uit dit huwelijk:

a. Neeltje Sijbrechts, zie 475.

b. Martijntje Koper, ged. Schiedam 21 okt. 1665.

c. Aaltje Koper, ged. Schiedam 8 febr. 1668.

d. Martijntje Koper, ged. Schiedam 10 mei 1671.

e. Maarten Koper, ged. Schiedam 29 juni 1674.

f. Pieter Koper, ged. Schiedam 7 april 1677.

g. Arij Koper, geb. Schiedam omstr. 1678.

 

956. Jacob Pietersz Olijmans, ged. Overschie 2 april 1638, † vóór 1689, tr. 2e Schiedam 7 mei 1670 Pieternella Robbrechts van der Swaeb; tr. 1e Overschie omstr. 1664

957. Annetie Pieters, † ald. vóór 1670.

Uit dit huwelijk:

a. Pieter Jacobsz, ged. Overschie 9 aug. 1665, tr. Overschie 4 april 1695 Trijntje Claas van der Wilgh.

b. Claes Jacobsz, zie 478.

c. Marijtje Jacobs, geb. omstr. 1668.

 

958. Lambreght Claesz van Wateringen, ged. Rotterdam 16 nov. 1622, tr. 1e Overschie 1 nov. 1643 Leentien Boonendr alias Beundr, geb. omstr. 1620, † omstr. 1654; tr. 2e omstr. 1655

959. Martgen Chiele Hoorewegch, ged. Overschie 21 sept. 1636, begr. 1691.

Uit dit huwelijk:

a. Claes Lambreghtsz, ged. Overschie 21 juni 1655, tr. Overschie 2 maart 1692 Annetje Dircks Kerkhof.

b. Neeltje Lambreghts, ged. Overschie 27 okt. 1658, begr. ald. 13 juli 1711, tr. Overschie 28 maart 1688 Claes Joppe Verboon, geb. 1660, † 1733.

c. Maria Lambreghts, ged. Overschie 31 okt. 1660, tr. Overschie 23 april 1684 Arent Nanningse van Berkel.

d. Trijnjte, ged. Overschie 29 april 1663, tr. Zwartewaal 17 juni 1685 Jan Willems IJserman.

e. Annetie Lambreghts, zie 479.

 

960. Pieter Bastiaansz Alblas, geb. Langerak omstr. 1651, Marktschipper op Schoonhoven, begr. Langerak 2 maart 1719, tr. 2e Ameide 13 sept. 1695 Annigje Louwerens der Vloet; tr. 1e vóór 1684

961. Grietje Bastiaans, † Langerak vóór 1695.

Uit dit huwelijk:

a. Merrigje, ged. Langerak 7 juni 1684, begr. Jaarsvelt 21 nov. 1750, tr. Ameide - Tiendeveen dec. 1724 Leendert Willemsz van den Bergh.

b. Gijsbert, ged. Langerak 7 juni 1687, tr. Neeltje Claes van de Cloop.

c. Cornelis Petersz, zie 480.

d. Annigje, geb. Langerak omstr. 1692, † na 1766, tr. omstr. 1710 Arie Ariens Maat.

 

962. Fas Florisz Ottelander alias Ottolander, geb. Tienhoven, ged. Lopik 8 aug. 1675, Herbergier, † Ameide vóór 1710, tr. Ameide, in de NG Kerk 17 april 1698 Fas Floren Ottelander JM met Cornelia Janse beiden wonende te Tienhoven

963. Cornelia Jans, geb. Goudriaan omstr. 1673.

Uit dit huwelijk:

a. Floor Fassen, ged. Ameide 12 jan. 1699.

b. Floor Fassen Ottolander, ged. Ameide 30 nov. 1699.

c. Aantje Vas, ged. Ameide 20 febr. 1701, tr. Lexmond maart 1719 Joost Hendrikse Haaksman, geb. Lakervelt.

d. Lijsbeth [Leijsje] Fasse, zie 481.

 

966. Jilles Jansz van Vuren, geb. Jaarsveld omstr. 1670, begr. Willige Langerak 9 okt. 1734, tr. Langerak 3 mei 1696

967. Gerritje Aelten Advocaat, geb. Langerak 1675, † Willige Langerak vóór 1729.

 

968. Adriaan Gabrielsz Marelis, geb. Lexmond 1673, begr. Lopik 1 nov. 1759, tr.

969. Bastiaantje Willems de Kruijf, ged. 24 juli 1670.

Uit dit huwelijk:

a. Gabriel Adriaansz, zie 484.

b. Willem, ged. Lexmond 23 juni 1700, † Lakervelt vóór 1708.

c. Grietje, geb. Lakervelt, ged. Lexmond 30 okt. 1701.

d. Teuntje, geb. Lakervelt, ged. Lexmond 31 jan. 1705.

e. Diewertje, ged. 1706.

f. Willem, geb. Lakervelt, ged. Lexmond 15 jan. 1708.

g. Theunis, geb. Lakervelt, ged. Lexmond 14 juli 1709.

h. Dirkje, geb. Lakervelt, ged. Lexmond 22 maart 1714.

 

976. Cornelis Dirksz den Toom, ged. Ottoland 18 maart 1657, tr. Ottoland 13 sept. 1682

977. Lijntje Willems Verhoef, ged. Lexmond 5 dec. 1658.

Uit dit huwelijk:

a. Dirck, ged. Molenaarsgraaf 17 jan. 1683, tr. Ottoland 16 nov. 1710 Neeltje Gelofs Kooyman, geb. 1689.

b. Seijchgjen, ged. Ottoland 27 april 1687, tr. Ottoland 21 april 1710 Dirk Jacobsz Hoek, geb. 1689.

c. Leentje, ged. Ottoland 21 juni 1692, begr. Groot Ammers 22 sept. 1763, tr. Ottoland 8 jan. 1719 Hendrik Willemsz den Boer, geb. 1690.

d. Cornelis, ged. Ottoland 14 nov. 1694, tr. Ottoland 9 jan. 1718 Willempje Willems Houweling, geb. 1697.

e. Bastiaan Cornelisz, zie 488.

f. Maiken, ged. Ottoland 15 aug. 1700, tr. Ottoland 11 april 1728 Jacob Ariensz Krijger, geb. 1693.

g. Neeltje, ged. Ottoland 5 juni 1702, tr. Ottoland 3 nov. 1726 Hendrick de Vos, geb. 1699.

 

978. Thomas Corstsz de Quartel, geb. omstr. 1670, tr. Noordeloos 24 april 1695

979. Anna Dirks Oskam, geb. omstr. 1675.

 

984. Herbert Pleune Rietveld, geb. Noordeloos na 1660, begr. ald. 12 nov. 1739, tr. Noordeloos 7 jan. 1693

985. Maayke Teunis van Brugge alias Taats, geb. Blokland, † Noordeloos, begr. Hoogblokland 1 mei 1741.

Uit dit huwelijk:

a. Claas Herbertsz, zie 492.

b. Pleune Rietveld, ged. Noordeloos 25 dec. 1694, begr. ald. 26 aug. 1747, tr. Noordeloos 18 maart 1725 Annigje Dingeman van Muijlwijck, geb. 1702.

c. Jannigje, ged. Noordeloos 16 jan. 1697, begr. ald. 21 mei 1743, tr. Noordeloos 3 mei 1722 Arij Leendertsz Horden, geb. 1696.

d. Teunis, ged. Noordeloos 3 okt. 1698, tr. (ondertr. Noordeloos 12 april) 1727 Jenneke Huijgen Poortman, geb. 1695.

e. Cornelis, ged. Noordeloos 5 maart 1702, tr. Noordeloos 22 febr. 1739 Ariaantje Huijberts van de Grient, geb. 1712.

 

986. Cornelis Pietersz den Dool, geb. Goudriaan omstr. 1644, kreeg rel.

987. Madeleentje Ariens Broer, ged. Goudriaan 11 nov. 1657, begr. Noordeloos 7 juni 1726.

 


Generatie XI

1080. Henricus Dircx Huijskens, tr.

1081. Henrica.

 

1082. Adrianus Hanssen Adriaans van Gestel, geb. omstr. 1580, begr. Oirschot 9 aug. 1657, tr. (ondertr. Oirschot) 1604

1083. Joanna Johannis [Jenneken] Wilhelms, geb. Oirschot, † na 1669.

Uit dit huwelijk:

a. Egidius, ged. Oirschot 2 sept. 1607, begr. ald. 9 maart 1654, tr. Oirschot 1 mei 1641van Collenberch, Joanna Guielmus.

b. Maria Adrianus Hanssen [Meriken], zie 541.

 

1084. Rutgerus Petrus Cort, geb. omstr. 1590, begr. Best 1 juni 1655, tr. omstr. 1610

1085. Maria Nicolaus de Spijker, † na 1629.

 

1086. Antonis Theodorus Petrus van Doormalen, † Best na 1655, tr. Best vóór 1620

1087. Elisabetha Joannes van den Dijck, begr. Best 15 juli 1641.

Uit dit huwelijk:

a. Maria Antonis, zie 543.

b. Ludgardis, ged. Best 8 okt. 1620.

c. Leonardus, ged. Best 28 febr. 1623.

d. Antonis, ged. Best 20 febr. 1625.

 

1152. Jan Gilbert alias Gijsberts. Wonende te Leiden.

 

1154. Daniel Favarque. Wonende te Leiden.

 

1280. Cors Cornelisz van der Cluft alias Cors Nomen, tr. omstr. 1584

1281. Marijtje Claesdr.

Uit dit huwelijk:
a. Gerrit Corsz  † 1653
b. Cornelis Corsz  geb. omstr. 1584
c. Aafje Corsdr geb. omstr.1600
d. Maritgen Corsdr geb. omstr. 1605

 

1282. Jan Dircksz Vougel, smid te Lisse, begr. Lisse 2 jan. 1624, tr. 2e omstr. 1620 Pietertje Claesdr; tr. 1e omstr. 1595

1283. Martigen Jorisdr, † Lisse vóór 1620.

 

1312. Jan Maertensz van Egmond, tr. Leiden 19 juni 1616

1313. Marijtgen Dircksdr.

 

1344. Cornelis Symonsz van Schooten, geb. omstr. 1560, landbouwer te Noordwijkerhout, † Noordwijk aan Zee 1639, tr. omstr. 1591

1345. Gerbruch Sijmons Langeveld.

Uit dit huwelijk:
a.Grietgen 
b.Pouwels 
c.Floris 
d.Jan, † voor1672
e.Cornelis
f.Pieter Cornelis
g.Pouwel 
h.Willem 
i.Neeltgen 
j.Sijmen
, geb. 1593, †1666

 

1440. Sijmen Dirksz Bronsgeest, zeevarend, † na 1678, tr.

1441. Maritgen Jans Nijerop.

Uit dit huwelijk:

a. Dirk, zie 720.

b. Gerrit Bronsgeest.

c. Maarten Bronsgeest, geb. vóór 1657, begr. Lisse 20 mei 1691.

 

1472. Pieter Jansz Paerdecooper, geb. Noordwijk? 1575, tr. 1599

1473. Geertje.

Uit dit huwelijk:

a. Jan Pietersz, zie 736.

b. Annetge, geb. Noordwijk 1602.

 

1476. Frans Pietersz Onderwater, tr.

1477. Grietgen Pieters van der Werff.

 

1478. Claes Adriaensz den Boer, tr.

1479. Trijntjgen Cornelis.

 

1504. Claes Maertensz van ’s Gravenmade, geb. Noordwijkerhout of Heemstede, landbouwer op een hofstede in De Zilk, Welgeborene in Noordwijkerhout, † Noordwijkerhout omstr. 1630, tr. 1e Albertgen Cornelisdr; tr. 2e Hillegom omstr. 1555

1505. Machteld Adriaans Jorisdr, geb. Hillegom vóór 1535, † omstr. 1616, tr. 1e Claes Gerritsz van Deijl.

Uit dit huwelijk:

a. Quirinus [Crijn] Claesz, zie 752.

b. Gerrit, geb. Noordwijkerhout omstr. 1555, † 1612.

c. Simon, geb. Bennebroek omstr. 1561.

d. Cornelis, geb. Bennebroek omstr. 1563, † Noordwijkerhout 1641.

e. Dirk, geb. De Zilk omstr. 1563.

f. Gover, geb. De Zilk omstr. 1565.

g. Maerten, geb. De Zilk 1568.

h. Marijtje, geb. Noordwijkerhout 1570, † 1627.

i. Trijn, geb. Noordwijkerhout 1585, † 1630.

 

1600. Henri [Henrick] Marbus [Marbes], ged. Leiden 1 sept. 1624, tr. (ondertr. Leiden 6 maart) 1649 getuigen zijn bekende Pieter Poret en haar moeder Jacquemijne Chanteer

1601. Jannetje Jans [Jeanne] Boison.

Uit dit huwelijk:

a. Dionijs Hendriks, zie 800.

b. Jenne, ged. Leiden 8 sept. 1652.

c. Abraham, ged. Leiden 10 mei 1654.

d. Jeanne, ged. Leiden 4 juli 1655.

 

 

1602. Michiel Fernagu, tr. (wonende te Leiden)

1603. Maartje Cornelisdr.

 

1900. Pieter Koper, kreeg rel. in Schiedam

1901. Aaltje van der Have.

 

1912. Pieter Jacobsz Olijmans, geb. Hilligersberg omstr. 1612, † vóór 1661, tr. Hillegersberg, ZH 19 okt. 1636

1913. Annetie Claes van de Watering, geb. Hillegersberg, ZH, † na 19 april 1686, tr. 2e vóór 1672 Arij Vrancke.

Uit dit huwelijk:

a. Jacob Pietersz, zie 956.

b. Claes Pietersz, ged. Overschie 9 april 1640, Ambachtsbewaarder Polder Schieveen, † 1717, tr. Overschie 17 jan. 1666 Marijtje Ariens.

c. Maertje, ged. Overschie 21 juli 1641.

d. Grietie, ged. Overschie 25 sept. 1644.

e. Engelbrecht Pietersz, geb. Overschie omstr. 1647, begr. Hilligersberg 22 okt. 1727, tr. Overschie 17 dec. 1673 Pietertje Jans.

f. Arij Pietersz, ged. Overschie 16 okt. 1650, † na 1730, tr. Overschie 17 april 1680 Wijve Jacobs van der Does.

g. Leentien, ged. Overschie 3 jan. 1655.

 

1918. Michiel Jacobsen Horewegh, geb. Overschie, ambachtsbewaarder, Kroosheemraad, † omstr. 1663, tr. Overschie omstr. 1630

1919. Annetgen Ariens Joris ’In de Drogehouck’, geb. omstr. 1600, † na 12 okt. 1666.

Uit dit huwelijk:

a. Arij Chiele Hoornweg, geb. omstr. 1631, † vóór 1708.

b. Jacob Chiele, ged. Overschie 16 maart 1633, † 1664.

c. Trijntge, ged. Overschie 22 okt. 1634, † omstr. 1663.

d. Martgen Chiele, zie 959.

e. Annetge Chiele, ged. Overschie 27 febr. 1639, tr. Overschie 8 mei 1667 Louweris Pietersz van Staelduynen.

f. Sijmon Chiele, ged. Overschie 18 nov. 1640, † omstr. 1687.

g. Joris Chiele, ged. Overschie 25 maart 1643.

 

1920. Bastiaan Adriaansz Alblas, geb. Langerak 1625, begr. ald. vóór 15 jan. 1665, tr. Langerak 1648

1921. Maritje Kornelisdr Rietveld, geb. omstr. 1620, begr. Langerak 21 dec. 1665.

Uit dit huwelijk:

a. Pieter Bastiaansz, zie 960.

b. Cornelis Bastiaansz, geb. Langerak omstr. 1652, tr. Ameide 14 okt. 1677 Willempje Jan Peelen van Osch.

 

1924. Floris Fasz alias Floor Vassen Ottelander, geb. Ameide omstr. 1640, Herbergier, † vóór 1717, tr. 2e Ameide 3 nov. 1685 Cornelia Hendricks de Bruijn, dr. van Hendrick Peters en Maijken Claesdr de Waell; tr. 1e Tienhoven 8 juni 1666 Floris Wassen Ottelander JM van Ameijda met Lijsjen Cornelis JD van Agthoven.

1925. Lijsje Cornelis van Achthoven, geb. Agthoven, † Ameide vóór 1685.

Uit dit huwelijk:

a. Leentje Flooren Otterlander, ged. Ameide 10 nov. 1667, tr. Ameide 29 jan. 1688 Gerrit Jansen van der Grijn.

b. Vas Florensz Otterlander, ged. Ameide 27 juni 1669, † vóór 1 okt. 1672.

c. Maeijken Flooren Ottolander, geb. Tienhoven, ged. Ameide 2 april 1671, tr. Ameide 30 jan. 1696 Johannes van Vennik, gerechtsbode van Ameijde en Tienhoven.

d. Fas Florensz Otterlander, geb. Tienhoven, ged. Ameide 23 okt. 1672, † vóór aug. 1675.

e. Fas Florisz, zie 962.

f. Haesje Flooren Otterlander, ged. Ameide 3 juni 1677.

g. Cornelis Florensz Otterland, geb. Tienhoven, ged. Ameide 25 aug. 1678, † Tienhoven vóór 17 okt. 1680.

h. Cornelis Florensz Otterlander, ged. Ameide 17 okt. 1680.

i. Joosje Florendr Ottelander, ged. Ameide 27 mei 1683.

 

1932. Jan Jilles van Vuren(s), ged. Lopik 21 sept. 1645.

 

1934. Aelt Aerts Aelten Advocaat, geb. Langerak omstr. 1640, tr. Langerak omstr. 1668

1935. Anneke Cornelis Ariens Maat (Vinck), geb. Langerak omstr. 1640, † 1677.

 

1936. Gabriel Karelsz Marelis, geb. Hoog Blokland omstr. 1642, † 1682, tr.

1937. Diewertje Theunis van Muijlwijk, geb. 1650, † 1698.

 

1938. Willem Dirksz de Kruijf, geb. 1634, kreeg rel.

1939. Grietje Cornelis.

 

1952. Dirck Cornelis Leendertsz Toom, geb. omstr. 1616, † vóór 1676, tr. omstr. 1640

1953. Sijgje Claas de Graaf, geb. omstr. 1620, begr. Ottoland 7 mei 1679.

Uit dit huwelijk:

a. Claes, geb. 1642, begr. Ottoland 26 nov. 1718, tr. Ottoland 1666 Geertien Aerts Broere.

b. Eifken, ged. Ottoland 6 maart 1650, tr. Ottoland 11 april 1693 Hendrick Cornelisz Kuijlenburg, geb. 1646.

c. Cornelis Dirksz, zie 976.

d. Jochum, ged. Ottoland 25 juli 1660, tr. Ottoland 7 aug. 1695 Lijsbetje Cornelisd Steenhouwer, geb. omstr. 1670.

 

1954. Willem Jacobsz Verhoef, geb. 1625, tr. omstr. 1650

1955. Leentien Bastiaens.

 

1956. Corstiaan de Quartel.

 

1958. Dirk Adriaans Oscamp, geb. Ameide Meerkerk omstr. 1623, begr. Ameide 30 maart 1679, tr.

1959. Sijgje Pouwelsz Verhoef, † Ameide na 1679.

Uit dit huwelijk:

a. Wijntje Oskam, ged. Ameide 15 dec. 1672, tr. Bleskensgraaf 6 juli 1704 Leendert Ariens Brandwijk, geb. 1679, † 1719.

b. Anna Dirks, zie 979.

 

1968. Pleun Herbertsz Rietveld, geb. Noordeloos? omstr. 1635, † na 25 dec. 1694, tr. Noordeloos - Langerak omstr. 1660

1969. Marigie Claes Adriaans Maat, geb. Langerak omstr. 1640, begr. Noordeloos 25 juni 1700.

 

1970. Teunis, kreeg rel. in Blokland

1971. Ariaentje Teunis van Brugge.

 

1974. Arien Pietersz Broere, geb. Noordeloos, † vóór 27 aug. 1671, tr. Noordeloos 21 jan. 1644

1975. Adriaentje Gerrits van den Dool, geb. Meerkerk, † na 1680.

Uit dit huwelijk:

a. Cornelis, ged. Goudriaan 31 mei 1648, tr. (ondertr. Goudriaan en Giessen - Nieuwkerk 21 maart) 1682 Heijltje Daamen, geb. Giessen Nieuwkerk 1658.

b. Annichje, ged. Goudriaan 1 juni 1653, tr. (ondertr. Goudriaan 29 dec. 1674) Jan Cornelisz Slingeland, geb. 1649.

c. Theuntje, ged. Goudriaan 18 april 1655, begr. ald. jan. 1720, tr. Goudriaan 2 maart 1681 Nijs Theunisz Terlouw.

d. Madeleentje Ariens, zie 987.


Generatie XII

2164. Johannis [Hans] Egidius van Gestel, geb. omstr. 1555.

 

2172. Theodorus Petrus van Doormalen, geb. omstr. 1561, begr. 1627, tr.

2173. Elisabeth Wouters Hendricks Mercx, geb. omstr. 1560, begr. 1637.

 

2174. Joannes Mathijs Daniels van den Dijck, geb. omstr. 1560, vermeld Oudste lid van de broederschap St. Odulphus en was 65 jaar gehuwd geweest, begr. Best 5 dec. 1646, tr. Best vóór 1581

2175. Merike Dirck Jan Hermans van Geloven, geb. omstr. 1560, begr. Best 14 febr. 1649.

 

2560. Cornelis Dammasz van der Cluft, geb. buurtschap De Engel bij Lisse, † vóór 1578, tr.

2561. Catharina (Trijntgen) Jorisdr.

 

2624. Maerten Dircksz van Egmond, begr. Zoeterwoude 4 aug. 1613, tr. omstr. 1590

2625. Martijntje Cornelisdr.

 

3008. Maerten Claesz van ’s Gravenmade, geb. Heemstede omstr. 1515, landbouwer te Noordwijkerhout en Hillegom, † Hillegom na 1556.

 

3200. Denis Marbus [Marboijs], geb. Luik, België omstr. 1600, twijnder, tr. (ondertr. Leiden 28 juli) 1623

3201. Jeanne de Clercq, geb. Luik, België.

Uit dit huwelijk:

a. Henri [Henrick], zie 1600.

b. Abraham, ged. Leiden 12 april 1629.

c. Denis, ged. Leiden 21 sept. 1629.

 

3202. Jan Boison [Boeson], tr. (wonende te Leiden)

3203. Jacquemijne Chanteer [Sauter].

 

3838. Arij Jorisse ’In de Drogehouck’, vervener, † 1667, tr.

3839. Neeltje Jans.

Uit dit huwelijk:

a. Crijn Ariens Drogehouck, geb. Overschie omstr. 1595, † Delft vóór 1679.

b. Annetgen Ariens, zie 1919.

c. Zoon, geb. omstr. 1602.

 

3840. Adriaen Bastiaensz Alblas, geb. Langerak 1582, Baggeraar, aannemer van dijk- en baggerwerken, Schepen van Langerak, Armmeester, Substituut Schout, Achtman, Waarsman, begr. Langerak 2 jan. 1663, tr. 1610

3841. Martigen Theunis de Heer, geb. Langerak omstr. 1590, begr. ald. 23 juni 1663.

Uit dit huwelijk (9 kinderen):

a. Henrickgen Adriaensdr, zie 3869.

b. Bastiaan Adriaansz, zie 1920.

 

3842. Cornelis Pietersz Rietveld, tr. Langerak omstr. 1615

3843. Marrigje Theunisdr Smit.

 

3848. Vas Adriaensz Ottelander, geb. vóór 1611, Leenman van Vianen, wonende te Tienhoven, † Wonende te Tienhoven na 27 maart 1666, tr.

3849. Haesje Floren Schup, geb. Tienhoven, aan het Veer omstr. 1615, begr. Tienhoven 16 nov. 1672.

Uit dit huwelijk:

a. Floris Fasz alias Floor Vassen, zie 1924.

b. Joostjen Vassen, geb. Ameide omstr. 1640, † Tienhoven, tr. Ameide 26 febr. 1663 Aert Peelen van Osch, geb. Zijdervelt omstr. 1637.

 

3864. Jilles Ariens van Vuuren alias Vuijren, geb. Lopik omstr. 1620, ged. Wiilige Langerak, † Goudriaan vóór 28 sept. 1651, tr. Nieuwpoort 1 dec. 1644

3865. Niesje Cornelisdr Jaapje Stout, geb. Willige Langerak 1620, † Langerak omstr. 24 aug. 1669, tr. 2e na 1651 Cornelis Reijers.

Uit dit huwelijk:

a. Jan Jilles, zie 1932.

b. Aeffien Jillis, geb. Goudriaan 1648.

c. Arie Jillisz, ged. Goudriaan 27 nov. 1650.

 

3868. Aart Aaltensz Advocaat, geb. omstr. 1600, visser, † omstr. 1662, tr.

3869. Henrickgen Adriaensdr Alblas, geb. Langerak omstr. 1615, begr. ald. 21 juni 1662.

 

3870. Cornelis Adriaans Maat (Vinck), geb. Langerak omstr. 1601, begr. ald. 1 dec. 1672, tr. Langerak vóór 1634

3871. Marrigje Wouters Leenderts, geb. Langerak omstr. 1599, † 1667.

 

3904. Cornelis Leendertsz Thoom, geb. omstr. 1580, † na 18 maart 1657, tr.

3905. Eva Adriaens Oom, † vóór 4 aug. 1645.

Uit dit huwelijk:

a. Arie Cornelisz Thoom, geb. vóór 1611, † na 4 april 1662, tr. vóór 1630 Anneken Huijberts Claasse, geb. 1613, † 1643.

b. Dirck Cornelis Leendertsz, zie 1952.

c. Anneke Toom, geb. omstr. 1622, begr. Ammers Graafland 12 maart 1650, tr. Ammers Graafland 1642 Ocker Aertsz Corevaar.

d. Martige Toom, geb. vóór 1624, tr. Aert Jansz de Bas.

e. Ariaentje Toom, geb. omstr. 1624, † Ammers Graafland vóór 11 juni 1666, tr. Graafland onder Groot Ammers 24 april 1644 Abraham Willemsz, geb. Streefkerk.

f. Willemken Thoom, geb. omstr. 1630, tr. Graafland onder Groot Ammers 20 maart 1650 Jacob Bastiaansz Speksnijder, geb. 1625, † 1663.

 

3916. Adriaan Dirksz Oscamp, geb. omstr. 1590, † Ameide vóór 1 juli 1655, tr.

3917. Weijntje Willems van der Kleij, geb. 1600, † 1663.

Uit dit huwelijk:

a. Dirk Adriaans, zie 1958.

b. Jacob Oscamp, geb. Ameide Meerkerk vóór 1625, † vóór 12 maart 1698, tr. Lijsgen Tonis Croock.

c. Grietje Oscamp, geb. Ameide Meerkerk vóór 1631, † Langerak na 1672, tr. 1648 Adriaen Tonnise Croock, geb. 1629.

 

3936. Herbert Danielsz Rietveld, tr. Noordeloos ? omstr. 1635

3937. Jannigje Pleunen van Alblas.

 

3938. Claas Adriaans Claasse Maat alias Vinck, geb. Langerak omstr. 1600, tr. omstr. 1628

3939. Dirkje Wouters Leenderts, geb. Langerak omstr. 1603.

Uit dit huwelijk:

a. Aart Maat, geb. Langerak omstr. 1628, † vóór 1690, tr. Schoonhoven (ondertr. Ameide 17 okt.) 1663) Jannigje Teunis Hermans, geb. 1630.

b. Beeltje Maat, geb. Langerak 1633.

c. Ariaantje Maat, geb. Langerak 1635, † 1681.

d. Marigie Claes Adriaans, zie 1969.

e. Thonis Maat, geb. 1640, † 1712.

f. Adriaan Maat, geb. Langerak 1650, † 1700.

 

3942. Anthonius Jansz van Brugge, geb. omstr. 1590, tr. omstr. 1640

3943. N.N. Maijke Floren.


Generatie XIII

4328. Egidius van Gestel, geb. omstr. 1530.

 

4350. Dirck Jan van Geloven, geb. Oirschot omstr. 1538, † ald. vóór 1577, tr. Oirschot

4351. Elisabeth Rutger Joannes [Lijsbet] Brouwers, † Oirschot.

 

5120. Dammas Gerritsz (van der) Cluft, vóór 1553, herbergier van ‘In den Witte Engel’ in de buurtschap ‘De Engel’ bij Lisse, in 1547 kerkmeester van de RK kerk Lisse, tr.
5121. Agnietgen (Niesgen) Jansdr [Jonge], vóór 19 jan. 1592.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Dammasz,
zie 2560.
b. Pieter Dammasz Cluft.
c. Jeroen Dammasz Cluft.

6016. Claes Florisz van Scramade, geb. Heemstede omstr. 1486, landbouwer in ‘t veen van de Heerlijkheid Heemstede, Schepen van Heemstede, woonde in 1553 op de hofstede ’s Gravenmade in Bennebroek, als Leenman van de graaf van Holland, † omstr. 1551.

 

7680. Bastiaen Cornelisz Alblas, geb. Langerak omstr. 1545, Schepen (1596-97) Waarsman van Langerak (1598) 1596-, † Langerak 17 okt. 1598, tr. omstr. 1564

7681. Maritgen, † Langerak omstr. 1620.

 

7682. Theunis Cornelisz de Heer, begr. Langerak 4 okt. 1608, tr.

7683. Annigje Dirksdr, begr. 24 mei 1636.

 

7698. Floris Cornelisz Schup.

 

7728. Adriaen Bastiaensz van Vuuren alias Vuijren, tr. Lopik 26 okt. 1617

7729. Aefgen Gillis Versloot.

 

7730. Cornelis Jansz Stout, geb. Willige Langerak 1596, Achtman van Liesveld, † Liesveld, begr. Langerak 9 jan. 1669, tr. Langerak 1620

7731. Beertje [Baartje] Ariens, geb. Willige Langerak 1600, † Langerak 28 febr. 1666.

 

7736. Aalt Aertsz Advocaat, geb. omstr. 1570, tr.

7737. Aagje Theunisdr Smit, geb. omstr. 1580, † 1624.

 

7738. Adriaen Bastiaensz Alblas (dezelfde als 3840 in generatie XII), tr. 1610

7739. Martigen Theunis de Heer (dezelfde als 3841 in generatie XII).

 

7740. Adriaan Claasz Maat.

 

7742. Wouter Leenderts, geb. omstr. 1568, † Langerak vóór 10 juni 1616, tr. Langerak omstr. 1599

7743. Beligje [Beeltje] Hendriks den Uijl alias Mors, geb. Langerak omstr. 1572, † ald. 1612.

Uit dit huwelijk:

a. Marrigje Wouters, zie 3871.

b. Dirkje Wouters, zie 3939.

c. Anneke Leenderts, geb. Langerak omstr. 1608, † ald. vóór maart 1641, tr. vóór 1638 Bastiaan Corsse Bastiaans, geb. 1600.

 

7810. Adriaen Adriaensz Oom alias Oomkens, geb. omstr. 1550, pachter van de wijn- en bierexcijs van de Baronie van Liesveld, Schout van Groot Ammers, Schepen van Gelkenes, † Gelkenes na 1622, tr.

7811. Nelletgen Adriaens.

Uit dit huwelijk:

a. Eva Adriaens, zie 3905.

b. Adam Adriaensz Ooms, geb. omstr. 1580, lakenkoper, Burger van Nieuwpoort, Schout van Gelkenes, begr. Gelkenes 19 dec. 1639.

 

7876. Adriaan Claasz Maat (dezelfde als 7740).

 

7878. Wouter Leenderts (dezelfde als 7742), tr. Langerak omstr. 1599

7879. Beligje [Beeltje] Hendriks den Uijl alias Mors (dezelfde als 7743).Generatie XIV

8700. Johannes Dirck van Geloven, tr. Oirschot

8701. Henriekske Rutger Stockelmans, † Oirschot.

 

8702. Rutger Joannes Brouwers, † Oirschot vóór 1610, tr. Oirschot

8703. Margriet Dirck Aert Stockelmans.

 

12032. Florisz Lourisz [van Scramade], geb. Heemstede omstr. 1460, † ald. vóór 1510, tr.

12033. Margriet [Griet] Klaasdr, † Heemstede.

Uit dit huwelijk:

a. Louris, geb. Heemstede omstr. 1485, † 1557.

b. Claes Florisz, zie 6016.

c. Aacht, geb. Heemstede omstr. 1487, † 1552.

d. Frans, geb. Heemstede omstr. 1488, † ald. 1557.

e. Jan, geb. Heemstede omstr. 1489, † ald. 1557.

f. Cornelis, geb. Heemstede omstr. 1495, † Hillegom 1564.

 

15360. Cornelis Bastiaansz Alblas, geb. Langerak omstr. 1520.

 

15456. Bastiaen Cornelisz van Vuijren, geb. Willige Langerak omstr. 1575.

 

15460. Jan Cornelisz Stout, geb. Langerak omstr. 1570, † Willige Langerak 1 mei 1639, tr.

15461. Ariaantje Claas, geb. Willige Langerak, † ald..

 

15476. Bastiaen Cornelisz Alblas (dezelfde als 7680 in generatie XIII), tr. omstr. 1564

15477. Maritgen (dezelfde als 7681 in generatie XIII).

 

15478. Theunis Cornelisz de Heer (dezelfde als 7682 in generatie XIII), tr.

15479. Annigje Dirksdr (dezelfde als 7683 in generatie XIII).

 

15486. Heyndrick [Heyn] Dirk Mors, geb. Langerak omstr. 1527, begr. ald. 15 juni 1603, tr. omstr. 1560

15487. Anna.

 

15758. Heyndrick [Heyn] Dirk Mors (dezelfde als 15486), tr. omstr. 1560

15759. Anna (dezelfde als 15487).


Generatie XV

17400. Dirck Goijaert van Geloven, geb. Oirschot vóór 1520, † ald. omstr. 1561, tr. Oirschot

17401. Barbara Dirck Aert Stockelmans.

 

17402. Rutger Hendrik Stockelmans, † Oirschot vóór 1610, tr.

17403. Jenneke Willem Schuijtkens.

 

17406. Dirck Aert Stockelmans, † Oirschot vóór 1561, tr. 1e Oirschot Heijlwich Petrus Cluijstermans (zie 34803); tr. 2e

17407. Heijlke Hendriks Mercx.

 

30952. Cornelis Bastiaansz Alblas (dezelfde als 15360 in generatie XIV).


Generatie XVI

34802. Dirck Aert Stockelmans (dezelfde als 17406 in generatie XV), tr. 1e Oirschot

34803. Heijlwich Petrus Cluijstermans.