Kwartier BAKKER

Het verhaal over deze familie BAKKER voert ons vooralsnog - via de mannelijke lijn - tien generaties terug - naar halverwege de Gouden Eeuw in het Noord-Hollandse polder- en duingebied tussen Alkmaar, Bergen en de Egmonden.

Via de vrouwelijke lijnen belanden we in de derde generatie - gerekend vanaf de kwartierdrager (de overgrootvader van onze kleindochter Lenne Madelief) - in het Duitse Cloppenburg en vervolgens in de Freie Hansestadt Lübeck. In de vierde generatie gaat er een lijn via Breda naar het Land van Luik in België. En via Gorinchem, gelegen op de grens van Zuid-Holland en Noord-Brabant, een lijn naar het Land van Heusden en Altena, de Meijerij van 's Hertogenbosch en naar Tilburg en omstreken.


De, met zekerheid, oudst gevonden voorvader - BAKKER - Hendrik Cornelisz geboren omstreeks 1670 in de omgeving van Egmond, was broodbakker van professie. In de weinige officiële akten die er van zijn leven te vinden zijn, werd onze Hendrik toen nog omschreven naar zijn herkomst 'van Maelwasser'. Echter zijn zoon Jan, eveneens broodbakker, werd afwisselend zowel met het patroniem Hendriksz, als met zijn beroepsnaam (de) ‘Bakker' genoemd in de archiefstukken.

Onze Stamvader BAKKER trouwde in Bergen, waar zijn echtgenote Maertje vandaan kwam. Zelf was hij geboortig van ‘Maelwasser onder de banne van Egmonden' aldus de trouwaantekening. Enig speurwerk vertelt ons meer over deze geografische herkomst.
 

Maelwasser onder de banne van Egmonden
en de Heerlijkheid Wimmenum

Tussen de ‘oer' strandwal - waarop Alkmaar en Heiloo gebouwd zijn - liggen de jongere duinen bij Egmond. Een landschap omsloten en gevormd door polders als het Maalwater en de Sammerpolder. Twee eeuwenoude jaagpaden langs de Egmonder binnenvaart en de Hoevervaart leidden vanaf de abdij in Egmond-Binnen en het Slot in Egmond aan den Hoef naar Alkmaar. De huidige polder ‘het Maalwater' ligt ten noordoosten van Egmond aan den Hoef.

Ten noorden van de Hoef - tegen de duinrand - lag de buurtschap Wimmenum.
Onder Wimmenum viel oorspronkelijk het complete uitgestrekte duingebied tussen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee en het poldergebied tussen deze duinen. Tegenwoordig wordt er slechts een deel van de duinen en de Wimmenumermeer Polder mee aangeduid.
De Heerlijkheid Wimmenum werd in 1679 aangekocht door Jan Six. Van 1811 tot 1817 maakte Wimmenum deel uit van de gemeente Bergen, waarna het weer zelfstandig werd. Op 13 juli 1857 is Wimmenum toegevoegd aan de gemeente Egmond-Binnen, dat op 1 juli 1978 aan de nieuwe gemeente Egmond werd toegevoegd. Op 1 januari 2001 fuseerden de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl tot de nieuwe gemeente Bergen.

Egmond aan Zee was in de 17e en 18e eeuw een aparte gemeente binnen het voormalige Graafschap Egmond. Een graaf van Egmond was er niet meer; de Staten van Holland waren door koop sinds 1607 eigenaar van de grafelijke bezittingen en rechten en toen ze deze in 1722 weer verkochten, werd Egmond een Ambachtsheerlijkheid onder een Heer van de Egmonden.
Het dorp had voor civiele en vrijwillige rechtspraak een eigen dorpsgerecht van schepenen dat onder leiding van de schout zetelde op het raadhuis. Voor criminele zaken was er samen met de Binnen-Egmonden een baljuw met zijn leenmannen. De bebouwde kom werd geheel omsloten door de grafelijke wildernis, ten oosten gescheiden van agrarische binnen-dorpen door een rij hoge kale duinen en in het westen onmiddellijke grenzend aan en steeds bedreigd door de Noordzee.

Cultuurgronden als bouw- en graslanden waren er niet te vinden: het stuivende voedselarme duinzand maakte het verbouwen van enig gewas praktisch onmogelijk.
In de circa 200 tot 300 woningen leefden ongeveer 1200 mensen, van wie de meeste een sober en hachelijk bestaan vonden in de zeevisserij of al wat die met zich meebracht, zoals: kleinschalige scheepsbouw, rederij, netten-breierij, zeilmakerij en transport, afslag, rokerij, drogerij en handel van vis etc. Elk gezin ging na storm het strand op om te jutten en ook ‘t konijnen stropen in de duinen was algemeen. De ‘koddebaier' had er z'n handen aan vol en menig jongeling belandde voor de rechter. In 't duin had men uitgegraven kuilen met aardappel landjes, die per jaar enkele zakken smakelijke duinaardappels opleverden. Hetzelfde duin leverde elke nazomer manden vol bramen, vaak de enige vruchten die men at. Hoewel men de oogst grotendeels verkocht in Alkmaar, zo'n tien kilometer te voet. Dezelfde route werd afgelegd met manden vol garnalen, gevangen met treknetten door de mannen of met een kro langs de vloedlijn door vrouwen en kinderen. Die soms - door de vloed overvallen - de verdrinkingsdood vonden, zoals Maartje Jans Bakker 'verdronken voor de wal in zee bij het garnalen scheppen ’s morgens om 3 uur, zijnde het weer zeer donker en mistig', aldus het Doodboek.


Daarnaast waren er zoals overal mensen met verzorgende beroepen: bakkers, schoenmakers, kleermakers, huistimmerlieden, chirurgijns, schoolmeesters en herbergiers. De meerderheid van de bevolking was katholiek, in de 17e eeuw nog rooms maar vanaf de 18e eeuw vrijwel geheel Oud-Katholiek. Springvloed en storm slokten in 1743 het halve dorp op. De katholieke Agnietkerk middenin het dorp stortte toen half in.

Terug naar onze stamvaders Hendrik Cornelisz en diens zoon Jan Hendriksz 'de Bakker' van Wimmenum. De laatste liet zijn elftal kinderen Oud Katholiek dopen in 't kerkje in Egmond aan Zee. Hieruit denken we te mogen opmaken dat Jan in het duingebied van Wimmenum vlakbij 't Derp woonachtig was. Meer dan een laag houten huisje zal het toen niet geweest zijn. De bakstenen broodoven stond ernaast. De éénkamerwoning had geen halletje maar hooguit een ‘klompenhossie', net als de schutting, van strandhout gemaakt. Binnen een bedstee in de kamer voor pa, moe en de jongste kindjes en de rest sliep op het zoldertje. De onverharde straatjes waren van wit zand.

De zonen van Hendrick Jansz (de) BAKKER zouden zich, na de dood van hun moeder, bekeren tot de Gereformeerde Staatsgodsdienst. Deels vanwege hun huwelijkspartners maar vast ook vanwege de grotere kansen op overheidsfuncties, zoals veldwachter en duinmaijer en kerkten voortaan in de Slotkapel in Egmond aan den Hoef.De kleinzonen van Hendrick Jansz (de) BAKKER vertrokken naar Castricum, Bakkum, Heemskerk, Alkmaar, Beverwijk en Amsterdam. Zij verdienden de kost als schelpenvisser, duinmaijer [jachtopziener], tuinder, boerenknecht, dagloner, veldwachter, onderwijzer en nog een hele rits (brood)bakkers.
De laatst gevonden nazaat BAKKER die het eerzame beroep van bakker uitoefende was Jan, die als 43 jarige, in 1954, de bakkerij van zijn vader Piet in de Eerste Helmerstraat te Amsterdam overnam.

De familienaam BAKKER staat op nummer vijf in de Top 10 van meest voorkomende achternamen. Telde men in 1947 nog 37.766 personen, anno 2007 waren dit 56.356 Nederlanders met de naam BAKKER. Dat deze niet allemaal aan elkaar gerelateerd zijn moge duidelijk zijn. Er waren ooit immers duizenden (brood)bakkers.

Bekijken we het kaartje van de volkstelling van 1947, dan zien we dat één derde van de naamdragers in Noord-Holland woont. Hierbij gaat het om diverse zéér uitgebreide, maar niet verbonden families BAKKER uit o.a. Urk, West-Friesland en Amsterdam.

Kwartierstaat van Jacobus Cornelis Bakker

Generatie 1 (proband)

1 Jacobus Cornelis Bakker, geboren op 16-03-1922 in Bandoeng Java, Ned. Indië. Jacobus is overleden op 12-03-1986, 63 jaar oud.
Beroep: kantoorbediende, personeelschef, directeur inkoop centrale
Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op 16-08-1949 in Amsterdam [bron: Archiefkaart SAA] met Lucette Emma Wauters, 30 jaar oud. Zij is geboren op 03-06-1919 in Sas van Gent, dochter van Arnold en Gabriella Octavia Josephina Jacobs. Zij is overleden op 09-12-2002, 83 jaar oud.

Uit dit huwelijk drie kinderen.

  


Generatie 2 (ouders)

2 Gerardus Karel Willem Bakker

geboren op 15-04-1889 in Gorinchem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1889 [bron: BS Gorinchem Akte nr.136]. Hij is overleden op 23-06-1965 in Zeist, 76 jaar oud.
Beroep: leraar in de Hoog Duitse taal en letterkunde aan de Handelsschool, HBS, Lyceum
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 06-11-1917 in Den Haag [bron: Persoonkaart CBG] met de 27-jarige
3 Wilhelmine Pauline Angela Münch, geboren op 04-04-1890 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1890 [bron: BS Groningen Akte nr.462]. Zij is overleden op 06-10-1980 in Zeist, 90 jaar oud.
Beroep: lerares in de Hoog Duitse taal en letterkunde
 

Gehuwd in bijzijn van zijn vader (moeder overleden), haar beide ouders en getuigen Wilhelm Johann Franz Frerker, 48 jaar koopman in heerenkleding wonende te Gorinchem (zwager van de bruidegom) en Wilhelm Heinrich Münch, 22 jaar, winkelbediende (broeder der bruid) wonende te Nijmegen. 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Bakker, Pauline Johanna Angela, geboren op 09-11-1918 in Den Haag.

II. Jacobus Cornelis Bakker, geboren op 16-03-1922 in Bandoeng Java, Ned. Indië (zie 1).  

Gerard woonde tot 14 januari 1916 in Groningen, alwaar hij werkte op de Handelschool. Drie dagen later betrok hij een woning in Den Haag, Edisonstraat 70, alwaar hij eenzelfde positie bekleedde. Op 20 april 1917 verhuisde hij naar de Valkenboslaan 56a.

Wilhelmine werkte als lerares Duits in Hilversum. Samen verhuisden zij op 13 september 1918 naar een woning aan de Valkenboskade 391 in Den Haag, alwaar hun dochter ter wereld kwam.

Vervolgens vertrok het gezin op 19 augustus 1919 naar Amsterdam, vanwaar zij op de 21e per schip ‘SS Johan de Witt’ naar Batavia vertrokken. De passage eerste klasse werd betaald door het Gouvernement van Nederlandsch Indië. Aangekomen in Batavia, kreeg Gerard een tijdelijke aanstelling als burger ambtenaar bij de HBS te Bandoeng op West-Java, aldus het Nieuws van de Dag voor Nederlands Indië van 26 september 1919. De HBS stond in de Billitonstraat, in het centrum van de stad. De leraren woonden in de Europese wijk. Hier zag hun zoon, drie jaar later het levenslicht.


Hogendorpstraat 14, in 2011


Het gezin kwam ws. in 1926 terug naar Holland en woonde daarna tot 13 oktober 1927 in Oisterwijk, vervolgens te Haarlem, Hogendorpstraat 14 in het
Bos en Vaartkwartier. Zij verhuisden samen op 16 augustus 1948 naar Emmen, Dennenlaan 7 [omgenummerd op 1 mei 1957 tot No.17]. Vandaar betrokken zij een serviceflat in Zeist op 30 juli 1959, aan de Arnhemse Bovenweg 12, flat 91, gelegen op de vierde etage met uitzicht op het natuurgebied ‘t Molenbosch.


Generatie 3 (grootouders)

4 Jacobus Johannes Bakker, geboren op 20-09-1846 in Alkmaar [bron: BS Alkmaar Akte nr.317]. Hij is overleden op 22-05-1922 om 09:30 in Gorinchem, 75 jaar oud (oorzaak: verdronken) [bron: BS Gorinchem Akte nr.109 en de kranten].
Beroep: winkelbediende, koopman – winkelier in herenkleding
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 28-11-1882 in Gorinchem [bron: BS Gorinchem Akte nr.78] met de 29-jarige 
5 Mechelina Jacoba Antonia Cikot, geboren op 15-11-1853 in Gorinchem [bron: BS Gorinchem Akte nr.282]. Zij is overleden op 02-06-1911 om 15:30 in Gorinchem, 57 jaar oud [bron: BS G.Akte nr.99]. 

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Bakker, Johanna Hermana Maria, geboren op 09-11-1883 in Gorinchem. Zij trouwde, 23 jaar oud, op 06-02-1907 in Gorinchem [bron: BS Gorinchem Akte nr.6] met Wilhelm Johann Franz Frerker, 37 of 38 jaar oud. Wilhelm is geboren in 1869 in Lingen, zoon van Carl Franz Joseph Frerker en Helena Christina Tielmann. gehuwd in bijzijn van haar beide ouders en getuigen Johannes Antonius Bakker (oom der bruid), 64 jaar hoofd ener school wonende te Amsterdam en Cornelis Adrianus Cikot 52 jaar leraar (oom der bruid) wonende te s Hertogenbosch, G.H. Schulte (oom der bruidegom) 56 jaar manufactrier wonende te Amsterdam en Herman Wilhelm Heinrich Frerker (broer der bruidegom) 28 jaar manufacturier wonende te Gorinchem.

II. Bakker, Petrus Jacobus Johannes, geboren op 28-01-1886 in Gorinchem. Jong overleden.

III. Bakker, Elizabeth Petronella Maria, geboren op 10-09-1887 in Gorinchem. Jong overleden.

IV. Gerardus Karel Willem Bakker, geboren op 15-04-1889 in Gorinchem (zie 2).  

Jacob en Mechelina kregen vier kinderen, twee stierven jong. Zij hadden een winkel in herenkleding in het centrum van Gorinchem in de Westwagenstraat 52.  Jacob is overleden in de Voorhaven van het Merwedekanaal, wonende te Gorinchem, aangifte op 24 mei door J.F.Garnier 60 jaar en A.J.Buiteman 43 jaar, beiden huisschilders. Zie Gemengde Berichten in de kranten [Nieuwsblad van het Noorden, het Fries Dagblad en de NRC] van 23 mei 1922; "Gisterochtend is de heer J.J.B. te Gorinchem van den hoogen kademuur nabij de schutsluis van de Vluchthaven in het Merwedekanaal gevallen en verdronken". Het KNMI meldt deze dag als de warmste dag van de eeuw, met 32.2 C. omstreeks drie uur in de middag.Maakte Jacob, die sinds de dood van zijn vrouw inwoonde bij zijn dochter en schoonzoon, die de herenkledingwinkel in de Westwagenstraat in het centrum voortzetten, op deze mooie voorjaarsdag zijn dagelijkse wandelingetje naar de sluis? Een klein kwartier lopen, maakte hij nog een praatje met de andere 'hangouderen' die zoals altijd bij de sluis rond hingen? Is hij onwel geworden of speelden er andere oorzaken... Zoals verdriet over zijn enige zoon, die in het verre en onbekende Indië woonde en zijn twee maanden oude kleinzoon, die hij nooit zou zien?

6 Heinrich Joseph Ferdinand Wilhelm [Wilhelm] Münch, geboren op 12-08-1861 in Alt - Haren aan de Ems, Provinz Hannover, Pruisen / Duitsland. Wilhelm is overleden op 12-08-1939 in Heemstede, 78 jaar oud [bron: CBG familie advertentie]. Hij is begraven op 16-08-1939 in Heemstede, RK Kerkhof Valkenburg.
Beroep: handelsagent te Amsterdam en Groningen, koopman te Groningen en Arnhem
Vermeld: 07-07-1920 Naturalisatie tot Nederlander [bron: Staten Generaal 417, blz.90-93]; Henrich Joseph Ferdinand Wilh. Münch handelsagent, geboren te Altharen in Pruisen 12-08-1861, wonende te Arnhem. Hij ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 31-05-1889 in Cloppenburg, Duitsland met de 22-jarige 
7 Elisabeth Henrica Pauline [Pauline] Paul, geboren op 18-07-1866 in Cloppenburg, Duitsland. Pauline is overleden op 19-02-1940 in Heemstede, 73 jaar oud. 

t.t.v. huwelijk in 1889 wonende te Amsterdam.
t.t.v. geboorten kinderen 1890 - 1902 wonende te Groningen.
07-07-1920 Naturalisatie tot Nederlander, wonende te Arnhem.
t.t.v. overlijden wonende te Heemstede, Mesdaglaan 37 [zie foto, uit 2011]
  


Kinderen uit dit huwelijk:

I. Wilhelmine Pauline Angela Münch, geboren op 04-04-1890 in Groningen (zie 3).

II. Ferdinande Willemina Münch, geboren op 20-05-1891 in Groningen.

III. Adelheid Antoinette Pauline Münch, geboren op 20-05-1893 in Groningen. Zij (1) trouwde met Josias Pieter Andre Welleman. Josias is geboren in 03-11-1885 in Hoedekenskerke, zoon van Jacobus Welleman en Elisabeth Hendrica Vroutje van Dishoek. Directeur Rijkswerkinrichting, Lid Verzet. Josias is overleden op 12-02-1945 in Hamburg – Concentratiekamp Neuengamme, D., 58 of 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-06-1946 [bron: BS Norg Akte nr.26]. (2) trouwde, vóór 1939 in Schiebroek? met J. Maaskamp.
IV. Wilhelm Heinrich Münch, geboren op 12-07-1895 in Groningen. Koopman, handelsemployé, klerk 08-07-1920 Naturalisatie tot Nederlander. Wilhelm is ongehuwd overleden na 28-12-1982 in Geldermalsen ?, minstens 87 jaar oud.
V. Henrika Hermine Münch, geboren in 1900 in Groningen. Henrika trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 29-12-1924 in De Bilt [bron: BS De Bilt Akte nr.54] met Dr. Hugo Anne Cornelis Denier van der Gon, 30 jaar oud. Hugo is geboren op 22-10-1894 in Utrecht, zoon van Jan Jacob Denier van der Gon en Maria Petronella van Driest. Leraar HBS, Lid Verzet. Hugo werd door de Duitse bezetter vermoord op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag op 08-03-1945.
{Hugo was leraar op de HBS en reserveofficier. Als Majoor bij de Ordedienst [OD] was hij Commandant van (vermoedelijk) West-Den Haag. Zijn schuilnaam was Van den Berg of Van den Heuvel. Hugo werd op 2 maart 1945 (tijdens de bombardementen op het Bezuidenhout) gearresteerd en zat tot 8 maart 1945 in het 'Oranjehotel' in Scheveningen, op welke dag hij op de Waalsdorper vlakte -met 27 anderen - werd gefusilleerd als represaille voor de zgn. aanslag die gepleegd was op Rauter}.
VI. Anton Paul Wilhelm Munck [Münch], geboren op 16-06-1902 in Groningen. Scheikundig Ingenieur. Anton is overleden op 05-07-1978 in Mirns bij Rijs, Gaasterland Friesland, 76 jaar oud. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 12-12-1927 in Arnhem [bron: CBG familie advertentie] met Pieta Maria Gombault, 21 jaar oud. Pieta is geboren op 20-04-1906 in Arnhem.


Generatie 4 (overgrootouders)


8 Karel Willem [Carel Wilhemus] Bakker, geboren in 1814 in Alkmaar. Karel is overleden vóór 1865, ten hoogste 51 jaar oud.
Beroep: onderwijzer der jeugd
Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 05-02-1837 in Alkmaar [bron: BS Alkmaar Akte nr.8] met de 23 of 24-jarige  
9 Gerardina van Oorschot, geboren in 1813 in Breda. Gerardina is overleden op 09-04-1895 in Alkmaar, 81 of 82 jaar oud [bron: Memorie van Successie, R.178, Akte nr.5 / 2872]. 
Beroep: winkelierster in comestibelen aan het Verdronkenoord te Alkmaar Kinderen uit dit huwelijk:

1. Bakker, Willem Marinus (zie foto), geboren in 1838 in Alkmaar. Goud- en zilversmid. Hij is overleden op 22-03-1883 in Alkmaar, 44 of 45 jaar oud. Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 13-09-1868 in Alkmaar [bron: BS Alkmaar Akte nr.73] met Catharina Margaretha Hollman, 26 of 27 jaar oud. Catharina is geboren in 1841 in Alkmaar.

II. Bakker, Johannes Anthonius, geboren in 1843 in Alkmaar. Onderwijzer. Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 18-07-1872 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.7, folio 75v] met Maria Regina Antonia Nieuwint, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1848 in Amsterdam, dochter van Alexander Hermanus Josephus en Anna Gesina Bruning.

III. Jacobus Johannes Bakker, geboren op 20-09-1846 in Alkmaar (zie 4).

IV. Bakker, Wilhelmina Johanna Francisca, geboren in 1852 in Alkmaar. Zij trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 26-04-1874 in Alkmaar [bron: BS Alkmaar Akte nr.34] met Lambertus Wijdeman, 24 of 25 jaar oud. Schoenmaker. Lambertus is geboren in 1849 in Alkmaar, zoon van Johannes en Wijmdelena Nootebos.

10 Petrus Jacobus Cicot, geboren op 07-07-1820 om 00:30 in Den Bosch [bron: BS Den Bosch Akte nr. 71v]. Aangifte door vader van beroep Meester Kleermaker en twee buurmannen, resp. schrijnwerker en kleermakersknecht.  Petrus is overleden op 07-09-1868 in Gorinchem, 48 jaar oud.
Beroep: kleermaker – winkelier
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 02-02-1853 in Gorinchem [bron: BS Gorinchem Akte nr.6] met de 27-jarige
11 Johanna Elisabeth van (der) Hest, geboren op 09-10-1825 in Gorinchem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1825 [bron: BS Gorinchem Akte nr.202]. Zij is overleden na 07-09-1868.   

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Mechelina Jacoba Antonia Cikot, geboren op 15-11-1853 in Gorinchem (zie 5).

II. Cornelis Adrianus Cikot, geboren op 18-10-1854 in Gorinchem. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 27-04-1880 in Bergen op Zoom [bron: BS Bergen op Zoom, Akte nr.25] met Elisabeth Meuleman. Elisabeth is geboren in Willemstad, dochter van Philippus Franciscus Meuleman en Anna Maria Bierwagen.

III. Theresia Maria Christina Catharina Cikot, geboren op 12-11-1856 in Gorinchem.

IV. Maria Johanna Philippina Cikot, geboren op 04-02-1858 in Gorinchem. Zij is overleden op 02-12-1893 in Arnhem, 35 jaar oud. Maria trouwde, 31 jaar oud, op 02-05-1889 in Gorinchem met Hermannus Gerardus Dopheide, 35 of 36 jaar oud. Hermannus is geboren in 1853 in Groningen, zoon van Harmanus Gerardus Dopheide en Catharina Johanna Walker.

V. Johanna Elizabeth Maria Cikot, geboren op 21-10-1859 in Gorinchem. Johanna trouwde, 30 jaar oud, op 29-05-1890 in Gorinchem met Everhardus Bernardus Broerken, 29 of 30 jaar oud. Everhardus is geboren in 1860 in Martenshoek, Hoogezand, zoon van Bernard Broerken en Maria Louisa Kok.

VI. Anna Jacoba Maria Cikot, geboren op 16-07-1861 in Gorinchem.

VII. Anna Huiberdina Johanna Cikot, geboren op 13-07-1862 in Gorinchem. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 09-10-1884 in Gorinchem met Arnoldus Wilhelmus Dopheide. Arnoldus is geboren in Groningen, zoon van Harmanus Gerardus Dopheide en Catharina Johanna Walker.

VIII. Johannes Maria Petrus Nicolaas Cikot, geboren op 25-06-1868 in Gorinchem. Johannes is overleden op 11-06-1943 in Ede, 74 jaar oud. Johannes trouwde met Wilhelmina Emerentia Engelbertha Maria.

12 Ferdinand Heinrich Ludwig Münch, geboren op 05-04-1830 in Lubeck, Freie Hansestadt, Duitsland. Ferdinand is overleden vóór 1889 in Alt - Haren, Provinz Hannover, ten hoogste 59 jaar oud.
Beroep: Amtvogt van Alt-Haren
Hij trouwde voor 1861 met
13 Wilhelmine Ravensberg. Wilhelmine is overleden na 1889.    

Kind uit dit huwelijk:

I. Heinrich Joseph Ferdinand Wilhelm [Wilhelm] Münch, geboren op 12-08-1861 in Alt - Haren aan de Ems, Provinz Hannover, Duitsland (zie 6).

14 Anton Paul. Anton is overleden na 1889.
Beroep: koopman te Cloppenburg. D.
Hij trouwde met
15 Angela Berssenbrügge. Angela is overleden na 1889.    

Kind uit dit huwelijk:

I. Elisabeth Henrica Pauline [Pauline] Paul, geboren op 18-07-1866 in Cloppenburg, Duitsland (zie 7).


Generatie 5 (betovergrootouders)


16 Willem Bakker, geboren in Egmond aan de Hoef. Hij is gedoopt op 28-12-1777 in Egmond Binnen. Vader als Teunis Bakker, moeder als Jacoba Nieuwenhuijs, doopgetuige Johanna Nieuwenhuijs. Willem is overleden op 11-06-1841 in Beverwijk, 63 jaar oud. des morgens ten drie ure, in het huis staande aan de Bree(d)straat alhier No.123, in den ouderdom van 64 jaar, Willem Bakker, man van Maria Agnes Theodoor, van beroep Meulen broodbakker wonende in bovengenoemd huis, zoon van wijlen Theunis Bakker en van Jacoba Nieuwenhuizen.
Beroep: broodbakker
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 27-08-1809 in Alkmaar [bron: DTB Alkmaar, Stadstrouw] met de 26-jarige Maria Agnes Theodori. Het kerkelijk huwelijk tussen Maria en Willem vond plaats in Alkmaar, Ned. Herv. Gemeente.
17 Maria Agnes Theodori, geboren in Breda. Zij is gedoopt op 04-02-1783 in Breda [bron: DTB Breda RK Dopen Nieuwstraat 1742-1789, R.16, folio 319]. vader als Franciscus Theodori, moeder als Catharina Kerpels. Peter is Wilhelmus Gregori, meter is Maria Agnes Leenaerts, getuige Henrica van Gastel. Opmerkingen: vader uit het land van Luik moeder uit Breda. Maria is overleden op 28-06-1855 op Texel, 72 jaar oud [bron: BS Texel, Akte nr.62]. Als Maria Theodoor, 63 jaar oud (!), weduwe van Willem Bakker. Ook genaamd Angenis / Maria Agnetha, Agatha Theodoor. Maria trouwde (1), 24 jaar oud, op 08-02-1807 in Alkmaar [bron: DTB Alkmaar, Stadstrouw] met Pieter Guldenaar.    

Het gezin woonde tot eind 1814 in Alkmaar, tussen 1815 en 1820 of langer in Schermerhorn. Daarna had hij een bakkerij [in 1837 of eerder] in Beverwijk, in de Bree(d)straat 123. Na Willem’s dood vertrok Maria naar Texel, waar ze bij haar jongste dochter ging inwonen.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Bakker, Antonia (zie foto). Zij is gedoopt op 30-06-1810 in Alkmaar [bron: DTB Alkmaar, RK dopen]. Zij trouwde, 34 jaar oud, op 22-06-1845 in Buiksloot [bron: BS Buiksloot, Akte nr.2] met Antonius Sinot, 39 jaar oud. Groenteverkoper. Antonius is geboren op 14-04-1806 in Nieuwendam. Antonius is weduwnaar van Wisia de Vries.
II. Bakker, Jacobus, geboren in 1813 in Alkmaar. Broodbakkersknecht. Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 31-12-1843 in Akersloot [bron: BS Akersloot, Akte nr.7] met Aaltje Castricum, 28 of 29 jaar oud. Aaltje is geboren in 1814 in Castricum, dochter van Pieter Castricum en Maartje Knaap.

III. Karel Willem [Carel Wilhemus] Bakker, geboren in 1814 in Alkmaar (zie 8).

IV. Bakker, Cornelia, geboren in 1815 in Schermerhorn. Zij is overleden op 13-12-1890 in Texel, 74 of 75 jaar oud. Zij trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 15-08-1851 op Texel [bron: BS Texel, Akte nr.40] met Dirk Hendriksz Zijm, 34 jaar oud. Dirk is geboren op 23-09-1816 in Den Burg, Texel, zoon van Hendrik Cornelisz Zijm en Aaltje van Heerwaarden. Timmerman. Dirk is overleden op 21-07-1899 in Den Burg, Texel, 82 jaar oud.

V. Bakker, Willem, geboren op 24-03-1819 in Schermerhorn. Vader als Willem Bakker, moeder als Maria Theodoor. Broodbakkersknecht, bakkersknecht te Zijpe, Keinsmerbrug 9. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 15-03-1845 in Heemskerk [bron: BS Heemskerk, Akte nr.2] met Maria Peels, 24 of 25 jaar oud. Maria is geboren in 1820 in Heemskerk, dochter van Jan Baptist Peels en Grietje Dekker.

18 Carolus Henricus [Carel, Charles] (van) Oorschot, geboren in Breda. Hij is gedoopt op 23-11-1781 in Breda, RK Brugstraat. Peter is Joannes Franciscus Naasens, meter Maria Jonkers, getuige Maria van Steen. Carolus is overleden na 1849 in Alkmaar?, minstens 68 jaar oud.
Beroep: smidsknecht, militair, geweermaker
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 05-02-1804 in Breda [bron: DTB Breda R.106, folio 164r en 165r] met de 22 of 23-jarige Helena Smits. Carolus van Oorschot van Breda, minderjarige Jongeman, smidsknecht met Helena Smits van Breda, minderjarige Jongedochter.
19 Helena Smits, geboren in 1781 in Breda.    

Karel Oorschot, patentplichtige in 1807 Breda. Karel van Oorschot, geregistreerd als militair in 1829, dan 46 jaar oud, wonende in Breda Wijk A, No.160, samen met echtgenote Helena Smits dan 50 jaar oud en hun kinderen; de 18 jarige Cornelia, 14 jarige Gerardus, 20 jaar oude Helena, 13 jarige Johanna, 22 jarige Johannes als militair, 16 jarige Judina, 20 jarige Petrus als militair, 24 jarige Wilhelmina.
In 1834 en 1837 en 1842 bij huwelijken Helena, Gerardina en Gerardus te Alkmaar wordt hij Carolus genoemd met als beroep geweermaker [ook wel Roeremaker]. Volgens het Bevolkingsregister 1849 van Alkmaar is hij daar woonachtig.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Helena van Oorschot. Zij is gedoopt op 13-07-1804 in Breda. Peter Petrus Smits, meter Helena van Beers. Helena is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 08-07-1806 in Breda. Betaald 3 gulden en 2stuivers, begraven bij de Kleine Kerk, éénmaal geluid.

II. Anna Wilhelmina van Oorschot. Zij is gedoopt op 24-05-1806 in Breda. Meter Wilhelmina van Oorschot en Helena van Beers. Anna is ongehuwd overleden op 23-10-1888 in Oudorp, NH, 82 jaar oud.

III. Joannes van Oorschot. Hij is gedoopt op 23-09-1807 in Breda [bron: DTB Breda, RK Dopen Brugstraat]. Vader als Carolus van Oorschot, moeder als Helena Smits. Doopgetuigen Joannes Smits, Joanna Smits als peter en meter. vierde getuige Helena van Beers. Militair.
IV. Petrus van Oorschot
, geboren in 1809 in Terheijden. Militair.

V. Helena van Oorschot. Zij is gedoopt op 08-07-1809 in Breda. Peter Nicolaas Smits, meter Helena van Beers. Helena trouwde, 24 jaar oud, op 11-05-1834 in Alkmaar [bron: BS Alkmaar Akte nr. 22] met Adrianus Wilhelmus Klaassen, 26 of 27 jaar oud. Timmerman. Adrianus is geboren in 1807 in Den Bosch, zoon van Petrus Jacobus Klaassen en Johanna van Wetten.

VI. Cornelia van Oorschot, geboren in 1811 in Den Bosch.

VII. Gerardina van Oorschot, geboren in 1813 in Breda (zie 9).

VIII. Judina van Oorschot, geboren in 1813 in Breda.

IX. van Oorschot, levenloos geboren kind, geboren op 13-03-1814 in Willemstad, NB.

X. Gerardus van Oorschot, geboren in 1815 in Fijnaart. Geweermaker. Gerardus is overleden op 27-09-1889 in Alkmaar, 73 of 74 jaar oud. Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 24-04-1842 in Alkmaar [bron: BS Alkmaar Akte nr.15] met Johanna Maria Nieuwendt, 25 of 26 jaar oud. Johanna is geboren in 1816, dochter van Johannes Hermanus Nieuwendt en Margaretha Vreede.

XI. Johanna Petronella van Oorschot, geboren in 1816 in Breda. Zij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 31-07-1842 in Alkmaar [bron: BS Alkmaar Akte nr.40] met Hermanus Jacobus Reekers, 28 of 29 jaar oud. Smid. Hermanus is geboren in 1813.

XII. Willem van Oorschot, geboren in 1823 in Den Bosch. Willem is overleden op 10-12-1867 in Maastricht, 43 of 44 jaar oud.

20 Jacobus Cicot [Cirkot]. Hij is gedoopt op 22-09-1795 in Den Bosch, in de RK St.Jan - St. Pieter [bron: DTB Den Bosch, RK R.026]. Vader als Petrus Cicot, moeder als Catharina Ploeg. Doopgetuigen Petrus Rijns en Helena Cicot. Beroep: Mr. Kleermaker, koopman in de Verwerstraat, Wijk E No.361
Hij trouwde, 18 jaar oud, op 14-05-1814 in ’s Hertogenbosch [bron: BS ’s Hertogenbosch, Akte nr.34] met de 19-jarige
21 Mechelina Lutteki [Lutkie, Luttek]. Zij is gedoopt op 07-03-1795 in Den Bosch, in de RK St.Jan - St. Pieter. Vader als Walterus Lutteki, moeder als Anna Maria Rosendael. Doopgetuigen Anna Harthout en Cornelis Offervelt.  Mechelina is overleden op 28-04-1877 in Den Bosch, 82 jaar oud.
Beroep: wollenaaister   Volgens het Bevolkingsregister 1850, woonden Jacobus Cikot en Mechelina Lutkie in Helvoirt.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Catharina Huiberdina Cikot [Cicot], geboren op 24-12-1814 in Den Bosch. Catharina is overleden op 16-11-1874 in Den Bosch, 59 jaar oud.

II. Jacobus Johannes Cicot [Cirkot], geboren op 22-09-1816 in Den Bosch. Jacobus is overleden op 07-08-1818 in Den Bosch, 1 jaar oud.

III. Petrus Christoffel Cicot, geboren op 14-07-1818 in Den Bosch. Petrus trouwde, 37 jaar oud, op 12-09-1855 in Den Bosch met Maria Cunegondis Vogelpoel, 29 of 30 jaar oud. Maria is geboren in 1825.

IV. Petrus Jacobus Cicot, geboren op 07-07-1820 in Den Bosch (zie 10).

V. Maria Dorothea Cikot, geboren op 07-04-1822 in Den Bosch. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 18-04-1844 in Den Bosch met Johannes Josephus van Ulft, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 31-10-1816 in Nijmegen, zoon van Josephus Antonius van Ulft en Elisabeth van Kesteren.

VI. Jacobus Johannes Cikot, geboren op 18-09-1823 in Den Bosch. Jacobus trouwde, 34 jaar oud, op 27-05-1858 in Den Bosch met Anna Huberdina Bosch, 26 jaar oud. Anna is geboren op 01-03-1832 in Den Bosch, dochter van Ludovicus Wilhelmus Bosch en Cornelia van Boxtel.

VII. Anna Maria Philippina Cikot, geboren op 26-05-1825 in Den Bosch. Anna is overleden op 25-11-1860 in Den Bosch, 35 jaar oud. Anna trouwde, 34 jaar oud, op 17-02-1860 in Den Bosch met Constantius Keijzer, 34 jaar oud. Constantius is geboren op 26-05-1825 in Den Bosch, zoon van Adam Keijzer en Rosalia Ekkert.

22 Cornelis van Hest, geboren op 27-04-1781 in Tilburg.
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 28-04-1813 in Heusden, NB [bron: BS Heusden, Akte nr.2] met de 26-jarige
23 Adriana van Bers, geboren op 07-12-1786 in Heusden.    

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Johanna Maria van Hest, geboren op 10-12-1814 in Gorinchem.

II. Johanna Cornelia van Hest, geboren op 28-12-1816 in Gorinchem.

III. Hendrikus Nicolaas van Hest, geboren op 24-11-1818 in Gorinchem.

IV. Jan Gerardus Lambertus van Hest, geboren op 26-03-1821 in Gorinchem. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 14-04-1847 in Gorinchem met Hendrina Philippina Francisca Meuleman, 27 of 28 jaar oud. Hendrina is geboren in 1819 in Gorinchem, dochter van Matthias Cornelius Meuleman en Elizabeth Mesening.

V. Gerardus Gregorius van Hest, geboren op 22-10-1823 in Gorinchem.

VI. Johanna Elisabeth van (der) Hest, geboren op 09-10-1825 in Gorinchem (zie 11).

VII. Maria Theresia Christina van Hest, geboren op 11-04-1828 in Gorinchem.

24 Franz Anton Münch [Moench].
Hij trouwde vóór 1830, mogelijk in de Vrije Hanzestad Lübeck met
25 Johanna Wilhelmina Pfeiffer   

Kind uit dit huwelijk:

I. Ferdinand Heinrich Ludwig Münch, geboren op 05-04-1830 in Lubeck, Freie Hansestadt, Duitsland (zie 12).


Generatie 6 (oudouders)

32 Teunis Jansz Bakker, geboren in Wimmenum. Hij is gedoopt op 20-01-1733 in Egmond aan Zee. Vader als Jan de Bakker, moeder als Antje Pieters, doopgetuigen Rayer Teunisze en Marijtje Willems.
 Hij trouwde vóór 1773 met 
33 Jacoba Jans Nieuwenhuijs.  Ook genaamd Nieuwenhuis, Nieuwenhuizen. 

Lidmaten der Ned. Hervormde Gemeente Egmond Binnen in 1777, als Teunis Janse Bakker samen met Jacoba Nieuwenhuizen, wonend in Egmond aan de Hoef.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Cornelis Bakker, geboren in 1773 in Egmond Binnen. Schelpenvisser. Hij (1) trouwde met Aaltje Bruijnswaard. Aaltje is overleden vóór 1828. (2) trouwde, 54 of 55 jaar oud, op 03-05-1828 in Castricum [bron: BS Castricum, Akte nr.5] met Zijtje de Graaf, 25 of 26 jaar oud. Zijtje is geboren in 1802 in Castricum.

II. Maartje Bakker, geboren in Egmond aan de Hoef. Zij is gedoopt op 03-07-1774 in Egmond aan Zee [bron: DTB Egmond aan Zee, NG doopboek]. Vader als Theunis Jansz Bakker, moeder als Jacoba Nieuwenhuis, doopgetuige Johanna Nieuwenhuis.

III. Leentje Bakker, geboren in Egmond aan de Hoef. Zij is gedoopt op 18-08-1776 in Egmond aan Zee. Vader als Theunis Jansz Bakker, moeder als Jacoba Nieuwenhuis, doopgetuige Johanna Nieuwenhuis.

IV. Willem Bakker, geboren in Egmond aan de Hoef (zie 16).

34 Francois Theodori alias Frans Theodoor, geboren in Ottin, Land van Luik. Francois is overleden vóór 27-02-1803 in Breda. Ook genaamd Franciscus Theodore.
Vermeld: Partij in Notariële akte, Acquit en Renunciatie op maandag 23 april 1804 (Partij op maandag 23 april 1804; Frans Theodoor echtgenoot van Catharina Kerpels
Hij trouwde op 20-10-1782 in Breda [bron: DTB Breda RK Trouwboek Nieuwstraat 1693 - 1812, R.III-98, folio 125] met de 23-jarige Anna Catharina Kerpels. Francois en Anna gingen op 05-10-1782 in Breda in ondertrouw [bron: Trouwboek Grote kerk 1711-1783, K-Lav]. Franciscus Theodore wonende te Ottin, in het land van Luik met Catharina Kerpels van Breda. Getuigen bij huwelijk zijn Maria Platuit en Cornelia Hessels.
Ondertrouwakte: Francois Theodore Jongeman van Otthij, in het land van Luik, wonende te Breda met Catharina Kerpels Jongedochter van en wonende te Breda.
35 Anna Catharina Kerpels. Zij is gedoopt op 08-06-1759 in Breda, RK Nieuwstraat [bron: DTB Breda RK Dopen Nieuwstraat 1742-1789, R.16, folio 165]. Peter is Wilhelmus Nijssen, meter is Maria Catharina Mens. Anna is overleden na 23-04-1804, minstens 44 jaar oud. 
Vermeld: Partij in testament (Partij in testament op zondag 27 februari 1803 - Catharina Kerpels weduwe van Frans Theodoor, als algehele erfgename van de ene helft van haar zuster Johanna Kerpels en Cornelis Kerpels te Breda.)  

Kind uit dit huwelijk:

I. Maria Agnes Theodori, geboren in Breda (zie 17).

36 Gerardus [Gerrit] van Oorschot, geboren in Sint Michielsgestel.
Beroep: geweermaker
Hij trouwde met
37 Wilhelmina Jon(c)kers, geboren in Ankeveen?    

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hendrikus van Oorschot. Hij is gedoopt op 08-02-1774 in Breda. peter: Martinus de Kort, meter: Joanna Jonkers, getuige Anna van Kakerken. Hendrikus is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 30-03-1775 in Breda.

II. Joanna van Oorschot. Zij is gedoopt op 28-05-1776 in Breda. Tweeling met Henrica; peter: Antonius van Oorschot, meter: Joanna Reijger, getuige Joanna Meeren is de vrouw van Joannes van Hijningen. Opmerkingen: RK Brugstraat 1758-1781 vader uit Michielsgestel moeder uit Ankeveen. Joanna is overleden, 4 jaar oud. Zij is begraven op 20-11-1780 in Breda.  

III. Henrica van Oorschot. Zij is gedoopt op 28-05-1776 in Breda. Tweeling met Joanna; peter: Antonius van Oorschot, meter: Joanna Reijger, getuige Joanna Meeren is de vrouw van Joannes van Hijningen. Opmerkingen: RK Brugstraat 1758-1781 vader uit Michielsgestel moeder uit Ankeveen

IV. Carolus Henricus van Oorschot. Hij is gedoopt op 08-09-1778 in Breda. peter: Henricus van Oorschot, meter: Aldegondis van Roosendaal, getuige Anna Kakerken. Hij is overleden vóór 1779, ten hoogste 1 jaar oud.

V. Carolus van Oorschot. Hij is gedoopt op 16-10-1779 in Breda. peter: Antonius van Oorschot, meter: Henrica Kolen, getuige Maria van Steen

VI. Ida van Oorschot. Zij is gedoopt op 18-11-1780 in Breda. peter: Martinus de Kort, Naam meter: Maria van Dijk, getuige Maria van Steen. Ida is overleden vóór 1785, ten hoogste 5 jaar oud.

VII. Carolus Henricus [Carel, Charles] van Oorschot, geboren in Breda (zie 18).

VIII. Ida van Oorschot. Zij is gedoopt op 02-05-1785 in Breda. Peter Wilhelmus van Oorschot, meter Aldegondis Smits. Ida is overleden, 5 jaar oud. Zij is begraven op 28-01-1791 in Breda.

38 Joannes Smits, geboren in 1753 in Breda.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 08-11-1778 in Breda, RK Brugstraat met de 24 of 25-jarige Helena van Beers. Joannes en Helena gingen op 24-10-1778 in Breda in ondertrouw [bron: DTB Breda, R.45, folio 285]. Joannes Smits 25 jaar JM van Breda met Helena Beers JD van Breda 25 jaar, getuigen Joanna de Nijs en Maria Davion.
39 Helena van Beers, geboren in 1753 in Breda.    

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Helena Smits, geboren in 1781 in Breda (zie 19).

II. Petrus Smits. Hij is gedoopt op 16-06-1781 in Breda, RK Brugstraat. vader als Joannes Smits, moeder als Helena van Beers, peter: Adrianus van Beers, meter: Joanna Eli.

III. Jan Smits, geboren in 1783 in Breda.

IV. Nicolaas Smits, geboren in 1785 in Breda.

15 mei 1788 Borgbrief afgegeven aan Johannes Smits, zijn huisvrouw Helena Beers, plus kinderen; Helena 9 jaar, Pieter 7 jaar, Jan 4 jaar en Nicolaas 2 jaar, allen geboren te Breda, vertrekken naar Gastel.

40 Petrus Cikot [Cicot, Cirkot]. Petrus is vóór 1814 verdwenen uit Den Bosch.
Hij trouwde met
41 Catharina Huberdina Ploeg(h). Catharina is overleden op 12-11-1811 in Den Bosch.    

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Petrus Cikot, geboren in 1770 in Megen, bij Oss, NB. Kleermaker. Petrus is overleden op 19-09-1839 in Den Bosch, 68 of 69 jaar oud. Petrus trouwde met Angelina Knapen.

II. Gerardus Cicot, geboren in 1778 in Megen, bij Oss, NB. Gerardus is overleden op 01-02-1832 in Den Bosch, 53 of 54 jaar oud. Gerardus trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vóór 1809 met Elisabeth Hellizewski [Elias].

III. Joannes Cikols. Hij is gedoopt op 03-06-1787 in Vught, RK St.Lambertus parochie. Vader als Petrus Cikols, moeder als Catharina Ploeg. Doopgetuigen Antonius Kuijpers, Franciscus van Sommere, Maria Ploeg, Joanna Dirix.

IV. Jacobus Cicot [Cirkot], gedoopt op 22-09-1795 in Den Bosch, in de RK St.Jan - St. Pieter (zie 20).

42 Wolterus Lutteke [Lutkie, Lutke, Lutteki]. Hij is gedoopt op 21-03-1755 in Den Bosch, in de RK St.Jan - St. Pieter [bron: DTB Den Bosch, RK R.024]. Doopgetuigen Jacobus Seeuwe en Mechtildis van Tiel. Wolterus is overleden, 54 jaar oud. Hij is begraven op 27-01-1810 in Den Bosch. Ook genaamd Wolterus, Gauthier, Wouterus Lutkie, Lutke, Lutteki, Lutters, Luttekens.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 09-08-1777 in Den Bosch met de 21-jarige
43 Anna Maria Rosendael. Zij is gedoopt op 13-10-1755 in Den Bosch. Anna is overleden, 52 jaar oud. Zij is begraven op 30-08-1808 in Den Bosch. Ook genaamd Annemie Rosendaal, van Roozendaal.   

Familierelatie 21-10-1778 ’s Hertogenbosch - Wolterus Luttekens is samen met Regina Wevers doopgetuige in de RK St. Jan van tweeling Regina en ..., dochters van Joannes Rosendael en Hendrina Schot.

13-08-1808 ’s Hertogenbosch - Woutherus Lutke is samen met Anna Maria van Roozendaal doopgetuige in de RK St. Jan van Joannes, zoon van Petrus Maas en Theodora Lutke.

19-11-1809 ’s Hertogenbosch - Wouterus Lutteke is samen met Joanna Gertrudis Daalmans doopgetuige in de RK St. Jan van Wouterus, zoon van Wilhelmus Christophorus Lutteke en Joanna Maria Daalmans.  

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Bernardus Luttekes. Bernardus is overleden in 12-1804 in Verdronken te Medemblik, wonende te Den Bosch. Bernardus trouwde met Elizabeth de Bie.

II. Hendrina Luttekens. Zij is gedoopt op 04-10-1776 in Den Bosch, in de RK St.Jan - St. Pieter. Doopgetuigen Bernardus Luttekens en hendrina Sissoo. Hendrina is overleden op 29-07-1833 in Den Bosch, 56 jaar oud. Hendrina trouwde met Joannes Hopmans.

III. Alida Dorothea Luttekens. Zij is gedoopt op 13-11-1778 in Den Bosch, in de RK St.Jan - St. Pieter. Doopgetuigen Christophorus en Dorothea Luttekens.

IV. Dorothea Luttekens. Zij is gedoopt op 09-03-1780 in Den Bosch, in de RK St.Jan - St. Pieter. Doopgetuigen Joannes Christophorus en Dorothea Luttekens. 

V. Wilhelmus Christophorus Lutteke. Hij is gedoopt op 21-02-1783 in Den Bosch, in de RK St.Jan - St. Pieter. Doopgetuigen Wilhelmus Rosendael en Christophora Hofman. Hij (1) trouwde met Joanna Maria Daalmans. (2) trouwde, 30 jaar oud, op 10-11-1813 in Vlijmen [bron: BS Vlijmen, Akte nr.21] met Catharine Vleijminx, 35 jaar oud. Catharine is geboren op 18-04-1778 in Aarle - Rixtel, dochter van Jean Vleijminx en Catharine van den Broek. Catharine is overleden op 23-10-1842 in Den Bosch, 64 jaar oud.

VI. Johannes Lutters. Hij is gedoopt op 02-04-1785 in Den Bosch, in de RK St.Jan - St. Pieter.  Doopgetuigen Joannes Rosendael en Elisabeth van der Sanden. Kleermaker. Johannes is overleden op 10-09-1855 in Den Bosch, 70 jaar oud.

VII. Dorothea [Theodora] Lutteke [Lutke]. Zij is gedoopt op 14-11-1787 in Den Bosch, in de RK St.Jan - St. Pieter. Doopgetuigen Henricus Michielsen en Dorothea Lutteke.

VIII. Jeanne [Joanna] Luttekens. Zij is gedoopt op 11-02-1790 in Den Bosch, in de RK St.Jan - St. Pieter. Doopgetuigen Antonius Koks en Joanna Rosendael. Naaister. Jeanne is overleden op 27-06-1841 in Den Bosch, 51 jaar oud. Jeanne trouwde, 22 jaar oud, op 02-05-1812 in Den Bosch [bron: BS Den Bosch Akte nr.36] met Jean Christophe Struning, 20 jaar oud. Jean is geboren op 31-01-1792 in Wageningen, zoon van Jean Pierre Struning en Anne Barbe Silverstant.

IX. Franciscus Luttekens. Hij is gedoopt op 05-04-1792 in Den Bosch, in de RK St.Jan - St. Pieter. Doopgetuigen Franciscus Bogaerts en Catharina Ridders. 

X. Mechelina Lutkie [Lutke, Lutteki], gedoopt op 07-03-1795 in Den Bosch, in de RK St.Jan - St. Pieter (zie 21).

44 Henricus [Hendrikus] van Hest. Hij is gedoopt op 26-01-1726 in Tilburg, RK. Hij trouwde, 39 jaar oud, op 01-09-1765 in Tilburg [bron: DTB Tilburg - Schepenhuwelijk, blz.176a] met de 19 of 20-jarige Johanna Maria van Asten. Henricus en Johanna gingen op 17-08-1765 in Tilburg in ondertrouw. Hendrikus van Hest JM [Jongeman (niet eerder getrouwd geweest)] met Anna Maria van Asten JD [Jongedochter] bijde geboren alhier tot Tilborg en wonede meede alhier aan de Veldhoven. De Bruidegom verklaarde 39 jaar oud en altijd Rooms geweest te zijn. Hij was geasisteerd met sijn vader Norbertus van Hest die in ’t huwelijk consenteerde en ’t overige mede getuigde.
De bruid verklaarde 21 jaar oud en altijds Rooms geweest te sijn en was geas. met haar vader Cornelis van Asten, die in ’t huwelijk consenteerde en ’t overige mede getuigde.
 
45 Johanna Maria van Asten. Zij is gedoopt op 06-03-1745 in Tilburg. Ten onrechte ingeschreven als zoon Joannes. Ook genaamd Anna Maria.   Kinderen uit dit huwelijk:

I. Maria Catharina van Hest. Zij is gedoopt op 27-03-1772 in Tilburg.

II. Joanna Catharina van Hest. Zij is gedoopt op 05-08-1778 in Tilburg.

III. Cornelis van Hest, geboren op 27-04-1781 in Tilburg (zie 22).

46 Johannes [Jan] van Bers. Hij is gedoopt op 15-03-1755 in Heusden, RK St.Catharina [bron: DTB Leusden, RK]. Vader als Gerrit van Bers, moeder als Jacoba Lensvelt, doopgetuigen Petronilla Paimans voor Johannes van der Pluijm en Petronilla Paimans voor Antonia de Zeeuw. Johannes is overleden op 01-09-1820 in Heusden, 65 jaar oud [bron: BS Heusden, Akte nr.26].
Beroep: schoenmaker
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 15-07-1781 in Heusden, RK St.Catharina met Joanna Rij(c)ken. Johannes en Joanna gingen op 29-06-1781 in Heusden in ondertrouw [bron: DTB Heusden, RK]. Johannes van Bers met Johanna Rijken, getuigen Jacoba Sonmans en Josina Jansens, aan impost werd betaald ƒ 0. 
47 Joanna Rij(c)ken. Joanna is overleden op 18-11-1828 in Heusden [bron: BS Heusden, Akte nr.40]. Overledene Johanna Rijken, ouders onbekend, weduwe van Jan Bers.   

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Maria van Bers. Maria is overleden op 28-12-1814 in Heusden. Maria trouwde met Nicolaas van Dorst.

II. Gerrit van Bers. Gerrit is overleden op 31-01-1818 in Heusden.

III. Johannes Gregorius van Bers. Johannes is overleden op 06-09-1830 in Grave, Land van Cuijck Noord-Brabant. Johannes trouwde met Johanna Josepha Antonia van Roosmalen.

IV. Joanna van Bers. Joanna is overleden op 12-09-1820 in Megen, NB. Joanna trouwde met Gerardus van der Heijden.

V. Adriana van Bers, geboren op 07-12-1786 in Heusden (zie 23).


Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Jan Hendriksz (de) Bakker, geboren omstreeks 1704 in Bergen. Geschat jaartal op basis van belijdenis als 19 jarige.
Beroep: bakker te Wimmenum bij Egmond aan Zee
Hij trouwde omstreeks 1726 met 
65 Antje Pieters   

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Klaas Jansz Bakker. Klaas is overleden op 28-04-1813 in Egmond aan de Hoef. Klaas trouwde op 01-06-1766 in Egmond Binnen [bron: DTB Egmond Binnen, Civiel trouwboek] met Aaltje Willems Huijnze. hij als weduwnaar, zij JD, beiden op den Hoef woonachtig.

II. Maria [Maartje] Jans Bakker, geboren in Wimmenum. Zij is gedoopt op 13-10-1727 in Egmond aan Zee [bron: DTB Egmond aan Zee, Oud Katholiek doopboek]. Vader als Jan de Bakker, moeder als Antje, doopgetuige Niecha. Maria is overleden op 08-09-1784 in Egmond aan Zee, 56 jaar oud (oorzaak: verdronken voor de wal in zee bij het garnalen scheppen ’s morgens om 3 uur, zijnde het weer zeer donker en mistig).
III. Henricus Jansz Bakker. Hij is gedoopt op 25-10-1730 in Bergen, RK statie. Vader als Jan Hendrikzen, moeder als Antie Pieters. Doopgetuigen Niesje Pieters en Jan Pietersen. Tweeling met Joannes.
IV. Joannes Jansz Bakker
. Hij is gedoopt op 25-10-1730 in Bergen, RK statie. Tweeling met Henricus.
V. Teunis Jansz Bakker, geboren in Wimmenum (
zie 32).
VI. Jakob Jansz Bakker, geboren in Wimmenum. Hij is gedoopt op 20-11-1734 in Egmond aan Zee. Tweeling met Neeltje, vader als Jan Bakker, moeder als Antje Pieters, doopgetuigen Albert Kosser en Maartje Wullems.
VII. Neeltje Jans Bakker
. Zij is gedoopt op 20-11-1734 in Egmond aan Zee. Tweeling met Jakob.
VIII. Pieter Jansz Bakker
, geboren in Wimmenum. Hij is gedoopt op 18-10-1736 in Egmond aan Zee. vader als Jan Hendriksze Bakker, moeder als Antje Pieters, doopgetuigen Willemtje Teunis. Pieter (1) trouwde met Maartje Jans. Zij is overleden in 1764. (2) trouwde, 28 jaar oud, op 14-07-1765 in Egmond Binnen [bron: DTB Egmond Binnen, Civiel trouwboek] met Grietje Engele. hij als weduwnaar, zij als weduwe, beijde woonende op den Hoef.
IX. Jakob Jansz Bakker, geboren in Wimmenum. Hij is gedoopt op 29-03-1741 in Egmond aan Zee. vader als Jan Bakker, moeder als Anne Pieters, doopgetuige Wullemtje Jans.
X. Trijntje Jans Bakker
, geboren in Wimmenum. Zij is gedoopt op 25-11-1744 in Egmond aan Zee. vader als Jan Hendrikse Bakker, moeder als Anna Pieters, doopgetuige Krelis Hendrikse van Assendelft. Trijntje is overleden, 59 jaar oud. Zij is begraven op 01-08-1804 in Egmond Binnen. Trijntje trouwde, 31 jaar oud, op 13-10-1776 in Egmond Binnen met Steven Terwel.
XI. Jan Jansz Bakker. Hij is gedoopt op 31-03-1748 in Egmond aan Zee. Tuinman, woonde sinds eind 1771 in Egmond aan de Hoef. Jan trouwde in Egmond aan de Hoef met Grietje Sijmons Wollis. Zij is gedoopt op 26-09-1745 in Egmond aan Zee.

70 Cornelius Kerpels. Hij is gedoopt op 04-02-1731 in Breda. Cornelius is overleden, 59 jaar oud. Hij is begraven op 11-09-1790 in Breda, Grote Kerk. Ook genaamd Cornelis Cerpels, Carpers.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 09-05-1756 in Breda met Maria Agnes Leenaerts. Getuigen Huberta van Loon en Elisabeth van Seumeren.
71 Maria Agnes Leenaerts, geboren in Sichem [Zegge]. Maria is overleden. Zij is begraven op 06-01-1800 in Breda, Grote Kerk.    

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Theodorus Kerpels. Hij is gedoopt op 14-02-1757 in Breda. Peter is Theodorus de Malte, meter is Maria Helena Schippers. Theodorus is overleden, 29 jaar oud. Hij is begraven op 17-04-1786 in Breda. Theodorus trouwde, 23 jaar oud, op 07-05-1780 in Breda met Hendrina van Gastel, 26 jaar oud. Zij is gedoopt op 21-12-1753 in Etten - Leur.

II. Anna Catharina Kerpels, gedoopt op 08-06-1759 in Breda, RK Nieuwstraat (zie 35).

III. Petronella Kerpels. Zij is gedoopt op 18-07-1762 in Breda. Peter is Thomas de Hoon, meter is Petronella Stelders.

IV. Joanna Catharina Kerpels. Zij is gedoopt op 23-03-1765 in Breda. Peter is Adrianus Soel, meter is Joanna Catharina Collet, getuige Cornelius Kerpels.

84 Joannes Christophorus Lutkie [Lutke, Lutteki].
Hij trouwde vóór 1749 met
85 Joanna Seeuwe [Zeeuwen, Siben, Reve].   

Familierelatie 05-09-1775 Den Bosch - Joannes Christophorus Lutkens is samen met Catharina Schaafs doopgetuige bij zijn kleinzoon Joannes Meelmakers, zoon van zijn dochter Dorothea Lutkens.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Bernardus Lutteken. Hij is gedoopt op 03-10-1749 in Den Bosch, in de RK St.Jan - St. Pieter. Doopgetuigen Michael van Mierlo en Gerardina Verschuren.

II. Joannes Henricus Luttie. Hij is gedoopt op 30-03-1751 in Den Bosch. Doopgetuigen Henricus en Anna Zeeuwen.

III. Theodora Lutteke. Zij is gedoopt op 02-05-1752 in Den Bosch, in de RK St.Jan - St. Pieter. Doopgetuigen Petrus Seuwen, Maria Caremans

IV. Wolterus Lutteke [Lutkie, Lutke, Lutteki], gedoopt op 21-03-1755 in Den Bosch, in de RK St.Jan - St. Pieter (zie 42).

V. Michael Lutke. Hij is gedoopt op 07-10-1757 in Den Bosch. Doopgetuigen Theodorus en Margarita Lutke.

86 Joannes Rosendael.
Hij trouwde met
87 Sophia Wagenaar   

Kind uit dit huwelijk:

I. Anna Maria Rosendael, gedoopt op 13-10-1755 in Den Bosch (zie 43).

88 Norbertus van Hest. Hij is gedoopt op 14-07-1696 in Tilburg. Norbertus is overleden na 1770, minstens 74 jaar oud.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 02-08-1718 in Tilburg [bron: DTB Tilburg, Schepenbank trouwboek, R 16, 251] met de 27 of 28-jarige Cornelia Peters. Norbertus van Hest JM oud 23 jaar, geboren tot Tilborg met Cornelia Peters, 28 jaar oud, geboren tot Oisterwijk. Van kindsbeen af hier gewoont, beide wonende aan de Veldhoven. 
89 Cornelia Peters, geboren in 1690 in Oisterwijk.    

Kind uit dit huwelijk:

I. Henricus [Hendrikus] van Hest, gedoopt op 26-01-1726 in Tilburg, RK (zie 44).

90 Cornelius van Asten. Hij is gedoopt op 13-03-1712 in Tilburg. Ook genaamd Cornelij van Ast.
Cornelius trouwde (2), 37 jaar oud, op 03-08-1749 in Tilburg met Adriana Willem Geboers. 
Hij trouwde (1), 32 jaar oud, op 26-04-1744 in Tilburg [bron: DTB Tilburg, Schepenbank trouwboek, R 17, 151] met de 30-jarige Joanna van Dorst (zie 91 hieronder). Cornelius en Joanna gingen op 11-04-1744 in ondertrouw. Cornelis van Asten JM oud 21 jaren geboortig van Tilborg, wonende aan de Velthoven, geass. met sijn vader Huijbert van Asten, met Johanna van Dorst JD oud 29 jaren van Tilborg, ouders overleden, geass. met haar broeder Petrus van Dorst medegetuigen.
91 Joanna van Dorst. Zij is gedoopt op 18-04-1714 in Tilburg. Joanna is overleden vóór 1745 in Tilburg, ten hoogste 31 jaar oud.   Kind uit dit huwelijk:

I. Johanna Maria van Asten, geboren in 1745 in Tilburg (zie 45).

92 Gerardus [Gerrit] van Bers. Hij is gedoopt op 06-11-1713 in Heusden, RK St.Catharina. Vader als Joannes Mertense van Bers, moeder als Maria Jansen van Bers, Doopgetuigen Petrus Vos en Elske Claesse van Munster. Gerardus is overleden, 68 jaar oud. Hij is begraven op 10-04-1782 in Heusden, op’t kerkhof [bron: SA Heusden, Kerkrekeningen]. Betaald 3 gulden en 15-14-00 gulden voor opbaren, luiden kerkklok etc.
Beroep: schoenmaker
Gerardus is weduwnaar van Willemijn Jansdr van Herp (ovl. 1752), met wie hij trouwde (1), 22 jaar oud, op 27-11-1735 in Heusden, RK St.Catharina. 
Hij trouwde (2), 39 jaar oud, op 20-05-1753 in Heusden, RK St.Catharina [bron: DTB Heusden, RK] met de ongeveer 32-jarige Jakoba Lensvelt (zie 93 hieronder). Gerardus en Jakoba gingen op 05-05-1753 in Heusden in ondertrouw. Gerrit van Bers, weduwnaar van Willemijn van Herp, met Jacoba Lensvelt, getuigen Anna van Eijk en Jacoba Sonmans.
Gerrit had uit zijn eerste huwelijk zes kinderen waarvan vijf in leven bij hertrouw. Tussen 1754 en 1758 stierven er drie...
 
93 Jakoba Lensvelt, geboren omstreeks 1721 in Dussen. Doopboek is niet goed bijgehouden. Jakoba is overleden, ongeveer 62 jaar oud. Zij is begraven op 11-09-1783 in Heusden [bron: SA Heusden, Kerkrekeningen]. Jacoba Lensvelt overleden Heusden, pro deo begraven op 11 sep 1783 Heusden, betaald 9-0-0; begraven op het kerkhof.   

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Johannes [Jan] van Bers, gedoopt op 15-03-1755 in Heusden, RK St.Catharina (zie 46).

II. Petronilla van Bers. Zij is gedoopt op 03-02-1758 in Heusden. getuige: Catharina Schekermans voor Petrus de Swart en Catharina Schekermans voor Adriana de Swart. Petronilla is overleden, 3 jaar oud. Zij is begraven op 14-03-1761 in Heusden, op’t kerkhof.

III. Simon van Bers. Hij is gedoopt op 09-10-1760 in Heusden. Doopgetuigen Jacobus van Bers en Johanna van Bers. Simon is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op 03-11-1762 in Heusden, op’t kerkhof.

IV. Petronilla van Bers. Zij is gedoopt op 03-01-1762 in Heusden. Doopggetuigen Catharina Schekermans voor Petrus de Swart en Catharina Schekermans voor Adriana de Swart

Petronilla is overleden, 11 dagen oud. Zij is begraven op 14-01-1762 in Heusden, op’t kerkhof.

V. Maria van Bers. Zij is gedoopt op 28-10-1763 in Heusden. Doopgetuigen Jacobus van Bers en Petronilla van Bers.  

VI. Simon van Bers. Hij is gedoopt op 23-03-1766 in Heusden. Doopgetuigen Johannes van der Pluijm en Elizabeth van der Pluijm. Simon is overleden, 3 dagen oud. Hij is begraven op 26-03-1766 in Heusden, op’t kerkhof.

VII. Simon van Bers. Hij is gedoopt op 22-08-1767 in Heusden. Doopgetuigen Johannes van de Grint en Elisabetha van de Grint. Simon is overleden, 4 maanden oud. Hij is begraven op 09-01-1768 in Heusden, op’t kerkhof.


Generatie 8 (oudovergrootouders)


128 Hendrik Cornelisz [Bakker], geboren omstreeks 1670 in de Polder Maalwater bij Egmond – Binnen “Maelwasser onder de banne van Egmond”. Hendrik, geboortejaar geschat. Oud-Katholiek.
Beroep: zeevarend, bakker te Wimmenum
Hij trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 17-05-1689 in Bergen [bron: DTB Bergen, Civiel trouwboek] met Maertie Dirkx. Hendrik Cornelisz Jonggesel uit Maelwasser onder de banne van Egmonden met Maertie Dirkx van Bergen, met betoog.
129 Maertie Dirkx, geboren in Bergen.    Kinderen uit dit huwelijk:

I. Cornelis Hendricksz [Bakker], geboren in Bergen. Oud-Katholiek. Cornelis trouwde op 25-11-1725 in Bergen met Maertie Claes.

II. Jan Hendriksz (de) Bakker, geboren omstreeks 1704 in Bergen (zie 64).

140 Engelbertus Kerpels [Karpers]. Hij is gedoopt op 27-02-1690 in Breda. Engelbertus is overleden, 76 jaar oud. Hij is begraven op 16-07-1766 in Breda, Grote Kerk.
Vermeld: Poorter van Breda op vrijdag 28 mei 1728, borg voor hem stond Gerrit Heesters
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 10-02-1715 in Breda [bron: DTB Breda, R.42, folio 5] met de 26-jarige Jacomijntje Zeeuwe [Seeu]. Het kerkelijk huwelijk tussen Jacomijntje en Engelbertus vond plaats op 10-02-1715 in Breda, RK Maria Hemelvaart, Waterstraat in de Akkerstraat Breda. getuigen Catharina van Diessem en Joanna Stoops.
141 Jacomijntje Zeeuwe [Seeu]. Zij is gedoopt op 28-06-1688 in Oosterhout. Jacomijntje is overleden, 90 jaar oud. Zij is begraven op 15-02-1779 in Breda.    

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Anna Maria Cerpels. Zij is gedoopt op 25-04-1716 in Breda. Peter is Joannes Sieux [Zeeuwe], meter Anna Maria Cerpels. Anna is overleden, 8 jaar oud. Zij is begraven op 21-10-1724 in Breda, Grote Kerk.

II. Anna Kerpels. Zij is gedoopt op 09-05-1729 in Breda. Anna is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 07-09-1796 in Breda. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 20-02-1752 in Breda met Adrianus Soer.

III. Cornelius Kerpels, gedoopt op 04-02-1731 in Breda (zie 70).

176 Gerardi Jansen van Heijst. Ook genaamd Gerardus / Geeraert Jansen van Hest.
Hij begon een relatie met
177 Catharina. Ook genaamd Catharina Geeraert Janssen van Heijst.   

Kinderen uit deze relatie:

I. Joanna Maria van Heijst. Zij is gedoopt op 28-04-1687 in Tilburg.

II. Judith van Heijst. Zij is gedoopt op 10-09-1688 in Tilburg.

III. Norbertus van Hest, gedoopt op 14-07-1696 in Tilburg (zie 88).

IV. Joanna van Heijst. Zij is gedoopt op 27-12-1698 in Tilburg.     

180 Hubertus [Huijbert] Jan van Asten. Hij is gedoopt op 05-04-1682 in Tilburg.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 23-01-1708 in Tilburg [bron: DTB Tilburg - Schepenhuwelijk, blz.109] met de 24 of 25-jarige Maria Sijmon van Groenendael. Hubertus en Maria gingen op 14-01-1708 in Tilburg in ondertrouw. Huijbert Jan Aste JM oud 26 jaar, sijn ouders overleden, met Marij Symons van Groenendaal JD oud 25 jaar, ouders dood, beide geboren tot Tilborg en wonende aan de Veldhoven. 
181 Maria Sijmon van Groenendael, geboren in 1683 in Tilburg. Ook genaamd Marij Henrici Groenendaal, Groenendal. Vermeld:
1691 - Schepenbank Tilburg en Goirle, protocollen en minuten van akten

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Joanna Maria van Asten. Zij is gedoopt op 16-01-1709 in Tilburg. Joanna is overleden, 13 dagen oud. Zij is begraven op 29-01-1709 in Tilburg.

II. Joannes van Asten. Hij is gedoopt op 24-10-1710 in Tilburg.

III. Cornelius van Asten, gedoopt op 13-03-1712 in Tilburg (zie 90).

IV. Joannes van Asten. Hij is gedoopt op 08-07-1714 in Tilburg. Joannes is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 20-08-1715 in Tilburg.

V. Cornelia van Asten. Zij is gedoopt op 14-11-1718 in Tilburg.

VI. Joes van Asten. Hij is gedoopt op 03-09-1722 in Tilburg. Joes is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 30-12-1723 in Tilburg.

182 Petrus Peters van Dorst. Hij is gedoopt op 25-02-1687 in Tilburg, RK St.Dionysius parochie.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 03-06-1712 in Tilburg met de 23 of 24-jarige Eva Sijmon Broeders. Petrus en Eva gingen op 07-05-1712 in Tilburg in ondertrouw. Petri van Dorst JM oud 24 jaar geboren tot Tilborg en wonende in’t Nien - Landt met Evan Symon Broeders JD oud 24 jaar geboren tot Dongen en daar wonende, beiden met consent van haar ouders fs mondeling als schriftelijck. 
183 Eva Sijmon Broeders, geboren in 1688 in Dongen.    Kinderen uit dit huwelijk:

I. Maria van Dorst. Zij is gedoopt op 30-10-1712 in Tilburg.

II. Joanna van Dorst, gedoopt op 18-04-1714 in Tilburg (zie 91).

III. Adriana van Dorst. Zij is gedoopt op 06-01-1716 in Tilburg.

IV. Petronilla van Dorst. Zij is gedoopt op 07-03-1718 in Tilburg.

V. Gaspar van Dorst. Hij is gedoopt op 06-03-1720 in Tilburg.

VI. Adriana van Dorst. Zij is gedoopt op 13-05-1723 in Tilburg.

VII. Petrus van Dorst. Hij is gedoopt op 02-07-1726 in Tilburg.

184 Jan Mertens van Bers.
Hij trouwde op 03-02-1698 in Elshout, Oudheusden [bron: DTB Elshout, Oudheusden en Hulten, RK Bisschoppelijk Archief ’s Hertogenbosch R.II, folio 11v] met Maria Jansen van Munster. Jan en Maria gingen op 12-01-1698 in Elshout in ondertrouw. Jan Mertens van Bers met Maria Jansen van Munster, getuigen Michiel van Swaenberghen, Lijsbeth van Roij, Michiel van Swaenberghen en Lijsbeth Jansse van Roij.  
185 Maria Jansen van Munster   

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Petronilla van Bers. Zij is gedoopt op 22-01-1700 in Heusden. Doopgetuigen Cristina Gijsberts en Geraert van Munster. Petronilla is overleden vóór 1705, ten hoogste 5 jaar oud.

II. Nicolaus van Bers. Hij is gedoopt op 07-05-1701 in Heusden. Doopgetuigen Gerit van Munster en Anna Bruijninx

III. Petronella van Bers. Zij is gedoopt op 04-02-1705 in Heusden. Doopgetuigen Gerardus van Munster en Anna Bruijninx.

IV. Anna van Bers. Zij is gedoopt op 21-10-1707 in Heusden.

V. Gerardus [Gerrit] van Bers, gedoopt op 06-11-1713 in Heusden, RK St.Catharina (zie 92).

VI. Andreas van Bers. Hij is gedoopt op 27-03-1717 in Heusden. Doopgetuigen Martinus van Bers en Cornelia van Gerdingen.

186 Gerrit Arnouts [Gerardus Adriaans] Lensvelt [Leijnsvelt], geboren omstreeks 1660. Gerrit trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, op 11-12-1685 in Dussen met Adriana Rijken Stael.
Hij trouwde (2), ongeveer 37 jaar oud, op 17-11-1697 in Dussen - Munsterkerk, Heerlijkheden Dussen Munster en Muijlkerk met de ongeveer 25-jarige Aechtje Tonis van Honswijck (zie 187 hieronder). Gerrit Arnouts Lensvelt met Aechtje Tonis van Honswijck, getuigen Sijmon de Jongh, Wolfgangus (van den Bos) en Joanna van den Bos etc. impost betaald op 6 nov 1697 Dussen-Munsterkerk f 3.--
187 Aechtje Tonis van Honswijck, geboren omstreeks 1672 in Dussen.    

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Arnoldus Leijnsvelt. Hij is gedoopt op 21-07-1698 in Dussen. Doopgetuigen Simon de Jongh cl Adrianus Bijster en Anna Krijnen de Jongh

II. Wilhelma Leijnsvelt. Zij is gedoopt op 13-05-1700 in Dussen. Doopgetuigen Anthonius van Honswijck en Anthonia Anthonisse van Honswijck

III. Anthonius Leijnsvelt. Hij is gedoopt op 26-03-1703 in Dussen. Doopgetuigen Anna Lambertse en Anthonius van Hondwijck

IV. Simon Leijnsvelt. Hij is gedoopt op 28-10-1705 in Dussen. Doopgetuigen Maria Digmans en Petrus van Honswijck

V. Jacobus Leijnsvelt. Hij is gedoopt op 18-03-1707 in Dussen. Doopgetuigen Antonius van Honswijck en uxor ejus Mechtildis de Vries

VI. Maria Lensvelt. Zij is gedoopt op 28-05-1709 in Dussen, RK Parochie. Doopgetuigen Petrus Antonisse van Honswijck en Antonetta van Honswijck. Maria is overleden, 65 jaar oud. Zij is begraven op 17-12-1774 in Dussen - Munsterkerk, Heerlijkheden Dussen Munster en Muijlkerk. Maria trouwde, 14 jaar oud, op 18-01-1724 in Dussen - Munsterkerk, Heerlijkheden Dussen Munster en Muijlkerk met Adriaan Peeterse van der Pluijm.

VII. Sijmon Lensvelt. Hij is gedoopt op 20-04-1712 in Dussen. Doopgetuigen Walterus Lensvelt en Maria Dingmans.

VIII. Anthonius Leijnsvelt. Hij is gedoopt op 16-10-1714 in Dussen. Doopgetuige Petrus Teunisse van Honswijck en Elisabeth Sane.

IX. Joannes Leijnsvelt. Hij is gedoopt op 16-10-1714 in Dussen. Doopgetuige Sebastiana Leijnsvelt

X. Joannes Lensvelt. Hij is gedoopt op 20-10-1717 in Dussen. Doopgetuigen Joannes van Honswijck en Joanna Kivits.

XI. Jakoba Lensvelt, geboren omstreeks 1721 in Dussen (zie 93).


Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Cornelis Jansz [Bakker],  geboren omstreeks 1640, woonde in Wimmenum - Polder Maalwater bij Egmond 

280 Joannes Kerpels. Ook genaamd Karpels, Helpers, Kelpers.
Beroep: soldaat
Hij trouwde op 28-03-1689 in Breda met Anna de Smit. Jan Kelbers Soldaat met Anneke ter Smilten. 
281 Anna de Smit alias Anneke ter Smilten.   

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Engelbertus Kerpels [Karpers], gedoopt op 27-02-1690 in Breda (zie 140).

II. Jacobus Kerpels. Hij is gedoopt op 12-10-1694 in Breda.

III. Maria Kerpels. Zij is gedoopt op 16-09-1697 in Breda.

IV. Theresia Kerpels. Zij is gedoopt op 20-11-1700 in Breda.

282 Cornelius Joannis Seeuwen [Cheeuwen]. Hij is gedoopt op 31-03-1661 in Oosterhout.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 02-02-1683 in Oosterhout met
283 Elisabeth Adriani Scheyf   

Kind uit dit huwelijk:

I. Jacomijntje Zeeuwe [Seeu], gedoopt op 28-06-1688 in Oosterhout (zie 141).

360 Joannis Geerts van Asten. Ook genaamd Jan Gerritssen van Asten.
Joannis trouwde (1) in 1674 in Tilburg met Maria Huijbert Cornelissen. 
Hij trouwde (2) op 01-02-1677 in Tilburg met
361 Maria Gerit Ariens   

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hubertus [Huijbert] Jan van Asten, gedoopt op 05-04-1682 in Tilburg (zie 180).

II. Maria van Asten. Zij is gedoopt op 16-08-1684 in Tilburg.

III. Cornelius van Asten. Hij is gedoopt op 16-01-1687 in Tilburg.

362 Sijmon Hendrick van Groenendael. Sijmon trouwde (2) op 05-06-1691 in Tilburg met Jacobmijn Peter van Heijst.
Hij trouwde (1) met
363 Cornelia Jan de Jongh. Cornelia is overleden vóór 1691.   

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hendrick Sijmon van Groenendael.

II. Maria Sijmon van Groenendael, geboren in 1683 in Tilburg (zie 181).

364 Peter Peter van Dorst, geboren in 1653 in Breda.
Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 29-05-1682 in Tilburg [bron: DTB Tilburg, Schepenbank trouwboek, R 48, blz.99] met de 28-jarige Joanna Gerardus [Jenneken] van Dun. Pr. Peters van Dorst jonghman out 29 jaren geass. met Jan sijnen broeder, geboortig van Dorst van Breda met Jenneken van Dun jongedochter out 28 jaren geboortig van Tilborgh. 
365 Joanna Gerardus [Jenneken] van Dun. Zij is gedoopt op 23-01-1654 in Tilburg. Joanna is overleden, 78 jaar oud. Zij is begraven op 20-02-1732 in Tilburg.    Kinderen uit dit huwelijk:

I. Adriana van Dorst. Zij is gedoopt op 21-05-1685 in Tilburg.

II. Petrus Peters van Dorst, gedoopt op 25-02-1687 in Tilburg, RK St.Dionysius parochie (zie 182).

III. Elizabetha van Dorst. Zij is gedoopt op 21-04-1689 in Tilburg.

IV. Gerardus van Dorst. Hij is gedoopt op 01-10-1691 in Tilburg.

V. Anna van Dorst. Zij is gedoopt op 11-03-1693 in Tilburg.

VI. Joannes van Dorst. Hij is gedoopt op 17-03-1695 in Tilburg.

366 Sijmon Gijsbrecht Broeders, geboren omstreeks 1640 in Dongen. Sijmon is overleden, ongeveer 86 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 14 mei 1726 in Dongen.

Hij trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op zondag 6 februari 1678 in Dongen met de 24-jarige Maria Peter Jan Stevens. Sijmon en Maria gingen op zaterdag 22 januari 1678 in Dongen, voor de Schepenen in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Maria en Sijmon vond plaats op maandag 7 februari 1678 in Dongen, RK kerk.

367 Maria Peter Jan Stevens. Zij is gedoopt op maandag 22 september 1653 in Dongen.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Claeske Sijmon Broeders. Zij is gedoopt op woensdag 7 december 1678 in Dongen. Claeske trouwde met Joost Cornelis van Vught. Joost is geboren omstreeks 1670 in Dongen.

II. Catharina Simonse Broeders [Broederen]. Zij is gedoopt omstreeks 1681 in Dongen. Catharina is overleden op vrijdag 2 april 1762 in Oosterhout, ongeveer 81 jaar oud. Zij is begraven op maandag 5 april 1762 in Oosterhout. Catharina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op dinsdag 15 december 1705 in Oosterhout met Guilielmus Hillebrandus van Werle, 35 jaar oud, nadat zij op vrijdag 30 oktober 1705 in Oosterhout in ondertrouw zijn gegaan. Guilielmus is een zoon van Hillebrandus Guilielmi van Werl en Adriana [Adriaantje] Willems Postelers [Postelaers]. Hij is gedoopt op donderdag 23 oktober 1670 in Oosterhout. Schoolmeester en koster te Oosterhout. Guilielmus is overleden vóór 1762, ten hoogste 92 jaar oud.
III. Marij Sijmon Broeders. Zij is gedoopt op dinsdag 23 april 1686 in Dongen. Marij trouwde, 29 jaar oud, op maandag 29 april 1715 in Tilburg met Adriaan Hendrik van Hest, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op zondag 14 april 1715 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Adriaan is geboren omstreeks 1689 in Tilburg.

IV. Joannes Sijmon Gijsbert Broeders. Zij is gedoopt op dinsdag 23 april 1686 in Dongen.

V. Eva Sijmon Broeders, geboren in 1688 in Dongen (zie 183).

368 Merten van Bers.
Kind van Merten uit onbekende relatie:
I. Jan Mertens van Bers (zie 184).

372 Arnout [Adriaan] Leijnsvelt.
Kind van Arnout uit onbekende relatie:
I. Gerrit Arnouts [Gerardus Adriaans] Lensvelt [Leijnsvelt], geboren omstreeks 1660 (zie 186).

374 Antonius [Tonis] Theunissen van Honswijck, geboren in Dussen - Munsterkerk, Heerlijkheden Dussen Munster en Muijlkerk. Antonius trouwde (2) omstreeks 1687 met Antonia Wouters Toethuijs.
Hij trouwde (1) op zondag 4 mei 1670 in Dussen - Munsterkerk, Heerlijkheden Dussen Munster en Muijlkerk met
375 Maeijken Jans, geboren in Brakel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Raulis Antonisse van Honswijck. Raulis trouwde met Judith Geerdse Leijnsvelt.
II. Aechtje Tonis van Honswijck, geboren omstreeks 1672 in Dussen (zie 187).
III. Joannes van Honswijck. Hij is gedoopt op woensdag 7 september 1678 in Dussen. Joannes trouwde met Maria Wouters van der Eyck.
IV. Antonia van Honswijck. Zij is gedoopt op woensdag 27 januari 1683 in Dussen.


Generatie 10 (stamouders)

564 Jan Passchieren Seeuwen.
Hij trouwde op zondag 21 oktober 1657 in Oosterhout met Cornelia Adriaen Jans. Jan en Cornelia gingen op donderdag 4 oktober 1657 in Oosterhout, St. Othielien in ondertrouw.
565 Cornelia Adriaen Jans.
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelius Joannis Seeuwen [Cheeuwen], gedoopt op donderdag 31 maart 1661 in Oosterhout (zie 282).

730 Gerardus van Dun.
Hij trouwde op dinsdag 31 juli 1646 in Tilburg met
731 Lijsken Jan Tielemans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Nicolaus van Dun. Hij is gedoopt op dinsdag 13 oktober 1648 in Tilburg.
II. Gabriël Gerardus van Dun. Hij is gedoopt op maandag 17 juli 1651 in Tilburg.
III. Joanna Gerardus [Jenneken] van Dun, gedoopt op vrijdag 23 januari 1654 in Tilburg (zie 365).
IV. Vincentius Gerardus van Dun. Hij is gedoopt op zaterdag 18 november 1656 in Tilburg.
V. Catharina van Dun. Zij is gedoopt op woensdag 20 oktober 1660 in Tilburg.
VI. Anna van Dun. Hij is gedoopt op dinsdag 26 juni 1663 in Tilburg.

732 Gijsbert Adriaen Broeders, geboren omstreeks 1603 in Dongen. Gijsbert is overleden, ongeveer 92 jaar oud. Hij is begraven op maandag 17 januari 1695 in Dongen.
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op donderdag 20 november 1636 in Oosterhout met de 21-jarige
733 Maria Heijligers Speelman. Zij is gedoopt op donderdag 18 december 1614 in Oosterhout. Maria is overleden, 83 jaar oud. Zij is begraven op maandag 26 mei 1698 in Dongen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Broeders. Zij is gedoopt op dinsdag 2 februari 1638 in Dongen.
II. Sijmon Gijsbrecht Broeders, geboren omstreeks 1640 in Dongen (zie 366).

734 Peter Jan Stevens.
Hij trouwde met
735 Catharina Wilhelmi [Lijntjen] Peters.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Peter Jan Stevens, gedoopt op maandag 22 september 1653 in Dongen (zie 367).


  

   


Generatie 11 (stamgrootouders)

1464 Adriaen Adriaen Jan Peters Broeders, geboren omstreeks 1570 in Dongen. Adriaen is overleden omstreeks 1650, ongeveer 80 jaar oud. Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zaterdag 4 juli 1598 in Dongen met de ongeveer 28-jarige
1465 Mayken Lambrecht Loey Zijbrechts, geboren omstreeks 1570 in Dongen.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maijke Ariaens Broeders, geboren in Dongen. Maijke is overleden op zondag 28 juli 1669 in Dongen. Maijke trouwde omstreeks 1620 in Dongen met Jan Laurens Andries Oomen alias Jan Laureijs Dries Oomen, ongeveer 35 jaar oud. Jan is geboren in 1585 in Dongen, zoon van Laureijs Andries Jan Oomen en Dingena Peter Jacob Jan Vrancken. Jan is overleden vóór maandag 21 december 1648 in Dongen, ten hoogste 63 jaar oud. Vermeld: 1628 - koper onroerend goed
II. Broeders, Petrus Adriaen Adriaen
, geboren in 1598 in Dongen.

III. Broeders, Adriaen Adriaen, geboren in 1602.

IV. Gijsbert Adriaen Broeders, geboren omstreeks 1603 in Dongen (zie 732). V. Broeders, Cornelis Adriaen Adriaen, geboren in 1604.

VI. Broeders, Eeltje Adriaen Adriaen, geboren in 1606 in Dongen.

VII. Lambrecht Adriaen Adriaen Broeders, geboren in 1607 in Dongen. Lambrecht is overleden in 1645 in Dongen, 37 of 38 jaar oud. Lambrecht trouwde, 28 of 29 jaar oud, op donderdag 10 januari 1636 in Dongen met Dingna Andries Laureijs Oomen, nadat zij op zaterdag 29 december 1635 in Dongen in ondertrouw zijn gegaan.

1466 Heijliger Adriaen Speelman, geboren in Oosterhout.

Hij trouwde omstreeks 1614 in Oosterhout met

1467 Claeske Simons, geboren in Oosterhout.

Kind uit dit huwelijk:

I. Maria Heijligers Speelman, gedoopt op donderdag 18 december 1614 in Oosterhout (zie 733).


Generatie 12 (stamovergrootouders)
 

2928 Adriaen Jan Peters Broeders alias Blanckaerts, geboren omstreeks 1515 in Dongen. Adriaen is overleden omstreeks 1595 in Dongen, ongeveer 80 jaar oud.

Beroep: Schepen van Dongen 1565-1577
Hij trouwde, ongeveer 45 jaar oud, omstreeks 1560 in Dongen met de ongeveer 20-jarige

2929 Maria Roelof Hendriks, geboren omstreeks 1540 in Dongen. Maria is overleden, ongeveer 56 jaar oud. Zij is begraven op maandag 30 september 1596 in Dongen.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Broeders, Anniken Adriaen, geboren in 1562. Zij is overleden in 1627, 64 of 65 jaar oud.

II. Broeders, Jan Adriaen [Blanckaerts], geboren in 1564. Hij is overleden in 1602 in Dongen, 37 of 38 jaar oud.

III. Adriaen Adriaen Jan Peters Broeders, geboren omstreeks 1570 in Dongen (zie 1464).

2930 Lambrecht Loeij Zijbrechts, geboren omstreeks 1570.

Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zaterdag 4 juli 1598 in Dongen met

2931 Dingen Gijsbrecht Peters.

Kind uit dit huwelijk:

I. Mayken Lambrecht Loey Zijbrechts, geboren omstreeks 1570 in Dongen (zie 1465).

2932 Adriaen Cornelis Speelman. Adriaen is overleden in Oosterhout?.

Kind van Adriaen uit onbekende relatie:

I. Heijliger Adriaen Speelman, geboren in Oosterhout (zie 1466).